วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

รวมทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ปีใหม่ 2022 / 2565 เที่ยวไต้หวัน ปีใหม่ ไทเป อาหลี่ซาน ทัวร์ไทเป ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น

ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน  ผู่หลี่ หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ร้านใบชา ไถจง มิฮายาร่าไอศกรีม หมู่บ้านสายรุ้ง  ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ศูนย์ GERMANIUM และปะการังแดง ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ร้านขนมพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วันเดินทาง : 14-18 พ.ย. 62/15-19 เม.ย.63/17-21 เม.ย.63/29 พ.ค-02 มิ.ย.63/12-16 มิ.ย.63/26-30 มิ.ย.63
ราคาทัวร์ :   18,900 - 20,900 บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
Code:   ABI-TPE-5D3N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน หนานโถว , วัดเหวิ่นหวู่ , ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , นั่งกระเช้าพาโนราม่า , หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า , เจียอี้ , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ , ไทจง , ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) - ซีเหมินติง , นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน , อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
วันเดินทางวันที่ 08 - 13 ม.ค. / 12 - 17 ก.พ. / 11 - 16, 18 - 23 มี.ค. / 08 - 13 เม.ย., 29 เม.ย. - 04 พ.ค. / 03 - 08, 10 - 15 มิ.ย.63
ราคาทัวร์ :  19,999 บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
Code:   A2-ZTPE52-6D4N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , เมืองไทจง , หมู่บ้านสายรุ้ง , ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ , ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา , ไทเป , ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต , ถนน LOVE LANE , สะพานคู่รัก , วัดเทียนหยวน

วันเดินทางวันที่ 10 - 14, 17 - 14 ม.ค. / 06 - 10, 14 - 18, 21 - 25 ก.พ. / 06 - 10, 13 - 17, 20 - 24, 27 - 31 มี.ค. / 02 - 06, 09 - 13, 24 - 28 เม.ย. / 01 - 05, 02 - 06, 15 - 19, 22 - 26 พ.ค. / 26 - 30 มิ.ย.63
ราคาทัวร์ :   22,999 บาท
สายการบินTHAI AIRWAYS (TG)
Code:   A2-ZTPE22-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan taipei tour team06ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า , เมืองเจียอี้ , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , ไทจง , ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ไทเป , น้ำพุร้อนเป่ยโถว , วัดหลงซาน , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ซีเหมินติง , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
วันเดินทางวันที่ 27 ก.พ. - 02 มี.ค. / 05 - 09 มี.ค. / 03 - 07 (วันจักรี), 16 - 20, 23 - 27 เม.ย. / 07 - 11, 13 - 17, 21 - 25 พ.ค., 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. / 25 - 29 มิ.ย.63
ราคาทัวร์ :   17,999 บาท
สายการบินEVA AIR (BR)
Code:  A2-ZTPE59-5D3N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ 2020 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , เจียอี้ , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , เมืองไทจง , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , COSMETIC SHOP , ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) , ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเย่หลิว , MITSUI OUTLET PARK
วันเดินทาง :   วันที่ 09 - 12, 16 - 19 ม.ค. / 06 - 09, 13 - 16, 20 - 23 ก.พ. / 05 - 08, 12 - 15, 19 - 22, 26 - 29 มี.ค. / 03 - 06, 10 - 13, 12 - 15, 23 - 26 เม.ษ., 30 เม.ษ. - 03 พ.ค. / 03 - 06, 14 - 17 พ.ค., 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. / 18 - 21 มิ.ย.63
ราคาทัวร์ :  19,999 บาท
สายการบินTHAI AIRWAYS (TG)
Code:   A2-ZTPE20-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan taipei tour39ทัวร์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-อุทยานอาหลีซัน 5วัน4คืน สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าท์เลท
วันเดินทาง28 ก.พ. - 3 มี.ค. 63/11-15 มี.ค. 63/17-21 เม.ย. 63/8-12 พ.ค. 63/29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 63/12-16 มิ.ย. 63/17-21 ก.ค. 63/7-11 ส.ค. 63/28 ส.ค.-1 ก.ย. 63/11-15 ก.ย. 63/25-29 ก.ย. 63/2-6 ต.ค. 63/9-13 ต.ค. 63/16-20 ต.ค. 63
ราคาทัวร์ :    17,900 - 20,900 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
Code:  AIT-CI202-5D4N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan taipei tour39ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน  อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว  อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ  ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101  ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง  เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สไตล์ไต้หวัน TAKAO
วันเดินทาง
: 11-16, 12-17 เมษายน 2563 (วันสงกราต์)
ราคาทัวร์ :    33,888 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
Code:  ATNP-TGTPE04-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan taipei tour team07ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง เจียอี้ ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต ร้านใบชา อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ร้านพายสับปะรด มิยาฮาร่า ไอศกรีม ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต หนานโถว ฟาร์มแกะชิงจิง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทเป ศูนย์ GERMANIUM ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ศูนย์เครื่องสำอาง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต วัดหลงซาน นั่งรถไฟความเร็วสูง TSHR สู่เมืองเถาหยวน
วันเดินทาง
12-16 ก.พ.63/04-08 มี.ค.63/18-22 มี.ค.63/02-06 เม.ย.63/01-05 พ.ค.6302-06 พ.ค.63
ราคาทัวร์ 
18,900-20,900   บาท
สายการบิน
China Airlines (CI)
Code:   ABI-TPE002-5D3N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan-taipei-tour-team08ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน เที่ยว 2 อุทยาน เขาอุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101
วันเดินทาง15-19 , 16 -20 , 17-21 , 22 -26 , 23-27 , 24-28 พ.ย. // 29พ.ย.-03ธ.ค. , 30พ.ย.-04ธ.ค. , //06-10 , 07-11 , 08-12 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 27-31 ธ.ค.62//10-14 , 24-28 ม.ค.63 // 31 ม.ค.-04 ก.พ.//07-11 , 08-12 , 14-18 , 21-25 ก.พ.63//28 ก.พ.-03 มี.ค.//06-10 , 13-17 , 20-24 , 27-31 มี.ค.63//03-07 , 04-08 , 05-09 , 12-16 , 13-17 , 14-18 ,17-21 , 24-28 เม.ย.63//01-05 , 15-19 , 22-26 พ.ค.63//29 พ.ค.-02 มิ.ย.//12-16 , 19-23 , 26-30 มิ.ย.63
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  14,900 บาท
สายการบิน Thai Lion Air (SL)
Code:   ABI-TPE03-5D3N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวันทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน
แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring
ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
วันเดินทาง04-07 ก.พ. 63/10-13 ก.พ. 63 (วันมาฆบูชา)/16-19, 18-21, 23-26, 25-28 ก.พ. 63 /04-07, 06–09, 08-11, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 มี.ค. 63/20-23 เม.ย. 63/05 - 08 พ.ค. 63 (วันวิสาขบูชา)/08 - 11, 18 - 21, 21 - 24 พ.ค. 63/29 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63/04-07, 08-11, 16-19 มิ.ย. 63/02-05, 09-12, 16-19, 23-26, 28-31 ก.ค. 63 (วันเฉลิมพรชนมพรรษารัชกาลที่10)/30 ก.ค. - 02 ส.ค. 63/04–07, 06-09, 10-13 ส.ค. 63 (วันแม่แห่งชาติ), 18-21, 21 - 24 ส.ค. 63/03-06, 07-10, 17-20 ก.ย. 63/29 ก.ย. - 02 ต.ค. 63/13-16 ต.ค. 63/19-22 ต.ค. 63
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   14,888 - 16,888 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
Code:   ATNP-TPE01-4D3N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Nagoya...

ทัวร์ญี่ปุ่น สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ เส้นทางสายโรแมนติค...

«
»