วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได สงกรานต์ ซากุระ 2567 / 2024 เที่ยวนิกโก้ อาโอโมริ ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn Japanเส้นทางแปลก ฮะจิมันไต คาคุโนะดาเตะ เที่ยวญี่ปุ่น วันหยุด โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น Ice Monster ราคาถูก บริษัททัวร์ญี่ปุ่น

TG006ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 2024 UNSEEN SHIKOKU ONSEN AUTUMN 6D 4N [TG] วันปิยมหาราช เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีฟรีเดย์  เกาะชิโกกุ ออนเซ็น 300 ปี โดโงะออนเซ็น กิจกรรมนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนริทสึริน  ชมปราสาทฮิเมจิหนึ่งในมรดกโลก  ชมเมืองเก่าคุราชิกิ ถนนโดโงะ ไฮคาระ หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โดทงโบริ อิออน มอลล์ริงกุ เซ็นนัน พักออนเซ็น 3 คืน พักโอซาก้า 1 คืน
วันเดินทาง : 22-27 ตุลาคม 2567 (วันปิยมหาราช) , 19-24 พฤศจิกายน 67
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   62,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
 Code : AGO2KIX-TG006-6D4N


  แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

GO2KIX TG005ทัวร์ญี่ปุ่น  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี OSAKA TOTTORI KYOTO AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีฟรีเดย์  ชมเนินทรายทตโตริที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น  นั่งกระเช้าชมวิว 1 ใน 3 ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น “อามาโนะ ฮาชิดาเตะ”  คนโสดห้ามพลาด ขอพรความรัก“ศาลเจ้าอิซึโมะไทชะ”  ชมปราสาทฮิเมจิ  จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีชิซึทานิ - ตลาดปลานะคะอุระไทเรียว  ถนนมิซูกิ ชิเงรุ ผ่านชมสะพานเอชิมะโอฮาชิ โคนันทาวน์  เกียวโต ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - อิออน มอลล์ ริงกุ เซ็นนัน - พักออนเซ็น 1 วัน พักโอซาก้า 1 คืน

วันเดินทาง :   วันที่  15-20 ตุลาคม , 12-17 พฤศจิกายน  ,03-08 ธันวาคม 2567 (วันพ่อ)  
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   59,900  บาท
สายการบิน :  Thai Airway (TG)  
Code:    AGO-2KIX-TG005-6D4N -TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

GO2NRT TG053ทัวร์ญี่ปุ่น นั่งกระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี  TOKYO NIKKO FUKUSHIMA AUTUMN 6D 4N โดยสายการบินไทย [TG]ต.ค. -พ.ย.67 ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว นั่งกระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี HIGHLIGHT พักโรงแรมในโตเกียว 2 คืน  พักออนเซ็น 2 คืน กิจกรรมเก็บผลไม้ นั่งกระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี Mt.Adatara  วัดเอ็นโซจิ ศาลเจ้าโทโชคุ  ปราสาทสึรุกะ  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ  เมืองคาวาโกเอะ ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว
วันเดินทาง :   29 ต.ค. –  03 พ.ย.67, 05 – 10 พ.ย.67 , 08 – 13 พ.ย.67 , 12 – 17 พ.ย.67
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    57,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)  
Code:    AGO-GO2NRT-TG053

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

NRT TG054ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น  TOKYO FUJI NIKKO ROMANTIC AUTUMN 6D 4N (TG) พ.ย.- ธ.ค.67 HIGHLIGHT พักโรงแรมในโตเกียว 2 คืน  พักออนเซ็น 2 คืน ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร ศาลเจ้าโทโชคุ น้ำตกเคง่อน  เมืองคาวาโกเอะ ศาลเจ้าฮิคาวะ  ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ /ช้อปปิ้ง ชินจูกุ  อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว
วันเดินทาง : 19 – 24 พ.ย.67,22 – 27 พ.ย.67, 26 พ.ย. – 01 ธ.ค.67 , 03 –  08 ธ.ค.67 ,06 – 11 ธ.ค.67 
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   60,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
Code: A15-J12_1-6D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

GO2NRT TG056ทัวร์ญี่ปุ่น2024 ทัวร์ญี่ปุ่นฤดูใบไม้เปลี่ยนสี  Tokyoโตเกียว nikkoนิกโก  HIGHLIGHT พักโรงแรมในโตเกียว 2 คืน พักออนเซ็น 2 คืน เที่ยวเอโดะ วันเดอร์แลนด์  กิจกรรมใส่ชุดกิโมโนพร้อม ชมโชว์การแสดงต่างๆ  ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค  พุ่มดอกโคเชีย นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ ช้อปปิ้ง ชินจูกุ  อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว
วันเดินทาง :  04-09,08-13,15-20,22-25,25-30 ต.ค. 2567
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   59,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
Code: AGO-NRT-TG056-6D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว JAPAN ALPS KAMIKOCHI PINKMOSS 7D4N(TG)ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ),หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ทุ่งพิงค์มอส...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ คามิโคจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนาคามาชิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สะพานนาคะบาชิ มัตสึโมโต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต ออนเซน กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ออนเซน ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 นากาโนะ ชมหมู่บ้านโบราณสึมาโกะจุคุ เส้นทางนาคาเซ็นโด (Nakasendo)...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 กิฟุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก เดินชมเขตเมืองเก่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ประเทศญี่ปุ่น เมืองกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ อุทยานคามิโคจิ เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น”...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” ...

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN กำแพงหิมะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์...

«
»