วันเสาร์, 23 กุมภาพันธ์ 2562

รวมทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก สงกรานต์ 2019 / 2562 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไทเป ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น

taiwan-taipei-tour-team08ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เลสโก สงกรานต์พาเพลิน 4 วัน 3 คืน CI
เที่ยวทุกจุดไฮไลท์..ไม่มีเอ้าท์ติดเทรนด์ บินหรู อยู่ดี คุณภาพเกินคุ้ม แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
เมืองไทเป , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเย่หลิว , ย่านซีเหมินติง , ตึกไทเป 101 , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ,
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต , เมืองหนานโถว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , วัดเหวินหวู่ , Mitsui Outlet Park

วันเดินทางวันที่ : 14 - 17 เมษายน 2562
ราคาทัวร์ :  29,999   บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
Code:   A2-ZTPE24-4D3N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวรไืต้หวัน อาหลีซาน สงกรานต์ 2562ทัวร์ไต้หวัน  สงกรานต์ 2562 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION ชมสีสันของงานดอกไม้ระดับโลกเมืองไถจง ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา บนเรือยอร์ชแบบส่วนตัว อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว  สายการบิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวมาตรฐานโลก น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก.
วันเดินทาง12-16, 18-22, 26-30 ม.ค./ 15-19, 22-26 ก.พ./ 5-9, 12-16, 15-19, 22-26 มี.ค./ 10-14, 12-16, 21-25 เม.ย.62
ราคาทัวร์ :   20,888  - 25,888 บาท
สายการบิน :  EVA AIR (BR)
Code:    A5-TPE-5D3N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan-taipei-tour29ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI  4 วัน 3 คืน (BR) (TPE54)
เถาหยวน - ไทเป - นิวไทเป เจาะลึกไทเป ครบทุกไฮไลท์!! สายกินจัดหนัก สายช้อปจัดเต็ม บินหรู อยู่สบาย พักโรงแรม 4 ดาว
เทไป , วัดหลงซาน , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตลาดปลาไทเป , COSMETIC SHOP , พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง , กระเช้าเหมาคง , ตึกไทเป 101 , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว , MITSUI OUTLET PARK
วันเดินทาง : 13 - 16 , 23 - 26 มี.ค. / 18 - 21 , 27 - 30 เม.ย. / 08 - 11 , 16 - 19 , 22 - 25 พ.ค. / 01 - 04 , 19 - 22 มิ.ย. , 29 มิ.ย. - 02 ก.ค. 62
ราคาทัวร์ :   17,999 - 18,999  บาท
สายการบิน :  EVA AIR (BR)
Code:   A2-TPE-4D3N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวรไืต้หวัน ทาโรโกะ 2562ทัวร์ไต้หวัน 2562 ไฮไลท์. 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน ในราคาสบายกระเป๋า อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพักแบบส่วนตัว
วันเดินทาง22-27 ม.ค./ 15-20, 23-28 ก.พ./ 1-6, 24-29 มี.ค./ 30 เม.ย.-5 พ.ค./ 25- 30 พ.ค./ 1-6, 24-29 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :    25,888   บาท
สายการบิน :  EVA AIR (BR)
Code:   A5-TPE-6D4N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวรไืต้หวัน ไทเป สงกรานต์ 2562ทัวร์ไต้หวัน  สงกรานต์ 2562 พบกับความคุ้มค่าระดับ 5 ดาว สุด Exclusive ที่โรงแรม MARRIOTT HOTEL TAIPEI อาบน้ำแร่กับบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 5 ดาวไต้หวัน ขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อชมวิวบนชั้น 89 บนตึกไทเป 101 เที่ยวแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและนวัตกรรมยุคใหม่ ล่องเรือยอร์ชแบบคณะส่วนตัวชมวิวความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา พาชม 3 หมู่บ้านโบราณ 3 เมือง ชื่อดังของไต้หวัน อาหารพิเศษ !! อาหารพื้นเมืองรสเลิศ , เสี่ยว หลง เปา ไต้หวัน , สุกี้ไต้หวัน , กุ้งมังกรไต้หวัน
วันเดินทาง21-25 มี.ค./ 11-15 เม.ย./ 30 เม.ย. - 4 พ.ค./ 21-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :   33,888  - 38,888 บาท
สายการบิน :  EVA AIR (BR)
Code:    A5-TPE-5D3N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK

วันเดินทาง :   5-9, 12-16, 19-23, 26-30 ม.ค./ 15-19, 16-20, 23-27 ก.พ./ 9-13, 16-20, 23-27, 27-31 มี.ค./ 30 มี.ค. -3 เม.ย./ 3-7, 20-24, 24-28 เม.ย./ 27 เม.ย. -1 พ.ค./ 16-20, 22-26 พ.ค./ 29 พ.ค. -2 มิ.ย./ 5-9, 12-16, 26-30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :    23,999 - 25,999 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A2-TPE47-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน  2019 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK
วันเดินทาง4-7, 11-14, 18-21, 25-28 ม.ค./ 16-19, 22-25 ก.พ./ 28 ก.พ. -3 มี.ค./ 1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25, 28-31 มี.ค./ 29 มี.ค.-1 เม.ย./ 19-22, 26-29 เม.ย./ 4-7, 25-28 พ.ค./ 1-4, 15-18, 22-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :   20,999 - 21,999 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A2-TPE46-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน ล่องสุริยันจันทราทัวร์ไต้หวัน  การบินไทย  ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน ตลาดปลาไทเป TAIPEI FISH MARKET อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว  Thai Airways สายการบินระดับ 5 ดาวของคนไทยสะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50% ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET
วันเดินทาง16-20, 19-23, 23-27, 25-29 ม.ค./ 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 23-27, 24-28 ก.พ./ 28 ก.พ. - 4 มี.ค./ 1-5, 2-6, 6-10, 8-12, 9-13, 13-17, 15-19, 16-20, 20-24, 22-26, 23-27 มี.ค./ 29 มี.ค.- 2 เม.ย./ 30 มี.ค.- 3 เม.ย.62
ราคาทัวร์ :   21,888  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A5-TPE-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน  การบินไทย ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณบนอาหลี่ซัน เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เมืองเกาสง อาบน้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว
วันเดินทาง25-30 ม.ค./ 19-24 ก.พ./ 13-18 มี.ค./ 30 มี.ค.- 4 เม.ย.62
ราคาทัวร์ :   25,888  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A5-TPE-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน เหยหลิ่วทัวร์ไต้หวัน  การบินไทย พัก 5 ดาว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  MITSUI OUTLET PARK
วันเดินทาง4-7, 11-14, 18-21, 25-28 ม.ค./ 16-19, 22-25 ก.พ./ 28 ก.พ. -3 มี.ค./ 1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25, 28-31 มี.ค./ 29 มี.ค.-1 เม.ย./ 19-22, 26-29 เม.ย./ 4-7, 25-28 พ.ค./ 1-4 , 15-18, 22-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :   19,999  - 21,999 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A2-TPE46-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ธ.ค.61 - มี.ค.62 TAIPEI TAIWAN 5 วัน 3 คืน (SL)(TPE002)  ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว Taipei 101 ชมหมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
พิเศษ !!! ..ปล่อยโคมผิงซี ข้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง
วันเดินทางธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
ราคาทัวร์ :   13,900 - 19,900  บาท
สายการบิน :สายการบิน THAI LION AIR
Code:   ABI-TPE002-5D3N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก เพลิดเพลินสงกรานต์ 5 วัน 4 คืน BR
ที่นี่ไต้หวัน!! แดนสวรรค์คนชอบเที่ยว จัดเต็มครบรส กิน เที่ยว ช้อป พักหรู 5 ดาว แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน , เมืองไทจง , หมู่บ้านสายรุ้ง , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวิ่นหวู่ , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101 , ย่านซีเหมินติง , เมืองผิงซี , หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น , ปล่อยโคมขงหมิง , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

วันเดินทางวันที่ : 10 - 14 , 13 - 17 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ :   26,999 - 32,999   บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
Code:   A2-ZTPE56-5D4N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทราทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ ล่องรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่ สวนผลไม้  ไถจง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITIONไทเป D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว เจียวซี โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเป-DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป เจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) MITSUI OUTLET
วันเดินทาง :   25-29 ม.ค./ 25 ก.พ. - 1 มี.ค./  21-25 มี.ค.62
ราคาทัวร์ :    19,999 - 21,999  บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
Code:   A6-TPE-5D3N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว สงกรานต์ 2562ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ 2562  อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู๊ด, ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และสุกี้ TAKAO
วันเดินทาง :   13 - 17 เมษายน 2562 (เทศกาลสงกรานต์)
ราคาทัวร์ :    31,888 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   ATNP-TPE TG10-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SONGKRAN...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2019 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”ชม...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562 GOAL JAPAN GRAND TAKAYAMA ALPS ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO LAKE TOYA 5 วัน 3 คืน การบินไทย...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ICE...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ...

รื่นเริงหรรษานาโกย่า กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ สงกรานต์ 2019 ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมความมหัศจรรย์ของกำแพงหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ที่ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ .นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ...

«
»