วันอาทิตย์, 21 ตุลาคม 2561

เที่ยวญีุ่่น ไปกี่รอบก็ไม่เบื่อ ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 / 2019 โตเกียว ราคาถูก ปีใหม่ 2019 / 2562 ลาเวนเดอร์ เที่ยวญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกี ถูกจริง โปรโมชั่น เที่ยวญี่ปุ่น ใบไม้แดง ใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียว การบินไทย ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกี ปีใหม่ 2562ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเทนสกี 2018 หุบเขาโอวาคุดานิ โอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ นาริตะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน
วันเดินทาง :   30 พ.ย.- 4 ธ.ค./ 6-10, 7-11, 8-12, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 27-31 ธ.ค./ 28 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.62
ราคาทัวร์  เริ่มต้น :   24,999 - 39,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  A2-TYO-NRT04-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกี ปีใหม่ 2562ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเทนสกี 2018 วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  วัดนาริตะ อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ อิออน
วันเดินทาง :   30 พ.ย.- 5 ธ.ค./ 8-13, 9-14, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 27 ธ.ค.- 1 ม.ค./  28 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 4 ม.ค.62
ราคาทัวร์  เริ่มต้น :   24,999 - 39,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  A2-TYO-NRT06-6D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี 2018 วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค ชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ วัดนาริตะ
วันเดินทาง :   27 ก.ย. - 2 ต.ค./ 28 ก.ย.- 3 ต.ค./ 3-8, 4-9, 5 - 10, 6-11, 16-21, 17-22, 18-23, 24-29, 25-30, 26-31 ต.ค./ 27 ต.ค.- 1 พ.ย./ 30 ต.ค.- 4 พ.ย./ 31 ต.ค.- 5 พ.ย.61
1-6, 2-7, 3-8, 6-11, 7-12, 8-13, 9-14, 10-15, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 20-25, 21-26, 22-27 พ.ย./ 23-28, 24-29 พ.ย./ 27 พ.ย.-2 ธ.ค./ 28 พ.ย.-3 ธ.ค./ 29 พ.ย.-4 ธ.ค.61

ราคาทัวร์  เริ่มต้น :   23,999 - 27,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  A2-TYO-NRT05-6D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี 2018 ชิซุย เอ้าท์เล็ต พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ โอชิโนะฮัคไค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน
วันเดินทาง :  4-7, 5-8, 6-9, 12-15, 13-16, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 24-27 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์  เริ่มต้น :   23,999 - 28,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  A2-TYO-4D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี 2018 วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี กระเช้าคาจิคาจิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ เยือนเมืองเก่าซาวาระ
วันเดินทาง :  29 ก.ย.- 3 ต.ค./ 4-8, 5-9, 6-10, 10-14, 17-21, 18-22, 19-23, 24-28, 25-29 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์  เริ่มต้น :   23,999 - 28,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  A2-TYO-NRT02-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี 2018 วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร โอไดบะ สวนโชวะคิแนน วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออน
วันเดินทาง :   1-5, 2-6, 3-7, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 พ.ย./ 28 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 29 พ.ย.- 3 ธ.ค.61
ราคาทัวร์  เริ่มต้น :   23,999 - 26,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
Code:  A2-TYO-NRT03-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์คทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน FREE WIFI ON BUS พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู
วันเดินทาง29 ก.ย.- 2 ต.ค./ 30 ก.ย.- 3 ต.ค./ 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค./ 28 ต.ค.- 1 พ.ย./ 29 ต.ค.- 2 พ.ย./ 30 ต.ค.- 3 พ.ย./ 31 ต.ค.- 4 พ.ย./
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย./ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค./ 28 พ.ย.- 2 ธ.ค.61

ราคาทัวร์เริ่มที่ :   22,888 - 31,888 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  ATN-TYO-5D3N-XJ67

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO COCHIA 6 วัน 3 คืน  BY (TG)   สนามบินนาริตะ   ชิบะ   ย่านเมืองเก่าซาวาระ   คามาคุระ    องค์พระใหญ่ไดบุทสึ    ปราสาทโอดาวาระ   ทะเลสาบยามานากะ  ทะเลสาบยามานากะ    ภูเขาไฟฟูจิ   โตเกียว   วัดอาซากุสะ   ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ    โตเกียว    อิสระท่องเที่ยวเมืองโตเกียวด้วยตัวท่านเอง   หรือเลือกซื้อทัวร์ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์   โตเกียว    อิบารากิ   ชมทุ่งโคเคียที่สวนฮิตาชิ ซีไซด์   อามิ เอาท์เล็ต    อิออน มอลล์ 
วันเดินทาง18-23 / 20-25 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   41,900 บาท 
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code:  A1-TYO-6D3N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็น สกีทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2019 โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ  สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ชมวิวฟูจิที่โออิชิปาร์ค ทะเลสาบคาวากูจิโกะ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ อิสระฟรีเดย์ 1 วันหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท) หรือเลือกซื้อ Option Tour
วันเดินทางธันวาคม 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 6-10, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 13-17, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 20-24, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 27-31 ธ.ค./ 29 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 30 ธ.ค.-3 ม.ค./ 31 ธ.ค.-4 ม.ค.62
มกราคม 1-5, 3-7, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 10-14, 12-16,13-17, 14-18, 15-19, 17-21, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 24-28, 26-30, 27-31 ม.ค./ 28 ม.ค.- 1 ก.พ./ 29 ม.ค.- 2 ก.พ./ 31 ม.ค.- 4 ก.พ.62
มีนาคม - 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 7-11, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 14-18, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 21-25, 23-27, 24-28 ก.พ./ 25 ก.พ.- 1 มี.ค./ 26 ก.พ. - 2 มี.ค./ 28 ก.พ. - 4 มี.ค.62
มีนาคม 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 7-11 มี.ค.62

ราคาทัวร์เริ่มที่ :   21,900 - 35,900 บาท 
สายการบิน :  Nok Scoot (XW)
Code:  AIJ-TYO-5D3N-XW (JXW16)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกี 2019ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็ฯ สกี 2562 นาริตะ อาซากุสะ เก็บภาพประทับใจโตเกียว สกายทรี โอวาคุดานิ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ชินจูกุ ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันเดินทาง9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 15- 19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 29 ม.ค.-2 ก.พ./ 30 ม.ค.-3 ก.พ./ 31 ม.ค.-4 ก.พ./  1-5, 2-6, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ก.พ./ 26 ก.พ. -2 มี.ค./ 27 ก.พ. -3 มี.ค./ 28 ก.พ. -4 มี.ค./ 1-5, 2-6, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16- 20, 19-23 มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   21,999 - 26,999 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  A2-NTR10-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ ใบไม้เปลี่ยนสี ราคาถูก 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2018 โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ  นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสี ชมวิวภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนรามา คาจิคาจิ ภูเขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ถนนสายโรแมนติก อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร ชมใบไม้เปลี่ยนสี สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ
วันเดินทาง30 ก.ย.- 4 ต.ค./ 3-7, 6-10, 9-13, 12-16, 15-19, 18-22, 21-25, 26-30, 27-31 ต.ค./ 28ต.ค.- 1 พ.ย./ 29 ต.ค.- 2 พ.ย./ 30 ต.ค.- 3 พ.ย./ 31 ต.ค.- 4 พ.ย./ 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย./ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค./ 28 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   21,888 - 26,888 บาท 
สายการบิน :  Nok Scoot (XW)
Code:  AIJ-TYO-5D3N-XW (JXW15)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2018 ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูกาลแห่งการชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์  ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ข้อปปิ้งสุดมันส์ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
วันเดินทาง26-30 ก.ย./ 28 ก.ย.- 2 ต.ค./ 30 ก.ย.- 4 ต.ค./ 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 ต.ค.- 1 พ.ย./ 29 ต.ค.- 2 พ.ย./ 30 ต.ค.- 3 พ.ย./ 31 ต.ค.- 4 พ.ย./
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย./ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค.61

ราคาทัวร์เริ่มที่ :   23,888 - 31,888 บาท 
สายการบิน :  Air Asia X (XJ)
Code:  ATN-TYO-5D3N-XJ(XJ65)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ ใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2018 ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก โตเกียว (นาริตะ) คาวาโกเอะ ศาลเจ้าความรัก ฟูจิออนเซ็น (อาบน้ำแร่+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ถ้ำน้ำแข็งนารุซาว่า หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ อิออนมอลล์ นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง24-28, 26-30, 27-31 ต.ค./ 28 ต.ค.- 1 พ.ย./ 29 ต.ค.- 2 พ.ย./ 30 ต.ค.- 3 พ.ย./ 31 ต.ค.- 4 พ.ย.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   23,999  บาท 
สายการบิน :  Nok Scoot(XW)
Code:  AGS-NRT04-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY 5 วัน 3 คืน (TR) พ.ย.-ธ.ค.61 (TR14)  อิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น  เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ สักการะ สิ่งสักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ  ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปู FREE WIFI ON BUS

วันเดินทาง28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม , 9 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม , 30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม , 05-09 , 06-10 ธันวาคม , 07-11 , 12-16 ธันวาคม , 13-17 , 14-18 ธันวาคม , 19-23 , 20-24 ธันวาคม , 21-25 , 26-30 ธันวาคม , 27-31 , 28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   24,888 บาท 
สายการบิน :  SCOOT (TR)
Code:  ATN-TYO-(TR14)-5D3N-TR
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018

ทัวร์ญี่ปุ่น Chill & Save Tokyo Fuji 4D3N (XJ) มิ.ย.-ต.ค.61 (XJ83) ภูเขาไฟฟูจิ Fuji Mountain เป็นภูเขาที่สูงที่สุดและสวยที่สุดในญี่ปุ่น ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิที่สถานี้ชั้น5 จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดจุดหนึ่ง อยู่ทางเหนือริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะที่สวนโออิชิ ปาร์ค Oishi Park สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น เยือน มหานครโตเกียว Tokyo เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิง วัฒนธรรม แหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุ  ดแห่งหนึ่งในโตเกียว 

วันเดินทาง1 – 4 , 7 – 10 , 8 – 11 , 14 – 17 , 21 – 24 มิถุนายน , 28 - 1 , 5 – 8 , 12 – 15 , 19 – 22 , 27 – 30 กรกฎาคม , 2 – 5 , 16 – 19 , 23 – 26 สิงหาคม , 30 – 2 , 6 – 9 , 13 – 16 , 20 – 23 , 27 – 30 กันยายน , 5 – 8 , 6 – 9 , 13 – 16 , 16 – 19 , 19 – 22 , 20 – 23 , 24 – 27 ตุลาคม 61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   19,888 - 27,888 บาท 
สายการบิน :  AIR ASIA X  (XJ)
Code:  AIJP-TYO-4D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคะคุจิปราสาททอง นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ .นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN...

ทัวร์ฮกไกโด ปีใหม่ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ปีใหม่ 2019 โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ...

«
»