วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562

รวมทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2019 / 2562 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ 2563 / 2020 ไทเป อาหลี่ซาน ทัวร์ไทเป ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทัวร์ไต้หวัน สุริยัน จันทรา ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซาน


รวมทัวร์ไต้หวันทุกเส้นทาง ดาวนโหลดรายละเอียดโปรแกรมจากชื่อโปรแกรมได้เลยค่ะ

เดินทาง มิถุนายน - ปีใหม่ 2563

A2 - ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ] 6 วัน 4 คืน XW ราคาเริ่ม 15,999 มิถุนายน - ตุลาคม 2562 (TPE01)
A2 - ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI 4 วัน 3 คืน BR ราคาเริ่ม 17,999 มิถุนายน 2562 (TPE54)
A2 - ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน SL ราคาเริ่ม 13,999 มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 (TPE34)
A2 - ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5 วัน 4 คืน การบินไทย TG ราคาเริ่ม 24,999 กรกฎาคม - ปีใหม่ 2563 (TPE21)
A2 - ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4 วัน 3 คืน การบินไทย TG ราคาเริ่ม 19,999 กรกฎาคม - ปีใหม่ 2563 (TPE20)
A2 - ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 3 อุทยาน ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลสโก อินดี้ตัวแม่] 7 วัน 5 คืน XW ราคาเริ่ม 19,999 กรกฎาคม - ตุลาคม 2019 (TPE03)
ABI - ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย 4 วัน 3 คืน TG ราคาเริ่ม 21,900 มิถุนายน - สิงหาคม 2562 (TPE01)
ABI - ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน VZ ราคาเริ่ม 13,900 มิถุนายน - ตุลาคม 2019 (TPE006)
ABI - ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซาน มหัศจรรย์...TAIPEI ALISAN 5 วัน 4 คืน VZ กรกฎาคม - สิงหาคม 2019 (TPE07)
ABI - ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลี่ซาน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน SL ราคาเริ่ม 16,900 มิถุนายน - ตุลาคม 2019 (TPE04)
ABI - ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน SL ราคาเริ่ม 14,900 มิถุนายน - ตุลาคม 2019 (TPE03)
ABI - ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI 5 วัน 3 คืน SL ราคาเริ่ม 13,900 มิถุนายน - ตุลาคม 2562 (TPE02)
ATNP - ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย VZ ราคาเริ่ม 14,888 กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
ABI - ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย 4 วัน 3 คืน TG เริ่ม 21,900 มิถุนายน - ตุลาคม 2562 (TPE01)
 AHN- ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ 2563 TAIWAN COUNTDOWN 5 วัน 4 คืน TG ราคา 38,900 ปีใหม่ 2563
 
 


add line teamtravel
   line@ teamtravel 

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน  2019 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK
วันเดินทาง4-7, 11-14, 18-21, 25-28 ม.ค./ 16-19, 22-25 ก.พ./ 28 ก.พ. -3 มี.ค./ 1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25, 28-31 มี.ค./ 29 มี.ค.-1 เม.ย./ 19-22, 26-29 เม.ย./ 4-7, 25-28 พ.ค./ 1-4, 15-18, 22-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :   20,999 - 21,999 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A2-TPE46-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน  นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู
วันเดินทาง24-28 เม.ย./ 4-8 พ.ค./ 22-26 มิ.ย./ 6-10, 27-31 ก.ค./ 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ส.ค./ 28 ก.ย.- 2 ต.ค./ 5-9, 19-23, 26-30 ต.ค.62
ราคาทัวร์ :   14,888 - 18,888 บาท
สายการบินVIETJET AIR (VZ)
Code:   ATNP-TPE-5D4N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ย่านซีเหมินติง ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  MITSUI OUTLET PARK
วันเดินทาง25 มิ.ย. – 01 ก.ค./  11-17, 13-19, 23-29, 25-31 ก.ค./ 06-12, 08-14, 20-26 ส.ค./ 10-16, 24-30 ก.ย./ 08-14, 10-16, 17-23 ต.ค.62
ราคาทัวร์19,999  บาท
สายการบิน : SCOOT AIR (XW)
Code:   A2-TPE02-7D5N-XW

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซาน ปีใหม่ 2020ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ 2563  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง :   11-14, 25-28 ก.ค./ 1-4, 8-11, 9-12 ส.ค./ 5-8, 19-22 ก.ย./ 5-8, 10-13, 12-15, 17-20, 19-22, 20-23, 24-27, 25-28, 26-29 ต.ค./ 2-5, 7-10, 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26 พ.ย./ 28 พ.ย.-1 ธ.ค./ 30 พ.ย.-3 ธ.ค./ 5-8, 7-10, 12-15, 14-17, 19-22, 21-24, 26-29 ธ.ค./ 30 ธ.ค.-2 ม.ค./ 31 ธ.ค.-3 ม.ค.63
ราคาทัวร์ :    19,999 - 28,999 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A2-TPE20-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO GOOD 4 วัน 3 คืน CI (AD-88-05)
แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว , หนานโถว , ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , ชิมชาอู่หลง , ไถจง , ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต , ไทเป , ร้านขนมพายสับปะรด , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , COSMETIC SHOP , ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , วัดหลงซาน , ซีเหมินติง

วันเดินทางวันที่ 13-16 , 27-30 มิ.ย. // 11-14 , 25-28 ก.ค. **วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10** // 8-11 , 22-25 ส.ค. // 5-8 , 19-22 ก.ย. // 3-6 , 24-27 ต.ค.62
ราคาทัวร์ :   20,955  บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   ADD-(AD-88-05)-4D3N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ปีใหม่2563ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ปีใหม่ 2563 การบินไทย ไต้หวัน เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชา ไถจง เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หนันโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดกวนอู เคาท์ดาวน์ดูพลุวันปีใหม่บริเวณตึกไทเป 101 อุทยานเย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ร้านเจอมาเนี่ยม DUTY FREE วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก

วันเดินทาง :   29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2563
ราคาทัวร์ :    38,900 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   AHN-TPE-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan taipei tour team06ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO CHIC  4 วัน 3 คืน CI (AD-88-04)
ไถจง , สวนดอกไม้จงเซ่อ , ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต , หมู่บ้านสายรุ้ง , หนานโถว , ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดเหวินหวู่ , ชิมชาอู่หลง , ไทเป , อุทยานเย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , น้ำตกสือเฟิ่น , ปล่อยโคมลอย , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , COSMETIC SHOP , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว ชั้น 89) , วัดหลงซาน , ซีเหมินติง
วันเดินทาง :   วันที่ 26-29 ก.ค. **วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10** // 4-7 , 18-21 ก.ย. // 2-5 , 23-26 ต.ค.62
ราคาทัวร์ :   22,222  บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:  ADD-(AD-88-04)-4D3N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน TG (AD-88-02)
ไต้หวัน , เถาหยวน , เมืองเจียอี้ , หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ , เมืองเจียอี้ , นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน , เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน , ชิมชาอูหลง , ไถจง , หนานโถว , วัดเหวินหวู่ , ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไทเป , COSMETIC SHOP , ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
วันเดินทาง :  วันที่  26 - 30 มิ.ย. // 12 - 16 ก.ค. **วันอาสาฬหบูชา** // 10 - 14 ต.ค. **วันคล้ายวันสวรรคต ร.9** , 19 - 23 ต.ค. **วันปิยมหาราช** // 6 - 10 , 24 - 28 ธ.ค. 62
ราคาทัวร์ :   25,900  บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   AAD-(AD-88-02)-5D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง  สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101                   
วันเดินทาง :   26-29 มิ.ย./ 10-13 ก.ค./ 31 ก.ค.-03 ส.ค./ 21-24, 28-31 ส.ค./ 04-07, 18-21 ก.ย./ 02-05, 16-19 ต.ค.62
ราคาทัวร์ :    13,900 บาท
สายการบินVietjet Air (VZ)
Code:   ABI-TPE061-4D3N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทราทัวร์ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน BR (AD-88-03)
ไทเป , ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) , COSMETIC SHOP , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว , หนานโถว , ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , เมืองเจียอี้ , อุทยานแห่งชาติอาลีซัน , นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน , ชิมชาอู่หลง , เมืองไถจง , ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , DUTY FREE , วัดหลงซานซื่อ , ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันเดินทางวันที่  25 - 29 ก.ค. **วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10** // 21 - 25 ส.ค. // 11 - 15 ก.ย. // 17 - 21 ต.ค. // 6 - 10 พ.ย.62
ราคาทัวร์ :   21,600  บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
Code:   AAD-(AD-88-03)-5D3N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan-taipei-tour-team07ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-อาลีซาน-เย่หลิว 5 วัน 4 คืน TG (PTW22)
- ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
- เที่ยวหมู่บ้านปีศาจ เช็คอิน ถ่ายรูป ชมธรรมชาติ
- นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
- ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
- ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง
- เที่ยวอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว แลนด์มาร์คีกหนึงแห่งของไต้หวัน        
- พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง
- แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
วันเดินทางวันที่  17 - 21 พ.ค. / 18 - 21 มิ.ย. / 13 - 17 , 26 - 30 ก.ค.62
ราคาทัวร์ :  24,999 - 28,999  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   APB-PTW22-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan-taipei-tour-team08ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เที่ยวไต้หวันแบบคูลๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก เมืองหนานโถว วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง
วันเดินทาง02-05, 04-07, 06-09, 11-14, 13-16, 14-17, 16-19, 20-23, 21-24, 23-26, 26-29, 27-30 ก.ค./ 30 ก.ค. – 02 ส.ค./ 01-05, 02-06, 03-07, 05-09, 08-12, 09-13,10-14, 12-16, 16-20, 17-21, 19-23, 23-27, 24-28, 26-30 ส.ค./ 30 ส.ค. – 03 ก.ย./  01-05, 02-06, 06-10, 07-11, 09-13, 14-18, 20-24, 21-25, 23-27 ก.ย./ 27 ก.ย. – 01 ต.ค.,  28 ก.ย. – 02 ต.ค./ 02-06, 03-07, 09-13, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23, 20-24 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  12,999 บาท
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
Code:   A2-ZTPE02-5D3N-XW

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ปีใหม่ 2563ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ 2563 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว COSMETIC SHOP  MITSUI OUTLET PARK
วันเดินทาง17-21, 24-28 ก.ค./ 7-11, 9-13, 21-25 ส.ค./ 6-10, 20-24 ก.ย./ 2-6, 4-8, 9-13, 11-15, 18-22, 23-27, 25-29, 26-30 ต.ค./ 1-5, 6-10, 8-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 พ.ย./ 27 พ.ย. -1 ธ.ค./ 30 พ.ย.-4 ธ.ค./ 4-8, 6-10, 7-11, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29 ธ.ค./ 30 ธ.ค.-3 ม.ค./ 31 ธ.ค.-4 ม.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   24,999 - 31,999 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A2-TPE21-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สุดโรแมนติก...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สุดโรแมนติก ฉลองคริสต์มาส 6 วัน 4 คืนหุบเขานรก , นั่งกระเช้าชมเมืองฯ...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ” สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี “ถนนต้นแปะก๊วย ณ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี ถนนต้นแปะก๊วย ณ...

ทัวร์ปีใหม่ 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น...

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ 5...

NAGOYA TAKAYAMA มันส์นะจ๊ะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA สัมผัสกับความสวยงามของสะพานคัปปะบาชิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะ เที่ยวชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าทาคายาม่าและบริเวณสะพานแดงข้ามแม่น้ำกลางเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิ ที่มีฉายาว่า...

ทัวร์ปีใหม่ 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น...

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (หิมะขาว) 6...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN หลงรัก โจซังเค ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืนฟุราโนะ...

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวเหนือ จรดใต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หน้าหนาว วันซัปโปโร (ชิโทเซ่) โนโบริเบ็ตสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืนหุบเขานรก , นั่งกระเช้าชมเมืองฯ ,...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น (XJ119)โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)ฮอกไกโด...

ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งดอกไม้ เที่ยวเหนือ...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ลาเวนเดอร์ 2019 ฮาโกดาเตะ เมืองโรแมนติก ย่านสถาปัตยกรรมยุโรป โมโตมาจิแบบใกล้ชิด ขึ้นหอคอยชมป้อม 5...

«
»