วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได ปีใหม่ 2562 / 2019 เที่ยว นิกโก้ เซนได อาโอโมริ ทัวร์ญี่ปุ่น เส้นทางแปลก ฮะจิมันไต คาคุโนะดาเตะ ใบไม้แดง ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น วันหยุด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก บริษัททัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์นิกโก้ปีใหม่

ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อะคิตะทัวร์ญี่ปุ่น เซนได 2019 ลิ้มรสความอร่อยของน้ำผึ้งคุณภาพดีที่ถูกคัดสรรมาจากทั่วโลก ณ ร้าน Yama no Hachimitsuya ชมย่านซามูไรเก่าแก่ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในไม่กี่แห่งของญี่ปุ่น ณ ชุมชนคาคุโนดาเตะ ชมวิหารทองคำที่สร้างจากไม้ และเป็นสมบัติแห่งชาติของชาติญี่ปุ่น ณ วัดชูซอนจิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาซาโอะ และ “ปีศาจน้ำแข็ง” เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น ชมความสวยงามของกระท่อมน้ำแข็ง ณ เทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ ที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งน้ำ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน
วันเดินทาง :   12 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   49,999 บาท
สายการบิน :   Thai Airway (TG)
Code:    A4-NIK-6D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2019ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ TOHOKU อะโอโมริ  หมู่บ้านซึการุ เนะบุตะ ปราสาทฮิโรซากิ ออนเซ็น อาคิตะ ทะเลสาบทาซาวะ ถ่ายรูปกับรูปปั้นเจ้าหญิงทัตสึโกะฮิเมะ หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ อิวาเตะ อิออนมอลล์ ฮานามากิ ออนเซ็น ฮานามากิ  ฮิไรอิซุมิ  วัดชูซนจิ  ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเคย์  เซนได ย่านอิจิบังโจ  เซนได  เก็บสตรอเบอร์รี่ สวนฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ สถานีรถไฟฟุคุชิม่า นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่มหานครโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว วัดอาซะกุซ่า มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ  โอไดบะ ( ห้างไดเวอร์ซิตี้ )
วันเดินทาง 14-20 เม.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   66,900  บาท
สายการบิน :  Japan Airline (JL)
Code: A15-JP01_1-7D4N-JL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมลิงแช่ออนเซ็นทัวร์ญี่ปุ่น บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็น ท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน เยือนเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ และ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ชมสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น เยือน ผาโทจินโบ ผาสวยแห่งเมืองฟุคุอิ ชมปราสาทอีกา หรือ ปราสาทมัตสึโมโต้ เที่ยวเมืองโทยาม่า สักการะพระใหญ่ทากาโอกะ แวะขอพร ณ วัดเซริวจิ อิสระ ณ ลานสกีเมืองโทยาม่า ตามอัธยาศัย พิเศษ!! ทานหม้อไฟ สไตล์ญี่ปุ่น ในกระท่อมหิมะ
วันเดินทาง :   6-11 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   39,888   บาท
สายการบิน :  Thai Airway (TG)  
Code:    ATN-KMT-TG53-6D4N-TG 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น ลิงแช่ออนเซ็นทัวร์ญี่ปุ่น บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส ชั้นบิสสิเนสคลาส ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็น ท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย พิเศษ!! ทานหม้อไฟ สไตล์ญี่ปุ่น ในกระท่อมหิมะ
วันเดินทาง :   6-11 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   59,888   บาท
สายการบิน :  Thai Airway (TG)  
Code:    ATN-TGKMQ01-6D4N-TG 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น สวนคุโรเอ็นทัวร์ญี่ปุ่น บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น เดินชมเมืองเก่าคานาซาว่า ณ หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ อิสระช้อปปิ้งจุใจเมืองนาโกย่า 1 วันเต็ม พิเศษ!! ทานหม้อไฟ สไตล์ญี่ปุ่น ในกระท่อมหิมะ
วันเดินทาง :   6-11 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   35,888   บาท
สายการบิน :  Thai Airway (TG)  
Code:    ATN-KMT-TG54-6D4N-TG 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ 2019ทัวร์ญี่ปุ่น  นิกโก้ 2019 หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ ชม กระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura เยือนนิกโก้ เมืองทรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ อิสระเล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีเมืองนิกโก เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้สถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ เที่ยวโตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปสุดมัน ณ ชินจูกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
วันเดินทาง :   27-31 ม.ค./ 29 ม.ค.- 2 ก.พ./ 31 ม.ค.-3 ก.พ./ 1-5, 2-6, 3-7, 5-9, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 12-16, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 19-23, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ก.พ./ 26 ก.พ.- 2 มี.ค./ 28 ก.พ.- 4 มี.ค./ 1-5, 2-6, 3-7, 5-9, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 12-16, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21 มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   23,888 บาท
สายการบิน :  AIR ASIA X (XJ)
Code:   ATN-NIK-TYO-5D3N-XJ80

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์เซนไดทัวร์ญี่ปุ่น  โยโกเตะ เทศกาลคามากุระ ซาโอะ กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ สโนว์มอนสเตอร์ ซะโอ คิสึเนะ มูระ เก็บสตอเบอรี่ ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ วัดซุยกันจิ เซนได อิชิบังโจ ฮิไรซุมิ วัดชูซอนจิ ชิซุคุอิชิ สกีรีสอร์ต อาคิตะ คาคุโนะดาเตะ ตลาดปลา โบสถ์คาทอลิกเซไตโฮชิไค อิออน พิเศษ..บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ และ ชิมสตอเบอรี่ สดๆ จากต้น
วันเดินทาง :   12-17 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   49,900 บาท
สายการบิน :  Thai Airway (TG)  
Code:    A8-SEN-6D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SONGKRAN...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2019 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”ชม...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด SAPPORO OTARU...

ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO OTARU SNOW LIGHT ILLUMINATION FESTIVAL 2019 ...

«
»