วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
 เช็คอิน บินไปญี่ปุ่น ง่ายกว่าที่คิด
   
>>  ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มสีน้ำเงิน
 ไม่ต้องแสดงเอกสารวัคซีน
 ไม่ต้องกักตัว
 ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่ประเทศญี่ปุ่น
 ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนบิน 72 ชม. โดยใช้ฟอร์มจากทางญี่ปุ่นเท่านั้น
⚠️  ทุกคนต้องมีวีซ่าญี่ปุ่น⚠️
   
  เอกสารที่ใช้ในการเช็คอิน
  - พาสปอร์ต >> ที่มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ
- วีซ่าญี่ปุ่น
- ผล RT-PCR ที่เป็นลบ ก่อนบิน 72 ชม. โดยใช้ฟอร์มจากทางญี่ปุ่นเท่านั้น
- หน้า My sosหน้าจอสีน้ำเงิน (ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว) ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ไม่ขอดู แต่ต้องกรอกก่อนเดินทาง อย่างน้อย 6 ชม.
   

 

gotojapan1 gotojapan2
   
gotojapan2 gotojapan2
   
gotojapan2  

ดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น