วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง 2018 / 2561 เที่ยวเวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ปีใหม่ 2562 / 2019 ราคาถูก สะพานทอง เปิดใหม่ สะพานมือ ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์ ที่เที่ยวเปิดใหม่ เวียดนาม เรือกระด้ง ทัวร์เวียดนามปีใหม่

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่ 2019ทัวร์เวียดนามกลาง ปีใหม่ 2019 เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน (FD) 
สนามบินดานัง  เว้  พระราชวังเว้  ตลาด Dong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนมู่  สุสานกษัตริย์ไคดิงห์  เมืองโบราณฮอยอัน  หมู่บ้านกั๊มทาน  นั่งเรือกระด้งฮอยอัน  วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  ศาลกวนอู
ฮอยอัน  นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์  ดานัง  วัดลินห์อึ๋ง  สะพานมังกร
วันเดินทาง3-6, 17-20, 24-27 ส.ค./ 7-10, 14-17 ก.ย./ 5-8, 26-29 ต.ค/ 2-5, 9-12, 16-19 พ.ย./ 30 พ.ย.-3 ธ.ค./ 1-4, 2-5, 22-25 ธ.ค.61
ราคาเริ่มต้น :  12,900 - 14,900 บาท
สายการบิน :   Thai Air Asia (FD)
Code:   ABI-VN08-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามกลาง ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน (PG)(VN08)  ปีใหม่ 2019
ดานัง  เว้  เจดีย์เทียนมู่  สุสานกษัตริย์ไคดิงห์  ตลาด Dong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
เจดีย์เทียนมู่  สุสานกษัตริย์ไคดิงห์  เมืองโบราณฮอยอัน  หมู่บ้านกั๊มทาน  นั่งเรือกระด้งฮอยอัน   วัดฟุ๊กเกี๋ยน  บ้านโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  ศาลกวนอู  ฮอยอัน  นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์  ดานัง  วัดลินห์อึ๋ง  สะพานมังกร  ดานัง  ช้อปปิ้งตลาดฮาน
วันเดินทาง
10-13, 16-19, 23-26 ส.ค.30 ส.ค.- 2 ก.ย. / 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย./ 4-7, 12-15, 19-22, 21-24, 26-29 ต.ค./ 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย./ 29 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 7-10, 8-11, 14-17, 20-23 ธ.ค./  29 ธ.ค.- 1 ม.ค.62 / 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น   
12,900  บาท
สายการบิน :   สายการบินบางกอกแอร์เวย์.
Code:   ABI-VN08-4D3N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ทัวร์เวียดนาม GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N (PG) พ.ค.-ธ.ค61 (DAD02) ปีใหม่2019 นั่งกระเช้าเที่ยวชม บานาฮิลล์ พระราชวังเว้ วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคติงห์  สะพานญี่ปุ่น สะพานมังกร วัดหลินอึ๋ง หาดหมีเคว สนุกสนานกับการแสดง!! ล่องชมแม่น้ำหอม เต็มอิ่มกับเมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร พักโรงแรม 4 ดาว
วันเดินทาง :   17 – 20 , 24 – 27 พฤษภาคม ,14 – 17 มิถุนายน  , 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. , 06 – 09  , 28 – 31 กรกฎาคม ,11 – 14 , 24 – 27 สิงหาคม , 20 – 23 กันยายน , 28 ก.ย. – 01 ต.ค. , 05 – 08 , 11 – 14 , 13 – 16 , 20 – 23 ตุลาคม , 02 – 05 ,09 – 12 , 16 – 19 , 23 – 26 พฤศจิกายน , 30 พ.ย. – 03 ธ.ค. , 05 – 08 , 06 – 09 , 21 – 24 , 27 – 30 2561 , 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น :
12,888 - 20,888 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:  A2-DAD02-4D3N-PG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม ROMANTIC BANAHILLS  ปีใหม่ 2562  เมืองดานัง   เมืองเว้    พระราชวังเว้    ตลาดดองบา    ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
เมืองเว้   วัดเทียนมู่    สุสานจักรพรรดิไคดิงห์   หมู่บ้านแกะสลัก   ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน   ฮอยอัน   สะพานญี่ปุ่น   บ้านเลขที่ 101   เมืองดานัง
เมืองดานัง   บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง)   FANTASY PAKR   ตลาดฮานดานัง   สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร   ดานัง
เมืองดานัง   หาดหมีเคว   วัดหลินอึ๋ง   สนามบินดานัง
วันเดินทาง :   พฤศจิกายน  2561  –  มีนาคม  2562
ราคาทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น :
11,999  บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:  A2-DAD03-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์ สะพานทองทัวร์เวียดนามกลางดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน (PG)(PG002) 
เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง
ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก                                         
สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง 
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน
ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม
พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์
FREE WIFI ON BUS
วันเดินทาง :    สิงหาคม –  ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น :
   8,900   บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:  A5-PG002-3D2N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ฮอยอันทัวร์เวียดนาม  DREAM CENTRAL VIETNAM 3 วัน 2 คืน  (PG)(DAD01)   สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สักการะเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน บริการอาหารครบทุกมื้อ รถบัสปรับอากาศพร้อมฟรี WIFI บนรถบัส พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด ( ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก )
วันเดินทาง :    4 – 16 กันยายน , 20 – 22  , 21 – 23 ตุลาคม  , 08 – 10 พฤศจิกายน  , 06 – 08  , 29 – 31 ธันวาคม  , 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น :
  10,888 - 18,888 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:  A2-DAD01-3D2N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

บานาฮิลล์ สะพานทอง สะพานมือทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน (FD)(FD004)   
สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”  ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง
* เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ
*สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง 
* ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก                                                               
* ชม Art in Paradise (3D TRICK ART) ซึงให้ความรู้สึกเหมือนมีอยู่จริง
* ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน
* FREE WIFI ON BUS
วันเดินทาง :   สิงหาคม  –  พฤศจิกายน  2561
ราคาทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น :
  8,900 - 11,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินแอร์เอเชีย
Code:  A5-FD004-3D2N-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์เวียดนามกลางดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PG)(PG001)  ปีใหม่ 2562
“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”  ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง
เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย
เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง
เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ
ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง 
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม
ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม
พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์
FREE WIFI ON BUS
วันเดินทาง :    สิงหาคม –  ปีใหม่ 2562
ราคาทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น :
12,900  บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:  A5-PG001-4D3N-PG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ทัวร์เวียดนาม VIETNAM HUE DANANG HOIAN 4 วัน 3 คืน  เปิดตัวซุปตาร์ (PG)(PG01)  สัมผัสการบริการสุดพิเศษความสะดวกครบครัน ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง หรือสนามบินดานัง  ล่องเรือมังกรพร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน ล่องเรือผ่านแม่น้ำหอม ตลาดดองบา ศูนย์รวมแฟชั่นเมืองเวียดนาม เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ วัดลินห์อึ๋ง มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง :   ตุลาคม  –   ธันวาคม 2561 -  ปีใหม่ 2562
ราคาทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น :
10,888  บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:  ATN-PG01-4D3N-PG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์ สะพานทองทัวร์เวียดนามกลางดานัง เว้ บานาฮิลล์ สัมผัสการบริการสุดพิเศษความสะดวกครบครัน ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง หรือสนามบินดานัง  ล่องเรือมังกรพร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน ล่องเรือผ่านแม่น้ำหอม นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ เข้าชมแฟนตาซีปาร์ค สะพานทอง พระราชวังเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม เมืองโบราณฮอยอัน ช้อปปิ้งตลาดฮาน วัดลินห์อึ๋ง
วันเดินทาง :    17-20, 24-27 ต.ค./  3-6, 14 -17, 21-24 พ.ย./ 12-15, 18-21, 23-26 ธ.ค.61
ราคาทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น :
   13,888   บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   ATN-VIE-PG02-3D2N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...