วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2562

ทัวร์อินเดีย สงกรานต์ 2019 / 2562 ราคาถูก เที่ยวอินเดีย ทัชมาฮาล อัครา แคชเมียร์ อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน ชัยปุระ นครสีชมพู อัมริตสาร์ ธรรมศาลา

ทัวร์อินเดีย กุลมาร์ค กอนโดล่า ทัวร์อินเดีย สงกรานต์ 2019 รัฐแคชเมียร์ กุลมาร์ค กุลมาร์ค กอนโดล่า เทือกเขากุลมาร์ค สวนแอปเปิ้ล พาฮาลแกม ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย ทะเลสาบดาล สวนโมกุล สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลี เมืองอัครา ทัชมาฮาล อัครา ฟอร์ท เมืองเดลี ประตูเมืองอินเดีย ตลาดพื้นเมืองจันปาท
วันเดินทาง19-24, 20-25 มี.ค./ 27 มี.ค. -1 เม.ย./ 28 มี.ค.-2 เม.ย./ 9-14, 10-15, 18-23, 19-24, 20-25, 23-28, 24-29, 25-30 เม.ย.62
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   26,999 - 28,999  บาท
สายการบินJet Airway (9W)
Code:   A2-DEL03-6D4N-9W

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์อินเดีย

อ่านเพิ่มเติม...