วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
ทัวร์ญี่ปุ่นโอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นิกโก้ 5 วัน 3 คืน (XJ)
 Thai Airways
japan tokyo tour17 japan tour483 japan tour02ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นิกโก้ 5 วัน 3 คืน (XJ) ฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด ศาลเจ้าฮาโกเน่ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท ลานสกีฟูจิเท็น ช้อปปิ้งชินจูกุ เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน นิกโก้ น้ำตกเคง่อน ทะเลสาบชูเซ็นจิ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว
สายการบิน :  AIR ASIA X (XJ)
Code: ABT-NRT11XJ

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
16 – 20 ธันวาคม 2566 37,999 6,900
 19 – 23 ธันวาคม 2566 38,999 6,900
 21 – 25 ธันวาคม 2566 39,999   6,900
 23 – 27 ธันวาคม 2566  42,999  6,900
26 – 30 ธันวาคม 2566 40,999 6,900
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567,30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2567 46,999 6,900
06 – 10 มกราคม 2567 37,999 6,900
09 – 13 มกราคม 2567,11 – 15 มกราคม 2567,13 – 17 มกราคม 2567 40,999 6,900
16 – 20 มกราคม 2567,18 – 22 มกราคม 2567 38,999 6,900
20 – 24 มกราคม 2567,23 – 27 มกราคม 2567 35,999 6,900
25 – 29 มกราคม 2567 37,999 6,900
27 – 31 มกราคม 2567 36,999 6,900
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 37,999 6,900
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567,03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567,06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567,08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567,10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567,13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567,15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567,17 – 21 กุมภาพันธ์ 2567,20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567,22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567,24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 37,999 6,900
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567,29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 36,999 6,900
02 – 06 มีนาคม 2567,05 – 09 มีนาคม 2567,07 – 11 มีนาคม 2567,09 – 13 มีนาคม 2567,12 – 16 มีนาคม 2567 35,999 6,900
14 – 18 มีนาคม 2567 38,999 6,900
16 – 20 มีนาคม 2567,19 – 23 มีนาคม 2567,21 – 25 มีนาคม 2567,23 – 27 มีนาคม 2567,26 – 30 มีนาคม 2567 40,999 6,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นโอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นิกโก้ 5 วัน 3 คืน (XJ)

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนาริตะ •  ฮาโกเน่ • ล่องเรือโจรสลัด • ศาลเจ้าฮาโกเน่ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท                                  
วันที่ 3 : ลานสกีฟูจิเท็น • กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น • ช้อปปิ้งชินจูกุ • เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน
วันที่ 4 : นิกโก้ • น้ำตกเคง่อน • ทะเลสาบชูเซ็นจิ • ศาลเจ้าโทโชกุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์  นาริตะ   
วันที่ 5 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

แอดไลน์หาทีมทราเวล  ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น


   บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก   |  โปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ราคาถู

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว JAPAN ALPS KAMIKOCHI PINKMOSS 7D4N(TG)ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ),หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ทุ่งพิงค์มอส...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ คามิโคจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนาคามาชิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สะพานนาคะบาชิ มัตสึโมโต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต ออนเซน กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ออนเซน ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 นากาโนะ ชมหมู่บ้านโบราณสึมาโกะจุคุ เส้นทางนาคาเซ็นโด (Nakasendo)...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 กิฟุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก เดินชมเขตเมืองเก่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ประเทศญี่ปุ่น เมืองกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ อุทยานคามิโคจิ เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น”...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” ...

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN กำแพงหิมะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์...

«
»