วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2020 / 2563 ราคาถูก บินตรง การบินไทย สวิตเซอร์แลนด์ บินตรง แกรนด์สวิส ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์แมท ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวยุโรป สวิส ทัวร์เจาะลึกสวิส Switzerland

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวาทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ บินตรงการบินไทย 2019 เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน น้ำตกไรน์ กรุงเบิร์น เมืองเจนีวา ทะเลสาบเจนีวา  The Jet d’Eau นาฬิกาดอกไม้ Red Cross Building and Palais des Nations ชาวาน เดอ โบกิส Aubonne Outlet เมืองโลซาน เมืองเวเว่ย์ เมืองมองเทรอซ์ ทาซ เซอร์แมท อินเทอร์ลาเคิน แองเกิลเบิร์ก แองเกลเบิร์ก นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส เมืองลูเซิร์น เมืองกลาทท์บรูกจ์  เมืองกลาทท์บรูกจ์
วันเดินทาง :   21-27 ส.ค./ 4-10 ก.ย./ 22-28 ต.ค./ 13-19 พ.ย./ 5-11 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   52,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  AIT-SWISS-7D4N-TG714

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นทิตลิสทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน (TG001)
•กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี
•เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
•เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
•เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน
•พิชิต 4 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา , ฮาร์เดอร์ คูลม์ และยอดเขาริกิ

วันเดินทาง :   วันที่  12 - 20 ส.ค., 28 ส.ค. - 5 ก.ย. / 5 - 13, 19 - 27 ก.ย. / 6 - 14, 20 - 28 ต.ค. / 1 - 9, 22 - 30 พ.ย. / 2 - 10, 9 - 17 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   72,900 - 75,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A5B-(TG001)-9D6N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส จุงฟราวน์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ปีใหม่ 2020 เมืองซูริค เมืองเจนีวา สวนอังกฤษ นาฬิกาดอกไม้ อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ น้ำพุเจ็ทโด้ เมืองโลซานน์ มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ มหาวิหารโลซานน์ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ ศาลาไทย เมืองเวเว่ย์ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน เมืองมองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง หมู่บ้านทาซ นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น บ่อหมีสีน้ำตาล ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ ประตูเมืองโบราณ น้ำพุปีศาจกินเด็ก หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ศาลาว่าการเมือง โบสถ์มุนสเตอร์ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล เมืองลูเซิร์น เมืองอินเทอลาเก้น ทะเลสาบทูน ทะเลสาบเบรียนซ์ เมืองกรินเดิลวัลท์ นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็งพันปี ลานสฟิงซ์ ธารน้ำแข็ง ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน เมืองซูริค โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ ถนนออกัสตินเนอร์กาส      
วันเดินทาง12 - 18 ก.ค./ 17 - 23 พ.ย./ 5 - 11 ธ.ค./ 27 ธ.ค. - 2 ม.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   
53,999 - 65,999  บาท
สายการบินSingapore Airlines (SQ)
Code:    A2-ZRH08-7D4N-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส เซอร์แมททัวร์สวิตเซอร์แลนด์ The Magic of Switzerland 9 วัน 6 คืน (EK002)
•เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก
•เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
•เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
•เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
•ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
•เที่ยวเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น (Luzerrn)
•อิสระครึ่งวันที่เมืองเซอร์แมต (Zermatt)
** พิชิต 3 เขา ยอดเขาริกิ และ ยอดเขาจุงฟราวด์ และกลาเซียร์ 3000 **

วันเดินทางวันที่  22 - 30 มิ.ย. / 21 - 29 ก.ย. / 26 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   67,900 - 68,900  บาท
สายการบิน : Emirate (EK)
Code:    A5B-(EK002)-9D6N-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส นั่งรถไฟไต่เขาจุงฟราวน์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Amazing Munot Gornergrat and Rigi kulm 7 วัน 4 คืน (TG012)
•นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva)
•ตามรอยเสด็จประพาส ของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
•ชมปราสาทชิลยอง ณ เมืองมองเทรอซ์
•ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
•พิชิต 2 เขา ยอดเขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขาสวิส และยอดเขากรอนเนอร์แกรตแห่งเซอร์แมต

วันเดินทางวันที่ 19-25, 23-29 ส.ค./ 06-12, 13-19, 23-29 ก.ย./ 04-10, 21-27 ต.ค./ 18-24 พ.ย., 29 พ.ย. -5 ธ.ค./ 1-7, 06-12 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   52,900 - 53,900  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A5B-(TG012)-7D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

switzerland_team_tour36ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ BRILLIANT  SWITZERLAND 9 วัน 7 คืน (LX001)
•นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์
•เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
•เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
•ตามรอยเสด็จประพาส ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
•เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle)  ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
•เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn)
•พิชิต 2 เขา, ยอด
วันเดินทางวันที่ 5-13, 9-17, 10-18, 16-24 ก.ย., 23 ก.ย. -1 ต.ค./ 7-15, 8-16, 14-22, 21-29 ต.ค. (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น) / 4-12 พ.ย. (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น), 5-13 พ.ย. (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น), 11-19, 18-26 พ.ย./ 2-10 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น  :  69,900 - 75,900  บาท
สายการบิน
: สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (LX)
Code:  A5B-(LX001)-9D7N-LX

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส เซอร์แมททัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน (TG004)
•ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
•ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva)
•ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
•สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก
•พิชิต 2 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และยอดเขาจุงเฟรา
•เมนูพิเศษ ชีสสวิสฟองดูร์

วันเดินทางวันที่ 9-18 ก.ค. / 5-14 ส.ค. / 6-15, 20-29 ก.ย. / 5-14, 12-21, 13-22, 16-25, 17-26, 21-30, 22-31 ต.ค. / 1-10, 7-16, 14-23, 21-30 พ.ย. / 2-11, 7-16, 9-18 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   76,900 - 89,900  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:    A5B-(TG004)-10D7N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ปราสาทชิลยองทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน (TG009)
•นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม
•เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)
•ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
•เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
•พิชิต 3 เขา ยอดเขาจุงเฟรา , เขากลาเซียร์ 3000 และเขาริกิ
•เมนูพิเศษ ชีสสวิสฟองดูร์

วันเดินทางวันที่  7-14  ส.ค. / 2-9 ก.ย. / 7-14, 14-21 ต.ค. / 8-15, 22 -29 พ.ย. / 3-10 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   61,900 - 65,900  บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A5B-(TG009)-8D5N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ปราสาทชิลยองทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Triple Mountains and Matterhorn Reflection 7 วัน 4 คืน (TG005)
•นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva)
•ตามรอยเสด็จประพาส ของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
•เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
•พิชิต 3 เขา ขึ้นเขาซุนเนกกา , ขึ้นเขากลาเซียร์ 3000 และยอดเขาจุงเฟรา

วันเดินทางวันที่  19-25, 23-29 ส.ค. / 06-12, 13-19, 23-29 ก.ย., 27 ก.ย. - 04 ต.ค. / 04-10 ต.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   62,900 - 63,900  บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A5B-(TG005)-7D4N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น (XJ119)โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)ฮอกไกโด...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งดอกไม้ เที่ยวเหนือ...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ลาเวนเดอร์ 2019 ฮาโกดาเตะ เมืองโรแมนติก ย่านสถาปัตยกรรมยุโรป โมโตมาจิแบบใกล้ชิด ขึ้นหอคอยชมป้อม 5...

NAGOYA TAKAYAMA มันส์นะจ๊ะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA สัมผัสกับความสวยงามของสะพานคัปปะบาชิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะ เที่ยวชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าทาคายาม่าและบริเวณสะพานแดงข้ามแม่น้ำกลางเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิ ที่มีฉายาว่า...

XJ114 Hokkaido Hakodate...

ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2019 ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เทศกาลฤดู...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ ภูเขาคุโรดาเกะและตื่นเต้นบวกโรแมนติกไปกับกระเช้าห้อยขา ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของบ่อน้ำสีฟ้าและน้ำตกริวเซย์กับน้ำตกกิงกะ ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ ช้อป...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้แดง ฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ ภูเขาคุโรดาเกะและตื่นเต้นบวกโรแมนติกไปกับกระเช้าห้อยขา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองฮาโกดาเตะ ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2020 ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ สนุกสนานกับกิจกรรมรูปแบบต่างๆ มากมายภายในลานสกีหิมะเย็นฉ่ำ ช้อป ชิม ชิว คลองโอตารุ...

วร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เยือนดินแดน ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี AUTUMN...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง น้ำตกกิงกะ ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 2019 ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เทศกาลฤดู...

ทัวร์ฮอกไกโด วันแม่ 2562...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ...

«
»