วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561

ทัวร์อิตาลี ทัวร์ยุโรป ราคาถูก 2561 / 2018 เที่ยวอิตาลี ราคาถูก แกรนด์อิตาลี ปีใหม่ 2562 / 2019 ทัวร์เจาะลึกอิตาลี เวนิส เกาะคาปรี ทัวร์กรุงโรม เที่ยวอิตาลี โปรโมชั่น มิลาน เวนิช ปิซา ฟลอเร้นท์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี เวนิสทัวร์อิตาลี  เมืองโรม กลุ่มโรมันฟอรัม  สนามกีฬาโคลอสเซียม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี บันไดสเปน  เมืองเลคซิโอ เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท เมืองฟลอเรนซ์ มหาซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย สะพานเวคคิโอ เมืองฟลอเรนซ์ เมืองปิซ่า จตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม มหาวิหารดูโอโม หอเอนแห่งเมืองปิซ่า เมืองเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้ เมืองเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้ ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส เกาะเวนิส สะพานถอนหายใจ วังดอดจ์ จัตุรัสซานมาร์โค โบสถ์ซานมาร์โค เมืองมิลาน ศูนย์การค้าแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
วันเดินทาง :    5-11 พ.ย./ 3-9, 10-16 ธ.ค./ 31 ธ.ค.- 6 ม.ค.62 
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   39,999 - 49,999 บาท
สายการบิน :   Singpore Airline (SQ)
Code :    A2-CFCO02-7D4N-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์อิตาลี

ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี ตอนใต้ทัวร์ยุโรป FOCUS ITALY 7D4N (SQ) ก.ย.-ธ.ค.61 (FCO01) ปีใหม่2019   สิงคโปร์ - โรม (อิตาลี) - โคลอสเซียม - วาติกัน – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - โรม – THE MALL OUTLET – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร - สะพานเวคคิโอ - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า – หอเอนปิซ่า - เวนิส - สะพานถอนหายใจ – จตุรัสซานมาร์โค - มิลาน – แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน

วันเดินทาง :   09 - 15 , 23 - 29 กันยายน , 07 - 13 , 21 - 27 ตุลาคม , 05 - 11  , 19 - 25 พฤศจิกายน  , 03 - 09 ธันวาคม  , 10 - 16 ธันวาคม , 31 ธันวาคม – 06 มกราคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    45,888 - 54,888 บาท
สายการบิน :  สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
Code :   A2-FCO01-7D4N-(SQ)
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์อิตาลี ฟลอเรนซ์ทัวร์ยุโรป  อิตาลี มิลาน เวโรน่า ฟลอเรนซ์ โรม REPEAT ITALY เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ศูนย์การค้า แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2  ซานตา มาเรีย เดลเล กราเซีย มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เมืองเวโรนา ย่านเมืองเก่า  จัตุรัสเออร์เบ วังเก่า น้ำพุมาดอนน่า แห่งเวโรนา โรมัน อารีน่า บ้านของจูเลียต ท่าเรือตรอนเคตโต้ ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส เกาะเวนิส สะพานถอนหายใจ วังดอดจ์ จัตุรัสซานมาร์โค โบสถ์ซานมาร์โค เมืองโบโลญญ่า  จัตุรัสมัจโจเล่ โบสถ์ซานเปโตรนิโอ ศาลาว่าการเมือง ลานน้ำพุเทพเนปจูน อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา เมืองปิซ่า จัตุรัส เปียซซา เดล ดูโอโม หอพิธีเจิมน้ำมนต์  มหาวิหารดูโอโม หอเอนแห่งเมืองปิซ่า เมืองเลคซิโอ  เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท เมืองฟลอเรนซ์ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย สะพานเวคคิโอ  เมืองโรม กลุ่มโรมันฟอรัม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน
วันเดินทาง :   18-24 ต.ค./ 18-24, 24-30 พ.ย./ 4-10, 8-14, 22-28 ธ.ค./ 30 ธ.ค.- 5 ม.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    39,999 - 54,999 บาท
สายการบิน :  Etihad (EY)
Code :   A2-CMXP04-7D4N-(EY)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์อิตาลี เมืองฟลอเร้นทัวร์อิตาลี MONO ITALY MILAN VENICE PISA BOLONYA FLORENCE VATICAN ROME  7 วัน 4 คืน (QR) ก.ย.-พ.ค.2561 (QR100)  เยือนเมืองภาคเหนือของอิตาลี เมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกที่มิลาน ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลานที่งดงามและยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมส์ชื่อดังที่แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็ม มานูเอล เยือนเมืองแห่งสายน้ำ สุดแสนโรแมนติก แห่งแคว้นเวเนโตที่เมืองเวนิส เยือนเมืองโบโลญญ่า เมืองหลวงของแคว้นเอมีเลียโรมัญญา ตั้งอยู่ระหว่าง แม่น้ำโปกับเทือกเขาแอแพนไนน์ ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่าที่เมืองปิซ่า เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงใหล เมืองสำคัญทางศิลปะ วัฒนะธรรมเป็นเมืองต้นกำเนิดของศิลปะเรอเนซองส์ เยือนดินแดนเล็กๆที่นครวาติกัน เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก และชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ที่กรุงโรม
วันเดินทาง :  19-25 ก.ย. , 2-8 , 19-25 ต.ค. , 30ต.ค.-5พ.ย. , 13-19 พ.ย. 61
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :    47,900 บาท
สายการบิน :  กาตาร์แอร์เวย์ (QR)
Code :   AIJ-ITALY-7D4D-QR
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์อิตาลี มิลานทัวร์ยุโรป  อิตาลี ตอนเหนือ  8 วัน 5 คืน  (QR) มิลาน   เมืองตากอากาศโคโม่   ล่องเรือทะเลสาบโคโม   เวโรน่า    เกาะเวนิส   เวนิส    ฟลอเรนซ์    หอเอนปิซ่า   ปิซ่า   THE MALL OUTLET เซียน่า
กรุงโรม   นครรัฐวาติกัน   สนามกีฬาโคลอสเซียม   กรุงโรม   น้ำพุเทรวี่   บันไดสเปน   วิหารแพนเธออน   กรุงเทพฯ
วันเดินทาง :     24 – 31 ก.ค. ( วันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมฯ ร.10 ) // 7 – 14 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ) // 13 – 20 ก.ย. // 20 – 27 ก.ย. // 11 – 18 ต.ค.
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   57,555  บาท
สายการบิน :   Qatar WAYS (QR)
Code :    A9-ITA-8D-5N-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์อิตาลี มิลานทัวร์ยุโรป  MONO ITALY 8 วัน 5 คืน  (TG)(MXP-TG007)
•เดินเล่นที่เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก
•เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) บนเกาะเวนิส (Venice) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป”
•ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
•ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป
•ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)
วันเดินทาง :      กันยายน 2561 - มกราคม  2562 (ปีใหม่)
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   49,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code :    A5-ITA-TG007-8D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ทัวร์ยุโรป Beautiful Italy อิตาลี 9 วัน 6 คืน (ปีใหม่ 2562 )
มิลาน-โคโม่-เวนิส พิเศษ!! สปาเก็ตตี้หมึกดำ
โบโลญญ่า-พาร์ม่า-ราพัลโล่-
ซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บ้าน
ปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-พราโต้-โรม-
ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet-โรม
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง :  เทศกาลปีใหม่ 23 - 31 ธ.ค.2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  59,900 บาท

สายการบิน
 :  THAI AIRWAYS (TG)
Code:  A1-MXP-FCO-9D6N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ปีใหม่ 2562ทัวร์ยุโรป Best Italy South 9 วัน (TG)(FCO-MXP) 
โรม-ปอมเปอี-เนเปิ้ล-คาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้
ฟลอเรนซ์-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน-
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ชิมสปาเก็ตตี้หมึกดำ
โดยสายการบินไทย (TG)
วันเดินทาง : เทศกาลปีใหม่  *25 ธ.ค.2560 - 2 ม.ค.2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  74,900 บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
Code:  A1-FCO-MXP-9D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคะคุจิปราสาททอง นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ .นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN...

«
»