วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ปีใหม่ 2565 / 2022 ฟานซีปัน เที่ยวเวียดนาม ราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ยอดเขาฟานซีปัน ซาปา เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนามเหนือ บินตรงแบบฟูลเซอร์วิสสู่ฮานอยโดยเวียดนาม แอร์ไลน์ สายการบินประจำชาติของเวียดนาม พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้า สู่ยอดเขาฟานซิปัน สุดเสียวกับสะพานกระจกเปิดใหม่ “สะพานแก้วมังกรเมฆ” ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่สวนสนุกฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel ล่องเรือชมกุ้ยหลินแห่งเวียดนามที่ตามก๊กหรือฮาลองบก
วันเดินทาง03-07 เม.ย. 63/22-26 เม.ย. 63/30 เม.ย.-04 พ.ค. 63/13-17 พ.ค. 63/27-31 พ.ค. 63/04-08 มิ.ย. 63/12-16  มิ.ย. 63/20-24 มิ.ย. 63/27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63/08-12 ก.ค. 63/15-19  ก.ค. 63/24-28 ก.ค. 63/07-11 ส.ค. 63/14-18 ส.ค. 63/21-25 ส.ค. 63/28 ส.ค. - 01 ก.ย. 63/04-08 ก.ย. 63/16-20 ก.ย. 63/23-27 ก.ย. 63/30 ก.ย. - 04 ต.ค. 63
ราคาทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น  :   13,888 - 15,888 บาท
สายการบิน :   Vietnam Airline (VN)
Code:   ATN-HAN08-5D4N-VN

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนามเหนือ เมืองฮานอย เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน ตลาดก๊กเลี๊ยว เมืองซาปา ภูเขาปากมังกร จุดชมวิวเมืองซาปา โบสถ์ซาปา ตลาดเลิฟมาร์เก็ต นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต เมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน (ล่องเรือนิงห์บิงห์ฮาลองบก)
วันเดินทาง :  02–06 เม.ย. 63 (วันจักรี)/09–13 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)/12–16 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)/17–21 เม.ย. 63/07–11, 09–13, 14–18, 16–20, 21–25, 23–27 พ.ค. 63/28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63/30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63 (วันเฉลิมฯพระราชินี)/06–10, 11–15, 19–23, 24–28 มิ.ย. 63/01–05 ก.ค. 63 (วันอาสาฬหบูชา)/03–07 ก.ค. 63 (วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา)/09–13, 11–15, 16–20, 18–22, 23–27, 25–29 ก.ค. 63 (วันเฉลิมฯพระเจ้าอยู่หัว)/30 ก.ค. – 03 ส.ค. 63/01–05 ส.ค. 63/06–10 ส.ค. 63/08–12 ส.ค. 63 (วันแม่)/13–17 ส.ค. 63/20–24 ส.ค. 63/22–26 ส.ค. 63/29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2563/03–07, 05–09, 10–14, 12–16, 17–21, 26–30 ก.ย. 63
ราคาทัวร์เวียดนามเริ่ม :  12,999 บาท
สายการบิน :  Vietnam Airlines (VN)
Code :   A2-ZHAN17-5D4N-VNแอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม/จีน ตลาดก๊กเลี๊ยว เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต อิสระช้อปปิ้งตลาดเลิฟ มาร์เก็ต นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เมืองฮานอย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ จัตุรัสบาดิงห์ ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทาง11–14 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)/01–04 พ.ค. 63 (วันแรงงาน)/14–17 พ.ค. 63/03–06 มิ.ย. 63/04–07 ก.ค. 63/01–04 ส.ค. 63/10–13 ก.ย. 63
สายการบิน : Vietnam Airlines (VN)
Code:   A2-ZHAN18-4D3D-VN

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนามเหนือ บินตรงแบบหรูๆ ฟูลเซอร์วิส โดยสายการบินไทย สู่เมืองประวัติศาสตร์ของเวียดนาม
พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน  พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่
ยอดเขาฟานซิปัน สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันได
ที่หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอยที่ร้าน Sen Tay Ho
พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน
วันเดินทาง 11-14 เม.ย. 63/12-15 เม.ย. 63/13-16 เม.ย. 63/14-17 เม.ย. 63
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 18,999 - 21,999  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:   ATNP-HAN01-4D3N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม...

vietnam_team_tour11ทัวร์เวียดนามเหนือ กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ฮานอย นิงบิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) ฮาลอง ร้านยา ตลาดราตรีฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง ฮานอย ร้านหยก ถนน36สาย
วันเดินทาง
: 09-12, 10-13, 13-16, 16-19, 17-20, 20-23, 23-26, 24-27, 27-30 พ.ย.62/30 พ.ย.-03 ธ.ค.62/01-04, 02-05, 04-07, 05-08, 07-10, /08-11, 09-12, 10-13, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25 ธ.ค.62/29 ธ.ค.62-01 ม.ค.63/30 ธ.ค.62-02 ม.ค.63/04-07, 08-11, 11-14, 18-21, /19-22, 25-28 ม.ค.63/30 ม.ค.-02 ก.พ.63/01-04, 06-09, 08-11, 13-16, 15-18, 20-23, 22-25 ก.พ.63/27 ก.พ.-01 มี.ค.63/29 ก.พ.-03 มี.ค.63/05-08, 07-10, 12-15, 14-17, 19-22, 21-24, 26-29, 28-31 มี.ค.63/02-05, 04-07, 05-08, 11-14, 12-15, 16-19, 18-21, 19-22, 23-26, 25-28 เม.ย.63/30-03 พ.ค.63 
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 12,900 - 17,900  บาท
สายการบิน  สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:   ABI-VN061-4D3N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม...

vietnam_team_tour11ทัวร์เวียดนามเหนือ น้ำตกสีเงิน ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร โบสถ์ซาปา ตลาดเลิฟมาร์เก็ต นั่งรถไฟเมืองซาปา ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ วัดบายดิงห์
วันเดินทาง
08–10, 15–17, 22–24 ก.พ 63/29 ก.พ.-02 มี.ค. 63/07–09, 14–16, 21–23, 28–30 มี.ค. 63/04–06, 13–15, 14–16, 18–20, 25–27 เม.ย. 63/09–11, 16–18, 23–25 พ.ค. 63/30 พ.ค.–01 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  9,999  บาท
สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
Code:   A2-ZHAN13-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม ลาวไก ซาปา ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน ซาปา ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทาง : 15-18, 22-25 พ.ย.62/13-16, 20-23, 22-25, 27-30 ธ.ค.62/29 ธ.ค.62-01 ม.ค.63/03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค.63/31มี.ค. -03 ก.พ.63/07-10, 09-12, 14-17, 21-24 ก.พ.63/28 ก.พ.-02 มี.ค.63/06-09, 13-16, 27-30 มี.ค.63/03-06, 10-13, 12-15, 17-20, 24-27 เม.ย.63 
ราคาทัวร์ :   11,900   บาท
สายการบิน :   Thai Lion Air (SL)
Code:   ABI-VN005-4D3N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนามเหนือ นั่งกระเช้าข้ามทะเล ตะลุยสวนสนุก SUN WORLD ทานข้าวบนเรือ+ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม ชมทะเลสาบคืนดาบ+ขอพรวัดหงอกเซิน+ช้อปปิ้งอย่างจุใจถนน 36 สาย แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ และหมวกสุดเท่ เวียดนาม
วันเดินทาง : 07–10, 08–11, 14–17, 21–24 ก.พ. 63/28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63/06–09, 13–16, 20–23, 27–30 มี.ค. 63/03–06, 04–07, 11–14, 12–15, 13–16, 17–20, 24–27 เม.ย. 63/01–04, 03–06, 05–08, 06–09, 08–11, 15–18, 22–25 พ.ค. 63/03–06, 04–07, 25–28, 26–29, 27–30 ก.ค. 63/09–12, 14–17, 21–24, 28–31 ส.ค. 63/04–07, 11–14, 18–21, 25–28 ก.ย. 63/01–04, 02–05, 03–06, 08–11, 09–12, 10–13, 15–18, 16–19, 17–20, 20–23, 21–24 ต.ค. 63
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  9,999 - 15,900  บาท
สายการบิน : VIETJET AIR (VJ)
Code:  APB-PVN13-4D3N-VJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนามเหนือ บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนาม แอร์ไลน์ สู่เมืองประวัติศาสตร์ชมธรรมชาติที่สวยงาม พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันได ที่หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่สวนสนุกฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน
วันเดินทาง01-05 เม.ย. 63/08-12 เม.ย. 63/11-15 เม.ย. 63/16-20 เม.ย. 63/23-27 เม.ย. 63/06-10 พ.ค. 63/20-24 พ.ค. 63/29 พ.ค.-02 มิ.ย. 63/03-07 มิ.ย. 63/10-14 มิ.ย. 63/18-22 มิ.ย. 63/25-29 มิ.ย. 63/02-06 ก.ค. 63/10-14 ก.ค. 63/22-26 ก.ค. 63/29 ก.ค.-02 ส.ค. 63/05-09 ส.ค. 63/12-16 ส.ค. 63/19-23 ส.ค. 63/26-30 ส.ค. 63/02-06 ก.ย. 63/09-13 ก.ย. 63/18-22 ก.ย. 63/24-28 ก.ย. 63
ราคาทัวร์ :  13,888 - 17,888  บาท
สายการบิน :   VIETNAM AIRLINE (VN)
Code:   ATN-HAN07-5D4N-VN

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปัน 2562ทัวร์เวียดนามเหนือ เมืองไฮฟอง เมืองฮาลอง ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต ท่าเรือโห่งไก ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ ถ้ำนางฟ้า เกาะไก่ชน เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก เมืองฮานอย เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน ภูเขาปากมังกร ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาว วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย  จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์
วันเดินทาง : 01–05 เม.ย. 63/03–07 เม.ย. 63 (วันจักรี)/08–12 เม.ย. 63/10–14 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)/15–19 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)22–26 เม.ย. 63/29 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 (วันแรงงาน)/01–05 พ.ค. 63 (วันแรงงาน)/06–10 พ.ค. 63 (วันวิสาขบูชา)/08–12, 13–17, 20–24 พ.ค. 63/03–07 มิ.ย. 63 (วันเฉลิมฯพระราชินี)/10–14, 17–21 มิ.ย. 63/03–07 ก.ค. 63 (วันอาสาฬหบูชา)/08–12 ก.ค. 63/22–26 ก.ค. 63/24–28 ก.ค. 63 (วันเฉลิมฯพระเจ้าอยู่หัว)/05–09 ส.ค. 63/12–16 ส.ค. 63 (วันแม่)/19–23, 26–30 ส.ค. 63/09–13, 16–20, 23–27 ก.ย. 63/30 ก.ย. – 04 ต.ค. 63/07–11 ต.ค. 63/09–13 ต.ค. 63 (วันสวรรคต ร.๙)/14–18 ต.ค. 63/16–20 ต.ค. 63/21–25 ต.ค. 63 (วันปิยะมหาราช)/23–27 ต.ค. 63 (วันปิยะมหาราช)
ราคาทัวร์ :  11,999 - 16,999 บาท
สายการบิน :   Viet Jet Air (VJ)
Code:   A2-ZHAN19-5D4N-VJแอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ซาปา เขาฮามลอง นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ฮาลอง ร้านยา ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง ฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า ร้านหยก
วันเดินทาง : 20-24, 25-29 พ.ย.62/04-08, 11-15, 18-22, 25-29 ธ.ค.62/30 ธ.ค.62-03 ม.ค.63/01-05, 08-12, 15-19, 22-26 ม.ค.63/29 ม.ค.-02 ก.พ.63/05-09, 12-16, 19-23 ก.พ.63/26 ก.พ-01 มี.ค.63/04-08, 11-15, 18-22, 25-29 มี.ค.63/01-05 เม.ย.63/08-12, 15-19, 22-26 เม.ย.63/29 เม.ย.-03 พ.ค.63 
ราคาทัวร์ :  13,900 - 15,900 บาท
สายการบิน :   THAI LION AIR (SL)
Code:   ABI-VN07-5D4N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม ที่เที่ยวใหม่ !! สะพานแก้วมังกรเมฆ เมืองซาปาบรรยากาศขุนเขา..พักซาปา 2 คืน หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกซิลเวอร์ อิ่มอร่อยสุกี้ปลาแซลมอล อาหารขึ้นชื่อซาปา SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง อาหารกว่า 200 ชนิด แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
วันเดินทาง07–10, 08–11, 14–17, 21–24 ก.พ. 63/28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63/06–09, 13–16, 20–23, 27–30 มี.ค. 63/03–06, 04–07, 11–14, 12–15, 13–16 , 17–20, 24–27 เม.ย. 63/01–04, 03–06, 05–08, 06-09, 08–11, 15–18, 22–25 พ.ค. 63/03–06, 04–07, 25–28, 26–29, 27–30 ก.ค. 63/09–12, 14–17, 21–24, 28–31 ส.ค. 63/04–07, 11–14, 18–21, 25–28 ก.ย. 63/01–04, 02–05, 03–06, 08–11, 09–12, 10–13, 15–18, 16–19, 17–20, 20–23, 21–24 ต.ค. 63

ราคาทัวร์ :  9,999 - 15,900  บาท
สายการบิน :   Viet Jet Air (VJ)
Code:  APB-PVN12-4D3N-VJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามทัวร์เวียดนามเหนือ เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ เมืองฮานอย ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ เมืองลาวไก ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม เมืองซาปา หมู่บ้านก๊าตก๊าต อิสระ ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต สะพานแก้วมังกรเมฆ น้ำตกสีเงิน นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว) นั่งกระเช้าฟานซิปัน เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทาง :  02–05 เม.ย. 63/03–06 เม.ย. 63 (วันจักรี)/09–12 เม.ย. 63/13–16 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)/14–17 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)/16–19 เม.ย. 63/23–26 เม.ย. 63/30 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 (วันแรงงาน)/01–04 พ.ค. 63 (วันแรงงาน/วันฉัตรฯ)/07–10 พ.ค. 63/14–17 พ.ค. 63/21–24 พ.ค. 63/28–31 พ.ค. 63/03–06 มิ.ย. 63 (วันเฉลิมฯพระราชินี)/04–07, 05–08, 11–14, 12–15, 13–16, 18–21, 19–22, 25–28, 26–29 มิ.ย. 63/04–07 ก.ค. 63 (วันอาสาฬบูชา)/05–08 ก.ค. 63/17–20 ก.ค. 63/25–28 ก.ค. 63 (วันเฉลิมฯพระเจ้าอยู่หัว)/06–09, 07–10, 13–16, 14–17, 20–23, 21–24, 27–30, 28–31 ส.ค. 63/04–07 ก.ย. 63
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   13,999 บาท
สายการบิน :  AIR ASIA (FD)
Code :  A2-ZHAN16-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Nagoya...

ทัวร์ญี่ปุ่น สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ เส้นทางสายโรแมนติค...

«
»