วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
122 222
 B111 7 
 12  8
 4  9
 5  10
 6  13
2 3