วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562

ทัวร์อินเดีย ปีใหม่ 2020 / 2563 ราคาถูก เที่ยวอินเดีย ทัชมาฮาล อัครา แคชเมียร์ 2562 / 2019 อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน ชัยปุระ นครสีชมพู อัมริตสาร์ ธรรมศาลา

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก นมัสเตเปลี่ยนสี] 6 วัน 4 คืน ( ZDEL03)
ทะเลสาบดาล , กุลมาร์ค , กุลมาร์ค กอนโดล่า , เทือกเขากุลมาร์ค , สวนโมกุล , สวนจัสม่า ชาฮี , สวนชาลิมาร์ , ทุ่งดอกแซฟรอน ,
สวนแอปเปิ้ล , พาฮาลแกม , ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย , ทัชมาฮาล , อัครา ฟอร์ท , เมืองเดลี , ประตูเมืองอินเดีย , ตลาดพื้นเมืองจันปาท

วันเดินทาง :   วันที่ 06 - 11, 13 - 18, 20 - 25 ก.ย., 27 ก.ย. - 02 ต.ค. / 04 - 09, 10 - 15, 11 - 16, 17 - 22, 18 - 23, 19 - 24 ต.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   27,999 - 32,999 บาท
สายการบินการบินไทย (TG)
Code:       A2-ZDEL03-6D4N-TG

team line buttom  team pdf buttom

อ่านเพิ่มเติม...

india kashmir tour team26ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ India Tai Mahal 5 วัน 3 คืน TG (DEL02)
พระราชวังสายลม , นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท , พระราชวังกลางน้ำ , CITY PALACE , วัดพระพิฆเนศ ,
ชัยปุระ , อัครา , แชนด์ เบารี , อัครา ฟอร์ท , ทัช มาฮาล , นิวเดลี , ประตูเมืองอินเดีย , วัดลักษมีนารายัน , ตลาดจันปาท

วันเดินทาง :   วันที่ 22-26 ส.ค. / 12-16 ก.ย. / 10-14, 24-28 ต.ค., 31 ต.ค.-04 พ.ย. / 21-25 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   20,900 - 25,900  บาท
สายการบินการบินไทย (TG)
Code:       ABI-DEL02-5D3N-TG

team line buttom  team pdf buttom

อ่านเพิ่มเติม...

india kashmir tour team27ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ India ชมเมืองชัยปุระ "นครสีชมพู" 4 วัน 2 คืน FD (JAI01)
ชัยปุระ , พระราชวังสายลม , นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท , พระราชวังกลางน้ำ
CITY PALACE , ทัช มาฮาล , อัครา ฟอร์ท , แชนด์ เบารี , วัดพระพิฆเนศ

วันเดินทาง :   วันที่ 11-14, 25-28 ส.ค. / 01-04, 15 -18 ก.ย., 29 ก.ย. - 02 ต.ค. / 13-16, 20-23, 23-26, 25-28 ต.ค. / 01-04, 08-11, 15-18, 20-23, 22-25 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   16,900 - 20,900  บาท
สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:      ABI-JAI01-4D2N-FD

team line buttom  team pdf buttom

อ่านเพิ่มเติม...

india kashmir tour team10ทัวร์อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน FD (GAY02) **เทศกาลปีใหม่ 2563**
พุทธคยา , พาราณสี , ลุมพินี (เนปาล) , กุสินารา , เวสาลี , ปัตนะ , นาลันทา , ราชคฤห์

วันเดินทาง :   วันที่ 04-10 พ.ย., 25 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 16-22 ธ.ค.62, 30 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63 **ปีใหม่ 2020** // 13-19 ม.ค.63 , 27 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   25,900 - 32,900  บาท
สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:     ABI-GAY02-7D6N-FD

team line buttom  team pdf buttom

อ่านเพิ่มเติม...

india kashmir tour team10ทัวร์อินเดีย เนปาล 7 วัน 6 คืน ต้นศรีมหาโพธิ์ เจดีย์คยา เขาคิชกูฏ พระนอนปรินิพพาน ธรรมเมกสถูป นาลันทา พระองค์ดำ านนางสุชาดา ชมวิวริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา มหาเจดีย์พุทธคยา วัดป่ามหาวัน สวนลุมพินีวัน ล่องเรือแม่น้ำคงคา พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ
วันเดินทาง : 30 ธ.ค.-05 ม.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   26,900  บาท
สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:   ALF-GAY-7D6N-FD02C

team line buttom  team pdf buttom

อ่านเพิ่มเติม...

india kashmir tour team33ทัวร์อินเดีย เนปาล 8 วัน 7 คืน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหาเจดีย์คยา เขาคิชฌกูฏ พระพุทธรูปองค์ดำ มหาปรินิพพานสถูป นางสุชาดา ชมวิวริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดป่ามหาวัน สวนลุมพินีวัน วัดเชตะวันมหาวิหาร  ล่องเรือแม่น้ำคงคา พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ
วันเดินทาง : 27 ต.ค.-03 พ.ย.62 // 10-17 พ.ย.62 // 29 ธ.ค.-05 ม.ค.63 // 19-26 ม.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   24,900  บาท
สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code: ALF-GAY-8D7N-FD04C

team line buttom  team pdf buttom

อ่านเพิ่มเติม...

india kashmir tour team10ปีใหม่ 2020 ทัวร์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน FD (GAY01)
เมืองราชคฤห์ , เขาคิชฌกูฏ , วัดเวฬุวันมหาวิหาร , เมืองราชคฤห์ , เมืองพาราณสี , สารนาถ
ล่องเรือแม่น้ำคงคา , ชมพิธีคงคาอารตี , ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น , พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์

วันเดินทาง :   วันที่ 27-30 ต.ค. / 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย., 29 พ.ย.-02 ธ.ค. // 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค.62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค.63 **ปีใหม่** / 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค., 31 ม.ค.-03 ก.พ.63
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   18,900 - 20,900  บาท
สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:    ABI-GAY01-4D3N-FD

team line buttom  team pdf buttom

อ่านเพิ่มเติม...

india kashmir tour team28ทัวร์อินเดีย เนปาล 6 วัน 5 คืน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ บ้านนางสุชาดา พระพุทธเมตตา มหาปรินิพพานสถูป มหาเจดีย์พุทธคยา ชมวิวริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา เที่ยวชมวัดป่ามหาวัน มกุฏพันธนเจดีย์ สวนลุมพินีวัน ล่องเรือแม่น้ำคงคา พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ   
วันเดินทาง :   05-10, 08-13, 09-14, 11-16, 12-17, 18-23, 19-24, 23-28 ต.ค.62 // 30 ต.ค.-04 พ.ย.62 // 01-06, 15-20 พ.ย.62 // 04-09 ธ.ค.62 // 27 ธ.ค.-01 ม.ค.63 // 01-06, 17-22, 24-29 ม.ค.63 // 31 ม.ค.-05 ก.พ.63
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   19,990  บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
Code: ALF-GAY-6D5N-FD03C

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์อินเดีย

อ่านเพิ่มเติม...

india kashmir tour team10ทัวร์อินเดีย 4 วัน 3 คืน นมัสการ 2 สังเวชนียสถาน พระมหาเจดีย์พุทธคยา ธรรมเมกขสถูป ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธี "คงคาอารตี" ถ้ำพระโมคคัลลานะ และถ้ำพระสารีบุตร พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์
วันเดินทาง27-30 ต.ค62 // 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย.62 // 29 พ.ย.-02 ธ.ค.62 // 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค.62 // 29 ธ.ค.-01 ม.ค.63 // 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค.63 // 31 ม.ค.-03 ก.พ.63
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   18,900  บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
Code: A2-BT-GAY01-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์อินเดีย

อ่านเพิ่มเติม...

india kashmir tour team28ทัวร์อินเดีย 6 วัน 5 คืน ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช  วิหารมายาเทวี สถูปเจาคันธี พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ
วันเดินทาง : 27 ต.ค.-01 พ.ย.62 // 10-15, 24-29 พ.ย.62 // 01-06, 08-13 ธ.ค.62 // 05-10, 12-17, 19-24, 26-31 ม.ค.63
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   19,999  บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
Code: A5B-GAY-6D5N-FD001

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์อินเดีย

อ่านเพิ่มเติม...