วันเสาร์, 23 กุมภาพันธ์ 2562

รวมทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายามา มากที่สุด Japan Alps สงกรานต์ 2562 / 2019 ราคาถูก ทาคายามา กำแพงหิมะ Snow Wall เที่ยวญี่ปุ่น เส้นทางโรแมนติค Japan Alps ชิราคาวาโกะ ซากุระโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เจแปน แอลป์ เที่ยวญี่ปุ่น โปรโมชั่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายามา 2019ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana no sato นาโกย่า  นาโกย่า ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ กิฟุ  โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า ชินไชบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท 
วันเดินทาง :   2-6, 7-11, 9-13, 14-18, 16-20, 21-25, 23-27 ธ.ค./ 28 ธ.ค-1 ม.ค./ 30 ธ.ค.-3 ม.ค./ 4-8, 6-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29, 27-31 ม.ค./ 1-5, 3-7, 8-12, 10-14, 15-19, 17-21, 22-26, 24-28 ก.พ./ 1-5, 3-7, 8-12, 10-14, 15-19, 17-21, 22-26, 24-28 มี.ค.62
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น:   26,900 - 39,900 บาท
สายการบินNok Scoot (XW)
Code:   AGS-KIX03-5D3N-XW

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี ปราสาททองทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562 GOAL JAPAN GRAND TAKAYAMA ALPS & PINKMOSS 6วัน 3คืน (TG) เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ เส้นทางสุดฟิน สายรุ้งทุ่งพิ้งค์มอส หมู่บ้านชิราคาวาโกะ , ทาคายาม่า จินยะ , ซันมาชิซูจิ , เมืองโตยาม่า , เจแปนแอลป์ [กำแพงหิมะ] , ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 , ชมทุ่งพิ้งค์มอส , อิออน , ซาคาเอะ
วันเดินทาง :   13 - 18 เมษายน 2562
ราคาทัวร์  เริ่มต้น :    55,900  บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
Code:   AGG-ALPS-6D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

japan tour280ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (XJ) พ.ย.61-ม.ค.62 (XJ61) ปีใหม่2562 อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่  ณ Expo City  มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง :  วันที่ : 27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม , 28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม , 29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม , 30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม , 01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม , 29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม , 30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม , 31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   26,888 บาท
สายการบิน :    Thai Air Asia X (XJ)
Code :   ATN-XJ61-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ สงกรานต์ 2019 ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมความมหัศจรรย์ของกำแพงหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ที่ 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น ชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของเขื่อนคุโรเบะ ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทเก่าแก่ที่ไม่เคยถูกทำลาย อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
วันเดินทาง :  11 – 16 เมษายน 2562 (ช่วงวันสงกรานต์)
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   49,999  บาท
สายการบิน :    Singapore Airline (SQ)
Code :   A4-ALPS-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น ลิงแช่ออนเซ็นทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ .นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY วัดเซ็นโกจิ ฮากุบะ สกี ปราสาทมัตซึโมโต้ ทะเลสาบสุวะ ศาลเจ้าโอสึคันนง อิออน จัสโก้ NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION
วันเดินทาง :   9-13, 16-20, 23-27 ม.ค. 30 ม.ค.- 3 ก.พ./ 6-10, 13-17, 19-23 ก.พ./ 27 ก.พ.- 3 ม.ค./ 6-10, 12-16 มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   35,999 - 37,999 บาท
สายการบิน :    เจแปนแอร์ไลน์ (JL)
Code :   A2-AZNGO04-5D3N-JL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

japan tour280ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ FREE WIFI ON BUS
วันเดินทาง :   1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13, 9-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ธ.ค./ 27 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 28 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 4 ม.ค./ 31 ธ.ค.- 5 ม.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   32,888 - 39,888 บาท
สายการบิน :    Air Asia X (XJ)
Code :   ATN-KIX XJ63-6D4N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่าทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA WORLD HERITAGE 5 วัน 3 คืน (TG)  ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองนาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า มิเอะ เกียวโต โอซาก้า   นาโกย่า    ชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งที่สวนโอคาซากิ   กิฟุ   หมู่บ้านชิราคาว่าโก หมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก   ทาคายาม่า    เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของเมืองทาคายาม่าที่ตลาดเช้า และเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ, เดินเล่นชมเมืองเก่าและเหล่าปลาคาร์พที่แหวกว่ายในคูน้ำรอบเมืองที่หมู่บ้านฮิดะ ฟุรุคาว่า  มิเอะ  ชมเทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นที่ สวนนาบานะโนะซาโตะ และช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ท  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของสวนซากุระที่ศาลเจ้าเฮย์อัน   โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิและช้อปปิ้งปิดท้ายที่ ห้างอิออน ซื้อของฝากก่อนกลับเมืองไทย
วันเดินทาง :   5 - 9 เมษายน 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   53,900   บาท
สายการบิน :    สายการบินไทยเที่ยวบิน (TG)
Code :   A1-OSA-TKM-NGO-5D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

japan-tour107ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS NO.1 โตเกียว-ทิวลิป-ฟูจิ-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์  6 วัน 3 คืน (TG)
** เทศกาลชมดอกทิวลิป "SAKURA TULIP FESTIVAL" จุดเด่นตรงที่มีกังหันลมประดับฉากสวยงาม
** ให้ท่านชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ
** ชมความงามกับเส้นทาง เจแปนแอลป์ สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"
** ชมทุ่งดอกไม้ขนาดเล็กหลากสี “พิ้งค์มอส SHIBAZAKURA” พร้อมภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
วันเดินทาง :  วันที่ 15 - 20 (วันสงกรานต์) , 16 - 21 , 19 - 24 เมษายน 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   52,900   บาท
สายการบิน :    สายการบินไทย (TG)
Code :   AJP-TKM-6D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

japan-tou17ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562 JAPAN ALPS NO.2 โอซาก้า-นารา-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์-ฟูจิ-โตเกียว 7 วัน 4 คืน (TG)
** ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ
** ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato”
** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
** ชมความงามกับเส้นทาง เจแปนแอลป์ สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"
** ให้ท่านชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ
** พิเศษ!!ลิ้มรสความอร่อยหอมหวานแบบไม่อั้นกับ “สตรอเบอรี่” สดๆในสวน
** ชมทุ่งดอกไม้ขนาดเล็กหลากสี “พิ้งค์มอส SHIBAZAKURA” พร้อมภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
วันเดินทาง :   วันที่ 15 - 21 เมษายน (วันสงกรานต์) / 19 - 25 เมษายน 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   59,900  บาท
สายการบิน :    สายการบินไทย (TG)
Code :   AJP-TKM-7D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ Snow Wall นาโกย่า ทาคายาม่า ถนนคนเดินซันโนมาชิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ มัตสึโมโต้ อิออนมอลล์ สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ กิโจ อาบน้ำแร่  กิฟุ นาโกย่า ปราสาทนาโกย่า วัดโอสึคันนง Dream Jazz Outlet
วันเดินทาง16-20, 23-27 พ.ค./ 30 พ.ค.- 3 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น:   35,999   บาท
สายการบินJapan Airline (JL)
Code:   AGS-NGO-TKM-5D3N-JL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Monkey 2019ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายามา นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY วัดเซ็นโกจิ ฮากุบะ สกี ปราสาทมัตซึโมโต้ ทะเลสาบสุวะ ศาลเจ้าโอสึคันนง อิออน จัสโก้ NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION
วันเดินทาง9-13, 23-27 ม.ค./ 30 ม.ค.- 3 ก.พ./ 6-10, 13-17, 19-23 ก.พ./ 27 ก.พ.- 3 มี.ค./ 6-10, 12-16 มี.ค.62
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น:   35,999  - 37,999 บาท
สายการบินJapan Airline (JL)
Code:   A2-NGO04-TKM-5D3N-JL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ Snow Wall นาโกย่า ทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) หมู่บ้าน LITTLE KYOTO ปราสาทมัตสึโมโต้ สถานีโอกิซาว่า เขื่อนคุโรเบะ ยอดเขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ สถานีทาเทยาม่า คานาซาว่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ
วันเดินทาง12-16, 13-17, 18-22, 25-29, 27-31 พ.ค./ 1-5, 3-7, 8-12, 10-14, 15-19 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น:   35,900 - 39,900  บาท
สายการบินJapan Airline (JL)
Code:   ACU-NGO-TKM-5D3N-JL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Monkey 2019ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายามา นาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสุ ย่านซาคาเอะ NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION ฮากุบะ สกีรีสอร์ท UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY มัตซึโมโต้ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ ปราสาทมัตซึโมโต้ ทาคายาม่า ที่ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ อิออน จัสโก้
วันเดินทาง8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ม.ค./ 29 ม.ค.-2 ก.พ./ 30 ม.ค.-3 ก.พ./ 31 ม.ค. - 4 ก.พ./ 1-5, 5-9, 6-10, 7- 11, 8-12, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 ก.ค./ 26 ก.พ.-2 มี.ค./ 27 ก.พ.-3 มี.ค./ 28 ก.พ.-4 มี.ค./ 1-5, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19 มี.ค.62
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น:   24,999  - 26,999 บาท
สายการบินAir Asia X (XJ)
Code:   A2-NGO05-TKM-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่าทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA ALPEN ROUTE ซุปตาร์ กำแพงน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน (XJ108)
โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น
เที่ยวเมืองหลวงเก่า เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน วัดทองคินคะคุจิ
เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะอลังการความ
สวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น
เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช คื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล
ช้อปปิ้งจุใจ ณ ตลาดนาคามิชิ, คานาซาว่า เฮียคคุบังไก และซาคาเอะ
FREE!! WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง :
   วันที่ : 17-22 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 21-26 , 24-29 , 25-30 เม.ย. , 26 เม.ย. -01 พ.ค. , 27 เม.ย. -02 พ.ค. / 06-11 , 08-13 พ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :     29,888 - 34,888   บาท
สายการบิน :    AIR AISA X (XJ)
Code :   ATN-XJ108-6D4N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

japan tour280ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ สงกรานต์ 2019 GOAL JAPAN GRAND ALPS & SAKURA 7 วัน 6 คืน (TG) ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ ชมความงดงามดอกไม้และซากุระสวยสุด เมืองเกียวโต , อาราชิยาม่า , ป่าไผ่ , นั่งรถไฟสายโรแมนติค , เมืองกิฟุ , ปราสาทกิฟุ , เมืองกุโจฮาจิมัง , คามิโคจิ , เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ จาก TOYAMA , OGISAWA , สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโดะ , ล่องเรือชมทะเลสาบเอนะเคียว , ชมสวนดอกไม้เมืองฮามามัตสึ
วันเดินทาง :  วันที่ : 12 - 18 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :   69,900  บาท
สายการบิน :    THAI AiRWAYS (TG)
Code :   AGG-TKM-7D6N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SONGKRAN...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2019 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”ชม...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562 GOAL JAPAN GRAND TAKAYAMA ALPS ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO LAKE TOYA 5 วัน 3 คืน การบินไทย...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ICE...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ...

รื่นเริงหรรษานาโกย่า กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ สงกรานต์ 2019 ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมความมหัศจรรย์ของกำแพงหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ที่ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ .นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ...

«
»