วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

เที่ยวญีุ่่น ไปกี่รอบก็ไม่เบื่อ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ราคาถูก 2019 / 2562 ซากุระ เที่ยวญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกี ถูกจริง โปรโมชั่น เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว การบินไทย ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น   JAPAN GOLDEN ROUTE 6 วัน 3 คืน  BY (TG) สู่เมืองนารา เกียวโต ชิสึโอกะ ยามานาชิ  โยโกฮาม่า โตเกียว     สนามบินคันไซ    นารา   วัดโทไดจิ   เกียวโต    วัดคิโยมิสึ   อาราชิยาม่า   นาโกย่า  นาโกย่า    ทะเลสาบฮามานะ    สะพานแขวนมิชิม่าสกายวอล์ค   โกเทมบะ เอาท์เล็ท   ทะเลสาบยามานากะ  ทะเลสาบยามานากะ    ภูเขาไฟฟูจิ    บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮัคไค    ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น   โยโกฮาม่า    พิพิธภัณฑ์ราเม็ง    โตเกียว   สวนเมจิจิงกูไกเอ็น    วัดอาซากุสะ    ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ    อิออน มอลล์  สนามบินฮาเนดะ
วันเดินทาง5-10 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   46,900 บาท 
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code:  A1-TYO-6D3N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกี ปีใหม่ 2562ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเทนสกี 2018 หุบเขาโอวาคุดานิ โอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ นาริตะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน
วันเดินทาง :   30 พ.ย.- 4 ธ.ค./ 6-10, 7-11, 8-12, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 27-31 ธ.ค./ 28 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.62
ราคาทัวร์  เริ่มต้น :   24,999 - 39,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  A2-TYO-NRT04-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกี ปีใหม่ 2562ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเทนสกี 2018 วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  วัดนาริตะ อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ อิออน
วันเดินทาง :   30 พ.ย.- 5 ธ.ค./ 8-13, 9-14, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 27 ธ.ค.- 1 ม.ค./  28 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 4 ม.ค.62
ราคาทัวร์  เริ่มต้น :   24,999 - 39,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  A2-TYO-NRT06-6D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกี 2019ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็น สกี 2019 นาริตะ นั่งกระเช้าคาจิคาจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี ชินจูกุ ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน นาริตะ วัดนาริตะ  โอไดบะ ช้อปปิ้งอิออน
วันเดินทาง9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ม.ค./ 30 ม.ค.-3 ก.พ./ 31 ม.ค.-4 ก.พ./ 1-5, 2-6, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23- 27 ก.พ./ 27 ก.พ.-3 มี.ค./ 28 ก.พ-4 มี.ค./ 1-5, 2-6, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16- 20 มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   23,999 - 28,999 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  A2-NTR11-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ ฟูจิ 2019ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2562 โตเกียว  อิบารากิ ไซตามะ ฟูจิตื่นตาตื่นใจกับซากุระกว่า 500 ต้น ณ เมืองไซตามะ ใช้รถทุกวัน ไม่มีอิสระ แจกฟรี น้ำดื่มวันละ 1 ขวด สักการะพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ แห่งเมืองอุชิคุ ชมความงามของสวนดอกไม้ ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เก็บภาพประทับใจกับแลนด์มาร์ก ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น
วันเดินทาง :   21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มี.ค./ 28 มี.ค. -1 เม.ย./ 29 มี.ค.-2 เม.ย./ 30 มี.ค.-3 เม.ย./ 31 มี.ค.-4 เม.ย./ 1-5 เม.ย.62
วันเดินทาง :   27,999 - 30,999 บาท
สายการบิน :   AIR ASIA X
Code:   A2-NRT05-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ปีใหม่ 2562ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี หน้าหนาว  สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ   ทะเลสาบคาวากูจิโกะ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น โตเกียวเมืองหลวง ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย เที่ยวโตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ฮาราจูกุ เที่ยวเกาะโอไดบะ ตลาดปลาแห่งใหม่โทโยสุ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ชมกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง เที่ยวนาริตะ วัดนาริตะ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้
วันเดินทาง30 พ.ย.- 4 ธ.ค./ 5-9, 7-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25, 26-30 ธ.ค.61/ 28 ธ.ค.- 1 ม.ค.62 / 2-6, 4-8, 9-13, 11-15, 16-20, 18-22, 23-27, 25-29 ม.ค./ 30 ม.ค.- 3 ก.พ./ 1-5, 6-10, 8-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 ก.พ./ 27 ก.พ.- 3 มี.ค./ 1-5, 6-10, 8-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   23,888 - 38,888 บาท 
สายการบิน :  Nok Scoot (XW)
Code:  AIJ-JXW17-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี ปีใหม่ 2562ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2019  สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
วันเดินทาง28 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 29 พ.ย.- 3 ธ.ค./ 30 พ.ย.- 4 ธ.ค./ 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ธ.ค./ 28 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 29 ธ.ค. - 2 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 30 ธ.ค. - 3 ม.ค./ 31 ธ.ค.- 4 ม.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   25,888 - 39,888 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X (XJ)
Code:  ATN-TYO-(XJ66)-5D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY 5 วัน 3 คืน (TR) พ.ย.-ธ.ค.61 (TR14)  อิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น  เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ สักการะ สิ่งสักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ  ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปู FREE WIFI ON BUS

วันเดินทาง28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม , 9 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม , 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม , 05-09 , 06-10 ธันวาคม , 07-11 , 12-16 ธันวาคม , 13-17 , 14-18 ธันวาคม , 19-23 , 20-24 ธันวาคม , 21-25 , 26-30 ธันวาคม , 27-31 , 28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   24,888 บาท 
สายการบิน :  SCOOT (TR)
Code:  ATN-TYO-(TR14)-5D3N-TR
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น  TOKYO FUJI IBARAKI 5 วัน 3 คืน  ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (SNOWY)(XJ)
เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์
วันเดินทางพฤศจิกายน  -  ธันวาคม 2561
าคาทัวร์เริ่มที่ :   23,888 บาท 

สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code: ATN-TYO--5D3N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกีทัวร์ญี่ปุ่น  การบินไทย 2562 โตเกียว วัดคามาคุระ นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบยามานากะ ทะเลสาบยามานากะ ลานสกี สวนผลไม้ ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าตั๋วสวนสนุกและค่าเดินทาง) หรือ เลือกซื้อซิตี้ทัวร์เสริม โตเกียว วัดอาซากุสะ ชิซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์
วันเดินทาง9-13, 16-20, 23-27 ม.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  29,900 บาท 
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code:   A6-TYO-5D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกีทัวร์ญี่ปุ่น  การบินไทย 2562 โตเกียว วัดคามาคุระ นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบยามานากะ ทะเลสาบยามานากะ ลานสกี สวนผลไม้ ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าตั๋วสวนสนุกและค่าเดินทาง) หรือ เลือกซื้อซิตี้ทัวร์เสริม โตเกียว วัดอาซากุสะ ชิซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์
วันเดินทาง6-10, 13-17 ก.พ.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  31,900 บาท 
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code:   A6-TYO-5D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น  SPECIAL TOKYO DEC โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ ชมไฟ สนุกสนานลานสกี 6 วัน 3 คืน (TG)   
** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
วันเดินทาง19 - 24 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   39,900 บาท 
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code:  AJP-TYO-6D3N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ตุรกี  TOKYO FUJI  ซุปตาร์ ส้มจี๊ด 5 วัน 3 คืน (TR) 25 ก.ย.-พ.ย.61 (TR13) ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

วันเดินทาง 27 กันยายน – 01 ตุลาคม , 28 กันยายน – 02 ตุลาคม , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน , 01-05 , 02-06 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   23,888 บาท 
สายการบิน :  SCOOT (TR)
Code:  ATN-TYO-(TR13)-5D3N-TR
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ คาวาสึทัวร์ญี่ปุ่น  การบินไทย 2562 ซากุระ คาวาสี วัดคามาคุระ นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบยามานากะ ทะเลสาบยามานากะ เทศกาลคาวาสึ ซากุระ สวนผลไม้ ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าตั๋วสวนสนุกและค่าเดินทาง) หรือ เลือกซื้อซิตี้ทัวร์เสริม โตเกียว วัดอาซากุสะ ชิซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์
วันเดินทาง20-24 ก.พ.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  32,900 บาท 
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code:   A6-TYO-5D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกี 2019ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็ฯ สกี 2562 นาริตะ อาซากุสะ เก็บภาพประทับใจโตเกียว สกายทรี โอวาคุดานิ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ชินจูกุ ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันเดินทาง9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 15- 19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 29 ม.ค.-2 ก.พ./ 30 ม.ค.-3 ก.พ./ 31 ม.ค.-4 ก.พ./  1-5, 2-6, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ก.พ./ 26 ก.พ. -2 มี.ค./ 27 ก.พ. -3 มี.ค./ 28 ก.พ. -4 มี.ค./ 1-5, 2-6, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16- 20, 19-23 มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   21,999 - 26,999 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  A2-NTR10-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SONGKRAN...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2019 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”ชม...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด SAPPORO OTARU...

ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO OTARU SNOW LIGHT ILLUMINATION FESTIVAL 2019 ...

«
»