วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563

ทัวร์อินเดีย ตรุษจีน สงกรานต์ 2020 / 2563 ราคาถูก เที่ยวอินเดีย นครชัยปุระ ทัชมาฮาล อัครา แคชเมียร์ อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน ชัยปุระ นครสีชมพู อัมริตสาร์ ธรรมศาลา

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี กุลมาร์ค กอนโดล่า เทือกเขากุลมาร์ค สวนโมกุล ทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท รัฐแคชเมียร์ เมืองเดลี เมืองอัครา ทัชมาฮาล อัครา ฟอร์ท เมืองเดลี ประตูเมืองอินเดีย ตลาดพนื้ เมืองจันปาท

วันเดินทาง :   02-07 เมษายน 2563 (วันจักรี)/03-08 เมษายน 2563(วันจักรี)/09-14 เมษายน 2563(วันสงกรานต์)/11-16 เมษายน 2563(วันสงกรานต์)/12-17 เมษายน 2563(วันสงกรานต์)/13-18 เมษายน 2563(วันสงกรานต์)/17-22 เมษายน 2563/24-29 เมษายน 2563
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   29,999 - 35,999 บาท
สายการบินการบินไทย (TG)
Code:       A2-ZDEL08-6D4N-TG

team line buttom  team pdf buttom

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล