วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561

เที่ยวญีุ่่น ไปกี่รอบก็ไม่เบื่อ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 / 2019 โตเกียว ราคาถูก ปีใหม่ 2019 / 2562 ลาเวนเดอร์ เที่ยวญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกี ถูกจริง โปรโมชั่น เที่ยวญี่ปุ่น ใบไม้แดง ใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียว การบินไทย ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกี ปีใหม่ 2562ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเทนสกี 2018 หุบเขาโอวาคุดานิ โอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ นาริตะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน
วันเดินทาง :   30 พ.ย.- 4 ธ.ค./ 6-10, 7-11, 8-12, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 27-31 ธ.ค./ 28 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.62
ราคาทัวร์  เริ่มต้น :   24,999 - 39,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  A2-TYO-NRT04-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกี ปีใหม่ 2562ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเทนสกี 2018 วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  วัดนาริตะ อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ อิออน
วันเดินทาง :   30 พ.ย.- 5 ธ.ค./ 8-13, 9-14, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 27 ธ.ค.- 1 ม.ค./  28 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 4 ม.ค.62
ราคาทัวร์  เริ่มต้น :   24,999 - 39,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  A2-TYO-NRT06-6D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี 2018 วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค ชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ วัดนาริตะ
วันเดินทาง :   27 ก.ย. - 2 ต.ค./ 28 ก.ย.- 3 ต.ค./ 3-8, 4-9, 5 - 10, 6-11, 16-21, 17-22, 18-23, 24-29, 25-30, 26-31 ต.ค./ 27 ต.ค.- 1 พ.ย./ 30 ต.ค.- 4 พ.ย./ 31 ต.ค.- 5 พ.ย.61
1-6, 2-7, 3-8, 6-11, 7-12, 8-13, 9-14, 10-15, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 20-25, 21-26, 22-27 พ.ย./ 23-28, 24-29 พ.ย./ 27 พ.ย.-2 ธ.ค./ 28 พ.ย.-3 ธ.ค./ 29 พ.ย.-4 ธ.ค.61

ราคาทัวร์  เริ่มต้น :   23,999 - 27,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  A2-TYO-NRT05-6D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี 2018 ชิซุย เอ้าท์เล็ต พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ โอชิโนะฮัคไค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน
วันเดินทาง :  4-7, 5-8, 6-9, 12-15, 13-16, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 24-27 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์  เริ่มต้น :   23,999 - 28,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  A2-TYO-4D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี 2018 วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี กระเช้าคาจิคาจิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ เยือนเมืองเก่าซาวาระ
วันเดินทาง :  29 ก.ย.- 3 ต.ค./ 4-8, 5-9, 6-10, 10-14, 17-21, 18-22, 19-23, 24-28, 25-29 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์  เริ่มต้น :   23,999 - 28,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  A2-TYO-NRT02-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี 2018 วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร โอไดบะ สวนโชวะคิแนน วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน
วันเดินทาง :   1-5, 2-6, 3-7, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 พ.ย./ 28 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 29 พ.ย.- 3 ธ.ค.61
ราคาทัวร์  เริ่มต้น :   23,999 - 26,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  A2-TYO-NRT03-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์คทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน FREE WIFI ON BUS พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู
วันเดินทาง29 ก.ย.- 2 ต.ค./ 30 ก.ย.- 3 ต.ค./ 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค./ 28 ต.ค.- 1 พ.ย./ 29 ต.ค.- 2 พ.ย./ 30 ต.ค.- 3 พ.ย./ 31 ต.ค.- 4 พ.ย./
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย./ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค./ 28 พ.ย.- 2 ธ.ค.61

ราคาทัวร์เริ่มที่ :   22,888 - 31,888 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  ATN-TYO-5D3N-XJ67

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO COCHIA 6 วัน 3 คืน  BY (TG)   สนามบินนาริตะ   ชิบะ   ย่านเมืองเก่าซาวาระ   คามาคุระ    องค์พระใหญ่ไดบุทสึ    ปราสาทโอดาวาระ   ทะเลสาบยามานากะ  ทะเลสาบยามานากะ    ภูเขาไฟฟูจิ   โตเกียว   วัดอาซากุสะ   ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ    โตเกียว    อิสระท่องเที่ยวเมืองโตเกียวด้วยตัวท่านเอง   หรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์   โตเกียว    อิบารากิ   ชมทุ่งโคเคียที่สวนฮิตาชิ ซีไซด์   อามิ เอาท์เล็ต    อิออน มอลล์ 
วันเดินทาง18-23 / 20-25 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   41,900 บาท 
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code:  A1-TYO-6D3N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HANSA 6D3N BY (TG) ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย  สู่เมืองคานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว    สนามบินนาริตะ   คามาคุระ   องค์พระใหญ่ไดบุทสึ    ปราสาทโอดาวาระ    โกเทมบะ   โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท    ทะเลสาบยามานากะ  ทะเลสาบยามานากะ    ภูเขาไฟฟูจิ    สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์    โยโกฮาม่า   พิพิธภัณฑ์ราเม็ง   โตเกียว  อิสระท่องเที่ยวเมืองโตเกียวด้วยตัวท่านเอง   หรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์  โตเกียว    สวนโชวะ คิเน็น   วัดอาซากุสะ   ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ   อิออน มอลล์
วันเดินทาง18-23 / 20-25 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่
 :  41,900  บาท 
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code:   A1-TYO-6D3N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG PINKMOSS 5 วัน 3 คืน (XJ) พ.ค.-มิ.ย.61 (NRT17) (แรงงาน+วิสาขบูชา) 1ปี มีให้ชมครั้งเดียวเท่านั้น ชมความงามทุ่งดอกชิบะซากุระ พิเศษ!!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียวสกายทรี-ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ-พอพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันเดินทาง 01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 พฤษภาคม , 01 – 05 , 07 – 11 , 08 – 12 , 14 – 18 , 15 – 19 , 21 – 25 , 22 – 26 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   23,999 - 29,999 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  A2-TYO-(NTR17)-5D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ (XJ) มิ.ย.-ก.ย.61 (XJ53) เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์ สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ เมืองเก่าซาวาระ หรือ Little Edo

วันเดินทาง01-05 , 03-05 , 05-09 , 09-13 , 11-15 , 13-17 , 15-19 , 17-21 , 19-23 , 23-27 , 25-29 , มิถุนายน , 29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม , 01-05 , 03-07 , 05-09 , 07-11 , 09-13 , 11-15 , 13-17 , 15-19 , 17-21 , 19-23 , 21-25 , 23-27 , 25-29 , 27-31 กรกฎาคม , 29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม , 31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม , 01-05 , 03-07 , 05-09 , 07-11 , 09-13 , 11-15 , 13-17 , 15-19 , 17-21 , 19-23 , 21-25 , 23-27 , 25-29 , 27-31 สิงหาคม , 31 สิงหาคม-04 กันยายน , 01-05 , 03-07 , 05-09 , 07-11 , 09-13 , 11-15 , 13-17 , 15-19 , 17-21 , 21-25 , 23-27 , 25-29 กันยายน , 27 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   21,888 - 28,888 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  ATN-XJ53-5D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ สุกี้แห้ง (XJ) มิ.ย.-ก.ย.61 (XJ54) ละลานตาทุ่งดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี  สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ

วันเดินทาง02-06 , 04-08 , 08-12 , 10-14 , 12-16 , 16-20 , 18-22 , 22-26 , 24-28 , 26-30 มิถุนายน , 30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม , 02-06 , 04-08 , 06-10 , 08-12 , 10-14 , 12-16 , 14-18 , 16-20 , 18-22 , 20-24 , 22-26 , 24-28 , 26-30 กรกฎาคม , 28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม , 30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม , 02-06 , 04-08 , 06-10 , 08-12 , 10-14 , 12-16 , 14-18 , 16-20 , 18-22 , 20-24 , 22-26 , 24-28 , 26-30 สิงหาคม , 28 สิงหาคม-01 กันยายน , 30 สิงหาคม-03 กันยายน , 02-06 , 04-08 , 06-10 , 08-12 , 10-14 , 12-16 , 14-18 , 16-20 , 18-22 , 20-24 , 22-26 , 24-28 กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   21,888 - 29,888 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  ATN-XJ54-5D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2018 ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูกาลแห่งการชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์  ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ข้อปปิ้งสุดมันส์ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
วันเดินทาง26-30 ก.ย./ 28 ก.ย.- 2 ต.ค./ 30 ก.ย.- 4 ต.ค./ 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 ต.ค.- 1 พ.ย./ 29 ต.ค.- 2 พ.ย./ 30 ต.ค.- 3 พ.ย./ 31 ต.ค.- 4 พ.ย./
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย./ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค.61

ราคาทัวร์เริ่มที่ :   23,888 - 31,888 บาท 
สายการบิน :  Air Asia X (XJ)
Code:  ATN-TYO-5D3N-XJ(XJ65)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY 5 วัน 3 คืน (TR) พ.ย.-ธ.ค.61 (TR14)  อิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น  เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ สักการะ สิ่งสักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ  ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปู FREE WIFI ON BUS

วันเดินทาง28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม , 9 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม , 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม , 05-09 , 06-10 ธันวาคม , 07-11 , 12-16 ธันวาคม , 13-17 , 14-18 ธันวาคม , 19-23 , 20-24 ธันวาคม , 21-25 , 26-30 ธันวาคม , 27-31 , 28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   24,888 บาท 
สายการบิน :  SCOOT (TR)
Code:  ATN-TYO-(TR14)-5D3N-TR
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น Chill & Save Tokyo Fuji 4D3N (XJ) มิ.ย.-ต.ค.61 (XJ83) ภูเขาไฟฟูจิ Fuji Mountain เป็นภูเขาที่สูงที่สุดและสวยที่สุดในญี่ปุ่น ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิที่สถานี้ชั้น5 จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง อยู่ทางเหนือริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะที่สวนโออิชิ ปาร์ค Oishi Park สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น เยือน มหานครโตเกียว Tokyo เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิง วัฒนธรรม แหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุ  ดแห่งหนึ่งในโตเกียว 

วันเดินทาง1 – 4 , 7 – 10 , 8 – 11 , 14 – 17 , 21 – 24 มิถุนายน , 28 - 1 , 5 – 8 , 12 – 15 , 19 – 22 , 27 – 30 กรกฎาคม , 2 – 5 , 16 – 19 , 23 – 26 สิงหาคม , 30 – 2 , 6 – 9 , 13 – 16 , 20 – 23 , 27 – 30 กันยายน , 5 – 8 , 6 – 9 , 13 – 16 , 16 – 19 , 19 – 22 , 20 – 23 , 24 – 27 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   19,888 - 27,888 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  AIJP-TYO-4D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองบิเอะ สระอะโออิเคะ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ กระเช้าคุโรดาเกะ อิออน...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN SOUNKYO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) ฮาโกดาเตะ อาคารโกดังอิฐแดง ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ ชมวิวทะเลสาบโทยะ กระเช้าอุสุซัง ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ออนเซ็น ซัปโปโร หมู่บ้านช็อกโกแลต...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มกราคม 2019 สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ตามอัธยาศัย...

ทัวร์ฮอกไกโด รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด คริสต์มาส 2561 นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ วิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น...

ทัวร์ฮอกไกโด รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด คริสต์มาส 2561 ชมรอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ โรงงานและพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต ชมโดราเอม่อน สกายพาร์ค...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว MAGIC...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายามา NAGOYA...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายามา หน้าหนาว 2018 นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ...

«
»