วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน ฤดูกาลสวยสุด 2566 / 2023 ราคาถูก เที่ยวจีน เฉิงตู ปีใหม่ 2024 / 2567 ง้อไบ๊ ซีหลิงซาน เล่อซาน เที่ยวจิ่วจ้ายโกว ทัวร์เฉิงตู หวงหลง เมืองจีน ไม่เข้าร้านรัฐบาล แพคเกจทัวร์จิ่วไจ้โกว ประหยัด Tour

S 2384195ทัวร์เส้นทางสายไหม ย้อนรอยอารยธรรมพันปี 10วัน9คืน(TG)
เมืองเฉินตู – ภูเขาเทียนซาน – ทะเลสาบเทียนฉือ - ตลาดตาปาจาร์-เมืองอูรูมูฉี - ทูรูฟาน – ถ้ำพระพันองค์ – เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง- ภูเขาเปลวเพลิง - เยี่ยมครอบครัวชาวอุยกูร์ และ ชิมองุ่น-เมืองทูรูฟาน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มณฑลกานซู – เมืองตุนหวง - ภูเขาหมิงซาน – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว -เมืองตุนหวง – ถ้ำพระมอเกาคู - พิธภัณฑ์ตุนหวง -ตุนหวง – ถ้ำหยูหลิน - เจี่ยยี่กวน-เจี่ยยี่กวน – ด่านเจี่ยยี่กวน – วัดต้าฝอซื่อ - เมืองจางเย่-เมืองหลันโจว – อนุเสารีย์มารดาแม่น้ำเหลือง – กังหันวิดน้ำโบราณ - สะพานเหล็กจงซาน-เมืองหลันโจว – ภูมิทัศน์ตั้นเสีย เขตซีหนิงและเขตเกาหลัน -เมืองเฉินตู -วัดเหวินซู

วันเดินทาง : 10 – 19  ตุลาคม 2566
ราคาทัวร์ : 83,900 บาท
สายการบิน : Thai airways(TG)
Code : APD-SR231010-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...