วันอาทิตย์, 21 ตุลาคม 2561

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง 2018 / 2561 เที่ยวเวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ปีใหม่ 2562 / 2019 ราคาถูก สะพานทอง เปิดใหม่ สะพานมือ ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์ ที่เที่ยวเปิดใหม่ เวียดนาม เรือกระด้ง ทัวร์เวียดนามปีใหม่

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 2562ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู สะพานมังกร วัดลินห์อึ้ง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ พักบนบาน่าฮิลล์ ดานัง ตลาดฮาน
วันเดินทาง
3-5, 10-12, 17-19, 24-26 ต.ค./ 31 ต.ค.-2 พ.ย/ 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 พ.ย./ 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ธ.ค./ 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 ม.ค./ 5-7, 12-14, 19-21, 26-28 ก.พ./ 5-7, 12-14, 19-21, 26-28 มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น   
11,900 - 14,900  บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   ABI-VN008-3D2N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่ 2019ทัวร์เวียดนามกลาง ปีใหม่ 2019 เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน (FD) 
สนามบินดานัง  เว้  พระราชวังเว้  ตลาด Dong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนมู่  สุสานกษัตริย์ไคดิงห์  เมืองโบราณฮอยอัน  หมู่บ้านกั๊มทาน  นั่งเรือกระด้งฮอยอัน  วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  ศาลกวนอู
ฮอยอัน  นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์  ดานัง  วัดลินห์อึ๋ง  สะพานมังกร
วันเดินทาง5-8, 26-29 ต.ค/ 2-5, 9-12, 16-19 พ.ย./ 30 พ.ย.-3 ธ.ค./ 1-4, 2-5, 22-25, 25-28 ธ.ค./ 11-14, 15-18, 18-21, 22-25, 25-28 ม.ค./ 29 ม.ค.-1 ก.พ./ 5-8, 8-11, 12-15, 14-17, 16-19, 19-22, 22-25 ก.พ./ 26 ก.พ.-1 มี.ค./ 1-4, 5-8, 8-11, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25 มี.ค./ 26-29 มี.ค./ 29 มี.ค.- 1 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น :  12,900 - 17,900 บาท
สายการบิน :   Thai Air Asia (FD)
Code:   ABI-VN08-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามกลาง ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน (PG)(VN08)  ปีใหม่ 2019
ดานัง  เว้  เจดีย์เทียนมู่  สุสานกษัตริย์ไคดิงห์  ตลาด Dong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนมู่  สุสานกษัตริย์ไคดิงห์  เมืองโบราณฮอยอัน  หมู่บ้านกั๊มทาน  นั่งเรือกระด้งฮอยอัน   วัดฟุ๊กเกี๋ยน  บ้านโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  ศาลกวนอู  ฮอยอัน  นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์  ดานัง  วัดลินห์อึ๋ง  สะพานมังกร  ดานัง  ช้อปปิ้งตลาดฮาน
วันเดินทาง
10-13, 16-19, 23-26 ส.ค.30 ส.ค.- 2 ก.ย. / 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย./ 4-7, 12-15, 19-22, 21-24, 26-29 ต.ค./ 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย./ 29 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 7-10, 8-11, 14-17, 20-23 ธ.ค./  29 ธ.ค.- 1 ม.ค.62 / 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น   
12,900  บาท
สายการบิน :   สายการบินบางกอกแอร์เวย์.
Code:   ABI-VN08-4D3N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 2562ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน มหัศจรรย์....บาน่าฮิลล์ พักบนเขาบานาฮิลล์ 1 คืน นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองดานัง พิเศษสุด!!นั่งเรือกระด้งเมือง บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ แถมชุดซินจ่าว เสื้อ+ถุงผ้า+พัดซินจ่าว รวมบัตรเครื่องเล่นสวนสนุก
วันเดินทาง
5-8, 26-29 ต.ค./ 2-5, 9-12, 16-19 พ.ย./ 30 พ.ย.- 3 ธ.ค.61 / 1-4, 2-5, 22-25 ธ.ค./ 11-14, 18-21, 25-28 ม.ค./ 8-11 ก.พ./ 14-17, 16-19, 22-25 ก.พ./ 26 ก.พ.- 1 มี.ค./ 1-4, 5-8, 8-11, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25, 26-29 มี.ค./ 29 มี.ค.- 1 เม.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น   
13,900 - 15,900  บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   ABI-VN081-4D3N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามกลาง สะพานทองทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ สะพานทอง เมืองดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองเว้ วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เมืองดานัง บาน่าฮิลส์ สะพานมือ บาน่าฮิลส์ วัดหลินอึ๋ง เมืองฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน ร่องเรือกระด้ง จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านเลขที่ 101 สะพานญี่ปุ่น สะพานมังกร เมืองดานัง หาดหมีเคว ตลาดฮานดานัง
วันเดินทาง
2-5, 9-12, 16-19, 23-26 พ.ย./ 30 พ.ย.- 2 ก.ย.61
ราคาทัวร์เริ่มต้น   
14,999  บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   A2-DAD05-4D3N-PG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม บาน่าฮิลล์ 2019ทัวร์เวียดนามกลาง 2019 เว้ ดานังฮอยอัน สะพานทอง เมืองดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองเว้วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เมืองดานัง บาน่าฮิลส์ สะพานมือ วัดหลินอึ๋ง เมืองฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน ร่องเรือกระด้ง จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 สะพานญี่ปุ่น สะพานมังกร เมืองดานัง หาดหมีเคว ตลาดฮานดานัง สนามบินดานัง
วันเดินทาง15-18, 22-25 พ.ย./ 15-18 ธ.ค./ 17-20, 24-27 ม.ค./ 31 ม.ค.- 3 ก.พ. / 28-31 มี.ค.62
ราคาเริ่มต้น :  13,999 - 14,999 บาท
สายการบิน :   Thai Air Asia (FD)
Code:   A2-DAD06-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามกลาง สะพานมือทัวร์เวียดนาม  เว้ พระราชวังเว้ ตลาด Dong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ดานัง นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง บาน่าฮิลล์ บาน่าฮิลล์ วัดลินห์อึ้ง เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู สะพานมังกร   ดานัง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
วันเดินทาง11-14, 18-21, 22-25, 25-28 ธ.ค./ 18-21 ม.ค./ 29 ม.ค.-1 ก.พ./ 5-8, 8-11, 12-15, 14-17, 16-19, 22-25 ก.พ./ 5-8, 8-11, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25, 26-29 มี.ค./ 29 มี.ค.-1 เม.ย.62
ราคาทัวร์ :  13,900 - 18,900 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   ABT-VN081-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน กระเช้าบานาฮิลล์ บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) นอนพักที่บานาฮิลล์ เมืองลังโก พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) ตลาดดองบา เว้ ล่องเรือมังกรสักการะวัดเทียนมู่ สะพานมังกร หมู่บ้านหินอ่อน วัดลินห์อึ๋ง หมู่บ้านกั๊มทาน ฮอยอัน ดานัง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
วันเดินทาง29 ต.ค.- 1 พ.ย./ 30 ต.ค.- 2 พ.ย./ 5-8, 6-9, 7-10, 12-15, 13-16, 20-23, 27-30 พ.ย./ 28 พ.ย.- 1 ธ.ค./ 3-6, 4-7, 10-13, 11-14, 17-20 ธ.ค.61
ราคาทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 13,888 - 15,888 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   ATN-VN-PG04-4D3N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม สะพานมือ บาน่าฮิลล์ทัวร์เวียดนาม  เว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พระราชวังไดโนย ดานัง นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ สะพานสีทอง-สวนสนุกFantasy Park สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR วัดฟุกเกี๋ยน สะพานญี่ปุ่น หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ตลาดฮาน
วันเดินทาง11-13, 18-20, 23-25, 25-27 พ.ย./ 6-8 ธ.ค./ 13-15 ม.ค.62
ราคาทัวร์ :  9,988  บาท
สายการบิน :   VIETJET AIR (VZ)
Code:   AIJ-VZ91-3D2N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม สะพานมือ บาน่าฮิลล์ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่ 2562 พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน ดานัง เว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พระราชวังไดโนย ดานัง นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ สะพานสีทอง  บานาฮิลล์ สวนสนุก Fantasy Park สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หมู่บ้านกั๊มทาน วัดฟุกเกี๋ยน สะพานญี่ปุ่น    
ดานัง ตลาดฮาน วัดลิงสนามบินดานัง
วันเดินทาง18-21, 25-28 ต.ค./ 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย./ 29 พ.ย. -2 ธ.ค./ 2-5, 5-8, 13-16 ธ.ค./ 31 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 10-13, 17-20, 24-27, 27-30 ม.ค./ 31 ม.ค.- 3 ก.พ./ 7-10, 17-20, 21-24 ก.พ./ 28 ก.พ. - 3 มี.ค./ 7-10, 14-17, 17-20, 21-24, 24-27 มี.ค.62
ราคาทัวร์ :  10,999 - 13,999 บาท
สายการบิน :   VIETJET AIR (VZ)
Code:   AIJ-VZ90-4D3N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม สะพานมือ บาน่าฮิลล์ทัวร์เวียดนามกลาง ปีใหม่ 2019 พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน ดานัง เว้ พระราชวังเว้ ตลาดDong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ดานัง นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง บาน่าฮิลล์ บาน่าฮิลล์ วัดลินห์อึ้ง เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู สะพานมังกร ดานัง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
วันเดินทาง19-22, 20-23, 26-29 ต.ค./ 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 พ.ย./ 30 พ.ย. -3 ธ.ค./ 5-8, 7-10, 8-11, 14-17, 21-24, 28-31 ธ.ค./ 29 ธ.ค.-1 ม.ค./ 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 ม.ค.62
ราคาทัวร์ :   11,900 - 14,900 บาท
สายการบิน :   VIETJET AIR (VZ)
Code:   ABI-VN-4D3N-VZ081

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม สะพานมือ บาน่าฮิลล์ทัวร์เวียดนาม พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน ตรุษจีน 2562 สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
วันเดินทางตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
ราคาทัวร์ :  10,999 - 13,999 บาท
สายการบิน :   VIETJET AIR (VZ)
Code:   ATNP-VZ01-4D3N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม สะพานมือ บาน่าฮิลล์ทัวร์เวียดนามกลาง ปีใหม่ 2019 พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน เมืองดานัง เมืองฮอยอัน จั่วฟุกเกี๋ยน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองดานัง ตลาดฮาน วัดหลินอึ๋ง บานาฮิลล์ สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค บาน่า ฮิลส์ หาดหมีเคว เมืองดานัง
วันเดินทาง24-26, 27-29 ต.ค./ 31 ต.ค. -2 พ.ย./ 3-5, 7-9, 10-12, 14-16, 17-19, 21-23, 24-26, 28-30 พ.ย./ 1-3, 5-7, 8-10, 12-14, 15-17, 19-21, 22-24, 26-28, 28-30 ธ.ค./ 9-11, 12-14, 16-18, 19-21, 23-25, 26-28 ม.ค./ 30 ม.ค.-1 ก.พ./ 9-11, 13-15, 16-18, 20-22, 23-25 ก.พ./ 27 ก.พ. -1 มี.ค./ 2-4, 6-8, 9-11, 13-15, 16-18, 20-22, 23-25, 27-29 มี.ค./ 30 มี.ค.-1 เม.ย.62
ราคาทัวร์ :   9,999 - 15,999 บาท
สายการบิน :   VIETJET AIR (VZ)
Code:   A2-DAD08-3D2N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม สะพานมือ บาน่าฮิลล์ทัวร์เวียดนามกลาง ปีใหม่ 2019 พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน เมืองดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เมืองเว้ วัดเทียนมู่ เมืองดานัง บาน่าฮิลส์ สะพานมือ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค บาน่าฮิลส์ วัดหลินอึ๋ง เมืองฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน ร่องเรือกระด้ง - จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านเลขที่ 101 สะพานญี่ปุ่น เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองดานัง หาดหมีเคว ตลาดฮานดานัง
วันเดินทาง15-18, 20-23, 25-28 ต.ค./ 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย./ 29 พ.ย.-2 ธ.ค./ 6-9, 13-16, 20-23 ธ.ค./ 29 ธ.ค. -1 ม.ค./ 30 ธ.ค.-2 ม.ค./ 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค./ 14-17, 21-24 ก.พ./ 28 ก.พ.-3 มี.ค./ 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์ :   10,999 - 18,999 บาท
สายการบิน :   VIETJET AIR (VZ)
Code:   A2-DAD09-4D3N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...