วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
How to Go to " Singapore "
  ตอนนี้ประเทศสิงคโปร์ประกาศลดระดับมาตรการเดินทางเข้าลงมา เดินทางไม่ยากแล้วนะค้าทุกคน  เตรียมเอกสารนิดเดียว จองทัวร์ก็เดินทางได้แล้ว
>> เอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าสิงคโปร์ (อัพเดท ณ วันที่ 13 พฤษภาคม)
1.Passport
2.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส  
  ตัวอย่างเช่น ใบรับรองการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาล , วัดซีนพาสปอตแบบรูปเล่ม(สีเหลือง) , e-vaccine passport
3.ใบลงทะเบียน SG Arrival Card
4.ใบลงทะเบียน THAILAND PASS
5.ตั๋วเครื่องบิน
เพียง 5 สิ่งนี้ ก็เดินทางมาเที่ยวสิงคโปร์ได้ง่ายๆ เลยค่ะ
   

 

เตรียมเอกสารเดินทางเข้าสิงคโปร์ เตรียมเอกสารเดินทางเข้าสิงคโปร์
   
เตรียมเอกสารเดินทางเข้าสิงคโปร์ เตรียมเอกสารเดินทางเข้าสิงคโปร์
   
เตรียมเอกสารเดินทางเข้าสิงคโปร์  


โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์