วันอาทิตย์, 21 ตุลาคม 2561

ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร 2561 / 2018 ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก ปีใหม่ 2562 / 2019 ทัวร์นครวัด นครธม เที่ยวเขมร ราคาโปรโมชั่น ทัวร์เขมร ทัวร์นครวัด นครธม โปรแกรมทัวร์กัมพูชา แพคเกจทัวร์นครวัด บริษัททัวร์เขมร

ทัวร์เขมร สงกรานต์ 2014 นครวัด นครธม ราคาถูกทัวร์กัมพูชา  เขมร-เสียมเรียบ นครวัด-นครธม  1 วัน (WE) (CDREP-01)  เสียมเรียบ    ปราสาทบันทายสรี   โคปุระ   นครวัด   นครธม    สะพานนาคราช   ประตูเมือง    ปราสาทบายน   ระเบียงคต   ปราสาทตาพรหม    บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ  โชว์ระบำนางอัปสรา
วันเดินทาง10 ส.ค. 61 // 25 ส.ค. 61 // 26 ส.ค. 61 // 1 ก.ย. 61 // 2 ก.ย. 61 // 8 ก.ย. 61 // 9 ก.ย. 61 // 15 ก.ย. 61 // 16 ก.ย. 61 // 22 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61 // 29 ก.ย. 61 // 30 ก.ย. 61 // 6 ต.ค. 61 // 7 ต.ค. 61 // 21 ต.ค. 61 // 22 ต.ค. 61 // 23 ต.ค. 61
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   6,888 - 7,888  บาท
สายการบินสายการบินไทยสมายล์
Code:   ATA-CAM-1D-WE
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

cambodia-tour08ทัวร์กัมพูชา  เขมร-เสียมเรียบ นครวัด-นครธม  2 วัน 1คืน (WE)(CDREP-02)  เสียมเรียบ    ศาลพระองค์เจ๊กพระองค์จอม   ศูนย์ฝึกวิชาชีพ   วัดใหม่    ตลาดซาจ๊ะ    บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ    ระบำนางอัปสรา    ไนท์มาเก็ตเสียมเรียบ
เสียมเรียบ   ปราสาทบันทายสรี  โคปุระ   หมู่บ้านโอท็อป   นครวัด    นครธม   สะพานนาคราช  ประตูเมือง   ปราสาทบายน   ระเบียงคต   ปราสาทตาพรหม
วันเดินทางกรกฏาคม - ตุลาคม 61
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :  7,888  บาท
สายการบินสายการบินไทยสมายล์
Code:   ATA-CAM-2D1N-WE


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

cambodia-tour_01ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ ปอยเปต เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (PG)(PG002) 
•ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
•เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
•สนุกเพลิดเพลิน วัดดวงกับบ่อนคาสิโน ณ ปอยปต
•ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
•ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
•ชมโชว์ระบำนางอัปสราอันอ่อนช้อย
•ดินเนอร์มื้อค่ำ @ GRAND DIAMOND HOTEL & CASINO
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันเดินทางวันที่ 28-30 ก.ค. 61(วันเข้าพรรษา) // วันที่ 11-13 ส.ค. 61(วันแม่แห่งชาติ) // วันที่ 17-19 ส.ค. 61 // วันที่ 25-27 ส.ค. 61 // วันที่ 31 ส.ค.-02 ก.ย.61
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   15,900  บาท
สายการบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code:   A5-(PG002)-3D2N-PG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์เขมร สงกรานต์ 2014 นครวัด นครธม ราคาถูกทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (PG)(PG001)  
•ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
•เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
•ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
•ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
วันเดินทางกรกฏาคม  -  ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :  13,900  บาท
สายการบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code:   A5-(PG001)-3D2N-PG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์เขมร สงกรานต์ 2014 นครวัด นครธม ราคาถูกทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน (PG)(PG001) 
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
• เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
• ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
• ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
• ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
วันเดินทาง กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   11,900  บาท
สายการบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code:   A5-(PG001)-2D1N-PG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์เขมร สงกรานต์ 2014 นครวัด นครธม ราคาถูกทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน (FD)(FD001) 
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
• เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
• ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
• ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
• ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
วันเดินทางตุลาคม 2561
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   9,900 - 13,900  บาท
สายการบินสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:  A5-(FD001)-2D1N-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคะคุจิปราสาททอง นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ .นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN...

ทัวร์ฮกไกโด ปีใหม่ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ปีใหม่ 2019 โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ...

«
»