วันอาทิตย์, 27 พฤษภาคม 2561

เที่ยวญีุ่่น ไปกี่รอบก็ไม่เบื่อ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 15900 ราคาถูก 2018 / 2561 ลาเวนเดอร์ เที่ยวญี่ปุ่น ถูกจริง โปรโมชั่น เที่ยวญี่ปุ่น พิงค์มอส ลาเวนเดอร์ วิสทีเรีย ใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียว การบินไทย ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์คทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน FREE WIFI ON BUS พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู
วันเดินทาง29 ก.ย.- 2 ต.ค./ 30 ก.ย.- 3 ต.ค./ 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค./ 28 ต.ค.- 1 พ.ย./ 29 ต.ค.- 2 พ.ย./ 30 ต.ค.- 3 พ.ย./ 31 ต.ค.- 4 พ.ย./
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย./ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค./ 28 พ.ย.- 2 ธ.ค.61

ราคาทัวร์เริ่มที่ :   22,888 - 31,888 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  ATN-TYO-5D3N-XJ67

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG PINKMOSS 5 วัน 3 คืน (XJ) พ.ค.-มิ.ย.61 (NRT17) (แรงงาน+วิสาขบูชา) 1ปี มีให้ชมครั้งเดียวเท่านั้น ชมความงามทุ่งดอกชิบะซากุระ พิเศษ!!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียวสกายทรี-ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ-พอพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันเดินทาง 01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 พฤษภาคม , 01 – 05 , 07 – 11 , 08 – 12 , 14 – 18 , 15 – 19 , 21 – 25 , 22 – 26 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   23,999 - 29,999 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  A2-TYO-(NTR17)-5D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ (XJ) มิ.ย.-ก.ย.61 (XJ53) เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์ สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ เมืองเก่าซาวาระ หรือ Little Edo

วันเดินทาง01-05 , 03-05 , 05-09 , 09-13 , 11-15 , 13-17 , 15-19 , 17-21 , 19-23 , 23-27 , 25-29 , มิถุนายน , 29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม , 01-05 , 03-07 , 05-09 , 07-11 , 09-13 , 11-15 , 13-17 , 15-19 , 17-21 , 19-23 , 21-25 , 23-27 , 25-29 , 27-31 กรกฎาคม , 29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม , 31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม , 01-05 , 03-07 , 05-09 , 07-11 , 09-13 , 11-15 , 13-17 , 15-19 , 17-21 , 19-23 , 21-25 , 23-27 , 25-29 , 27-31 สิงหาคม , 31 สิงหาคม-04 กันยายน , 01-05 , 03-07 , 05-09 , 07-11 , 09-13 , 11-15 , 13-17 , 15-19 , 17-21 , 21-25 , 23-27 , 25-29 กันยายน , 27 กันยายน-01 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   21,888 - 28,888 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  ATN-XJ53-5D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ สุกี้แห้ง (XJ) มิ.ย.-ก.ย.61 (XJ54) ละลานตาทุ่งดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี  สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ

วันเดินทาง02-06 , 04-08 , 08-12 , 10-14 , 12-16 , 16-20 , 18-22 , 22-26 , 24-28 , 26-30 มิถุนายน , 30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม , 02-06 , 04-08 , 06-10 , 08-12 , 10-14 , 12-16 , 14-18 , 16-20 , 18-22 , 20-24 , 22-26 , 24-28 , 26-30 กรกฎาคม , 28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม , 30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม , 02-06 , 04-08 , 06-10 , 08-12 , 10-14 , 12-16 , 14-18 , 16-20 , 18-22 , 20-24 , 22-26 , 24-28 , 26-30 สิงหาคม , 28 สิงหาคม-01 กันยายน , 30 สิงหาคม-03 กันยายน , 02-06 , 04-08 , 06-10 , 08-12 , 10-14 , 12-16 , 14-18 , 16-20 , 18-22 , 20-24 , 22-26 , 24-28 กันยายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   21,888 - 29,888 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  ATN-XJ54-5D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ละลานตา ละลายใจ กับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเท็มบะ อิออน อิสระช้อปปิ้งหนึ่งวันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสิรม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือดิสนีย์ซี อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
วันเดินทาง31 พ.ค.- 3 มิ.ย/ 20-24, 21-25 มิ.ย./ 27 มิ.ย.- 1 ก.ค.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   17,888 - บาท 
สายการบิน :  Air Asia X (XJ)
Code:  ATN-TYO-5D3N-XJ(XJ69)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2018 ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูกาลแห่งการชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์  ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ข้อปปิ้งสุดมันส์ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
วันเดินทาง26-30 ก.ย./ 28 ก.ย.- 2 ต.ค./ 30 ก.ย.- 4 ต.ค./ 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 ต.ค.- 1 พ.ย./ 29 ต.ค.- 2 พ.ย./ 30 ต.ค.- 3 พ.ย./ 31 ต.ค.- 4 พ.ย./
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย./ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค.61

ราคาทัวร์เริ่มที่ :   23,888 - 31,888 บาท 
สายการบิน :  Air Asia X (XJ)
Code:  ATN-TYO-5D3N-XJ(XJ65)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY 5 วัน 3 คืน (TR) พ.ย.-ธ.ค.61 (TR14)  อิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น  เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ สักการะ สิ่งสักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ  ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปู FREE WIFI ON BUS

วันเดินทาง28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม , 9 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม , 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม , 05-09 , 06-10 ธันวาคม , 07-11 , 12-16 ธันวาคม , 13-17 , 14-18 ธันวาคม , 19-23 , 20-24 ธันวาคม , 21-25 , 26-30 ธันวาคม , 27-31 , 28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   24,888 บาท 
สายการบิน :  SCOOT (TR)
Code:  ATN-TYO-(TR14)-5D3N-TR
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น Chill & Save Tokyo Fuji 4D3N (XJ) มิ.ย.-ต.ค.61 (XJ83) ภูเขาไฟฟูจิ Fuji Mountain เป็นภูเขาที่สูงที่สุดและสวยที่สุดในญี่ปุ่น ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิที่สถานี้ชั้น5 จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง อยู่ทางเหนือริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะที่สวนโออิชิ ปาร์ค Oishi Park สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น เยือน มหานครโตเกียว Tokyo เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิง วัฒนธรรม แหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุ  ดแห่งหนึ่งในโตเกียว 

วันเดินทาง1 – 4 , 7 – 10 , 8 – 11 , 14 – 17 , 21 – 24 มิถุนายน , 28 - 1 , 5 – 8 , 12 – 15 , 19 – 22 , 27 – 30 กรกฎาคม , 2 – 5 , 16 – 19 , 23 – 26 สิงหาคม , 30 – 2 , 6 – 9 , 13 – 16 , 20 – 23 , 27 – 30 กันยายน , 5 – 8 , 6 – 9 , 13 – 16 , 16 – 19 , 19 – 22 , 20 – 23 , 24 – 27 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   19,888 - 27,888 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  AIJP-TYO-4D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018ทัวร์ญี่ปุ่น WoW! Pink Moss  Tokyo Fuji Pink Moss 4D3N (XJ82) (พ.ค.-มิ.ย.61)  ชมทุ่งดอกไม้อลังการพื้นพรมสีชมพู ทุ่งพิงค์มอสหรือทุ่งชิบะซากูระ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว วัดอาซากุสะ โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่ ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ ฟูจิออนเซ็น  บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น


วันเดินทาง30 – 3 , 3 – 6 , 4 – 7 , 10 – 13 , 11 – 14 , 17 – 20 , 18 – 21 , 24 – 27 , 26 – 29 พฤษภาคม , 31 – 3 มิถุนายน 61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   18,900 - 25,900 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X (XJ)
Code:  AIJ-TYO-(XJ82)-4D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน (XJ48) พ.ค.-มิ.ย.61  เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS


วันเดินทาง28-31 พฤษภาคม , 29 พฤษภาคม-01 มิถุนายน , 30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน , 31 พฤษภาคม-03 มิถุนายน , 01-04 , 02-05 , 03-06 , 04-07 , 05-08 , 06-09 , 07-10 , 08-11 , 09-12 , 10-13 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 15-18 , 16-19 , 17-20 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 21-24 , 22-25 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 26-29 , 27-30 มิถุนายน , 28 มิถุนายน-01 กรกฎาคม , 29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม , 30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   19,888 - 28,888 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X (XJ)
Code:  ATN-TYO-(XJ48)-4D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี ปีใหม่ 2562ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2019  สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
วันเดินทาง28 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 29 พ.ย.- 3 ธ.ค./ 30 พ.ย.- 4 ธ.ค./ 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค./ 28 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 29 ธ.ค. - 2 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 30 ธ.ค. - 3 ม.ค./ 31 ธ.ค.- 4 ม.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   25,888 - 39,888 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X (XJ)
Code:  ATN-TYO-(XJ66)-5D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ALL STAR Lavender TOKYO 4 วัน 3 คืน THAIAIR ASIA X (XJ)(NRT23)(มิ.ย.-ก.ย.2561) ไฮไลท์ทัวร์ ชมทุ่งลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ณ "หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค" ภูเขาไฟฟูจิ โอวาคุดานิ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น เมืองเก่าซาวาระ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจุกุ พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น แจกฟรีน้ำดื่มวันละขวด

วันเดินทาง07-10 , 09-12 , 14-17 , 16-19 , 21-24 , 23-26 , 28 มิ.ย.-01 ก.ค. , 30 มิ.ย.-03 ก.ค. , 05-08 , 07-10 , 12-15 , 14-17 , 19-22 , 21-24 , 25-28 , 26-29 กรกฎาคม , 02-05 , 04-07 , 16-19 , 18-21 , 23-26 , 25-28 , 30 ส.ค.-02 ก.ย. , 06-09 , 08-11 , 13-16 , 15-18 , 20-23 , 22-25 , 27-30 , 29 ก.ย.-02 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   19,999 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  A2-TYO-(NRT23)-4D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น ALL STAR PINKMOSS 4D3N XJ (XJ) พ.ค.61 (NRT22) เมืองเก่าซาวาระ-ศาลเจ้าคาโทริ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น -ทุ่งดอกพิงค์มอส –ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์-เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน


วันเดินทาง10-13 , 11-14 , 12-15 , 17-20 , 18-21 , 19-22 , 24-27 , 25-28 , 26-29 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   21,999 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  A2-TYO-(NTR22)-4D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO FUJI นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว-ทุ่งพิงค์มอส 6วัน3คืน พ.ค.61 (TG) วันพืชมงคล2018  
** ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์ ณ “สวนโชวะ คิเนน”
** ชมความงามของ “ทุ่งพิงค์มอส” มนต์เสน่ห์..พรมธรรมชาติที่สีชมพูหลากสีสันสวยสดใส
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
** ชิม “ไข่ดำอายุยืน7ปี” ความเชื่อที่เล่ากันรุ่นสู่รุ่น หากท่านได้ทานไข่ดำ1ใบนั้น สามารถต่ออายุได้ 7ปี 
** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันเดินทาง16 - 21 / 18 - 23 / 19 - 24 เมษายน , 2 - 7 / 9 - 14 พฤษภาคม (วันพืชมงคล) , 11 - 16 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล)
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   39,900 - 40,900 บาท 
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
Code:  AJPG-TYO-6D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ สายแบ๊ว รีเทิร์น 5 วัน 3 คืน (TR11) พ.ค.61 ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

วันเดินทาง30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   23,888 บาท 
สายการบิน :  SCOOT (TR)
Code:  ATN-TYO-(TR11)-5D3N-TR
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE TAKAYAMA NEW YEAR ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว-ลานสกี 6 วัน 3 คืน...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ฤดูกาลแห่งใบไม้เปลี่ยนสี เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 (XJ)...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป#2 (XJ) พ.ค.-ก.ย.2561...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี 2018 วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ เที่ยวโอซาก้า...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ย.-ธ.ค.61 (TR16)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS IN AUTUMN (TG) 7 วัน 4 คืน...

«
»