วันเสาร์, 19 มิถุนายน 2564

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ยุโรป ปีใใหม่ 2022 / 2565 ราคาถูก บินตรง การบินไทย สวิตเซอร์แลนด์ บินตรง แกรนด์สวิส ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์แมท ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวยุโรป สวิส ทัวร์เจาะลึกสวิส Switzerland

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิสทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ กับ 3 ขุนเขา 8 วัน - บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ - เที่ยวลูเซิร์น ขึ้นเขา Glacier 3000 - ชมทัศนียภาพบนเขาโรเชอร์เดอเนย์ Rochers de Naye - ขึ้นเขาพิลาทุส Pilatus - ชมศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวมองเทรอซ์และเมืองเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งเมืองซุก
วันเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   69,900  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A1-SWISS-8D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

swiss tour10ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ THE BEST OF ZERMATT 9 วัน 6 คืน [GQ3ZRH-TG001] ซูริค |เซอร์แมท| เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น |ยอดเขาจุงฟราวด์ | เข้าชมปราสาทชิลยอง|ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
วันเดินทาง : 12 – 20 ก.พ. 63 // 6 – 14 เม.ย. 63 // 12 – 20 พ.ค. 63 // 17 – 26 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  
63,900 - 79,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:  A5B-GQ3ZRH-9D6N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

switzerland team tour35สงกรานต์ 2020 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก พบรักที่จุงเฟรา] 7 วัน 4 คืน (ZZRH10)
บ่อหมีสีน้ำตาล , หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม , ศาลาว่าการเมืองเบิร์น , สวนอังกฤษ , นาฬิกาดอกไม้ , มหาวิหารโลซานน์ , ศาลาไทย , อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน , ปราสาทชิลยอง , อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก , ทะเลสาบเบรียนซ์ , โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ , ทะเลสาบทูน
วันเดินทาง : วันที่ 09 - 15 ก.พ. / 01 - 07, 22 - 28 มี.ค. / 11 - 17, 12 - 18 เม.ย. / 03 - 09, 17 - 23 พ.ค. / 03 - 09 มิ.ย.63
ราคาทัวร์เริ่มที่
49,999  บาท
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
Code: 
A2-ZZRH10-7D4N-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ชาฟฮาวเซ่น น้ำตกไรน์ ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) มองเทรอซ์ (สวิตเซอร์แลนด์) ชาโมนิค (ฝรั่งเศส) ยอดเขาไอกุยดูมิดิ (ฝรั่งเศส) บริค (สวิตเซอร์แลนด์) เครียนส์ ยอดเขาพิลาทุส ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
วันเดินทาง07-15 พ.ค. 2563
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   64,300 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:  A1-SWISS-8D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค อันเดอร์แมท รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ เซอร์แมท ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) มงเทรอซ์ พิชิตยอดเขา Glacier 3000 อินเทอลาเก้น กรินเดอวาลด์ ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) เลาเทรอบรุนเน่น เมืองอินเทอลาเก้น ลูกาโน่ Fox Town Factory Stores ซอนดริโอ ทิราโน่ BERNINA EXPRESS ซังต์มอริทซ์ ลูเซิร์น ขึ้นเขาริกา สะพานคาเปล
วันเดินทาง10-19, 17-26 ม.ค. 2563/24 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563/31 ม.ค. – 9 ก.พ. 2563/7-16, 14-23 ก.พ. 2563/21 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563/28 ก.พ. – 9 มี.ค. 2563/6-15, 13-22, 20-29 มี.ค. 2563/27 มี.ค. – 5 เม.ย. 2563/3-12 เม.ย. 2563/** 8-17 เม.ย. 2563 **/17-26 เม.ย. 2563/24 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563/1-10, 8-17, 15-24, 22-31 พ.ค. 2563/29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2563/5-14, 12-21, 19-28 มิ.ย. 2563/26 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   115,000 - 126,000  บาท
 สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
Code:   ADS-EUR08B-10D-TGแอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เจนีวา โลซานน์ กลาเซียร์ 3000 มองเทรอซ์ แทซ เซอร์แมท เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงฟราวด์ ลูเซิร์น ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ยอดเขาริกิ
วันเดินทาง :  8-15 เม.ย. 63/ 5-12 พ.ค. 63/27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63

ราคาทัวร์เริ่มที่ :   63,900 - 75,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:    A5-GQ3ZRH-8D5N-TG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ มิลาน ทิราโน่ นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส  เซนต์ มอริทซ์ อันเดอร์แมท นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น ชมเขาแมทเธอฮอร์น เซอร์แมท-มองเทรอซ์ เวเว่ย์ โลซานน์ เจนีวา กรุงเบิร์น อินเทอร์ลาเค่น นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm ภูเขาหิมะจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง ลานหิมะ เลาเทอร์บรุนเน่น อินเทอร์ลาเค่น / กรินเดลวาลด์ ฟองดูสวิสฯ กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ นั่งกระเช้าชมวิว ลูเซิร์น ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ ซุก ซาฟเฮาส์เซ่น น้ำตกไรน์
วันเดินทาง 10-19 เม.ย.//12-21 เม.ย. 2563/เม.ย.-มิ.ย. 2563/ก.ค.2563                                                        
ราคาทัวร์เริ่มที่  116,900 - 121,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   AWC- WPTG110M-10D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค สไตน์ อัม ไรน์ เขตเมืองเก่า เซนต์ กัลเลน วิหารเซนต์กัลเลน ห้องสมุดโบราณ (มรดกโลก) เซนต์มอริทซ์ นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (ช่วงสวยสุด) อันเดอร์แมท นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาแองกิสฮอร์น อเลิท์ชกลาเซียร์ (มรดกโลก) พักเซอร์แมท นั่งรถไฟ ขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พักเซอร์แมท แซงค์ ซาโฟแรง ชิมไวน์ เวเวย์ มองเทอร์ ปราสาทชิลลอง ทูน กรินเดลวาลด์ ยอดเขาเฟียส First Cliff Walk เข้าพัก Burgen Stock Resort (5 ดาว) เบอร์เกนสต๊อค นั่งรถราง ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาสทอส ซุก ซูริค น้ำตกไรน์
วันเดินทาง :     11-19 เม.ย. 2563/เม.ย.-ก.ค. 2563 
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   135,900 - 138,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   AWC- WPTG1109U-9D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์   ลูเซิรน์ หมู่บ้านวิทซ์นาว ขึ้นยอดเขาริกิ ซังต์มอริทซ์ BERNINA EXPRESS ทิราโน่ ลูกาโน่ อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ แซร์มัท ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)  ทาสซ์ ลอยเคอร์บาด มงเทรอซ์ GOLDEN PANORAMA กืซตาด์ก กรินเดอวาลด์ ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) เมืองอินเทอลาเก้น
วันเดินทาง :   11-19, 18-26 ม.ค. 2563/25 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563/1-9 , 8-16, 15-23 ก.พ. 2563/22 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563/29 ก.พ. – 8 มี.ค. 2563/7-15,14-22, 21-29 มี.ค. 2563/** 9-17 เม.ย. 2563 **/** 12-20 เม.ย. 2563 **/18-26 เม.ย. 2563/25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563/1-9 , 9-17 , 16-24 , 23-31 พ.ค. 2563/6-14 , 13-21 , 20-28 มิ.ย. 2563/27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   109,000-119,000 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  ADS-EUR08A-9D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Nagoya...

ทัวร์ญี่ปุ่น สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ เส้นทางสายโรแมนติค...

«
»