วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได 2562 / 2019 เที่ยว นิกโก้ เซนได อาโอโมริ ใบไม้เปลี่ยนสี ทัวร์ญี่ปุ่น เส้นทางแปลก ฮะจิมันไต คาคุโนะดาเตะ ใบไม้แดง ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น วันหยุด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก บริษัททัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ นั่งรถไฟซินคังเซนจากเซนไดสู่มหานครโตเกียว ขอพรศาลเจ้าโทโซกุ (ลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก) ชมหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลัง หมู่บ้านโออูจิจูคุ เพลิดเพลินกับการล่องเรืออ่าวมัตซึซิม่า ล่องเรือช่องแคบแกบิเค ชมหนึ่งในร้อยทัศนียภาพสวยงาม และทรงคุณค่าของญี่ปุ่น เต็มอิ่มกับแหล่งช้อปปิ้ง 2 เมืองใหญ่ ย่านอิจิบังโจ เมืองเซนได , ย่านชินจูกุ เมืองโตเกียว
วันเดินทาง :   13-18 มิ.ย./ 27 มิ.ย.- 2 ก.ค./ 11-16, 16-21 ก.ค./ 1-6 ส.ค./ 12-17, 19-24, 25-30 ก.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   49,900 บาท
สายการบิน :   All Nippon Airways (NH)
Code:    A5B-NIK-TYO-6D3N-NH

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ ใบไม้เปลี่ยนสี 2019ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 อิบารากิ อุชิคุ ไดบุทสึ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค ฟุคุชิมะ ออนเซ็น
ฟุคุชิมะ ทะเลสาบโกชิคินุมะ ไอสึวากามัตสึ สวนผลไม้ (เก็บแอปเปิ้ล) โออุจิจูกุ เมืองนาสุ ออนเซ็น นาสุ นิกโก้ กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ ทะเลสาบชูเซนจิ ศาลเจ้าโทโชกุ มหานครโตเกียว โตเกียว ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ  2,400 บาท)  **** โตเกียว โตเกียว วัดอาซะกุซ่า ชินจูกุช้อปปิ้ง โอไดบะ ( ห้างไดเวอร์ซิตี้ )

วันเดินทาง : 17 – 23 ตุลาคม 2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   53,900  บาท
สายการบิน :  ออลนิปปอน เเอร์เวย์ (NH)
Code: A15-JP01_6-7D4N-NH

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ทะเลสาบโกชิคินุมะ ทัวร์ญี่ปุ่น โทโฮคุ ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 อิบารากิ อุชิคุ ไดบุทสึ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค ฟุคุชิมะ ออนเซ็น
ฟุคุชิมะ ทะเลสาบโกชิคินุมะ นั่งกระเช้าเทือกเขาซาโอะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) เซนได ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจวันที่สี่ เซนได หุบเขานารุโกะ สถานีรถไฟฟุคุชิม่า นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ เซนได หุบเขานารุโกะ สถานีรถไฟฟุคุชิม่า นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว วัดอาซะกุซ่า ชิบูย่า ช้อปปิ้ง ยามานาชิ โอชิโนะฮักไก ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) สวนผลไม้ ( เก็บส้ม ) โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต โอไดบะ ( ห้างไดเวอร์ซิตี้ )
วันเดินทาง :   22 – 28 ตุลาคม 2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    56,900  บาท
สายการบิน :   ออลนิปปอน เเอร์เวย์ (NH)
Code:    A15-JP01_7-7D4N-HN

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ สะพานชินเคียว ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI  ใบไม้เปลี่ยนสี นิกโก้  สะพานชินเคียว น้ำตกริวซู อาเคจิไดระ (นั่งกระเช้า) ชิโอบะระออนเซน ชิโอบะระ หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ เซนได ช้อปปิ้งอิจิบันโจ เซนได ถนนโจเซ็นจิโดริ ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท อิบารากิ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค อิบารากิ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ  ศาลเจ้าเมจิ ถนนกินโกะ ช้อปปิ้งฮาราจูกุ 
วันเดินทาง :   30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   43,900  บาท
สายการบิน :  Thai Airway (TG)  
Code:    A3-NIK-TYO-6D3N-TG  

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น คามิโคจิทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซะกุซ่า ชินจูกุ FUJI EXCURSION นั่งรถไฟสู่คาวาคูจิโกะ ออนเซ็น นั่งกระเช้าคาจิคาจิ มิวสิคฟอเรส ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ออนเซ็น คามิโคจิ เกโระ ออนเซ็น วัดออนเซ็นจิ  TOKI OUTLET นาโกย่า ช้อปปิ่งย่านซาคาเอะ อิออน
วันเดินทาง :   11-16, 25-30 มิ.ย./ 17-22, 24-29 ก.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   49,900   บาท
สายการบิน :  Thai Airway (TG)  
Code:    AGG-TYO-KK-6D3N-TG 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได วันหยุดวันอาสาฬหบูชา สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับเส้นทางมรดกโลก ที่มีประวัติยาวนานกว่าพันปี ต้องมนต์เสน่ห์ของสองศาลเจ้าแห่งประวัติศาสตร์ของ คนญี่ปุ่น ศาลเจ้าอิเสะและศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทชะ เดิน ช้อป ชิม ชิล หมู่บ้านขนมโบราณ โอะคาเงะ โยะโคะโจ ที่มีเนื้อวัวมัตสึซากะย่างไฟอ่อนให้ลิ้มลอง ชมธรรมชาติของน้ำตกนาจิ 1 ใน 3 ของน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับการอิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด FREE Wi-Fi on Bus !!
วันเดินทาง :   13 – 18 กรกฎาคม  62 (ติดวันหยุดอาสาฬหบูชา)
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   47,900   บาท
สายการบิน :  Thai Airway (TG)  
Code:    A5B-NIK-6D4N-TG003 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น (XJ119)โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)ฮอกไกโด...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งดอกไม้ เที่ยวเหนือ...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ลาเวนเดอร์ 2019 ฮาโกดาเตะ เมืองโรแมนติก ย่านสถาปัตยกรรมยุโรป โมโตมาจิแบบใกล้ชิด ขึ้นหอคอยชมป้อม 5...

NAGOYA TAKAYAMA มันส์นะจ๊ะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA สัมผัสกับความสวยงามของสะพานคัปปะบาชิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะ เที่ยวชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าทาคายาม่าและบริเวณสะพานแดงข้ามแม่น้ำกลางเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิ ที่มีฉายาว่า...

XJ114 Hokkaido Hakodate...

ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2019 ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เทศกาลฤดู...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ ภูเขาคุโรดาเกะและตื่นเต้นบวกโรแมนติกไปกับกระเช้าห้อยขา ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของบ่อน้ำสีฟ้าและน้ำตกริวเซย์กับน้ำตกกิงกะ ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ ช้อป...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้แดง ฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ ภูเขาคุโรดาเกะและตื่นเต้นบวกโรแมนติกไปกับกระเช้าห้อยขา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองฮาโกดาเตะ ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2020 ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ สนุกสนานกับกิจกรรมรูปแบบต่างๆ มากมายภายในลานสกีหิมะเย็นฉ่ำ ช้อป ชิม ชิว คลองโอตารุ...

วร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เยือนดินแดน ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี AUTUMN...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง น้ำตกกิงกะ ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 2019 ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เทศกาลฤดู...

ทัวร์ฮอกไกโด วันแม่ 2562...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ...

«
»