วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

รวมทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี ราคาถูก 2562 / 2019 ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวเกาหลี การบินไทย โปรโมชั่น Autumn Korea ปูซาน เกาหลี ปีใหม่ 2563 / 2020 โซรัคซาน เที่ยวเกาหลี ไปเกาหลี Korea Tour Promotion

ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์ ทัวร์เกาหลี ANYANG ART PARK โรงเรียนสอนทำกิมจิ สวนสนุก EVERLAND ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค ฮอกเกนามู พระราชวังเคียงบกกุง ใส่ชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง  อิสระท่องเที่ยวและช็อปปิ้งเต็มวัน น้ำมันสน พลอยอเมทิส - BUCHEON AIINS WORLD ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
วันเดินทาง 1-5, 6-10, 7-11, 8-12, 13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26, 27-31 มี.ค./ 28 มี.ค.-1 เม.ย./ 29 มี.ค.-2 เม.ย./ 22-26, 23-27, 24-28 พ.ค./ 29 พ.ค.-2 มิ.ย./ 30 พ.ค. -3 มิ.ย./ 31 พ.ค.-4 มิ.ย./ 5-9, 7-11, 12-16, 14-18 มิ.ย.62  
ราคาทัวร์  19,999 - 20,999  บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A2-ICN10-5D-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาถูก เกาะนามิทัวร์เกาหลี 2562 พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน เกาะนามิ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค โซลทาวเวอร์ หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก  OLYMPIC PARK ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน  พระราชวังเคียงบกกุง สมุนไพรฮอตเกนามู น้ำมันสนเข็มแดง ถนนฮงแด ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
วันเดินทาง21-25 มิ.ย./ 19-23 ก.ค./ 16-20 ส.ค./ 20-24 ก.ย./ 18-22 ต.ค.62
ราคาทัวร์  21,999 - 23,999  บาท
สายการบิน :   Korean Air (KE)
Code:   A2-ICN29-5D3N-KE

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ปูซาน เกาหลีทัวร์เกาหลี BUSAN หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอง หรือ ซานโตรินี่เกาหลี สวนสนุก E-World 83 Tower Magic artซองโด สกายวอล์ค ปูซานทาวเวอร์  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย วัดพุลกุกซา ถ้ำซอกกูรัม หมู่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน วัดดงฮวาซา หอดูดาวว็อมซ็องแด วัดแฮดงยงกุงซา ล็อตเต้ เอาท์เล็ท ตลาดปลาจากัลป์ซี ตลาดนัมโพดง สตรีทฟูดส์ พักปูซาน 2คืน แทกู 1คืน
วันเดินทาง : 22-26, 25-29 พ.ค./ 12-16, 15-19, 19-23, 22-26, 26-30 มิ.ย./ 29 มิ.ย.- 3 ก.ค./ 5-9, 12-16, 16-20 ก.ค./ 17-21, 20-24, 24-28 ก.ย./ 27 ก.ย.- 1 ต.ค./ 1-5, 4-8, 8-12, 11-15, 15-19, 18-22, 22-26, 25-29 ต.ค./ 29 ต.ค.- 2 พ.ย.62
ราคาทัวร์  13,888 - 20,888  บาท
สายการบินT'wat (TW)
Code:  ATR-ICN-4D-ZE

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

โซล ทาวเวอร์ ใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 สวนศิลปะ อันยาง โซล ทาวเวอร์ ฮงแด สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน) ศูนย์โสมรัฐบาล ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง พระราชวังเคียงบ็อค  (สวมชุดฮันบกข้าวัง) ดิวตี้ฟรี เมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู โรงงานสาหร่าย ย่านอีแด มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - Hyundai Premium Outle ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน
วันเดินทาง : 2-7, 3-8, 4-9 ต.ค./ 9-14, 11-16, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 22-27, 26-31 ต.ค./ 29 ต.ค.- 3 พ.ย./ 30 ต.ค.- 4 พ.ย./ 31 ต.ค.- 5 พ.ย./ 5-10, 6-11, 7-12, 12-17, 13-18, 19-24, 20-25, 21-26 พ.ย.62

ราคาทัวร์  14,900 - 19,900  บาท
สายการบินAIR ASIA X (XJ)
Code:   ACU-ICN-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี ล่องเรือแม่น้ำฮัน 2562ทัวร์เกาหลี สะพานแขวน GAMAKSAN – LA PROVENCE วัดโชเกซา ล่องเรือแม่น้ำฮัน สวนสนุกล็อตเต้ ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค ถนนฮงแด 943 KING ‘S CROSS - COFFEE SHOP  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พระราชวังเคียงบกกุง พลอยอเมทิส ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : 3-7, 5-9, 10-14, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23, 25-29,  26-30, 27-31 ก.ค./ 2-6, 7-11, 9-13, 10-14, 14-18, 21-25, 23-27 ส.ค./ 28 ส.ค.-1 ก.ย./ 30 ส.ค. -3 ก.ย./ 4-8, 6-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29 ก.ย./ 27 ก.ย.-1 ต.ค.62
ราคาทัวร์   :  12,999 - 16,999  บาท
สายการบิน
AIR ASIA X (XJ)
Code:   A2-ICN26-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี โซลทัวร์เกาหลี 2019 สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย โซลทาวเวอร์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน คอสเมติค หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง อิสระท่องเที่ยว และช็อปปิ้งเต็มวัน ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอเมทิส ถนนฮงแด ฮุนไดพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
วันเดินทาง : 2-7, 7-12, 9-14, 14-19, 16-21, 21-26, 23-28 พ.ค./ 28 พ.ค.-2 มิ.ย./ 30 พ.ค.-4 มิ.ย./
4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 25-30 มิ.ย./ 26 มิ.ย.-1 ก.ค./ 27 มิ.ย.-2 ก.ค./ 28 มิ.ย.-3 ก.ค./ 29 มิ.ย.-4 ก.ค./ 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 9-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ก.ค./ 27 ก.ค.-1 ส.ค./ 31 ก.ค.-5 ส.ค./ 1-6, 2-7, 3-8, 6-11, 7-12, 8-13, 9-14, 10-15, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29 ส.ค./ 27 ส.ค.-1 ก.ย./ 28 ส.ค.-2 ก.ย./ 29 ส.ค. -3 ก.ย./ 30 ส.ค. -4 ก.ย./ 31 ส.ค. -5 ก.ย./ 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 24-29, 25-30 ก.ย./ 26 ก.ย.-1 ต.ค./ 27 ก.ย.-2 ต.ค./ 28 ก.ย.-3 ต.ค.62
ราคาทัวร์  14,999  - 16,999 บาท
สายการบิน
AIR ASIA X (XJ)
Code:   A2-ICN23-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ป้อมฮวาซองทัวร์เกาหลี โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA ป้อมปราการฮวาชอง  เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล SEOUL SKY TOWER ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน  หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก พลอยอเมทิส ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต

วันเดินทาง : 9-13, 10-14, 22-26, 23-27, 24-28 พ.ค./ 29 พ.ค.-2 มิ.ย./ 30 พ.ค.-3 มิ.ย./ 31 พ.ค.-4 มิ.ย./ 5-9, 6-10, 7-11, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25, 26-30 มิ.ย./ 27 มิ.ย.-1 ก.ค./ 28 มิ.ย. -2 ก.ค.62
ราคาทัวร์   :  14,999 - 15,999  บาท
สายการบินAIR ASIA X (XJ)
Code:   A2-ICN25-5D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

หมวดหมู่รอง

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น (XJ119)โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)ฮอกไกโด...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งดอกไม้ เที่ยวเหนือ...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ลาเวนเดอร์ 2019 ฮาโกดาเตะ เมืองโรแมนติก ย่านสถาปัตยกรรมยุโรป โมโตมาจิแบบใกล้ชิด ขึ้นหอคอยชมป้อม 5...

NAGOYA TAKAYAMA มันส์นะจ๊ะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA สัมผัสกับความสวยงามของสะพานคัปปะบาชิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะ เที่ยวชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าทาคายาม่าและบริเวณสะพานแดงข้ามแม่น้ำกลางเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิ ที่มีฉายาว่า...

XJ114 Hokkaido Hakodate...

ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2019 ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เทศกาลฤดู...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ ภูเขาคุโรดาเกะและตื่นเต้นบวกโรแมนติกไปกับกระเช้าห้อยขา ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของบ่อน้ำสีฟ้าและน้ำตกริวเซย์กับน้ำตกกิงกะ ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ ช้อป...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้แดง ฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ ภูเขาคุโรดาเกะและตื่นเต้นบวกโรแมนติกไปกับกระเช้าห้อยขา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองฮาโกดาเตะ ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2020 ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ สนุกสนานกับกิจกรรมรูปแบบต่างๆ มากมายภายในลานสกีหิมะเย็นฉ่ำ ช้อป ชิม ชิว คลองโอตารุ...

วร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เยือนดินแดน ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี AUTUMN...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง น้ำตกกิงกะ ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 2019 ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เทศกาลฤดู...

ทัวร์ฮอกไกโด วันแม่ 2562...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ...

«
»