วันเสาร์, 23 กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2019 / 2562 ราคาถูก บินตรง การบินไทย สวิตเซอร์แลนด์ บินตรง แกรนด์สวิส ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์แมท ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวยุโรป สวิส ทัวร์เจาะลึกสวิส Switzerland

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แมทเธอร์ฮอร์นทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Mono Swiss 7 วัน 4 คืน (TG) สงกรานต์ 2019
บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่น ตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวเซอร์แมทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน
ซูริค - เบิร์น - โลซานน์ - เจนิวา - เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ - เซอร์แมท - อินเทอร์ลาเก้น - จุงฟราว - ลูเซิร์น
บินตรง...เที่ยวสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง :   9-15 ,10-16 , 12-18 , 13-19 เม.ย. 62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   80,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A1-SWISS-7D4N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นทิตลิสทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Nice Swiss ไนซ์ สวิส 8 วัน 5 คืน ขึ้น 2 เขา  (TG) สงกรานต์ 2562
นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
ชมศาลาไทยในโลซานน์ นั่งรถไฟขึ้นเขากอเนอร์กรัท
เที่ยวเซอร์แมทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน
ซูริค-เซ้นต์มอริทซ์-อันเดอร์แมท-เซอร์แมท-กอร์เนอกรัท-มองเทรอซ์-โลซานน์-เวเว่ย์-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว
บินตรง...เที่ยวสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง :   วันที่  10 - 17 เมษายน 2562 (เทศกาลสงกรานต์)
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   90,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A1-ZRH-8D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส จุงฟราวน์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ROMANTIC SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน  2019 (ZRH02-SQ)
บินหรูกับสายการบิน 5 ดาว
สัมผัสเมืองแห่งความโรแมนติค  เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ - น้ำพุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน์ - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ - ศาลาไทย - เมืองโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - หมู่บ้านทาซ  เมืองเซอร์แมท - หมู่บ้านทาซ - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองลูเซิร์น - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองกรินเดอวาลด์ - สถานีรถไฟกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง - ลานสฟิงซ์ - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ย่านบานโฮฟสตราเซอร์
วันเดินทาง23 – 29 ม.ค.62, 13 – 19 ก.พ.62, 13 – 19 มี.ค.62, 27 มี.ค. – 2 เม.ย.62, 1 – 7 พ.ค.62, 15 – 21 พ.ค.62, 12 – 18 มิ.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   
53,999 - 57,999  บาท
สายการบินSingapore Airlines (SQ)
Code:    A2-RH02-7D4N-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์แมททัวร์สวิตเซอร์แลนด์  ก.พ. - มิ.ย.2019 SWITZERLAND PARADISE ON EARTH
บินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง  (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ  เขากลาเซียร์ 3000
วันเดินทาง16-23 ก.พ. 62, 1-8, 9-15, 22-29 มี.ค. 62, 5-12 เม.ย. 62, 18-25 เม.ย., 28 เม.ย.-5 พ.ค. 62, 9-16 พ.ค., 27 พ.ค.-3 มิ.ย. 62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   69,888 - 87,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A5-ZRH-TG009-8D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส เซอร์แมทเทศกาลสงกรานต์ 2019 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Best of Swiss 9 วัน (TG)
บินตรงซูริค นั่งรถไฟสาย Bernina Express ชมวิวเมืองเซ้นต์มอริตซ์จนถึงเมืองคูร์
ชมเมืองลูเซร์น เมืองตากอากาศยอดนิยม
นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
ตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess
เดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเก้น
นั่งรถไฟสาย Golden Pass Line และขึ้นเขา Glacier 3000
เที่ยวเซอร์แมทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน
ชมศาลาไทยในโลซานน์และเวเว่ย์ เดินเล่นสบายๆ
ในเมืองกรุยแยร์ ชมเมืองเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์
และแวะชมน้ำตกไรน์ ที่เมืองชาฟฮาวเซ่น
บินตรง...เที่ยวสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง10 - 18 เม.ย.2562 (เทศกาลสงกรานต์)
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   104,900  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A1-ZRH-9D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส นั่งรถไฟไต่เขาจุงฟราวน์ทัวร์ยุโรป GLACIER SWITZERLAND 7 วัน  4 คืน (TG) บินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000
วันเดินทาง29 พ.ย.-5 ธ.ค.61 / 18-24 ม.ค./ 6-12 ก.พ./ 4-10, 18-24 มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   62,900 - 65,999 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:    A5-ZRH-7D4N-TG005

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งกราเซีย เอ็กเพรสทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2562 บินตรงการบินไทย นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ  กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์

วันเดินทาง8-16 มี.ค./ 1-9, 15-23 พ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   84,555 - 89,999 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:    A9-GG09-9D6N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส เซอร์แมททัวร์ยุโรป ตรุษจีน 2019 GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน  (TG)(ZRH-TG005)

•นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม
•เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)
•ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
•เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
  พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000

วันเดินทาง : 18-24 ม.ค. 62, 6-12 ก.พ. 62, 4-10, 18-24 มี.ค. 62, 24-30 พ.ค. 62, 1-7, 13-19 มิ.ย. 62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   65,999 - 69,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:    A5-ZRH-TG005-7D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SONGKRAN...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2019 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”ชม...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562 GOAL JAPAN GRAND TAKAYAMA ALPS ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO LAKE TOYA 5 วัน 3 คืน การบินไทย...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ICE...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ...

รื่นเริงหรรษานาโกย่า กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ สงกรานต์ 2019 ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมความมหัศจรรย์ของกำแพงหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ที่ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ .นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ...

«
»