ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก โตเกียว ซากุระ 2018

 Thai Airways
ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ

ทัวร์ญี่ปุ่น 2018 ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ สวนสวยใจกลางกรุงโตเกียว สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  ATN-TYO-5D3N-XJ

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 2-6, 5-9, 6-10, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค.61  27,888 7,900 
 03-07, 04-08, 07-11, 10-14, 12-16, 13-17, 14-18 มี.ค.61  26,888 7,900
 28 มี.ค.- 1 เม.ย./ 29 มี.ค.- 2 เม.ย/ 30 มี.ค.- 3 เม.ย./ 31 มี.ค.- 4 เม.ย.61  29,999 7,900
 02-06 เม.ย.61  28,888 7,900
04-08 เม.ย.61
 29,999 7,900
 05-09, 06-10, 07-11 เม.ย.61  31,888  7,900
08-12 เม.ย.61
33,888 7,900
 09-13 เม.ย.61
34,888 7,900
10-14 เม.ย.61
35,888  7,900
11-15 เม.ย.61
39,999  7,900
12-16, 14-18 เม.ย.61
42,888  7,900
 13-17 เม.ย.61
45,888  7,900
 15-19 เม.ย.61
33,888 7,900
 16-20 เม.ย.61 28,888 7,900
 17-21, 18-22, 19-23 เม.ย.61 29,999 7,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ 2018

วันแรก    กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น  XJ606 11.15 - 19.40 น.  
วันที่สอง    วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
วันที่สาม    ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว - สวนอุเอโนะ – อะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
วันที่สี่     เมืองซาวาระ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า    สนามบิน ดอนเมือง   XJ607 20.55 - 01.35 น.   

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น


   บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก   |  โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก