วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

รวมทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก ปีใหม่ 2562 / 2019เที่ยวเซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 2562 ทัวร์จีน ถูกมาก เซี่ยงไฮ้ การบินไทย เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ดิสนียแลนด์ ผูโโถวซาน หังโจว ซูโจว โปรโมชั่น แพคเกจทัวร์เซี่ยงไฮ้ ประหยัด shanghai Tour

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซานทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หนิงปอ เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ เกาะผู่โถวซาน หนิงปอ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ร้านหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว พิพิธภัณฑ์ เซี่ยงไฮ้ ร้านผ้าไหม ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
วันเดินทาง :  17-21, 24-28 ต.ค./ 21-25 พ.ย./ 28 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 5-9 ธ.ค./ 28 ธ.ค.-1 ม.ค./ 29 ธ.ค- 2 ม.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  22,999 - 26,999 บาท 
สายการบินSHANGHAI  AIRLINES / CHINA EASTERN AIRLINES)
Code:   A6-SHA-5D4D-FM/MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซานทัวร์จีน เที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา ถนนซีหูเทียนตี้ หังโจว หนิงปอ เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ เกาะผู่โถวซาน หนิงปอ หนิงปอ เซี่ยงไฮ้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ร้านหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
วันเดินทาง :  26-30 พ.ย./ 13-17 ธ.ค.61
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  16,999 บาท 
สายการบินSHANGHAI  AIRLINES / CHINA EASTERN AIRLINES)
Code:   A6-SHA-5D3D-FM/MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือทะเลสาบซีหูทัวร์จีน เที่ยวจีน ย่านซินเทียนตี้ เซี่ยงไฮ้ ตำบลอูเจิ้น ร้านผ้าไหม ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น อูเจิ้น หังโจว ร้านหมอนยางพารา ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย หังโจว เซี่ยงไฮ้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว ร้านหยก พิพิธภัณฑ์ ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
วันเดินทาง :  27 มิ.ย.- 1 ก.ค./ 18-22, 26-30 ก.ค./ 9-13, 22-26 ส.ค./ 5-9, 19-23 ก.ย./ 17-21, 24-28 ต.ค./ 21-25 พ.ย./ 28 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 5-9 ธ.ค.61  
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  16,999 - 19,999 บาท 
สายการบินSHANGHAI  AIRLINES / CHINA EASTERN AIRLINES)
Code:   A6-SHA-5D4D-FM/MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ จูเจียวเจี่ยวทัวร์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) หาดไหว่ทัน ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ร้านหยก ถนนเทียนจื่อฝาง เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
วันเดินทาง :   28 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 (ปีใหม่ 2019)
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   34,500  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code :  A8-PVG-5D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซานทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน เมืองอู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่) ร้านไข่มุก ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว อู๋ซี เกาะผู่โถวซาน วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดไผ่สีม่วง วัดผู่จี้  หนานไห่กวนอิม ร้านผ้าไหม  เซี่ยงไฮ้ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ  หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ร้านหยก ตลาดเถาเป่า
วันเดินทาง :   1-5, 7-11 ธ.ค.61
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   23,999  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code : A2-PVG05-5D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ จูเจียวเจี่ยวทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2019 เมืองโบราณจูเจียเจียว  ล่องเรือชมเมือง ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้ เซี่ยงไฮ้  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) หอไข่มุก-Sky Walk อุโมงค์เลเซอร์  หาดไว่ทัน ถนนนานกิง ร้านหยก  ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์  (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
วันเดินทาง :   1-5, 5-9, 14-18, 21-25, 27-30 ธ.ค./ 29 ธ.ค.-2 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.62
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   17,999 - 24,999  บาท
สายการบิน :  Air Asia X (XJ)
Code : A2-PVG02-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หลินซานต้าฝอทัวร์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2562 อูซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) ร้านไข่มุก หังโจว ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
วันเดินทาง :   13-17, 20-24 ต.ค./ 6-10, 13-17, 22-26, 27-31 ธ.ค./ 28 ธ.ค.- 1 ม.ค.62
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   14,999 - 19,999 บาท
สายการบิน :   THAI AIR ASIA X (XJ)
Code : A2-PVG04-5D3N-XJ 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ปีใหม่ 2562ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2562 เต็มอิ่มจุใจ กับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และช้อปปิ้ง ถนนนานกิง เช็คอิน Starbucks Reserve Roastery สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศิลปะแนวสตีรท อาร์ท ณ ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง..ทะเลสาบซีหู ลิ้มรสเมนูพิเศษ ไก่เศรษฐี+หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา
วันเดินทาง :   20-23 ก.ค./ 11-14, 25-28 ส.ค./ 1-4, 14-17 ก.ย./ 13-16, 19-22, 21-24 ต.ค./ 9-12, 16-19, 23-26 พ.ย./ 1-4 ธ.ค./ 29 ธ.ค.61 - 1 ม.ค./ 31 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   18,900 - 24,900 บาท
สายการบิน :   Air China (CA)
Code :  A5-PVG-4D3N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ตลาดเฉิงหวังเหมี่ยวทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2562 ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ดั่งบทกวีที่ว่า ซีหูเหมือนนางไซซี ซีหูสวยทุกฤดูกาล ร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาเซี่ยงไฮ้ ใหญ่ที่สุดในโลก ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิงและ ตลาดร้อยปี เฉิงหวังเมี่ยว ล่องเรือยามราตรี คลองขุดโบราณอู๋ซี ชมแสงสี ERA INTERSECTION OF TIME กายกรรมเซี่ยงไฮ้ โชว์ผสมผสานระหว่างกายกรรม บวกกับความทันสมัย เมนูพิเศษ...ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี
วันเดินทาง :   17-20 ส.ค./ 7-10, 21-24 ก.ย./ 20-23, 27-30 ต.ค./ 2-5, 7-10 ธ.ค./ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.62
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   15,900 - 20,900 บาท
สายการบิน :  Air China (CA)
Code :  A5-PVG-4D3N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซานทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2019 อูซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) ศาลาฝานกง ร้านไข่มุก ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว อู๋ซี หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ร้านผ้าไหม ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน เซี่ยงไฮ้ ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ถนนนานกิง หาดไว่ทาน ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านยาบัวหิมะ ร้านหยก ตลาดเถ่าเปา เซี่ยงไฮ้
วันเดินทาง :   11-15, 12-16, 18-22, 19-23, 25-29, 26-30 ต.ค./ 1-5, 9-13, 16-20, 22-26, 23-27 พ.ย./ 30 พ.ย.-4 ธ.ค./ 1-5, 5-9, 6-10, 14-18 ธ.ค./ 28 ธ.ค.-1 ม.ค/ 29 ธ.ค.-2 ม.ค./ 30 ธ.ค.-3 ม.ค.62
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   14,999 - 23,999  บาท
สายการบิน :  JUNEYAO AIRLINE (HO)
Code : A2-PVG07-5D3N-HO

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SONGKRAN...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2019 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”ชม...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด SAPPORO OTARU...

ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO OTARU SNOW LIGHT ILLUMINATION FESTIVAL 2019 ...

«
»