วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567
ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2567 ใบไม้เปลี่ยนสี HAKUBA KAMIKOCHI OSAKA TOKYO AUTUMN 7 วัน 4 คืน (TG012) logo airasiax
ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 ใบไม้เปลียนสี หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 Hakuba Iwatake Mountain Resort ทัวร์ญี่ปุ่น คามิโคจิ ใบไม้แดง 2567


ทัวร์ญี่ปุ่น คามิโคจิ ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2024  ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ย่านซินไชบาชิ ย่านโดทงโบริ ถ่ายรูปกับป้ายกูลิโกะ เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ ย่านฮิกาชิยาม่า เมืองนาโกย่า เมืองโทโยตะ หุบเขาโครังเค-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) ขึ้นกระเช้า 2 ชั้น Shinhotaka ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ เมืองนากาโน่ วัดเซ็นโคจิ ถนนนากามิเสะ ฮาคุบะ สถานีโนอาห์ อิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์ Hakuba Mountain Resort-Hakuba Mountain Harbor-Yo Hoo! Swing-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) เมืองยามานะชิ ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ สวนโออิชิ พาร์ค อุโมงค์เมเปิ้ล ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D

สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code:  ARJ-TG012-7D4N-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
6-12 ต.ค.67
55,919 11,900
13-19, 20-26, 25-31 ต.ค./ 27 ต.ค.- 2 พ.ย./ 3-9, 10-16 พ.ย.67 59,919 11,900


รีวิวโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 ใบไม้เปลี่ยนสี HAKUBA KAMIKOCHI OSAKA TOKYO AUTUMN 7 วัน 4 คืน (TG012)

วันแรก    สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติคันไซ (TG622 BKK-KIX 23:59-07:30+1)
วันที่ 2    สนามบินนานาชาติคันไซ-ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ย่านซินไชบาชิ-ย่านโดทงโบริ-ถ่ายรูปกับป้ายกูลิโกะ- เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองนาโกย่า
วันที่ 3    เมืองโทโยตะ-หุบเขาโครังเค-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)
วันที่ 4    ขึ้นกระเช้า 2 ชั้น Shinhotaka ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองนากาโน่-วัดเซ็นโคจิ-ถนนนากามิเสะ
วันที่ 5    ฮาคุบะ-สถานีโนอาห์ อิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-Hakuba Mountain Resort-Hakuba Mountain Harbor-Yo Hoo! Swing-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-เมืองยามานะชิ-ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ สวนโออิชิ พาร์ค-อุโมงค์เมเปิ้ล
วันที่ 6    ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5–เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D-สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (TG661 HND-BKK 00:20-04:50)
วันที่ 7    สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น


บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

โปรแกรมญี่ปุ่น คามิโคจิ ราคาถูก | โปรแกรมญี่ปุ่น ทาคายามา ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALP...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 วัดเบียวโดอิน ปราสาทนาโกย่า ล่องเรือชมหุบเขาเอนะ ออนเซ็นหมู่บ้านสึมาโกะจูกุ คามิโคจิ ออนเซ็น...

ทัวร์ฮอกไกโด อาโอโมริ ใบไม้เปลี่ยนสี...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาโอโมริ ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2567 เนินแห่งพระพุทธเจ้า หุบเขานรกจิโงคุดานิ ล่องเรือชมทะเลสาบโตยะ ออนเซ็น...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้แดง 2567...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 สัมผัสความโรแมนติกใบไม้เปลี่ยนสีของฮอกไกโด เช็คอินโกดังอิฐแดง ขึ้นกระเช้าเขาฮาโกดาเตะ เนินฮาจิมันซากะ ตลาดปลาฮาโกดาเตะ บ่อหมีสีน้ำตาล...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2024 วัดเบียวโดอิน ปราสาทนาโกย่า ล่องเรือชมหุบเขาเอนะ - ออนเซ็น หมู่บ้านสึมาโกะจูกุ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีก่อนใคร ณ เกาะฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกคุดานิ สะพานแดงโจซังเค ขึ้นกระเช้าอุสุซัง...

ทัวร์ฮอกไกโด 2567 ใบไม้เปลี่ยนสี...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 นินเขาแห่งพระพุทธเจ้า รูปปั้นหินจำลองโมอาย เมืองฟุราโน่-หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส เมืองอาซาฮิกาว่า อิสระช้อปปิ้ง AEON MALL...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี JOZANKEI...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี JOZANKEI BEAUTIFUL TIME ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน3คืน (XJ) ทัวร์ฮอกไกโด...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2024...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 เมืองโนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ ฮาโกดาเตะไนท์วิว เมืองฮาโกดาเตะ ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 หุบเขาจิโกคุดานิ ศาลเจ้ามูโรรัง ล่องเรือชมทะเลสาบโตยะ ออนเซน เขื่อนโฮเฮเคียว สวนผลไม้...

ทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า ฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด มกราคม 2025 หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส ลานหิมะฟุราโนะ หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า ศาลเจ้าคามิกาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน...

ทัวร์ฮอกไกโด การบินไทย ชมทุ่งดอกไม้หลากสี...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 ลาเวนเดอร์ โรงงานช็อคโกแลต เมืองโอตารุ คลองโอตารุ นั่งกระเช้าเทงกุชมวิวเมืองโอตารุ ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

«
»