วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2020 / 2563 ราคาถูก บินตรง การบินไทย สวิตเซอร์แลนด์ บินตรง แกรนด์สวิส ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์แมท ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวยุโรป สวิส ทัวร์เจาะลึกสวิส Switzerland

switzerland team tour35สงกรานต์ 2020 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก พบรักที่จุงเฟรา] 7 วัน 4 คืน (ZZRH10)
บ่อหมีสีน้ำตาล , หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม , ศาลาว่าการเมืองเบิร์น , สวนอังกฤษ , นาฬิกาดอกไม้ , มหาวิหารโลซานน์ , ศาลาไทย , อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน , ปราสาทชิลยอง , อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก , ทะเลสาบเบรียนซ์ , โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ , ทะเลสาบทูน
วันเดินทาง : วันที่ 09 - 15 ก.พ. / 01 - 07, 22 - 28 มี.ค. / 11 - 17, 12 - 18 เม.ย. / 03 - 09, 17 - 23 พ.ค. / 03 - 09 มิ.ย.63
ราคาทัวร์เริ่มที่
49,999  บาท
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
Code: 
A2-ZZRH10-7D4N-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวาทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ บินตรงการบินไทย 2019 เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน น้ำตกไรน์ กรุงเบิร์น เมืองเจนีวา ทะเลสาบเจนีวา  The Jet d’Eau นาฬิกาดอกไม้ Red Cross Building and Palais des Nations ชาวาน เดอ โบกิส Aubonne Outlet เมืองโลซาน เมืองเวเว่ย์ เมืองมองเทรอซ์ ทาซ เซอร์แมท อินเทอร์ลาเคิน แองเกิลเบิร์ก แองเกลเบิร์ก นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส เมืองลูเซิร์น เมืองกลาทท์บรูกจ์  เมืองกลาทท์บรูกจ์
วันเดินทาง :   21-27 ส.ค./ 4-10 ก.ย./ 22-28 ต.ค./ 13-19 พ.ย./ 5-11 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   52,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  AIT-SWISS-7D4N-TG714

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

switzerland team tour53ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ  กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม  เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์
วันเดินทาง :  25 ก.ย.-03 ต.ค.62 // 16-24 ต.ค.62 // 28 ต.ค.-05 พ.ย.62 // 07-15, 18-26 พ.ย.62 // 22-30 ธ.ค.62 // 16-24, 23-31 ม.ค.63 // 10-18 ก.พ.63 // 22 ก.พ.-01 มี.ค.63 // 09-17 มี.ค.63 // 26 มี.ค.-03 เม.ย.63
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   82,900  บาท
สายการบิน :   Qatar Airways (QR)
Code: A9-GG09-9D-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นทิตลิสทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน (TG001)
•กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี
•เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
•เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
•เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน
•พิชิต 4 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา , ฮาร์เดอร์ คูลม์ และยอดเขาริกิ

วันเดินทาง :  12-20 ส.ค.62 // 28 ส.ค.-05 ก.ย.62 // 05-13, 19-27 ก.ย.62 // 06-14, 20-28 ต.ค.62 // 01 -09, 22-30 พ.ย.62 // 02-10, 09-17 ธ.ค.62 // 25 ธ.ค.-02 ม.ค., 29 ธ.ค.-06 ม.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   72,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A5B-(TG001)-9D6N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นจุงฟราวน์ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ล่องเรือทะเลสาบซุก - นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซียและเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ชาร์ฟฮาวเซ่น - น้ำตกไรน์ - โลซานน์ - เบิร์น - เซอร์แมทซ์ - อินเทอร์ลาเค่น - ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - ซูริค
วันเดินทาง : 28 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   87,900  บาท
สายการบินSwiss Air (LX)
Code:   AWC-ZRH-8D-LX

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

switzerland team tour35ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน  เจนีวา | โลซานน์ | เวเว่ย์ | มองเทรอซ์ | ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์ | เบิร์น | ยอดเขาชิลธอร์น | อินเทอร์ลาเคน | รถไฟไต่เขาริกิ | ซูริค
วันเดินทาง : 19-26 ต.ค.62 // 18-25 พ.ย.62 // 30 ธ.ค.-06 ม.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  
63,900 บาท
สายการบิน : Emirate (EK)
Code:  A5B-GVA-8D5N-EK001

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส จุงฟราวน์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เมืองซูริค เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน  ป้อมปราการชาฟฟ์เฮาเซิน น้ำตกไรน์ เมืองเบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล ประตูเมืองโบราณ น้ำพุปีศาจกินเด็ก หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ศาลาว่าการเมือง โบสถ์มุนสเตอร์ เมืองกรินเดิลวัลท์ นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์  ถ้ำน้ำแข็งพันปี ลานสฟิงซ์ ธารน้ำแข็ง ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป ไชน์เด็กซ์ เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน ทะเลสาบทูน ทะเลสาบเบรียนซ์  ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ จุดที่สูงที่สุดของเมืองอินเทอลาเก้น โดยรถไฟฟ้าไต่เขา ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ ระเบียงสามเหลี่ยมลอยฟ้า ยอดเขาไอเกอร์ ยอดเขาเมิ้นซ์ ยอดเขาจุงเฟรา (มุมไกล) - ทะเลสาบทูน และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (มุมสูง) เมืองอินเทอลาเก้น เมืองสแตน ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น โดยกระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุน คาบริโอ้เมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล เมืองลูเซิร์น เมืองซุก เมืองซูริค โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ
วันเดินทาง11-17 ส.ค./ 15-21 ก.ย./ 13-19 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   
58,999 - 62,999  บาท
สายการบินSingapore Airlines (SQ)
Code:    A2-ZRH09-7D4N-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส จุงฟราวน์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ปีใหม่ 2020 เมืองซูริค เมืองเจนีวา สวนอังกฤษ นาฬิกาดอกไม้ อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ น้ำพุเจ็ทโด้ เมืองโลซานน์ มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ มหาวิหารโลซานน์ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ ศาลาไทย เมืองเวเว่ย์ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน เมืองมองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง หมู่บ้านทาซ นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น บ่อหมีสีน้ำตาล ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ ประตูเมืองโบราณ น้ำพุปีศาจกินเด็ก หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ศาลาว่าการเมือง โบสถ์มุนสเตอร์ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล เมืองลูเซิร์น เมืองอินเทอลาเก้น ทะเลสาบทูน ทะเลสาบเบรียนซ์ เมืองกรินเดิลวัลท์ นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็งพันปี ลานสฟิงซ์ ธารน้ำแข็ง ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน เมืองซูริค โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ ถนนออกัสตินเนอร์กาส      
วันเดินทาง12 - 18 ก.ค./ 17 - 23 พ.ย./ 5 - 11 ธ.ค./ 27 ธ.ค. - 2 ม.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   
53,999 - 65,999  บาท
สายการบินSingapore Airlines (SQ)
Code:    A2-ZRH08-7D4N-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์แมททัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส – บริก - เซอร์แมทซ์ -  นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น - ชมเขาแมทเธอฮอร์น - ทะเลสาบริปเฟลซี – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ - เจนีวา – กรุงเบิร์น - อินเทอร์ลาเค่น  ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ - ลาเทอร์บรุนเน่น – กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ - ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค - ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์
วันเดินทาง27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   129,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   AWC-MXP-10D-TG11

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ จุงฟราวน์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ปีใหม่ 2563 ซูริค  เบิร์น  เจนีวา โลซานน์  กลาเซียร์ 3000  มองเทรอซ์ แทซ เซอร์แมท เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงฟราวด์ ลูเซิร์น ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ยอดเขาริกิ ซูริค บินตรง...เที่ยวสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง7-14 ส.ค./ 2-9 ก.ย./ 27 ก.ย.- 4 ต.ค./ 14-21 ต.ค./ 8-15, 22 -29 พ.ย./ 3-10 ธ.ค./ 25 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 26 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 27ธ.ค.- 3 ม.ค./ 28 ธ.ค.- 4 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 5 ม.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   61,900 - 75,900  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:    A5ฺB-ZRH-8D-TG009

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส เซอร์แมททัวร์สวิตเซอร์แลนด์ The Magic of Switzerland 9 วัน 6 คืน (EK002)
•เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก
•เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
•เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
•เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
•ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
•เที่ยวเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น (Luzerrn)
•อิสระครึ่งวันที่เมืองเซอร์แมต (Zermatt)
** พิชิต 3 เขา ยอดเขาริกิ และ ยอดเขาจุงฟราวด์ และกลาเซียร์ 3000 **

วันเดินทางวันที่  22 - 30 มิ.ย. / 21 - 29 ก.ย. / 26 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   67,900 - 68,900  บาท
สายการบิน : Emirate (EK)
Code:    A5B-(EK002)-9D6N-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส นั่งรถไฟไต่เขาจุงฟราวน์ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Amazing Munot Gornergrat and Rigi kulm 7 วัน 4 คืน (TG012)
•นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva)
•ตามรอยเสด็จประพาส ของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
•ชมปราสาทชิลยอง ณ เมืองมองเทรอซ์
•ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
•พิชิต 2 เขา ยอดเขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขาสวิส และยอดเขากรอนเนอร์แกรตแห่งเซอร์แมต

วันเดินทางวันที่ 19-25, 23-29 ส.ค./ 06-12, 13-19, 23-29 ก.ย./ 04-10, 21-27 ต.ค./ 18-24 พ.ย., 29 พ.ย. -5 ธ.ค./ 1-7, 06-12 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   52,900 - 53,900  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A5B-(TG012)-7D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

switzerland_team_tour36ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ BRILLIANT  SWITZERLAND 9 วัน 7 คืน (LX001)
•นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์
•เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
•เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
•ตามรอยเสด็จประพาส ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
•เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle)  ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
•เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn)
•พิชิต 2 เขา, ยอด
วันเดินทางวันที่ 5-13, 9-17, 10-18, 16-24 ก.ย., 23 ก.ย. -1 ต.ค./ 7-15, 8-16, 14-22, 21-29 ต.ค. (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น) / 4-12 พ.ย. (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น), 5-13 พ.ย. (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น), 11-19, 18-26 พ.ย./ 2-10 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น  :  69,900 - 75,900  บาท
สายการบิน
: สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (LX)
Code:  A5B-(LX001)-9D7N-LX

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส เซอร์แมททัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน (TG004)
•ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
•ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva)
•ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
•สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก
•พิชิต 2 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และยอดเขาจุงเฟรา
•เมนูพิเศษ ชีสสวิสฟองดูร์

วันเดินทางวันที่ 9-18 ก.ค. / 5-14 ส.ค. / 6-15, 20-29 ก.ย. / 5-14, 12-21, 13-22, 16-25, 17-26, 21-30, 22-31 ต.ค. / 1-10, 7-16, 14-23, 21-30 พ.ย. / 2-11, 7-16, 9-18 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   76,900 - 89,900  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:    A5B-(TG004)-10D7N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

รวมทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก

คลิกที่รูป >> ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมได้เลยค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น Shibasakura ดอกซากุระที่สวยที่สุดของโลก...

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน •เที่ยวทะเลสาบฮามานาโกะที่ขึ้นชื่อในเรื่อง “สมบัติอาหารอันมีค่า”•ชื่นชมเทศกาลดอกชิบะซากุระและเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปดอกไม้สีสันสวยงาม•พักโรงแรมญี่ปุ่น มีออนเซน•ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์•บริการน้ำดื่มญี่ปุ่นวันละขวด...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAteyama Kuwbe...

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน •สัมผัสเส้นทางกำแพงหิมะ มรดกโลกชิราคาวาโกะ ...

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า วัดคิโยมิสึ / วัดปราสาทเงินงินคาคุจิ / ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ / หมู่บ้านชิราคาวาโกะ /...

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 โอซาก้า สะพานโทเกทสึเคียว สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า ปราสาททอง...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า ชื่นชมความงามธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค ประทับใจกับหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ลิตเติ้ล เอโดะ ณ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2020...

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2563 โอซาก้า สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) หมู่บ้านชิราคาวาโกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น YAKAYAMA AUTUMN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ ถนนนะกะเซ็นโด ชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมกับซากุระ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์นี้ ซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน - เที่ยวชมศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกแดง ปราสาทเก่าแก่...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ฮาโกเน่...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ทะเลสาบฮามานะ ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ศาลเจ้าฮาโกเน่ ออนเซ็น เที่ยง (บุฟเฟ่ต์...

«
»