วันเสาร์, 21 เมษายน 2561

รวมทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 / 2561 มีโปรแกรมให้เลือกเยอะมาก เที่ยวไต้หวัน ราคาถูก ไต้หวัน ไทเป เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไทเป ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน อาร์ตตัวพ่อ TAIWAN 5D3N (XW) พ.ค.-ก.ย. 2561 (TPE05) 
เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก.. ปล่อยโคมขงหมิง ช้อปปิ้งจัดเต็มเก็บทุกจุดไฮไลท์ พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืนมื้อพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

วันเดินทาง :   วันที่ : 01 – 05 , 08 – 12 , 10 – 14 , 12 – 16 , 15 – 19 , 19 – 23 , 22 – 26 , 25 – 29 , 26 – 30 พฤษภาคม , 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. , 02 – 06 , 05 - 09 , 07 – 11 , 12 – 16 , 19 – 23 , 20 – 24 , 26 – 30 มิถุนายน , 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. , 03 – 07 , 10 – 14 , 17 – 21 , 25 – 29 , 27 – 31 กรกฎาคม  , 04 – 08 , 07 – 11 , 09 – 13 , 10 – 14 , 18 – 22 , 21 – 25 , 25 – 29 สิงหาคม  , 01 – 05 , 08 – 12 , 11 – 15 , 15 – 19 , 18 – 22 , 25 – 29 กันยายน 2561
ราคาทัวร์ :    12,987 - 15,987บาท
สายการบินนกสกู๊ต  (XW)
Code:   A2-TPE05-5D3N-WX

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan taipei tour team06ทัวร์ไต้หวัน THE BEST OF TAIWAN (CI) 5 วัน 4 คืน (TPE21) พ.ค.-มิ.ย.61 หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง

วันเดินทาง :   02 – 06  , 09 - 13 , 16 - 20 , 23 – 27 พฤษภาคม , 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. , 13 – 17 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์ :    25,900 - 26,900 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   A2-TPE21-5D4N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทราทัวร์ไต้หวัน เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เกาสง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรุปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน
วันเดินทาง :   29 ม.ค.- 2 ก.พ./ 19-23 เม.ย./ 7-11, 24-28 พ.ค./ 7-11 มิ.ย.61
ราคาทัวร์ :    19,911 - 20,911 บาท
สายการบินEVA AIR (BR)
Code:   A2-TPE-5D3N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน PARADISE IN TAIWAN  (TG) 4 วัน 3 คืน (TPE09) พ.ค.-ก.ย.61 พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว "บิน 5 ดาว สะสมสไมล์ 50%" "เที่ยวอุทยานอาลีซาน - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง" นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยาน อาลีซาน มื้อพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูไต้หวัน

วันเดินทาง :   01 – 04 , 03 – 06 , 04 – 07 , 26 – 29 พฤษภาคม  , 08 – 11 , 22 – 25 มิถุนายน  , 26 – 29 , 27 – 30 กรกฎาคม  , 09 – 12 , 10 – 13 สิงหาคม  , 13 – 16 กันยายน 2561
ราคาทัวร์ :    22,900 - 25,900 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A2-TPE-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan taipei tour team06ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BEST VACATION 6D5N (CI) เม.ย.-ส.ค.61 (TPE22) DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ

วันเดินทาง :   11 - 16 เมษายน , 24 – 29 พฤษภาคม , 13 – 18 มิถุนายน , 25 – 30 กรกฎาคม , 08 – 13 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์ :    25,900 - 33,900 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   A2-TPE22-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ (TG) 4วัน3คืน มี.ค.-ก.ย. 2561  กรุงเทพฯ-เถาหยวน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง-ผูหลี่-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด-เจียวซี-อาบน้ำแร่-เจียวซี-นั่งรถไฟสายผิงซี-ปล่อยโคมลอยสือเฟิน-อุทยานเย๋หลิ่ว-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ชมตึกไทเป 101-(ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-ช้อปปิ้งย่านซินอี้-ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถาหยวน-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :   24-27 มีนาคม , 28 เมษายน-1 พฤษภาคม , 26-29 พฤษภาคม , 21-24 มิถุนายน , 19-22 กรกฎาคม , 16-19 สิงหาคม , 30 สิงหาคม-2 กันยายน , 6-9 / 8-11 / 13-16 / /15-18 /27-30 กันยายน 2561
ราคาทัวร์ :    23,999 - 24,999 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A6-TW-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5D4N (TG) พ.ค.-ก.ย. 2561 (TPE10) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันเดินทาง :   09 – 13 , 16 – 20 , 19 -23 , 25 – 29 พฤษภาคม , 07 – 11 , 24 – 28 มิถุนายน , 26 – 30 , 27 – 31 กรกฎาคม , 09 – 13 ,12 – 16 สิงหาคม , 09 – 13 กันยายน ,27 ก.ย. – 01 ต.ค.2561
ราคาทัวร์ :    25,900 - 29,900 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A2-TPE10-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N (XW) พ.ค.-ก.ย. 2561 (TPE06)  เที่ยวสุดคุ้ม ครบ 3 อุทยานไต้หวัน พักหรู 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดกำแพง นั่งรถไฟโบราณ...ชมความงาม!! "ของดอกซากุระ" อุทยาานอาลีซาน

วันเดินทาง :    05 – 11 , 12 – 18 , 19 – 25 พฤษภาคม , 26 พ.ค. – 01 มิ.ย. , 02 – 08 , 09 – 15 , 16 – 22 , 23 – 29 มิถุนายน , 30 มิ.ย. – 06 ก.ค. , 07 – 13 , 14 – 20 , 21 – 27 กรกฎาคม , 28 ก.ค. – 03 ส.ค. , 04 – 10 , 11 – 17 , 18 – 24 , 25 – 31 สิงหาคม , 01 – 07 , 08 – 14 , 15 – 21 , 22 – 28 กันยายน , 29 ก.ย. – 05 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์ :    21,777 - 23,777 บาท
สายการบินนกสกู๊ต  (XW)
Code:   A2-TPE06-7D5N-WX

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน TAIWAN  สบาย เพลินตา (TG) 5 วัน 4 คืน (GT-TPE TG01) ก.ค.-ธ.ค.61 (วันเฉลิม ฯ รัชกาลที่10 , วันปิยมหาราช , วันชาติ)  นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ+ชมโชว์วัฒนธรรมที่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมสีสันความสุขของศิลปะที่หมู่บ้านสายรุ้ง พบกับความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%

วันเดินทาง :   25 – 29 ก.ค. 61 ** วันเฉลิม ฯ รัชกาลที่10 ** , 20 – 24 ต.ค. 61 **วันปิยมหาราช** , 5 – 9 ธ.ค. 61 ** วันชาติ **
ราคาทัวร์ :    29,911บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   AST-GT-TPE TG01-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทราทัวร์ไต้หวัน TAIWAN  สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว (BR) 6 วัน 4 คืน (GT-TPE BR05) เม.ย.-มิ.ย.61  อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ... ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet , ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
วันเดินทาง :   19 – 24 เม.ย. , 13 – 18 พ.ค. , 3 – 8 , 23 – 28 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์ :    23,911 - 24,911  บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
Code:   AST-GT-TPE BR05-6D4N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan taipei tour team06ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN  สบาย เพลินใจ ไฮไลท์ไทเป CI นั่งกระเช้าเมาคง – ชมตลาดปลาชื่อดังไทเป (CI) 4 วัน 3 คืน (GT-TPE-CI04) เม.ย.-ก.ค.61 นั่งกระเช้าเมาคง ชมวิวเมืองไทเปจากบนภูเขาเมาคง ชมตลาดปลาชื่อดังของไทเป ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet ถูกใจคนโสดขอพรความรัก ขอด้ายแดง วัดหลงซันไต้หวัน

วันเดินทาง :   22 – 25 เมย. , 2 – 5 มิย. , 16 -19 มิย. , 28 – 31 กค. 61
ราคาทัวร์ :    18,891 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   AST-GT-TPE-CI04-6D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan taipei tour team06ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN  สบาย เพลินใจ อาหลี่ซัน CI อุทยานอาหลี่ซัน – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา (CI) 5 วัน 4 คืน (GT-TPE CI03) มิ.ย.61 ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน  ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet

วันเดินทาง :   15 – 19 มิย. 61
ราคาทัวร์ :    25,991 - 35,999 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   AST-GT-TPE CI03-5D4N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan taipei tour team06ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายสุขใจ ไทเกอร์แอร์ 4 วัน 3 คืน TIGER AIR (IT) มิ.ย.-ส.ค. (GT-TPE – IT03) เวลาบินไม่เหนื่อยกับการเดินทาง ผู้สูงอายุไปได้ เด็กน้อยไปดีไม่มีงอแงเพราะง่วงนอน ! ชมความสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 1 จุดแลนด์มาร์คของไต้หวันที่ต้องไปตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market ฟินฟิน กับบรรยากาศตลาดอาหารทะเลแบบญี่ปุ่น ช้อปปิ้งมาเต็มทั้ง ซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง , Gloria Outlet สัมผัสการนั่งรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน (ชินคันเซ็นไต้หวัน) ถูกใจคนโสดขอพรความรัก ขอด้ายแดง วัดหลงซันไต้หวัน

วันเดินทาง :   1 – 4 , 7 – 10 , 9 – 12 , 21 – 24 มิ.ย. , 4 – 7 , 11 – 14  (วันแม่) , 17 – 20 , 25 – 28 สค. 61
ราคาทัวร์ :    13,991 - 17,991 บาท
สายการบินTiger air (IT)
Code:   AST-GT-TPE – IT03-4D3N-IT

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทราทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 5D3N (BR) พ.ค.-มิ.ย. 2561 (TPE13) วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

วันเดินทาง03 – 07 , 15 – 19 , 24 – 28 พฤษภาคม , 08 – 12 , 13 – 17 , 20 – 24 มิถุนายน , 27 มิ.ย. – 01 ก.ค.2561
ราคาทัวร์ :   19,777 - 20,777  บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
Code:   A2-TPE-5D3N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE TAKAYAMA NEW YEAR ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว-ลานสกี 6 วัน 3 คืน...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 (XJ)...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป#2 (XJ) พ.ค.-ก.ย.2561...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) พ.ค.2561...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา...

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า หลังคาแห่งญี่ปุ่น ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (สำหรับเดือนเมษายน) ชมทุ่ง...

«
»