วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ราคาถูก ตรุษจีน สงกรานต์ 2023 / 2566 ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซาน เที่ยว 3 อุทยาน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไทเป ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น บริษัททัวร์ ไต้หวัน

CITPE6ทัวร์ไต้หวันไถจง พิพิธภัณฑ์กู้กง 4วัน3คืน(CI)
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ชิมพายสับปะรด - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ซีเหมินติง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - อี้จงไนท์มาเก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง

วันเดินทาง : 24-27 สิงหาคม 2566,14-17 กันยายน 2566,28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566,11 – 14 สิงหาคม 2566,12 – 15 ตุลาคม 2566,13 – 16 ตุลาคม 2566,27 – 30 ตุลาคม 2566,02 – 05 ธันวาคม 2566,08 – 11 ธันวาคม 2566
ราคาทัวร์ : 19,990 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)
Code: AFS-TPE6

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

CI006ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน(CI)
 เมืองไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง หนานโถว-ปราสาทช็อกโกแลต Nina Chocolate Dream Castle-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ร้านชา-เมืองไถจง-ตลาดไถจง เมืองไทเป-ร้านพายสัปปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)- ร้านสร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอาง-เมืองนิวไทเป-อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น

วันเดินทาง :  04-07 ,11-14 ,18-21,25-28 พฤศจิกายน 2566 /02-05 ,09-12 ,16-19 ,23-26  ธันวาคม 2566 / 06-09 ,13-16 ,20-23 ,27-30 มกราคม 2567 / 03-06 ,24-27 กุมภาพันธ์ 2567 / 02-05,09-12,16-19 ,23-26 มีนาคม 2567 ,30 มี.ค.-02 เม.ย. 67
ราคาทัวร์ : 19,900 บาท
สายการบิน : China airlines(CI)
Code: AGO1TPE-CI006

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

BT TPE29 SLทัวร์ไต้หวันปีใหม่ 2567 ไต้หวัน ชมพลุตึกไทเป 101(SL)4วัน3คืน
เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ตลาดไถจงไนท์มาร์  •  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)   เคาท์ดาวน์บริเวณโซนตึกไทเป 101 ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89

วันเดินทาง : 29 ธ.ค.66 - 01 ม.ค.67(วันหยุดปีใหม่),30 ธ.ค.66 - 02 ม.ค.67(วันหยุดปีใหม่),31 ธ.ค.66 - 03 ม.ค.67(วันหยุดปีใหม่)
ราคาทัวร์ : 25,999 บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
Code : ABT-TPE29SL     

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

CI011ทัวร์ไต้หวัน ซากุระ อูจีเทียนหยวน เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน(CI)
ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) เมืองไถจง ตลาดกลางคืนไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง  เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่  เมืองนิวไทเป  ถนนคนเดินตั้นสุ่ย อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น  เมืองไทเป  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) ชมซากุระ วัดอู่จี๋เทียนหยวน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซีหมินติง  เมืองเถาหยวน

วันเดินทาง : 03-06 ก.พ.67 ,24-27 ก.พ.67,02-05 มี.ค.67,09-12 มี.ค.67,16-19 มี.ค.67,23-26 มี.ค.67,30 มี.ค.67 – 02 เม.ย.67
ราคาทัวร์ : 19,888 บาท
สายการบิน : China airlines(CI)
Code: AGO1TPE-CI011

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว JAPAN ALPS KAMIKOCHI PINKMOSS 7D4N(TG)ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ),หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ทุ่งพิงค์มอส...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ คามิโคจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนาคามาชิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สะพานนาคะบาชิ มัตสึโมโต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต ออนเซน กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ออนเซน ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 นากาโนะ ชมหมู่บ้านโบราณสึมาโกะจุคุ เส้นทางนาคาเซ็นโด (Nakasendo)...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 กิฟุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก เดินชมเขตเมืองเก่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ประเทศญี่ปุ่น เมืองกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ อุทยานคามิโคจิ เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น”...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” ...

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN กำแพงหิมะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์...

«
»