วันเสาร์, 23 กุมภาพันธ์ 2562

รวมทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก เที่ยวเซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 2562 ทัวร์จีน ถูกมาก เซี่ยงไฮ้ การบินไทย เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ดิสนียแลนด์ ผูโโถวซาน หังโจว ซูโจว โปรโมชั่น แพคเกจทัวร์เซี่ยงไฮ้ ประหยัด shanghai Tour

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือทะเลสาบซีหูทัวร์จีน เที่ยวจีน ย่านซินเทียนตี้ เซี่ยงไฮ้ ตำบลอูเจิ้น ร้านผ้าไหม ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น อูเจิ้น หังโจว ร้านหมอนยางพารา ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย หังโจว เซี่ยงไฮ้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว ร้านหยก พิพิธภัณฑ์ ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
วันเดินทาง :  27 มิ.ย.- 1 ก.ค./ 18-22, 26-30 ก.ค./ 9-13, 22-26 ส.ค./ 5-9, 19-23 ก.ย./ 17-21, 24-28 ต.ค./ 21-25 พ.ย./ 28 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 5-9 ธ.ค.61  
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  16,999 - 19,999 บาท 
สายการบินSHANGHAI  AIRLINES / CHINA EASTERN AIRLINES)
Code:   A6-SHA-5D4D-FM/MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ จูเจียวเจี่ยวทัวร์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) หาดไหว่ทัน ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ร้านหยก ถนนเทียนจื่อฝาง เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
วันเดินทาง :   27 ก.พ.- 3 มี.ค./ 13-17, 20-24, 27-31 มี.ค./ 12-16 เม.ย.62
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   34,500  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code :  A8-PVG-5D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซานทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน เมืองอู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่) ร้านไข่มุก ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว อู๋ซี เกาะผู่โถวซาน วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดไผ่สีม่วง วัดผู่จี้  หนานไห่กวนอิม ร้านผ้าไหม  เซี่ยงไฮ้ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ  หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ร้านหยก ตลาดเถาเป่า
วันเดินทาง :   1-5, 7-11 ธ.ค.61
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   23,999  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code : A2-PVG05-5D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ จูเจียวเจี่ยวทัวร์จีน เซียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สงกรานต์ 2019 ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ทะเลสาบใจกลางเมือง ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และช้อปปิ้ง ตลาดเฉินหวงเมี่ยว เต็มอิ่มจุใจ กับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) เมนูพิเศษ... ไก่ขอทาน +หมูพันปี ,เสี่ยวหลงเปา
วันเดินทาง :   10-14, 12-16, 13-17 เม.ย.62
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :    22,888 - 23,888  บาท
สายการบิน :   Air Asia X (XJ)
Code :   A5-PVG-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ตลาดเฉิงหวังเหมี่ยวทัวร์เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 2562 T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA 5 วัน 3 คืน  XW
เซี่ยงไฮ้ , อู๋ซี , พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า) , ศาลาฝานกง , ร้านไข่มุก , เมืองเจียซิน , ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ , ล่องเรือทะเลสาบหนานหู , ศาลาเหยียนหยูโหลว , ชมสวนMR.IRON , ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน , ร้านผ้าไหม , ย่านซินเทียนตี้ , ลอดอุโมงค์เลเซอร์ , หาดไว่ทาน , ร้านหยก , ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว , ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
วันเดินทาง :   22-26 มี.ค. , 29 มี.ค.-02 เม.ย. / 03-07,04-08,12-16,13-17,18-22,19-23 เม.ย.,27 เม.ย.-01 พ.ค.,28 เม.ย.-02 พ.ค. / 08-12,10-14,16-20,17-21,24-28 พ.ค.,30 พ.ค.-03 มิ.ย.,31 พ.ค.-04 มิ.ย. / 07-11,14-18,21-25  มิ.ย.,28 มิ.ย.-02 ก.ค. / 05-09,12-16,13-17,14-18,25-29,26-30 ก.ค. / 02-06,09-13,16-20,23-27 ส.ค.,30 ส.ค-03 ก.ย. / 06-10,13-17,20-24,26-30 ก.ย. / 11-15,12-16,17-21,19-23,23-27,25-29 ต.ค.62
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   8,999 - 15,999 บาท
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)
Code :  A2-PVG02-5D3N-XW

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 2019ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ม.ค.-พ.ค.62 T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY 5วัน3คืน (BZPVG01) (TG) เซี่ยงไฮ้ - ดิสนีย์แลนด์ - อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ - ร้านยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว

วันเดินทาง :   10 – 14 ม.ค.62, 17 – 21 ม.ค.62, 24 – 28 ม.ค.62, 21 – 25 ก.พ.62, 28 ก.พ. – 4 มี.ค.62, 7 – 11 มี.ค.62, 14 – 18 มี.ค.62, 21 – 25 มี.ค.62, 28 มี.ค. – 1 เม.ย.62, 12 – 16 เม.ย.62, 27 เม.ย. – 1 พ.ค.62, 16 – 20 พ.ค.62, 23 – 27 พ.ค.62
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   18,999 - 32,999 บาท
สายการบิน :   THAI AIRWAYS (TG)
Code :  A2-PVG01-5D3N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 2019ทัวร์เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 2019 เซี่ยงไฮ้ อูซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) ร้านไข่มุก หังโจว  ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนนานกิง  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

วันเดินทาง :   27 ก.พ. -3 มี.ค./ 28 ก.พ. -4 มี.ค./ 7-11, 11-15, 16-20, 21-25, 24-28 มี.ค./ 28 มี.ค.- 1 เม.ย./ 4-8, 13-17 เม.ย./ 1-5, 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 พ.ย./ 7-11, 21-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   13,999 - 20,999 บาท
สายการบิน :   THAI AIR ASIA X (XJ)
Code :  A2-PVG03-5D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 2019ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนียแลนด์ สงกรานต์ 2019 เซี่ยงไฮ้ นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) ร้านผ้าไหม  ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) หาดไหว่ทัน ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ร้านหยก ถนนเทียนจื่อฝาง เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)

วันเดินทาง :   1-5, 9-13, 12-16, 19-23, 22-26 มี.ค./ 29 มี.ค.-2 เม.ย./ 11-15, 12-16 เม.ย./ 27 เม.ย. -1 พ.ค./ 30 เม.ย.-4 พ.ค./ 3-7, 10-14,  24-28 พ.ค./ 31 พ.ค.-4 มิ.ย./ 14-18 มิ.ย./ 28 มิ.ย.- 2 ก.ค.62
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   15,999 - 23,999 บาท
สายการบิน :   THAI AIR ASIA X (XJ)
Code :  A2-PVG08-5D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซานทัวร์หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน (CA) สงกรานต์ 2562
• ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน
• พักบนเกาะผู่โถวซาน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์พระโพธิสัตว์กวนอิม
• เยือนถิ่นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ เมืองโบราณเหอฝังเจีย
• กราบสักการะ พระหยกขาวที่วิจิตรงดงาม
• ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ ,เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร
วันเดินทาง :  วันที่  20-24 ก.พ. , 27 ก.พ.-03 ม.ค. / 13-17 , 27-31 มี.ค. / 10-14,11-15 เม.ย. (วันหยุดสงกรานต์) / 08-12 พ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   18,888 - 26,888  บาท
สายการบิน : แอร์ ไชน่า (CA)
Code:  A5-CA006-5D3N-CA

 แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SONGKRAN...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2019 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”ชม...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562 GOAL JAPAN GRAND TAKAYAMA ALPS ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO LAKE TOYA 5 วัน 3 คืน การบินไทย...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ICE...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ...

รื่นเริงหรรษานาโกย่า กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ สงกรานต์ 2019 ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมความมหัศจรรย์ของกำแพงหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ที่ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ .นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ...

«
»