วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561

รวมทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก 2018 / 2561 มีโปรแกรมให้เลือกเยอะมาก เที่ยวไต้หวัน ราคาถูก ไต้หวัน ไทเป เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไทเป ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน อาร์ตตัวพ่อ TAIWAN 5D3N (XW) พ.ค.-ก.ย. 2561 (TPE05) 
เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก.. ปล่อยโคมขงหมิง ช้อปปิ้งจัดเต็มเก็บทุกจุดไฮไลท์ พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืนมื้อพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

วันเดินทาง :   วันที่ : 01 – 05 , 08 – 12 , 10 – 14 , 12 – 16 , 15 – 19 , 19 – 23 , 22 – 26 , 25 – 29 , 26 – 30 พฤษภาคม , 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. , 02 – 06 , 05 - 09 , 07 – 11 , 12 – 16 , 19 – 23 , 20 – 24 , 26 – 30 มิถุนายน , 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. , 03 – 07 , 10 – 14 , 17 – 21 , 25 – 29 , 27 – 31 กรกฎาคม  , 04 – 08 , 07 – 11 , 09 – 13 , 10 – 14 , 18 – 22 , 21 – 25 , 25 – 29 สิงหาคม  , 01 – 05 , 08 – 12 , 11 – 15 , 15 – 19 , 18 – 22 , 25 – 29 กันยายน 2561
ราคาทัวร์ :    12,987 - 15,987บาท
สายการบินนกสกู๊ต  (XW)
Code:   A2-TPE05-5D3N-WX

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan taipei tour team06ทัวร์ไต้หวัน THE BEST OF TAIWAN (CI) 5 วัน 4 คืน (TPE21) พ.ค.-มิ.ย.61 หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง

วันเดินทาง :   02 – 06  , 09 - 13 , 16 - 20 , 23 – 27 พฤษภาคม , 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. , 13 – 17 มิถุนายน 2561
ราคาทัวร์ :    25,900 - 26,900 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   A2-TPE21-5D4N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน (TG) พ.ค.-ก.ย.2561 ไฮไลท์ทัวร์ เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ ตึกไทเป101 ตลาดซีเหมินติง ไถจง หนานโถว หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี สเต็ก สลัดบาร์ ช้อปปิ้งชิมชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

วันเดินทาง :    10 – 13 , 17 – 20 , 26 – 29 พ.ค. , 07 – 10 , 14 – 17 มิ.ย. , 05 – 08 , 12 – 15 ก.ค. , 06 – 09 , 27 – 30 ก.ย. 61
ราคาทัวร์ :    19,888 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   AAD-TAIWAN-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน (TG) พ.ค.-ก.ย.2561 ไฮไลท์ทัวร์ เมืองไทเป ตึกไทเป101 ตลาดซีเหมินติง ไถจง หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองฮวาเหลียน นั่งรถไฟด่วน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เมืองจีหลง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี พระกระโดดกำแพง

วันเดินทาง :     30 พ.ค. – 03 มิ.ย. , 20 - 24 , 27 มิ.ย. – 01 ก.ค. , 11 - 15 ก.ค. , 01 - 05 , 09 - 13 , 22 - 26 ส.ค. , 12 – 16 , 26 – 30 ก.ย. 61
ราคาทัวร์ :    22,555 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   AAD-TAIWAN-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะทัวร์ไต้หวัน 2561 เที่ยวครบ 3 อุทยาน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว วัดหลงซาน ร้านนาฬิกา ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันเดินทาง :   23-29 ก.ค./ 27 ส.ค.- 2 ก.ย./ 24-30 ก.ย./ 8-14, 15-21, 22-28 ต.ค./ 29 ต.ค.- 4 พ.ย.61
ราคาทัวร์ :    21,777 - 23,777 บาท
สายการบิน : Lion Air (SL)
Code:   A2-TPE-7D5N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน พาเที่ยวอาหลี่ซัน พากินอาหารร้านมิชลิน สตาร์ และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ร้านอาหารมิชลิน สตาร์ และ ภัตตาคาร  Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพักโรงแรม 5 ดาว ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet
วันเดินทาง :   25-29 ก.ค./ 20-24 ต.ค./ 5-6 ธ.ค.61
ราคาทัวร์ :    33,991 บาท
สายการบินThai Air (TG)
Code:   A2-TPE-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน PARADISE IN TAIWAN  (TG) 4 วัน 3 คืน (TPE09) พ.ค.-ก.ย.61 พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว "บิน 5 ดาว สะสมสไมล์ 50%" "เที่ยวอุทยานอาลีซาน - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง" นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยาน อาลีซาน มื้อพิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูไต้หวัน

วันเดินทาง :   01 – 04 , 03 – 06 , 04 – 07 , 26 – 29 พฤษภาคม  , 08 – 11 , 22 – 25 มิถุนายน  , 26 – 29 , 27 – 30 กรกฎาคม  , 09 – 12 , 10 – 13 สิงหาคม  , 13 – 16 กันยายน 2561
ราคาทัวร์ :    22,900 - 25,900 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A2-TPE-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan taipei tour team06ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BEST VACATION 6D5N (CI) เม.ย.-ส.ค.61 (TPE22) DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ

วันเดินทาง :   11 - 16 เมษายน , 24 – 29 พฤษภาคม , 13 – 18 มิถุนายน , 25 – 30 กรกฎาคม , 08 – 13 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์ :    25,900 - 33,900 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   A2-TPE22-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ (TG) 4วัน3คืน มี.ค.-ก.ย. 2561  กรุงเทพฯ-เถาหยวน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง-ผูหลี่-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด-เจียวซี-อาบน้ำแร่-เจียวซี-นั่งรถไฟสายผิงซี-ปล่อยโคมลอยสือเฟิน-อุทยานเย๋หลิ่ว-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ชมตึกไทเป 101-(ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-ช้อปปิ้งย่านซินอี้-ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถาหยวน-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :   24-27 มีนาคม , 28 เมษายน-1 พฤษภาคม , 26-29 พฤษภาคม , 21-24 มิถุนายน , 19-22 กรกฎาคม , 16-19 สิงหาคม , 30 สิงหาคม-2 กันยายน , 6-9 / 8-11 / 13-16 / /15-18 /27-30 กันยายน 2561
ราคาทัวร์ :    23,999 - 24,999 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A6-TW-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5D4N (TG) พ.ค.-ก.ย. 2561 (TPE10) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันเดินทาง :   09 – 13 , 16 – 20 , 19 -23 , 25 – 29 พฤษภาคม , 07 – 11 , 24 – 28 มิถุนายน , 26 – 30 , 27 – 31 กรกฎาคม , 09 – 13 ,12 – 16 สิงหาคม , 09 – 13 กันยายน ,27 ก.ย. – 01 ต.ค.2561
ราคาทัวร์ :    25,900 - 29,900 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A2-TPE10-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N (XW) พ.ค.-ก.ย. 2561 (TPE06)  เที่ยวสุดคุ้ม ครบ 3 อุทยานไต้หวัน พักหรู 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดกำแพง นั่งรถไฟโบราณ...ชมความงาม!! "ของดอกซากุระ" อุทยาานอาลีซาน

วันเดินทาง :    05 – 11 , 12 – 18 , 19 – 25 พฤษภาคม , 26 พ.ค. – 01 มิ.ย. , 02 – 08 , 09 – 15 , 16 – 22 , 23 – 29 มิถุนายน , 30 มิ.ย. – 06 ก.ค. , 07 – 13 , 14 – 20 , 21 – 27 กรกฎาคม , 28 ก.ค. – 03 ส.ค. , 04 – 10 , 11 – 17 , 18 – 24 , 25 – 31 สิงหาคม , 01 – 07 , 08 – 14 , 15 – 21 , 22 – 28 กันยายน , 29 ก.ย. – 05 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์ :    21,777 - 23,777 บาท
สายการบินนกสกู๊ต  (XW)
Code:   A2-TPE06-7D5N-WX

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน TAIWAN  สบาย เพลินตา (TG) 5 วัน 4 คืน (GT-TPE TG01) ก.ค.-ธ.ค.61 (วันเฉลิม ฯ รัชกาลที่10 , วันปิยมหาราช , วันชาติ)  นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ+ชมโชว์วัฒนธรรมที่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมสีสันความสุขของศิลปะที่หมู่บ้านสายรุ้ง พบกับความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%

วันเดินทาง :   25 – 29 ก.ค. 61 ** วันเฉลิม ฯ รัชกาลที่10 ** , 20 – 24 ต.ค. 61 **วันปิยมหาราช** , 5 – 9 ธ.ค. 61 ** วันชาติ **
ราคาทัวร์ :    29,911บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   AST-GT-TPE TG01-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทราทัวร์ไต้หวัน TAIWAN  สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว (BR) 6 วัน 4 คืน (GT-TPE BR05) เม.ย.-มิ.ย.61  อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ... ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet , ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
วันเดินทาง :   19 – 24 เม.ย. , 13 – 18 พ.ค. , 3 – 8 , 23 – 28 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์ :    23,911 - 24,911  บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
Code:   AST-GT-TPE BR05-6D4N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan taipei tour team06ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN  สบาย เพลินใจ ไฮไลท์ไทเป CI นั่งกระเช้าเมาคง – ชมตลาดปลาชื่อดังไทเป (CI) 4 วัน 3 คืน (GT-TPE-CI04) เม.ย.-ก.ค.61 นั่งกระเช้าเมาคง ชมวิวเมืองไทเปจากบนภูเขาเมาคง ชมตลาดปลาชื่อดังของไทเป ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet ถูกใจคนโสดขอพรความรัก ขอด้ายแดง วัดหลงซันไต้หวัน

วันเดินทาง :   22 – 25 เมย. , 2 – 5 มิย. , 16 -19 มิย. , 28 – 31 กค. 61
ราคาทัวร์ :    18,891 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   AST-GT-TPE-CI04-6D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 (XJ)...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป#2 (XJ) พ.ค.-ก.ย.2561...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ย.-ธ.ค.61 (TR16)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS IN AUTUMN (TG) 7 วัน 4 คืน...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด XJ91 Hokkaido...

ทัวร์ฮอกไกโด XJ91 Hokkaido กินปู ดูหมี ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ 5วัน...

ทัวร์ฮอกไกโด XJ97 Hokkaido...

ทัวร์ฮอกไกโด XJ97 Hokkaido Special ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ...

«
»