วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร 2561 / 2018 ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก ปีใหม่ 2562 / 2019 ทัวร์นครวัด นครธม เที่ยวเขมร ราคาโปรโมชั่น ทัวร์เขมร ทัวร์นครวัด นครธม โปรแกรมทัวร์กัมพูชา แพคเกจทัวร์นครวัด บริษัททัวร์เขมร

ทัวร์เขมร สงกรานต์ 2014 นครวัด นครธม ราคาถูกทัวร์กัมพูชา  เขมร-เสียมเรียบ นครวัด-นครธม  1 วัน (WE) (CDREP-01)  เสียมเรียบ    ปราสาทบันทายสรี   โคปุระ   นครวัด   นครธม    สะพานนาคราช   ประตูเมือง    ปราสาทบายน   ระเบียงคต   ปราสาทตาพรหม    บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ  โชว์ระบำนางอัปสรา
วันเดินทาง10 ส.ค. 61 // 25 ส.ค. 61 // 26 ส.ค. 61 // 1 ก.ย. 61 // 2 ก.ย. 61 // 8 ก.ย. 61 // 9 ก.ย. 61 // 15 ก.ย. 61 // 16 ก.ย. 61 // 22 ก.ย. 61
23 ก.ย. 61 // 29 ก.ย. 61 // 30 ก.ย. 61 // 6 ต.ค. 61 // 7 ต.ค. 61 // 21 ต.ค. 61 // 22 ต.ค. 61 // 23 ต.ค. 61
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   6,888 - 7,888  บาท
สายการบินสายการบินไทยสมายล์
Code:   ATA-CAM-1D-WE
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

cambodia-tour08ทัวร์กัมพูชา  เขมร-เสียมเรียบ นครวัด-นครธม  2 วัน 1คืน (WE)(CDREP-02)  เสียมเรียบ    ศาลพระองค์เจ๊กพระองค์จอม   ศูนย์ฝึกวิชาชีพ   วัดใหม่    ตลาดซาจ๊ะ    บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ    ระบำนางอัปสรา    ไนท์มาเก็ตเสียมเรียบ
เสียมเรียบ   ปราสาทบันทายสรี  โคปุระ   หมู่บ้านโอท็อป   นครวัด    นครธม   สะพานนาคราช  ประตูเมือง   ปราสาทบายน   ระเบียงคต   ปราสาทตาพรหม
วันเดินทางกรกฏาคม - ตุลาคม 61
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :  7,888  บาท
สายการบินสายการบินไทยสมายล์
Code:   ATA-CAM-2D1N-WE


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

cambodia-tour_01ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ ปอยเปต เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (PG)(PG002) 
•ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
•เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
•สนุกเพลิดเพลิน วัดดวงกับบ่อนคาสิโน ณ ปอยปต
•ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
•ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
•ชมโชว์ระบำนางอัปสราอันอ่อนช้อย
•ดินเนอร์มื้อค่ำ @ GRAND DIAMOND HOTEL & CASINO
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันเดินทางวันที่ 28-30 ก.ค. 61(วันเข้าพรรษา) // วันที่ 11-13 ส.ค. 61(วันแม่แห่งชาติ) // วันที่ 17-19 ส.ค. 61 // วันที่ 25-27 ส.ค. 61 // วันที่ 31 ส.ค.-02 ก.ย.61
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   15,900  บาท
สายการบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code:   A5-(PG002)-3D2N-PG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์เขมร สงกรานต์ 2014 นครวัด นครธม ราคาถูกทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (PG)(PG001)  
•ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
•เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
•ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
•ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
วันเดินทางกรกฏาคม  -  ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :  13,900  บาท
สายการบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code:   A5-(PG001)-3D2N-PG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์เขมร สงกรานต์ 2014 นครวัด นครธม ราคาถูกทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน (PG)(PG001) 
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
• เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
• ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
• ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
• ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
วันเดินทาง กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   11,900  บาท
สายการบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code:   A5-(PG001)-2D1N-PG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์เขมร สงกรานต์ 2014 นครวัด นครธม ราคาถูกทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน (FD)(FD001) 
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
• เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
• ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
• ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
• ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
วันเดินทางตุลาคม 2561
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   9,900 - 13,900  บาท
สายการบินสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:  A5-(FD001)-2D1N-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SONGKRAN...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2019 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”ชม...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด SAPPORO OTARU...

ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO OTARU SNOW LIGHT ILLUMINATION FESTIVAL 2019 ...

«
»