วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

ทัวร์อิตาลี ทัวร์ยุโรป ราคาเริ่มต้น 39,900 อิตาลี 2562 / 2019 เที่ยวอิตาลี ราคาถูก ปีใหม่ 2020 / 2563 แกรนด์อิตาลี ทัวร์เจาะลึกอิตาลี บินตรง การบินไทย เวนิส เกาะคาปรี โลโดไมท์ ทัวร์กรุงโรม เที่ยวอิตาลี โปรโมชั่น มิลาน เวนิช ปิซา ฟลอเร้นท์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี ตอนใต้ทัวร์ยุโรป อิตาลี โรม วาติกัน เลคซิโอ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน [เลสโก แอนดรอเมดา] 7 วัน 4 คืน (FCO04)
สนามกีฬาโคลอสเซียม, น้ำพุเทรวี, วิหารแพนธีออน, มหาซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร, สะพานเวคคิโอ, จตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม, หอเอนแห่งเมืองปิซ่า, วังดอดจ์, โบสถ์ซานมาร์โค, มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน, โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา, ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน

วันเดินทาง :   วันที่ 11 - 17 ก.ค. (16 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา / 17 ก.ค. วันเข้าพรรษา) / 12 - 18 ส.ค. (12 ส.ค. วันแม่แห่งชาติ / 15 ส.ค. วันสารทจีน) / 22 - 28 ก.ย. / 20 - 26 ต.ค. (23 ต.ค. วันปิยมหาราช) / 10 - 16 พ.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    39,999 - 48,999   บาท
สายการบิน :  สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
Code :   A2-FCO04-7D4N-SQ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี ตอนใต้ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี 8 วัน ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่า  ดูโอโม่ เวโรน่า เวนิส เมืองหลวงแห่งแคว้นเวเนโต้ เจ้าของฉายา ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก ชมมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร่ หรือ ดูโอโม่แห่งฟลอเรนซ์ หอเอนปีซ่า ชมความงามของ เมืองเนเปิลส์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิลส์ ซอร์เรนโต้ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน โรม นครวาติกัน แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ชม บ้านโรมิโอ&จูเลียต จัตุรัสซานมาร์โก ชม สะพานถอนหายใจ   มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของสนามกีฬายักษ์โลอสเซี่ยม ชมน้ำพุเทรวี่ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นน้ำพุที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโรม
วันเดินทาง :  22 – 29 ก.ย.// 06 – 13, 13 – 20 ต.ค.// 27 ต.ค. – 3 พ.ย.// 01 – 8, 17 – 24, 22 – 29 พ.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   49,999 บาท
สายการบิน :  Qatar Arrways (QR)
Code :  A9-GG21-8D-QR
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์อิตาลี ฟลอเรนซ์ทัวร์อิตาลี มิลาน เวนิส เจนัว โรม ชมเมืองมรดกโลกบนผาหินงามดินอดนสีสันทั้งห้าแห่งอิตาลีริเวียร่า "ชิงเคว เทอร์เร่" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกที่ "นครวาติกัน" ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน ปราสาทเฟอร์เซสโก้ โบสถ์ซานมาร์โค บ้านของจูเลียต น้ำพุมาดอนน่า แห่งเมืองเวโรนา โรมัน อารีน่า อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส พระราชวังซานจิออร์จิโอ มหาวิหารเมืองเจนัว หอเอนแห่งเมืองปิซ่า มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ส บาซิลิกา สนามกีฬาโคลอสเซียม กลุ่มโรมันฟอรัม ระเบียงปาลาสโซ น้ำพุเทรวี วิหารแพนทีออน น้ำพุจตุมหานที
วันเดินทาง :   27 ก.ย. - 03 ต.ค// 10-16, 20-26 ต.ค.// 15-21 พ.ย.// 29 พ.ย.-05 ธ.ค.// 24-30 ธ.ค.// 30 ธ.ค.-05 ม.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    38,999 บาท
สายการบิน : Etihad Airways (EY)
Code :  A2-MXP12-7D4N-EY

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์อิตาลี เวนิชทัวร์อิตาลี โรม หอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง  หมู่บ้านชิงเกวเตรเร ชมความยิ่งใหญ่ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซียม  อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ นำท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ำพุเทรวี่ ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ชิงเกว แตร์เร หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ เมืองเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนนมีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" 
วันเดินทาง :   8-15, 17-24 ก.ย.// 27 ต.ค.-03 พ.ย.// 17-24 พ.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  53,900 บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
Code :  A5B-FCO-8D5N-TG014

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์อิตาลี เมืองฟลอเร้นทัวร์อิตาลีใต้ 8 วัน 5 คืน โรม ปอมเปอี อมาลฟี่โคสท์ เกาะคาปรี เนเปิ้ลส์ ซอร์เรนโต้ สเปอร์ลอนกา คาปัว โพสิตาโน่ เมืองโบราณปอมเปอี มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน
วันเดินทาง :  10-17, 22-29 ต.ค.// 2-9 พ.ย.// 5-12 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   59,900 บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
Code :  A5B-FCO-8D5N-TG005

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์อิตาลีทัวร์อิตาลี โดโลไมท์ 2019 มิลาน มหาวิหารแห่งมิลาน ซีร์มิโอเน่ ล่องเรือทะเลสาบกาดาร์ โบซาลโน่ ออร์ติเซ่  นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขา SECEDA  พาร์มา ซาน จิมิญญาโน่ เซียน่า  จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป  เคียนเซียโน่เทอร์เม เคียนเซียโน่เทอร์เม โรม  โคลอสเซียม   วิหารแพนเธออน  น้ำพุเทรวี  บันไดสเปน  ช้อปปิ้ง โรม  นครวาติกัน  CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET
วันเดินทาง :    22-29 ก.ย./ 6-13, 13-20 ต.ค./ 27 ต.ค.- 3 พ.ย. / 1-8, 17-24, 22-29 พ.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   57,555 - 59,999  บาท
สายการบิน :   Qatar Airways (QR)
Code :   A9-ITA-GG24-8D-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์อิตาลี เกาะคาปรีทัวร์ยุโรป โรม ปอมเปอี เนเปิ้ล คาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลานช้อปปิ้งแบรนด์เนม ชิมพิซซ่าและสปาเก็ตตี้หมึกดำสไตล์อิตาเลี่ยนแท้ๆ น้ำพุเทรวี่ Spanish Step หรือบันไดสเปน สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ หอเอนปิซ่า จัตุรัสเซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค มหาวิหารเซ้นต์แอมโบรจิโอ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม
วันเดินทาง : 26 ธ.ค. - 3 ม.ค.2563
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   63,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
Code :    A1-FCO-MXP-9D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์อิตาลี เวนิชทัวร์อิตาลี เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เวโรน่า เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง โรม เบอร์กาโม บ้านจูเลียต เมสเตร้ ซีร์โมเน่ เซียน่า ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกัน โคลอสเซี่ยม
วันเดินทาง :      9-16, 16-23, 23-30 ก.ย.// 11-18, 18-25 พ.ย.// 25พ.ย.-02 ธ.ค.// 9-16 ธ.ค.// 30 ธ.ค.-06 ม.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   49,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code :    A5B-MXP-8D5N-TG011

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สุดโรแมนติก...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สุดโรแมนติก ฉลองคริสต์มาส 6 วัน 4 คืนหุบเขานรก , นั่งกระเช้าชมเมืองฯ...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ” สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี “ถนนต้นแปะก๊วย ณ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี ถนนต้นแปะก๊วย ณ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี ...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โนโบริเบทสึ หุบเขานรก จิโกกุดานิ สวนหมีโชวะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN หลงรัก โจซังเค ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืนฟุราโนะ...

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวเหนือ จรดใต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หน้าหนาว วันซัปโปโร (ชิโทเซ่) โนโบริเบ็ตสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืนหุบเขานรก , นั่งกระเช้าชมเมืองฯ ,...

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า วัดคิโยมิสึ / วัดปราสาทเงินงินคาคุจิ / ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ / หมู่บ้านชิราคาวาโกะ /...

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 โอซาก้า สะพานโทเกทสึเคียว สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า ปราสาททอง...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น (XJ119)โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)ฮอกไกโด...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ปีใหม่ 2563 ที่ราบสูงนันไต ทะเลสาบน้ำแข็ง หมู่บ้านไอนุ อะกัง จุดชมวิวทะเลสาบอะกัง...

«
»