วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 2561 / 2018 ราคาถูก เที่ยวลาว ปีใหม่ 2562 / 2019 วังเวียง มรดกโลกหลวงพระบาง โปรแกรมทัวร์ลาว บริษัททัวร์ลาว เที่ยวลาวราคาประหยัด

ทัวร์ลาว พระธาตุพูสีทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน (FD) เม.ย.-ก.ย.61 (LAO02) ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง  วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
วันเดินทาง  13 -15 , 14 -16 เม.ย. , 4 -6 , 11 -13 , 25 -27 พ.ค. , 1 -3 , 8 -10 , 22 -24 มิ.ย. , 6 -8 , 20 -22 , 27 -29 , 3 -5 , 10 -12 , 17 -19 ส.ค.61 , 31 ส.ค. -2 , 7 -9 , 21 -23 , 28 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์ลาว 12,900 - 15,900 บาท
 สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
Code:  ABI-LAOS-3D2N-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ลาว พระธาตุพูสีทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก 4 ดาว (PG) 3 วัน 2 คืน เม.ย.-ก.ย.61 (LAOS01) วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว น้ำตกตาดกวางสี พิเศษ ++ พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง บริการห้องรับรองผู้โดยสาร BOUTIQUE LOUNGE โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS
วันเดินทาง  : วันที่ : 20 -22 , 27 -29 เม.ย.  , 5 -7  , 18 -20 พ.ค.  , 8 -10  , 22 -24 มิ.ย.  , 29 มิ.ย. -1 ก.ค.  , 6 -8  , 13 -15  , 21 -23  , 27 -29 ก.ค.  , 3 -5  , 10 -12  , 11 -13 , 24 -26 ส.ค.  , 31 ส.ค. -2 ก.ย.  , 14 -16  , 21 -23  , 28 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์ลาว เริมต้น12,900 -13,900 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:  ABI-LAOS-3D2N-PG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ลาว พระธาตุพูสีทัวร์ลาว ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน (FD) เม.ย.-ก.ย.61 (LAO01)  หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ-วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ
วันเดินทาง  13 -15 , 15 -17 , 27 -29 เม.ย. , 18 -20 , 25 -27 พ.ค. , 2 -4 , 16 -18 มิ.ย. , 30 มิ.ย. -2 ก.ค. , 7 -9 , 14 - 16 , 21 -23 ก.ค. , 4 -6 , 11 -13 , 18 -20 , 25 -27 ส.ค. , 1 -3 , 8 -10 , 22 -24 ก.ย. , 29  ก.ย. -1 ต.ค.61
ราคาทัวร์ลาว 11,900  -  15,900 บาท
 สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
Code:  ABI-LAOS-3D2N-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ลาว พระธาตุพูสีทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน  (FD)  
หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ             
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง                     
วันเดินทาง  :   กรกฏาคม - ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์ลาว 11,900   บาท
 สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
Code:  ABI-LAOS01-3D-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

laos-tour-team06ทัวร์ลาว  เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (FD)(LAOS02)  เวียงจันทร์   พระธาตุหลวง  ประตูชัย  วังเวียง   ถนนโรตี
วังเวียง    ถ้ำจัง   หลวงพระบาง   พระธาตุภูษี  ถนนคนเดิน                                 
ตักบาตรข้าวเหนียว   วัดเชียงทอง  พระราชวัง   หอพระบาง  วัดวิชุนราช
วันเดินทาง  :   มิถุนายน  -  กันยายน 2561
ราคาทัวร์ลาว 12,900  บาท
 สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
Code:  ABI-LAOS02-3D-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

laos-tour-team06ทัวร์Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน (PG)(PG001) 
•  ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง
•  ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
•  ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
•  ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง
วันเดินทาง  :   กรกฏาคม  -  ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์ลาว 12,900  บาท
 สายการบิน :   สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code:  A5-VTE-PG001-3D2N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

laos-tour-team04ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD)(FD001)
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
• ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
• ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
• ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
• นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
•  ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
•  ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น
วันเดินทาง  :   กันยายน  -  ตุลาคม  2561
ราคาทัวร์ลาว 9,900  บาท
 สายการบิน :   สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:  A5-VTE-(FD001)-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

laos-tour-team06ทัวร์ลาว สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)(PG001)
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
• ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว”
• ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
• ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
• นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
• ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี
• ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ, เครื่องเงิน ท้องถิ่น
วันเดินทาง  :   กรกฏาคม  -  ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์ลาว 11,900  บาท
 สายการบิน :   สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
Code: A5-VTE-(PG001)-3D2N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SONGKRAN...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2019 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”ชม...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด SAPPORO OTARU...

ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO OTARU SNOW LIGHT ILLUMINATION FESTIVAL 2019 ...

«
»