วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ด่านเจดีย์สามองค์ วัดวังก์วิเวการาม ตักบาตรสะพานมอญ ล่องเรือวัดเมืองเก่า น้ำตกเกริงกระเวียง ทองผาภูมิ เขื่อนวิชราลงกรณ์ หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก ไทรโยค ปราสาทเมืองสิงห์

ทัวร์กาญจนบุรี ปิล๊อก สังขละบุรีทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ด่านเจดีย์สามองค์ วัดวังก์วิเวการาม ตักบาตรสะพานมอญ ล่องเรือวัดเมืองเก่า น้ำตกเกริงกระเวียง ทองผาภูมิ เขื่อนวิชราลงกรณ์ หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก ไทรโยค ปราสาทเมืองสิงห์

วันเดินทาง 14-16, 28-30 ส.ค/  11-13, 25-27 ก.ย.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น 5,555 บาท
ยานพาหนะ Bus 
Code:   A5-3D2N-BS002

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไทย