วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2562

รวมทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก สงกรานต์ 2019 / 2562 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไทเป ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น

taiwan-taipei-tour29ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI  4 วัน 3 คืน (BR) (TPE54)
เถาหยวน - ไทเป - นิวไทเป เจาะลึกไทเป ครบทุกไฮไลท์!! สายกินจัดหนัก สายช้อปจัดเต็ม บินหรู อยู่สบาย พักโรงแรม 4 ดาว
เทไป , วัดหลงซาน , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตลาดปลาไทเป , COSMETIC SHOP , พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง , กระเช้าเหมาคง , ตึกไทเป 101 , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว , MITSUI OUTLET PARK
วันเดินทาง : 13 - 16 , 23 - 26 มี.ค. / 18 - 21 , 27 - 30 เม.ย. / 08 - 11 , 16 - 19 , 22 - 25 พ.ค. / 01 - 04 , 19 - 22 มิ.ย. , 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 62
ราคาทัวร์ :   17,999 - 18,999  บาท
สายการบิน :  EVA AIR (BR)
Code:   A2-TPE-4D3N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวรไืต้หวัน ทาโรโกะ 2562ทัวร์ไต้หวัน 2562 ไฮไลท์. 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน ในราคาสบายกระเป๋า อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพักแบบส่วนตัว
วันเดินทาง22-27 ม.ค./ 15-20, 23-28 ก.พ./ 1-6, 24-29 มี.ค./ 30 เม.ย.-5 พ.ค./ 25- 30 พ.ค./ 1-6, 24-29 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :    25,888   บาท
สายการบิน :  EVA AIR (BR)
Code:   A5-TPE-6D4N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวรไืต้หวัน ไทเป สงกรานต์ 2562ทัวร์ไต้หวัน  สงกรานต์ 2562 พบกับความคุ้มค่าระดับ 5 ดาว สุด Exclusive ที่โรงแรม MARRIOTT HOTEL TAIPEI อาบน้ำแร่กับบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 5 ดาวไต้หวัน ขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อชมวิวบนชั้น 89 บนตึกไทเป 101 เที่ยวแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและนวัตกรรมยุคใหม่ ล่องเรือยอร์ชแบบคณะส่วนตัวชมวิวความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา พาชม 3 หมู่บ้านโบราณ 3 เมือง ชื่อดังของไต้หวัน อาหารพิเศษ !! อาหารพื้นเมืองรสเลิศ , เสี่ยว หลง เปา ไต้หวัน , สุกี้ไต้หวัน , กุ้งมังกรไต้หวัน
วันเดินทาง21-25 มี.ค./ 11-15 เม.ย./ 30 เม.ย. - 4 พ.ค./ 21-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :   33,888  - 38,888 บาท
สายการบิน :  EVA AIR (BR)
Code:    A5-TPE-5D3N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK

วันเดินทาง :   5-9, 12-16, 19-23, 26-30 ม.ค./ 15-19, 16-20, 23-27 ก.พ./ 9-13, 16-20, 23-27, 27-31 มี.ค./ 30 มี.ค. -3 เม.ย./ 3-7, 20-24, 24-28 เม.ย./ 27 เม.ย. -1 พ.ค./ 16-20, 22-26 พ.ค./ 29 พ.ค. -2 มิ.ย./ 5-9, 12-16, 26-30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :    23,999 - 25,999 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A2-TPE47-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน  2019 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK
วันเดินทาง4-7, 11-14, 18-21, 25-28 ม.ค./ 16-19, 22-25 ก.พ./ 28 ก.พ. -3 มี.ค./ 1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25, 28-31 มี.ค./ 29 มี.ค.-1 เม.ย./ 19-22, 26-29 เม.ย./ 4-7, 25-28 พ.ค./ 1-4, 15-18, 22-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :   20,999 - 21,999 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A2-TPE46-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน  นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู
วันเดินทาง24-28 เม.ย./ 4-8 พ.ค./ 22-26 มิ.ย./ 6-10, 27-31 ก.ค./ 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ส.ค./ 28 ก.ย.- 2 ต.ค./ 5-9, 19-23, 26-30 ต.ค.62
ราคาทัวร์ :   14,888 - 18,888 บาท
สายการบินVIETJET AIR (VZ)
Code:   ATNP-TPE-5D4N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน เหยหลิ่วทัวร์ไต้หวัน  การบินไทย พัก 5 ดาว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  MITSUI OUTLET PARK
วันเดินทาง4-7, 11-14, 18-21, 25-28 ม.ค./ 16-19, 22-25 ก.พ./ 28 ก.พ. -3 มี.ค./ 1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25, 28-31 มี.ค./ 29 มี.ค.-1 เม.ย./ 19-22, 26-29 เม.ย./ 4-7, 25-28 พ.ค./ 1-4 , 15-18, 22-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :   19,999  - 21,999 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A2-TPE46-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR) ล่องรือสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,สวนผลไม้,ไถจง,เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไถจง,สวนดอกไม้ไถจง,ไทเป,อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว,จียวซี,โรงกลั่นวิสกี้ ,Kavalan,อุทยานเย๋หลิ่ว,จียงไคเช็ค,ตึกไทเป 101      
วันเดินทาง :   23-27 เม.ย.62,27 เม.ย.-1 พ.ค.62 / 4-8,11-15,18-22 พ.ค.62
ราคาทัวร์ :    19,999 - 20,999  บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
Code:   A6-TPE-5D3N-BR
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan-taipei-tour-team01ทัวร์ไต้หวัน Super Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW) สงกรานต์ 2019
เที่ยวครบทุกไฮไลท์  เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!
∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
∞ ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ
∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี              
เมนูพิเศษ : บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา
พัก : ไทจง 1คืน  ไทเป 2 คืน
เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG

วันเดินทาง30 มี.ค-03 เม.ย.,31 มี.ค-04 เม.ย./03-07,04-08,06-10,07-11,10-14,11-15 ,13-17,14-18,17-21,18-22,20-24,24-28,25-29 เม.ย.,27 เม.ย.- 01 พ.ค.,28 เม.ย.- 02 พ.ค./01-05,02-06,04-08,05-09,08-12,09-13,11-15,12-16,15-19,16-20,18-22,19-23,22-26,23-27,25-29,26-30 พ.ค.,29 พ.ค.-02 มิ.ย.,30 พ.ค.-03 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :  12,888 - 22,888  บาท
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
Code:   AIT-T35-5D3N-XW

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan-taipei-tour-team07ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-อาลีซาน-เย่หลิว 5 วัน 4 คืน TG (PTW22)
- ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
- เที่ยวหมู่บ้านปีศาจ เช็คอิน ถ่ายรูป ชมธรรมชาติ
- นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
- ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
- ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง
- เที่ยวอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว แลนด์มาร์คีกหนึงแห่งของไต้หวัน        
- พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง
- แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
วันเดินทางวันที่  17 - 21 พ.ค. / 18 - 21 มิ.ย. / 13 - 17 , 26 - 30 ก.ค.62
ราคาทัวร์ :  24,999 - 28,999  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   APB-PTW22-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan-taipei-tour-team08เทศกาลสงกรานต์ 2019 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน XW
เที่ยวไต้หวันแบบคูลๆ ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน-จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ่ง ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก เมืองหนานโถว , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , เมืองไทจง , เมืองไทเป , วัดหลงซานซื่อ , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว , ตึกไทเป 101 , ย่านซีเหมินติง

วันเดินทางวันที่ : 04-08 , 10-14 , 11-15 , 13-17 , 14-18 , 17-21 เม.ย. , 27 เม.ย.-01 พ.ค. , 28 เม.ย.-02 พ.ค. / 04-08 , 08-12 , 11-15 , 16-20 , 22-26 , 25-29 พ.ค. / 01-05 , 08-12 , 15-19 , 20-24 ม.ย. / 03-07 , 10-14 , 13-17 , 20-24 , 25-29 ก.ค.62
ราคาทัวร์ :  13,999 - 23,999   บาท
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
Code:   A2-ZTPE02-5D3N-XW

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น (XJ119)โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)ฮอกไกโด...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งดอกไม้ เที่ยวเหนือ...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ลาเวนเดอร์ 2019 ฮาโกดาเตะ เมืองโรแมนติก ย่านสถาปัตยกรรมยุโรป โมโตมาจิแบบใกล้ชิด ขึ้นหอคอยชมป้อม 5...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE PINKMOSS TOUR 6D 3N TGนาโกย่า , อดีตจวนผู้ว่า...

XJ114 Hokkaido Hakodate...

ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2019 ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เทศกาลฤดู...

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ...

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TAKAYAMA OSAKA 6D 4N (JAPAN ALPS)เที่ยวสุดคุ้มเจาะลึกสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่มตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะอันงดงามกับเส้นทางอัลไพน์เที่ยวเมืองเก่านารา เกียวโต...

วร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เยือนดินแดน ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 2019 ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เทศกาลฤดู...

ทัวร์ฮอกไกโด วันแม่ 2562...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO FLOWER...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซัปโปโร อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณ สวนสาธารณะโอโดริ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO EXCELLENT...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO ชมดอกลาเวนเดอร์-ดอกไม้หลายสี เก็บเชอรี่ กินเมล่อน แช่ออนเซน โดราเอม่อนสกายพาร์ค ศิลปะบนนาข้าว พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ลาเวนเดอร์ 2019 อาซาฮีคาว่า หมู่บ้านราเมน สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวนดอกไม้) โทมิตะฟาร์ม (ชมทุ่งลาเวนเดอร์+ลิ้มรสซอฟครีมลาเวนเดอร์)...

«
»