วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 (XJ) พ.ค.-ก.ย.2561 (XJ51)
logo japan
japan tour279 japan tour290 japan tour363  

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 (XJ) พ.ค.-ก.ย.2561 (XJ51) เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่  ณ Expo City  สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
สายการบิน :    Thai Air Asia X (XJ)
Code :   ATN-XJ51-5D3N-XJ

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 11-15 , 12-16 , 23-27 , 24-28 , 25-29 พฤษภาคม , 28 กันยายน-02 ตุลาคม , 29 กันยายน-03 ตุลาคม 2561 26,888 7,900
 29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน , 30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน , 31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561 25,888 7,900
 26-30 กันยายน 2561 22,888 7,900
 27 กันยายน-01 ตุลาคม 2561 23,888 7,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 (XJ) พ.ค.-ก.ย.2561 (XJ51)

วันแรก         กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง      หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ
วันที่สาม      อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่          ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ
วันที่ห้า        สนามบินดอนเมือง


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี


บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ.....

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองบิเอะ สระอะโออิเคะ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ กระเช้าคุโรดาเกะ อิออน...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN SOUNKYO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) ฮาโกดาเตะ อาคารโกดังอิฐแดง ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด XJ91 Hokkaido...

ทัวร์ฮอกไกโด XJ91 Hokkaido กินปู ดูหมี ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ 5วัน...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ ชมวิวทะเลสาบโทยะ กระเช้าอุสุซัง ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ออนเซ็น ซัปโปโร หมู่บ้านช็อกโกแลต...

ทัวร์ฮอกไกโด XJ97 Hokkaido...

ทัวร์ฮอกไกโด XJ97 Hokkaido Special ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายามา NAGOYA...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายามา หน้าหนาว 2018 นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO โอซาก้า ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ...

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทั้งสองข้างทางความยาวกว่า 380 เมตร ชม...

«
»