วันอาทิตย์, 21 ตุลาคม 2561

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 2561 / 2018 ราคาถูก เที่ยวลาว ปีใหม่ 2562 / 2019 วังเวียง มรดกโลกหลวงพระบาง โปรแกรมทัวร์ลาว บริษัททัวร์ลาว เที่ยวลาวราคาประหยัด

ทัวร์ลาว พระธาตุพูสีทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน (FD) เม.ย.-ก.ย.61 (LAO02) ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง  วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
วันเดินทาง  13 -15 , 14 -16 เม.ย. , 4 -6 , 11 -13 , 25 -27 พ.ค. , 1 -3 , 8 -10 , 22 -24 มิ.ย. , 6 -8 , 20 -22 , 27 -29 , 3 -5 , 10 -12 , 17 -19 ส.ค.61 , 31 ส.ค. -2 , 7 -9 , 21 -23 , 28 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์ลาว 12,900 - 15,900 บาท
 สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
Code:  ABI-LAOS-3D2N-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ลาว พระธาตุพูสีทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก 4 ดาว (PG) 3 วัน 2 คืน เม.ย.-ก.ย.61 (LAOS01) วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว น้ำตกตาดกวางสี พิเศษ ++ พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง บริการห้องรับรองผู้โดยสาร BOUTIQUE LOUNGE โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS
วันเดินทาง  : วันที่ : 20 -22 , 27 -29 เม.ย.  , 5 -7  , 18 -20 พ.ค.  , 8 -10  , 22 -24 มิ.ย.  , 29 มิ.ย. -1 ก.ค.  , 6 -8  , 13 -15  , 21 -23  , 27 -29 ก.ค.  , 3 -5  , 10 -12  , 11 -13 , 24 -26 ส.ค.  , 31 ส.ค. -2 ก.ย.  , 14 -16  , 21 -23  , 28 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์ลาว เริมต้น12,900 -13,900 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:  ABI-LAOS-3D2N-PG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ลาว พระธาตุพูสีทัวร์ลาว ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน (FD) เม.ย.-ก.ย.61 (LAO01)  หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ-วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ
วันเดินทาง  13 -15 , 15 -17 , 27 -29 เม.ย. , 18 -20 , 25 -27 พ.ค. , 2 -4 , 16 -18 มิ.ย. , 30 มิ.ย. -2 ก.ค. , 7 -9 , 14 - 16 , 21 -23 ก.ค. , 4 -6 , 11 -13 , 18 -20 , 25 -27 ส.ค. , 1 -3 , 8 -10 , 22 -24 ก.ย. , 29  ก.ย. -1 ต.ค.61
ราคาทัวร์ลาว 11,900  -  15,900 บาท
 สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
Code:  ABI-LAOS-3D2N-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ลาว พระธาตุพูสีทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน  (FD)  
หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ             
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง                     
วันเดินทาง  :   กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์ลาว 11,900   บาท
 สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
Code:  ABI-LAOS01-3D-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

laos-tour-team06ทัวร์ลาว  เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (FD)(LAOS02)  เวียงจันทร์   พระธาตุหลวง  ประตูชัย  วังเวียง   ถนนโรตี
วังเวียง    ถ้ำจัง   หลวงพระบาง   พระธาตุภูษี  ถนนคนเดิน                                 
ตักบาตรข้าวเหนียว   วัดเชียงทอง  พระราชวัง   หอพระบาง  วัดวิชุนราช
วันเดินทาง  :   มิถุนายน  -  กันยายน 2561
ราคาทัวร์ลาว 12,900  บาท
 สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
Code:  ABI-LAOS02-3D-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

laos-tour-team06ทัวร์Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน (PG)(PG001) 
•  ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง
•  ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
•  ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
•  ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง
วันเดินทาง  :   กรกฏาคม  -  ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์ลาว 12,900  บาท
 สายการบิน :   สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code:  A5-VTE-PG001-3D2N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

laos-tour-team04ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD)(FD001)
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
• ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
• ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
• ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
• นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
•  ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
•  ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น
วันเดินทาง  :   กันยายน  -  ตุลาคม  2561
ราคาทัวร์ลาว 9,900  บาท
 สายการบิน :   สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:  A5-VTE-(FD001)-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

laos-tour-team06ทัวร์ลาว สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)(PG001)
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
• ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
• ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
• ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
• นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
• ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
• ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ, เครื่องเงิน ท้องถิ่น
วันเดินทาง  :   กรกฏาคม  -  ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์ลาว 11,900  บาท
 สายการบิน :   สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code: A5-VTE-(PG001)-3D2N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคะคุจิปราสาททอง นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ .นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN...

ทัวร์ฮกไกโด ปีใหม่ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ปีใหม่ 2019 โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ...

«
»