วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

 

 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE TAKAYAMA NEW YEAR ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว-ลานสกี 6 วัน 3 คืน (XJ) ปีใหม่ 2019 logo japan
japan tour279 japan tour290 japan tour363  

ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE TAKAYAMA NEW YEAR ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว-ลานสกี 6 วัน 3 คืน (XJ) ปีใหม่ 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato” พิเศษ!!! ให้ท่านได้ทาน “สตอเบอรี่สดๆ” รสหวานท่านละ 1 แพ็ค ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านดัง ชินจูกุ, ชินไซบาชิ ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
สายการบิน :    Thai Air Asia X (XJ)
Code :   AJG-NRT-KIX-6D3N-XJ

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562 (วันปีใหม่) 49,999 6,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น LOVE TAKAYAMA NEW YEAR ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว-ลานสกี 6 วัน 3 คืน (XJ) ปีใหม่ 2019

วันแรก         ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
วันที่สอง      วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านชินจูกุ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม      สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ
วันที่สี่          ไร่วาซาบิไดโอะ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
วันที่ห้า        ปราสาททองคินคาคุจิ - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า
วันที่หก        สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี


บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ.....

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SONGKRAN...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2019 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”ชม...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด SAPPORO OTARU...

ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO OTARU SNOW LIGHT ILLUMINATION FESTIVAL 2019 ...

«
»