วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ราคาถูก 2018 / 2561 เที่ยวญี่ปุ่น ซากุระ นาโกยา โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เกียวโต โปรโมชั่น เที่ยวญี่ปุ่น ซากุระ ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้าทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA OBARA จัดเต็มชมชากุระ ใบไม้แดง  นาโกย่า  ฟูชิมิ อินาริ  ปราสาททอง  วัดโทฟุคุจิ นาโกย่าสเตชั่น ศาลเจ้าโอสึคันนง  ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ  โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ตปราสาทโอซาก้า ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  อิออน
วันเดินทาง :  16 – 20 พ.ย. 61/ 17 – 21 , 20 – 24 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 ,25 – 29 พ.ย. 61
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   25,999 - 28,999  บาท
สายการบิน :    AIR AISA X( XJ)
Code :   A2-OSA--5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้าทัวร์ญี่ปุ่น  AMAZING JAPAN 6 วัน 3 คืน  (TG)  โอซาก้า    ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน   นาโกย่า
นาโกย่า    ทะเลสาบฮามาน่ะ   ลานสกีเยติ    โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท    ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ   ภูเขาไฟฟูจิ   สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์    โยโกฮาม่า    พิพิธภัณฑ์ราเม็ง  
โตเกียว    วัดอาซากุสะ    สวนเมจิจิงกูไกเอ็น    ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ    อิออน มอลล์

วันเดินทาง :  5-10 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   48,900 บาท
สายการบิน :    Thai Airways (TG)
Code :   A1-OSA-6D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้าทัวร์ญี่ปุ่น  KANSAI CHUBU 5 วัน 3 คืน (TG) นาโกย่า   วัดโอสุ   มิเอะ    แจ๊สดรีม เอาท์เล็ต    สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ
นาโกย่า   เกียวโต   วัดคิโยมิสึ    ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ   อาราชิยาม่า     ป่าไผ่   โอซาก้า   โอซาก้า   อิสระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน    โอซาก้า    ปราสาทโอซาก้า   อิออน มอลล์

วันเดินทาง :  6-10 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   43,900 บาท
สายการบิน :    Thai Airways (TG)
Code :   A1-OSA-5D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ สถานีรถไฟเกียวโต ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าสุมิโยชิ ริงกุ เอาท์เล็ท ย่านชินไซบาชิ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
วันเดินทาง :   28 ต.ค. - 1 พ.ย./ 2-6 พ.ย.61
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น:   19,999  บาท
สายการบินNok Scoot (XW)
Code:   AGS-TYO-OSA-6D4N-XW

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้าทัวร์ญี่ปุ่น   KANSAI SCENIC 5 วัน 3 คืน BY (XJ)   โอซาก้า    เกียวโต    วัดคิโยมิสึ   วัดโทฟุคุจิ    อาราชิยาม่า    โอซาก้า  นารา    วัดโทไดจิ    ปราสาทโอซาก้า    ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
โอซาก้า    วาคายาม่า    วัดคิมิอิ    ตลาดคุโรชิโอะ    โอซาก้า   ริงคู เอาท์เล็ท    อิออน มอลล์   
วันเดินทาง :  17-21 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   31,900   บาท
สายการบิน :    AIR AISA X( XJ)
Code :   A1-OSA--5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้าทัวร์ญี่ปุ่น   KANSAI CHUBU 5 วัน 3 คืน  BY (TG)  สนามบินจูบุ เซ็นแทร์    นาโกย่า    วัดโอสุ   มิเอะ   แจ๊สดรีม เอาท์เล็ต   สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ  นาโกย่า    เกียวโต    วัดคิโยมิสึ    ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ   อาราชิยาม่า   ป่าไผ่    โอซาก้า    อิสระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน  โอซาก้า   ปราสาทโอซาก้า   อิออน มอลล์ 
วันเดินทาง :  6-10 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   43,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code :   A1-OSA--5D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้าทัวร์ญี่ปุ่น  SPECIAL HERITAGE 5 วัน 3 คืน  BY (TG) นำท่านสู่เมือง นาโกย่า กิฟุ โทยาม่า คานาซาว่า  เกียวโต โอซาก้า นารา สนามบินจูบุ เซ็นแทร์    ทาคายาม่า    อดีตจวนผู้ว่าทาคายาม่า   เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ   หมู่บ้านชิราคาว่าโก    โทยาม่า โทยาม่า    สวนคันซุย ปาร์ค   ชมวิวจากยอดตึกที่ทำการรัฐบาลเมือง  โทยาม่า   คานาซาว่า    ปราสาทคานาซาว่า    สวนเค็นโรคุเอ็น   ทะเลสาบบิวะ เกียวโต    วัดคิโยมิสึ   ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  โอซาก้า   ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า   นารา    วัดโทไดจิ    อิออน มอลล์  
วันเดินทาง :   6-10 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   46,500 บาท
สายการบิน :    Thai Airways (TG)
Code :   A1-OSA--5D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี โครังเคทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA OBARA จัดเต็มชมชากุระ ใบไม้แดง  วัดเอ็นโคจิ  วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  นาโงย่า นาโงย่า โครังเคย์ โอบาระ มิซึอิเอ้าเล็ทต์ ปาร์ค แจสดรีม นางาชิมะ  ซาคาเอะ  นาโงย่า ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ  อีออนมอลล์
วันเดินทาง :  17 – 21 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   28,900   บาท
สายการบิน :    AIR AISA X( XJ)
Code :   A6-OSA-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2018ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษานาโกย่า 5 วัน 3 คืน (นาโกย่า – ชิราคาว่าโกะ – กุโจฮาจิมัง) มิ.ย.-พ.ค.61 (JL) ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำชมปราสาทกุโจฮาจิมัง ที่ตั้งอยู่บนเขาราวกับล่องลอยอยู่เหนือม่านเมฆชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
วันเดินทาง 7 – 11 มิ.ย. , 19 – 23 ก.ค. , 6 – 10 ก.ย. , 12 – 16 ต.ค. , 15 – 19 พ.ย. , 6 – 10 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์เริ่มที่ 39,990 บาท
สายการบิน JAPAN AIRLINES (JL)
Code:   A4-NGO-5D3N-JL  
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น BEST OF KANSAI 5 วัน 3 คืน BY (XJ) สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี   โอซาก้า   เกียวโต    วัดคิโยมิสึ   วัดโทฟุคุจิ   โอซาก้า   ชินไซบาชิ
โอซาก้า   อิสระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
โอซาก้า   ปราสาทโอซาก้า   นารา   วัดโทไดจิ   ริงคู เอาท์เล็ท    อิออน มอลล์   สนามบินคันไซ
วันเดินทาง :   17-21 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ 29,900 บาท
สายการบิน :    AIR ASIA X  (XJ)
Code:   
A1-OSA-5D3N-XJ 
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SONGKRAN...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2019 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”ชม...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด SAPPORO OTARU...

ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO OTARU SNOW LIGHT ILLUMINATION FESTIVAL 2019 ...

«
»