วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2020 / 2563 ราคาถูก บินตรง การบินไทย สวิตเซอร์แลนด์ บินตรง แกรนด์สวิส ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์แมท ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวยุโรป สวิส ทัวร์เจาะลึกสวิส Switzerland

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิสทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ กับ 3 ขุนเขา 8 วัน - บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ - เที่ยวลูเซิร์น ขึ้นเขา Glacier 3000 - ชมทัศนียภาพบนเขาโรเชอร์เดอเนย์ Rochers de Naye - ขึ้นเขาพิลาทุส Pilatus - ชมศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวมองเทรอซ์และเมืองเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งเมืองซุก
วันเดินทางวันที่ 11-18 เม.ย.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   69,900  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A1-SWISS-8D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

swiss tour10ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ THE BEST OF ZERMATT 9 วัน 6 คืน [GQ3ZRH-TG001] ซูริค |เซอร์แมท| เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น |ยอดเขาจุงฟราวด์ | เข้าชมปราสาทชิลยอง|ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
วันเดินทาง : 12 – 20 ก.พ. 63 // 6 – 14 เม.ย. 63 // 12 – 20 พ.ค. 63 // 17 – 26 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  
63,900 - 79,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:  A5B-GQ3ZRH-9D6N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

switzerland team tour35สงกรานต์ 2020 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก พบรักที่จุงเฟรา] 7 วัน 4 คืน (ZZRH10)
บ่อหมีสีน้ำตาล , หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม , ศาลาว่าการเมืองเบิร์น , สวนอังกฤษ , นาฬิกาดอกไม้ , มหาวิหารโลซานน์ , ศาลาไทย , อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน , ปราสาทชิลยอง , อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก , ทะเลสาบเบรียนซ์ , โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ , ทะเลสาบทูน
วันเดินทาง : วันที่ 09 - 15 ก.พ. / 01 - 07, 22 - 28 มี.ค. / 11 - 17, 12 - 18 เม.ย. / 03 - 09, 17 - 23 พ.ค. / 03 - 09 มิ.ย.63
ราคาทัวร์เริ่มที่
49,999  บาท
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
Code: 
A2-ZZRH10-7D4N-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

switzerland team tour53ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ  กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม  เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์
วันเดินทาง :  25 ก.ย.-03 ต.ค.62 // 16-24 ต.ค.62 // 28 ต.ค.-05 พ.ย.62 // 07-15, 18-26 พ.ย.62 // 22-30 ธ.ค.62 // 16-24, 23-31 ม.ค.63 // 10-18 ก.พ.63 // 22 ก.พ.-01 มี.ค.63 // 09-17 มี.ค.63 // 26 มี.ค.-03 เม.ย.63
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   82,900  บาท
สายการบิน :   Qatar Airways (QR)
Code: A9-GG09-9D-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ชาฟฮาวเซ่น น้ำตกไรน์ ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) มองเทรอซ์ (สวิตเซอร์แลนด์) ชาโมนิค (ฝรั่งเศส) ยอดเขาไอกุยดูมิดิ (ฝรั่งเศส) บริค (สวิตเซอร์แลนด์) เครียนส์ ยอดเขาพิลาทุส ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
วันเดินทาง07-15 พ.ค. 2563
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   64,300 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:  A1-SWISS-8D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค อันเดอร์แมท รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ เซอร์แมท ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) มงเทรอซ์ พิชิตยอดเขา Glacier 3000 อินเทอลาเก้น กรินเดอวาลด์ ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) เลาเทรอบรุนเน่น เมืองอินเทอลาเก้น ลูกาโน่ Fox Town Factory Stores ซอนดริโอ ทิราโน่ BERNINA EXPRESS ซังต์มอริทซ์ ลูเซิร์น ขึ้นเขาริกา สะพานคาเปล
วันเดินทาง10-19, 17-26 ม.ค. 2563/24 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563/31 ม.ค. – 9 ก.พ. 2563/7-16, 14-23 ก.พ. 2563/21 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563/28 ก.พ. – 9 มี.ค. 2563/6-15, 13-22, 20-29 มี.ค. 2563/27 มี.ค. – 5 เม.ย. 2563/3-12 เม.ย. 2563/** 8-17 เม.ย. 2563 **/17-26 เม.ย. 2563/24 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563/1-10, 8-17, 15-24, 22-31 พ.ค. 2563/29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2563/5-14, 12-21, 19-28 มิ.ย. 2563/26 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   115,000 - 126,000  บาท
 สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
Code:   ADS-EUR08B-10D-TGแอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิสทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ กับ 3 ขุนเขา 8 วัน - บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ - เที่ยวลูเซิร์น ขึ้นเขา Glacier 3000 - ชมทัศนียภาพบนเขาโรเชอร์เดอเนย์ Rochers de Naye - ขึ้นเขาพิลาทุส Pilatus - ชมศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวมองเทรอซ์และเมืองเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งเมืองซุก
วันเดินทางวันที่ 7-14 พ.ค.2563
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   57,500  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A1-SWISS-8D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เบิร์น เจนีวา โลซานน์ กลาเซียร์ 3000 มองเทรอซ์ แทซ เซอร์แมท เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงฟราวด์ ลูเซิร์น ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ยอดเขาริกิ
วันเดินทาง :  8-15 เม.ย. 63/ 5-12 พ.ค. 63/27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63

ราคาทัวร์เริ่มที่ :   63,900 - 75,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:    A5-GQ3ZRH-8D5N-TG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ มิลาน ทิราโน่ นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส  เซนต์ มอริทซ์ อันเดอร์แมท นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น ชมเขาแมทเธอฮอร์น เซอร์แมท-มองเทรอซ์ เวเว่ย์ โลซานน์ เจนีวา กรุงเบิร์น อินเทอร์ลาเค่น นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm ภูเขาหิมะจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง ลานหิมะ เลาเทอร์บรุนเน่น อินเทอร์ลาเค่น / กรินเดลวาลด์ ฟองดูสวิสฯ กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ นั่งกระเช้าชมวิว ลูเซิร์น ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ ซุก ซาฟเฮาส์เซ่น น้ำตกไรน์
วันเดินทาง 10-19 เม.ย.//12-21 เม.ย. 2563/เม.ย.-มิ.ย. 2563/ก.ค.2563                                                        
ราคาทัวร์เริ่มที่  116,900 - 121,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   AWC- WPTG110M-10D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค สไตน์ อัม ไรน์ เขตเมืองเก่า เซนต์ กัลเลน วิหารเซนต์กัลเลน ห้องสมุดโบราณ (มรดกโลก) เซนต์มอริทซ์ นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (ช่วงสวยสุด) อันเดอร์แมท นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาแองกิสฮอร์น อเลิท์ชกลาเซียร์ (มรดกโลก) พักเซอร์แมท นั่งรถไฟ ขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พักเซอร์แมท แซงค์ ซาโฟแรง ชิมไวน์ เวเวย์ มองเทอร์ ปราสาทชิลลอง ทูน กรินเดลวาลด์ ยอดเขาเฟียส First Cliff Walk เข้าพัก Burgen Stock Resort (5 ดาว) เบอร์เกนสต๊อค นั่งรถราง ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาสทอส ซุก ซูริค น้ำตกไรน์
วันเดินทาง :     11-19 เม.ย. 2563/เม.ย.-ก.ค. 2563 
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   135,900 - 138,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   AWC- WPTG1109U-9D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค น้ำตกไรน์ เบิร์น กรูแยร์ เจนีวา โลซานน์ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค ปราสาทชิลยอง เข้าชมปราสาทชิลยอง มองเทรอซ์ เลอแซง กลาเซียร์ 3000 เซอร์แมท เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา อินเทอร์ลาเกน ลูเซิร์น ซุก
วันเดินทาง3–11 ก.พ. 63/11–19, 20–28 มี.ค. 63/13–21, 22–30 เม.ย. 63/13–21, 22 – 30 พ.ค. 63/7 – 15 มิ.ย. 63/23 มิ.ย.–1 ก.ค. 63
ราคาทัวร์เริ่มที่66,900 - 79,900  บาท
สายการบิน :   Swiss Airline (LX)
Code:  A5- GQ3ZRH-9D7N-LX

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ที่ยวแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ มิลาน ทิราโน่ นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” เซ็นต์มอริทซ์ เดินชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อันเดอร์แมทซ์ รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS เซอร์แมทซ์ ZERMATT เดินเที่ยวชมเมือง ช้อปปิ้ง นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ลานหิมะ นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ มองเทรอซ์  ปราสาทซิลลอง โลซานน์ ศาลาไทย มหาวิทยาลัยโลซาน โลซานน์ เจนีวา นาฬิกาดอกไม้ เบิร์น บ่อหมี หอนาฬิกาเบิร์น บ้านไอซไตน์ อินเทอร์ลาเค่น ช๊อปปิ้ง พิชิตยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป ลานหิมะ ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงห์โต สะพานไม้คาเปล เมืองซุก ซาร์ฟเฮาเซ่น น้ำตกไรน์ ซูริก ชมเมือง
วันเดินทาง :   16–24, 23–31 ม.ค. 2563/10–18 ก.พ. 63(วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา) /22 ก.พ.–1 มี.ค. 2563/9–17 มี.ค. 2563/26 มี.ค.–3 เม.ย. 2563/4–12 เม.ย.  (วันจักรี และ วันสงกรานต์)/วันที่ 5–13 เม.ย.  (วันจักรี และ วันสงกรานต์)/10–18 เม.ย.  (วันสงกรานต์)/26 เม.ย.–4 พ.ค. (วันแรงงาน)/30 เม.ย.–8 พ.ค. (วันแรงงาน)
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   82,900-89,999  บาท
สายการบิน :   QATAR (QR)
Code:  A5-GG09-9D-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์   ลูเซิรน์ หมู่บ้านวิทซ์นาว ขึ้นยอดเขาริกิ ซังต์มอริทซ์ BERNINA EXPRESS ทิราโน่ ลูกาโน่ อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ แซร์มัท ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)  ทาสซ์ ลอยเคอร์บาด มงเทรอซ์ GOLDEN PANORAMA กืซตาด์ก กรินเดอวาลด์ ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) เมืองอินเทอลาเก้น
วันเดินทาง :   11-19, 18-26 ม.ค. 2563/25 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563/1-9 , 8-16, 15-23 ก.พ. 2563/22 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563/29 ก.พ. – 8 มี.ค. 2563/7-15,14-22, 21-29 มี.ค. 2563/** 9-17 เม.ย. 2563 **/** 12-20 เม.ย. 2563 **/18-26 เม.ย. 2563/25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2563/1-9 , 9-17 , 16-24 , 23-31 พ.ค. 2563/6-14 , 13-21 , 20-28 มิ.ย. 2563/27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2563
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   109,000-119,000 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  ADS-EUR08A-9D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขา กรอนเนอร์แกรตทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ มิลาน ทิราโน่ นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” เซ็นต์มอริทซ์ เดินชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อันเดอร์แมทซ์ รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS เซอร์แมทซ์ ZERMATT เดินเที่ยวชมเมือง ช้อปปิ้ง นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ลานหิมะ นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ มองเทรอซ์  ปราสาทซิลลอง โลซานน์ ศาลาไทย มหาวิทยาลัยโลซาน โลซานน์ เจนีวา นาฬิกาดอกไม้ เบิร์น บ่อหมี หอนาฬิกาเบิร์น บ้านไอซไตน์ อินเทอร์ลาเค่น ช๊อปปิ้ง พิชิตยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป ลานหิมะ ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี ลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงห์โต สะพานไม้คาเปล เมืองซุก ซาร์ฟเฮาเซ่น น้ำตกไรน์ ซูริก ชมเมือง
วันเดินทาง :   16–24, 23–31 ม.ค. 2563/10–18 ก.พ. 63(วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา) /22 ก.พ.–1 มี.ค. 2563/9–17 มี.ค. 2563/26 มี.ค.–3 เม.ย. 2563/4–12 เม.ย.  (วันจักรี และ วันสงกรานต์)/วันที่ 5–13 เม.ย.  (วันจักรี และ วันสงกรานต์)/10–18 เม.ย.  (วันสงกรานต์)/26 เม.ย.–4 พ.ค. (วันแรงงาน)/30 เม.ย.–8 พ.ค. (วันแรงงาน)
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   82,900 - 89,999 บาท
สายการบิน :   Qatar Airways (QR)
Code:  AGG-GG09-9D-QR

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER TAKAYAMA TOKYO SKI 6D3N (TG 644-661)หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ,...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAteyama Kuwbe...

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน •สัมผัสเส้นทางกำแพงหิมะ มรดกโลกชิราคาวาโกะ ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Shibasakura ดอกซากุระที่สวยที่สุดของโลก...

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน •เที่ยวทะเลสาบฮามานาโกะที่ขึ้นชื่อในเรื่อง “สมบัติอาหารอันมีค่า”•ชื่นชมเทศกาลดอกชิบะซากุระและเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปดอกไม้สีสันสวยงาม•พักโรงแรมญี่ปุ่น มีออนเซน•ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์•บริการน้ำดื่มญี่ปุ่นวันละขวด...

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต วัดไดโกจิ ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าชินบาชิซึจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต...

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต วัดไดโกจิ พิธีชงชา ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง อิออน มอลล์ ทาคาย่าม่า ดิวตี้ฟรี...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WALL...

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ถนนซันมาชิซูจิ เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกำแพงหิมะ) ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ทุ่งพิ้งค์มอส...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ศาลเจ้าอิเสะ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA TOKYO...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ศาลเจ้าอัตสึตะ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ทาคายาม่า ออนเซ็น ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์นาโกย่า ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก ทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ ปราสาทมัตซึโมโต้ ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Nagoya...

ทัวร์ญี่ปุ่น สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA! มาซิคะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า 6 วัน 3 คืน วัดโอสุคันนอน ปราสาทมัตสึโมโต้ นากาโนะออนเซ็น ลิงออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน ถ่ายรูป เช็คอิน กับหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ...

«
»