วันเสาร์, 23 กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์โครเอเชีย CROATIA ราคาถูก สงกรานต์ 2562 / 2019 ทัวร์ซาเกรบ โอพาเทีย พลิตวิเซ่ ซาดาร์ สปลิท ดูบรอฟนิค โทรเกียร์ ซีเบนิค อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ที่

ทัวร์โครเอเชีย อุทยาน พลิตวิเซ่ทัวร์โครเอเชีย THE QUEEN OF ADRIATIC SEA CROATIA 8 วัน 5 คืน (QR)
สัมผัสความสวยงาม "ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก" นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองชาเกร็บ ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า ซาเกร็บ , โอพาเทีย , ซาดาร์ , สปลิท , มาลี สตอน , ดูบรอฟนิก ,โทรเกียร์ , ซีเบนิก , พลิตวิเซ่
วันเดินทาง :   19 - 26 มี.ค. / 03 - 10 , 04 - 11 , 06 - 13 เม.ย. / 11 - 18 ,19 - 26 พ.ค. , 26 พ.ค. - 02 มิ.ย. , 29 พ.ค. - 05 มิ.ย. / 05 - 12 มิ.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   39,999 - 52,999  บาท
สายการบิน :  Qatar Arrways (QR)
Code :   A2-ZAG01-8D5N-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย อุทยาน พลิตวิเซ่ทัวร์อิตาลี สงกรานต์ 2019 ทัวร์โครเอเชีย สงกรานต์ 2019 ซาเกรบ โอพาเทีย พลิตวิเซ่ ซาดาร์ สปลิท ดูบรอฟนิค โทรเกียร์ ซีเบนิค ชมความอลังการของธรรมชาติทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ที่อุทยานพลิทวิเซ่ ชมเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิคไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก 
วันเดินทาง :   11-18 เม.ย./ 1-8 พ.ค.62 
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   623900 - 64,900 บาท
สายการบิน :  Qatar Arrways (QR)
Code :   A1-CRO-8D-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์โครเอเชีย