วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561

ทัวร์ฮาร์บิ้น ราคาถูก 2561 / 2018 ฟรีชุดกันหนาว ทัวร์ฮาร์บิ้น เที่ยวฮาร์บิ้น Harbin Ice and Snow Festiva โปรแกรมทัวร์ฮาร์บิ้น สกีเอ้อหลงซาน เที่ยวงานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งฮาร์บิน บริษัททัวร์จีน ทัวร์จีน ฮาร์บิ้น

ทัวร์ฮาร์บิ้น ราคาถูก ปีใหม่ 2018ทัวร์ ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2018 ร้านขายเสื้อกันหนาว เกาะพระอาทิตย์ สวนเสือไซบีเรีย ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย ช้อปปิ้งถนนจงยาง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน SNOW WORLD ร้านบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
วันเดินทาง 27 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 28 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 4 ม.ค./ 31 ธ.ค.- 5 ม.ค.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 36,799 - 37,799  บาท
สายการบินAir China (CA)
Code:   A6-HAR-PEK-6D4N-CA
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮาร์บิ้น

ทัวร์ฮาร์บิ้น ราคาถูก ปีใหม่ 2018ทัวร์ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2561 เสิ่นหยาง ร้านขายเสื้อกันหนาว พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง เสิ่นหยาง ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า) ฉางชุน ฮาร์บิน เกาะพระ อาทิตย์-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2017 International Ice and Snow Festival) โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) อนุสาวรีย์ฝั่งหงสวนสตาลิน ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย ฮาร์บิน จี๋หลิน วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง จัตุรัสซื่อจี้ พิพิธภัณฑ์แมนจู ร้านโสม จี๋หลิน เสิ่นหยาง
วันเดินทาง 29 ธ.ค.- 4 ม.ค./ 19-25 ม.ค./ 2-8 ก.พ./ 2-8 มี.ค.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 32,799 - 34,799  บาท
สายการบินNok Scoot (XW)
Code:   A6-HAR-PEK-7D5N-XW
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮาร์บิ้น

ทัวร์ฮาร์บิ้น ราคาถูก ปีใหม่ 2018ทัวร์ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2561 เสิ่นหยาง รถไฟความเร็วสูง(2.30ชั่วโมง) ฮาร์บิ้น ร้านเสื้อกันหนาว ถนนจงยาง โชว์ว่ายน้ำ ร้านสินค้ารัสเซีย เกาะพระอาทิตย์ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2017 ** กรณีที่เกาะพระอาทิตย์หรือเทศกาลโคมไฟไม่เปิดจะเปลี่ยนเป็นสวนสนุก Ice and Snow World หรือสถานที่เที่ยวที่เหมาะสม ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย-สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-เล่นสกี ณ ลานสกีคฤหาสน์วอลการ์ (แถมสกีล้อยางฟรี 1 รอบ) ฮาร์บิ้น นั่งรถไฟความเร็วสูง (2.30 ชั่วโมง) เสิ่นหยาง พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง
วันเดินทาง 1-6, 15-20, 22-27 ธ.ค./ 29 ธ.ค.- 3 ม.ค.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 32,900 - 34,900  บาท
สายการบินNok Scoot (XW)
Code:   A5-HAR-6D4N-XW

ทัวร์ฮาร์บิ้น ราคาถูก ปีใหม่ 2018ทัวร์ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2561 เสิ่นหยาง ร้านเสื้อกันหนาว พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง ถนนจงเจีย เสิ่นหยาง ฉางชุน พิพิธภัณฑ์แมนจู ถนนคนเดินฉงชิ่ง ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย ถนนจงยาง สวนสตาลิน อนุสาวรีย์ฝั่งหงส์ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE 7 SNOW FESTIVAL 2017กรณีที่แหล่งท่องเที่ยวปิด จะถูกเปลี่ยนสถานที่เที่ยวที่เหมาะสม***ฮาร์บิ้น ชมคฤหาสน์วอลการ์-เล่นสกี ณ ลานสกีคฤหาสน์วอลการ์(ฟรีสกีล้อยางคนละ 1 รอบ) ร้านสินค้ารัสเซีย เมืองจี๋หลิน จี๋หลิน เกาะฉางไป๋ ถ่ายรูปโบสถ์คาทอลิค
วันเดินทาง 7-13, 21-27 พ.ย./ 5-11, 19-25 ธ.ค./ 26 ธ.ค.- 1 ม.ค.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 29,900 - 33,900  บาท
สายการบินNok Scoot (XW)
Code:   A5-HAR-7D5N-XW

ทัวร์ฮาร์บิ้น ราคาถูก ปีใหม่ 2018ทัวร์ฮาร์บิ้น ปีใหม่ 2561 เสิ่นหยาง ร้านขายเสื้อกันหนาว พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง เสิ่นหยาง ฉางชุน ลานสกีจิงเย้ถัง (รวมค่าเข้า) ฉางชุน ฮาร์บิน โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน เกาะพระอาทิตย์ สวนว่านต๋า เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง  (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) ฮาร์บิ้น นั่งรถไฟความเร็วสูง ต้าเหลียน จัตุรัสชิงไห่จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ ผ่านชมถนนปิงไห่ลู่ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้งร้านรัฐบาล
วันเดินทาง 27 ธ.ค.- 2 ม.ค.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 36,799   บาท
สายการบินNok Scoot (XW)
Code:   A6-HAR-PEK-7D5N-XW
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮาร์บิ้น

ทัวร์ฮาร์บิ้น ราคาถูก ปีใหม่ 2018ทัวร์ฮาร์บิ้น เสิ่นหยาง ร้านขายเสื้อกันหนาว พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง เสิ่นหยาง ฉางชุน พระราชวังจอมปลอม กระทรวง ทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก ) จัตุรัสวัฒนธรรม ฉางชุน ฮาร์บิน โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ร้านขายสินค้า พื้นเมืองรัสเซีย เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี่) สวนเสือไซบีเรียโดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ฮาร์บิ้น นั่งรถไฟความเร็วสูง ต้าเหลียน จัตุรัสชิงไห่จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ ผ่านชมถนนปิงไห่ลู่ ต้าเหลียน
วันเดินทาง 7-13 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 28,799   บาท
สายการบินNok Scoot (XW)
Code:   A6-HAR-PEK-7D5N-XW
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮาร์บิ้น

ทัวร์ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็งทัวร์ฮาร์บิน 2561 ฮาร์บิ้น ร้านเสื้อกันหนาวตงเป่ย โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย ถนนคนเดินจงยัง อนุสาวรีย์ฝังหง สวนซตาหลิน โรงละครจงยัง(แถมโชว์) การเสดงว่ายน้ำ ร้านรัสเซีย เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถกอล์ฟ) เทศกาลน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ (หนัง 4D ลิ้มรสเบียร์คนละหนึ่งแก้ว) คฤหาสน์วอลการ์ (แถมกิจกรรมนั่งล้อยางสไลเดอร์ลงมา + DIY ตุ๊กตารัสเซีย)
วันเดินทาง3 - 7 มกราคม 61
ราคาทัวร์ (เริ่มที่) :  33,900  บาท
สายการบิน :  CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
Code:   A5-HAR-5D4N-CZ

ทัวร์ฮาร์บิ้น ราคาถูก ปีใหม่ 2561ทัวร์ฮาร์บิน เทศกาลน้ำแข็ง 2018 นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ฮาร์บิ้น เที่ยวได้อย่างเต็มอิ่ม ไม่เหนื่อยนั่งรถ ชมความยิ่งใหญ่ของเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียวที่ฮาร์บิ้น สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม เล่นสกีบนหิมะขาวโพลน ณ จี๋หัว สกีรีสอร์ท ชมมรดกโลกพระราชวังต้องห้ามกู้กง ที่ตั้งอยู่นอกมหานครปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณกวนตง และ ย่านช้อปปิ้งถนนจงเจีย เสิ่นหยาง
วันเดินทาง19-25 ธ.ค./ 26 ธ.ค.- 1 ม.ค.61/ 9-15, 23-29 ม.ค./ 6-12 ก.พ.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 31,777 - 35,777  บาท
สายการบินNok Scoot (XW)
Code:   A2-HAR-7D5N-XW

ทัวร์ฮาร์บิ้น ราคาถูก ปีใหม่ 2561ทัวร์ฮาร์บิน ปีใหม่ 2561 เสิ่นหยาง พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง ถนนคนเดินหม่านชิง นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ฮาร์บิ้น ร้านขายเสื้อกันหนาว ร้านศิลปะรัสเซีย เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง) ชมหิมะแกะสลัก สวนเสือไซบีเรีย ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE SNOW FESTIVAL 2018 ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง โบสถ์เซ็นโซเฟีย ถนนจงหยาง อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ สวนสตาลิน ถนนโบราณกวนตง รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง บ้านนายพลตระกูลจาง ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย
วันเดินทาง20-25 ธ.ค./ 27 ธ.ค.- 1 ม.ค.61 / 18-22 ม.ค./ 31 ม.ค. - 5 ก.พ.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 27,777 - 32,777  บาท
สายการบินNok Scoot (XW)
Code:   A2-HAR-6D4N-XW
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮาร์บิ้น

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 (XJ)...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป#2 (XJ) พ.ค.-ก.ย.2561...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ย.-ธ.ค.61 (TR16)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS IN AUTUMN (TG) 7 วัน 4 คืน...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO (AUTUMN) 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด XJ91 Hokkaido...

ทัวร์ฮอกไกโด XJ91 Hokkaido กินปู ดูหมี ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ 5วัน...

ทัวร์ฮอกไกโด XJ97 Hokkaido...

ทัวร์ฮอกไกโด XJ97 Hokkaido Special ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ...

«
»