วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทัวร์ฮาร์บิ้น ราคาถูก ปีใหม่ 2024 / 2567 เที่ยวฮาร์บิ้น Harbin Ice and Snow Festiva โปรแกรมทัวร์ฮาร์บิ้น หมู่บ้านหิมะ China Snow Town เที่ยวงานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งฮาร์บิน บริษัททัวร์จีน ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น

ทัวร์ฮาร์บิน ปีใหม่ 2567ทัวร์ฮาร์บิน ปีใหม่ 2567 เยือนหมู่บ้านหิมะ DREAM HOME สวยดั่งเทพนิยาย เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" 1 ปีมีครั้งเดียว ชมศิลปกรรมแกะสลักหิมะที่เกาะพระอาทิตย์ ลานสกี YABULI ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ภาพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้ตงเป่ย เกี๊ยวตงเป่ย หม้อไฟยักษ์ตุ๋น
วันเดินทาง31 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567
ราคาทัวร์ (เริ่มที่) :  49,999  บาท
สายการบินAIR CHINA (CA)
Code:   ASS-CAHRB5-6D4N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ ปีใหม่ 2567ทัวร์ฮาร์บิน 2566 เยือนหมู่บ้านหิมะ DREAM HOME สวยดั่งเทพนิยาย ลานสกี YABULI ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" 1 ปีมีครั้งเดียว ชมศิลปกรรมแกะสลักหิมะที่เกาะพระอาทิตย์ ภาพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้ตงเป่ย เกี๊ยวตงเป่ย หม้อไฟยักษ์ตุ๋น
วันเดินทาง24-29 ธ.ค./ 27 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 28 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 4 ม.ค./ 6-11, 11-16 ม.ค.67
ราคาทัวร์ (เริ่มที่) :  48,888 บาท
สายการบิน :  CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
Code:   A5-HRB-CZ001-6D5N-CZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ปักกิ่ง ฮาร์บิน ปีใหม่ 2567ทัวร์ปักกิ่ง ฮาร์บิน ปีใหม่ 2567 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน  ถนนหวังฝูจิ่ง ตลาดใต้ดิน 1980 ปักกิ่ง ร้านเสื้อกันหนาว ถนนคนเดินจงยาง - อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน สะพานเหล็กร้อยปีบิ่นโจว ระเบียงแก้ว
มหาวิหารเซนต์โซเฟีย นิทรรศการแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ -** OPTION ขี่ม้าลากเลื่อนน้ำแข็ง ลานสกียาปู้ลี่ Snow Town (รวมรถอุทยาน) ระเบียงชมวิวเขาป้างฉุย - ถนนคนเดิน  หมู่บ้านหิมะ Dream Home เขาหยางฉ่าวซาน - อิสระกิจกรรมช่วงเช้า  หรือเลือกซื้อออปชั่นเสริม ** OPTION ระเบียงหิมะสิบลี้ ** ฮาร์บิน - เทศกาล HARBIN ICE AND SNOW 2023

วันเดินทาง20-26 ธ.ค./ 29 ธ.ค.66 - 4 ม.ค.67
ราคาทัวร์ (เริ่มที่) :  45,888  บาท
สายการบินAIR CHINA (CA)
Code:   A5-HRB-CA001-7D6N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ฮาร์บิน ปีใหม่ 2024ทัวร์ฮาร์บิน ปีใหม่ 2567 เยือนหมู่บ้านหิมะ DREAM HOME สวยดั่งเทพนิยาย ลานสกี YABULI ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" 1 ปีมีครั้งเดียว ชมศิลปกรรมแกะสลักหิมะที่เกาะพระอาทิตย์ ภาพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้โดมน้ำแข็ง ในโรงแรมแชงกรีล่า สะอาด ปลอดภัย
วันเดินทาง29 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567
ราคาทัวร์ (เริ่มที่) :  68,900  บาท
สายการบิน :  CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
Code:   AB2F-2BCN685-6D5N-CZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

 ทัวร์ฮาร์บิน ปีใหม่ 2567 ทัวร์ฮาร์บิน ปีใหม่ 2567 เยือนหมู่บ้านหิมะ DREAM HOME สวยดั่งเทพนิยาย เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" 1 ปีมีครั้งเดียว ชมศิลปกรรมแกะสลักหิมะที่เกาะพระอาทิตย์ ลานสกี YABULI ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ภาพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้ตงเป่ย เกี๊ยวตงเป่ย หม้อไฟยักษ์ตุ๋น
วันเดินทาง26-31 ธ.ค./ 28 ธ.ค.66 - 2 ม.ค.67 / 1-6, 9-14 ม.ค.67
ราคาทัวร์ (เริ่มที่) :  48,999  บาท
สายการบินAIR CHINA (CA)
Code:   ASS-SHCZHRB4-6D5N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ปักกิ่ง ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ 2024ทัวร์จีน ปักกิ่ง ฮาร์บิน 2567 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ปักกิ่ง ฮาร์บิน Snow Town (รวมรถอุทยาน) ชมวิวเขาป้างฉุย ถนนคนเดิน Dream Home หยางฉ่าวซาน อิสระกิจกรรมช่วงเช้า ฮาร์บิน ถนนจงยาง เทศกาล HARBIN ICE AND SNOW 2023
วันเดินทาง :  4-9 ม.ค./ 11-16 ม.ค.67
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 45,800  บาท
สายการบินAIR CHINA (CA)
Code:  A5-HRB-CA002-6D5N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮาร์บิ้น

ทัวร์ฮาร์บิน ปีใหม่ 2567ทัวร์ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2567 สวนเสือไซบีเรีย ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ลานสกียาปูลี่ นั่งม้าลากเลื่อน หมู่บ้านหิมะ ดรีมโฮม ถนนคนเดินหมู่บ้านหิมะ (พักหมู่บ้านหิมะ) เมืองฮาร์บิน โบสถ์เซนต์โซเฟีย อนุสาวรีย์ฝั่งหง ถนนเซ็นทรัล สตรีท สนามบินฮาร์บินไท่ผิง เมืองเฉิงตู สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ซอยกว้างแคบ เมืองเฉิงตู
วันเดินทาง 21-26, 25-30 ธ.ค./ 28 ธ.ค.- 2 ม.ค.67
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  39,990  บาท
สายการบินSichuan Airlines  (3U)
Code:   A2-HRB-23013U-6D5N-3U

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮาร์บิ้น

shczhrb1 ทัวร์ฮาร์บิน 2566ทัวร์ฮาร์บิน 2566 เยือนหมู่บ้านหิมะ DREAM HOME สวยดั่งเทพนิยาย ลานสกี YABULI ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" 1 ปีมีครั้งเดียว ชมศิลปกรรมแกะสลักหิมะที่เกาะพระอาทิตย์ ภาพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้ตงเป่ย เกี๊ยวตงเป่ย หม้อไฟยักษ์ตุ๋น
วันเดินทาง : 19-24 ,21-26 ,22-27 ,23-28 ,26-31 ธันวาคม 2566,27 ธันวาคม 66- 1 มกราคม 67,28 ธันวาคม 66- 2 มกราคม 67,29 ธันวาคม 66- 3 มกราคม 67 | 3-8 ,5-10 ,6-11 ,12-17 ,19-24 มกราคม 67
ราคาทัวร์เริ่มต้น:  48,999  บาท
สายการบิน :  CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
Code: ASHCZHRB1-6D5N

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น ลานสกียาปูลี่ หมู่บ้านหิมะ ดรีมโฮม (พักหมู่บ้านหิมะ) ถนนคนเดินหมู่บ้านหิมะ เมืองฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง ถนนเซ็นทรัล สตรีท Starbucks Reserve Roastery หาดไว่ทาน หอไข่มุก ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์  ถนนนานกิง
วันเดินทาง : 22 - 26 ธันวาคม 2566
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 39,990  บาท
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINE (MU)
Code:  A2-HRB-2302MU-5D4N-MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮาร์บิ้น

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว JAPAN ALPS KAMIKOCHI PINKMOSS 7D4N(TG)ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ),หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ทุ่งพิงค์มอส...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ คามิโคจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนาคามาชิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สะพานนาคะบาชิ มัตสึโมโต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต ออนเซน กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ออนเซน ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 นากาโนะ ชมหมู่บ้านโบราณสึมาโกะจุคุ เส้นทางนาคาเซ็นโด (Nakasendo)...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 กิฟุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก เดินชมเขตเมืองเก่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ประเทศญี่ปุ่น เมืองกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ อุทยานคามิโคจิ เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น”...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” ...

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN กำแพงหิมะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์...

«
»