วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
GO TO LAOS  ง่ายกว่าที่คุณคิด
   
>> อัพเดทเอกสารและมาตรการการผ่านด่านข้ามแดน ล่าสุดสดๆร้อนๆ เลยจ้า ????
เอกสารเช็คอินสายการบิน
- พาสปอร์ต ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
เอกสารการข้ามด่านไทย-สปป.ลาว
- พาสปอร์ต ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
- เอกสารแสดงการฉีดวัคซีน >> แสดงในรูปของใบกระดาษ แบบใดก็ได้ (ไม่จำเป็นต้องมีชื่อภาษาอังกฤษ )
- ใบ ตม.เข้าประเทส สปป.ลาว
  (อัพเดทวันที่ 7 มิถุนายน 2565)
   

 

gotolaos1 gotolaos1
   
gotolaos1 gotolaos4
   
   

ดูโปรแกรมทัวร์ลาว