วันเสาร์, 23 กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา สงกรานต์ 2562 / 2019 ฟานซีปัน เที่ยวเวียดนาม 2562 ซาปา ราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ยอดเขาฟานซีปัน ซาปา เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปัน สงกรานต์ 2019ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน สงกรานต์ 2019 เมืองไฮฟอง เมืองฮาลอง ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต เมืองฮาลอง ท่าเรือโห่งไก ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ ถ้ำนางฟ้า เกาะไก่ชน เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก เมืองฮานอย เมืองฮานอย เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน ภูเขาปากมังกร ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต เมืองซาปา นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาว วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์
วันเดินทาง :  22-26 ก.พ./ 8-12, 22-26 มี.ค./ 29 มี.ค.-2 เม.ย./ 5-9, 12-16, 19-23 เม.ย./ 10-14, 17-21 พ.ค./ 9-13, 23-27 ส.ค.62
ราคาทัวร์เวียดนาม :  12,999 - 19,999 บาท
สายการบิน :  Vietjet Air (VJ)
Code :  A2-HAN02-5D4N-VJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปัน สงกรานต์ 2562ทัวร์เวียดนาม สงกรานต์ 2562 THE HIGHEST FANSIPAN ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์  เมืองฮานอย ลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านก๊าตก๊าต ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ภูเขาฮามรอง น้ำตกสีเงิน กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน ชายแดนเวียดนาม+จีน ตลาดก๊กเลี้ยว เมืองนิงบิงห์ หรือฮาลองบก เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือกระจาด ตลาดพื้นเมือง วัดบายดิงห์
วันเดินทาง22-25 ก.พ./ 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 มี.ค./ 12-15 เม.ย./ 16-19 พ.ค./ 7-10 มิ.ย./ 5-8, 13-16, 14-17 ก.ค./ 2-5, 8-11 ส.ค.62
ราคาทัวร์ :   13,999 - 17,999 บาท
ายการบิน :    AIR ASIA (FD)
Code:   A2-HAN05-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม สงกรานต์ 2019ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน สงกรานต์ 2019 ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย  ฮาลอง ฟานซิปัน ไฮไลท์!!  ล่องเรืออ่าวฮาลองชมมรดกโลก ลิ้มรสอาหารทะเล ชมนาขั้นบันได ขึ้นกระเช้าชมวิว ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านชาวเขา CAT CAT น้ำตกซิลเวอร์ ช้อปปิ้งถนน 36สาย
วันเดินทาง 12-15 เมษายน 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 22,900  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:   A1-HAN-4D3N-TG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

vietnam_team_tour11ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ปีใหม่ 2562 กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม จีน ลาวไก ตลาดซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทาง5-8, 7-10, 12-15, 14-17, 19-22, 21-24, 26-29, 28-31 ต.ค./ 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 พ.ย./ 30 พ.ย.- 3 ธ.ค./ 2-5, 7-10, 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26, 28-31 ธ.ค./ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.62 / 4-7, 6-9, 11-14, 13-16, 18-21, 20-23, 25-28, 27-30 ม.ค./ 1-4, 3-6, 8-11, 10-13, 15-18, 17-20, 22-25, 24-27 ก.พ./ 1-4, 3-6, 8-11, 10-13, 15-18, 17-20, 22-25, 24-27 มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900 - 14,900  บาท
สายการบิน :   Lion Air (SL)
Code:   ABI-VN05-4D3N-SL
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามเหนือ นิงห์บิงห์ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลองเบย์ เยี่ยมชมย่านโบราณ ชมกรุงฮานอย เดินทางสู่เมืองซาปา เมืองเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม นั่งรถไฟขึ้นสู่สถานีขึ้นกระเช้าฟานซีปัน เที่ยวชมกรุงฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง นำท่านล่องเรือฮาลองบกที่เมืองนิงห์บิงห์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทาง
พฤศจิกายน  7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 พ.ย./ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค./ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค./ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค.61
ธันวาคม  1-5, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 26-30, 27-31 ธ.ค./ 28 ธ.ค.61 - 1 ม.ค./ 29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
มกราคม  2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ม.ค./ 30 ม.ค. - 3 ก.พ./ 31 ม.ค. - 4 ก.พ.62
กุมภาพันธ์  1-5, 2-6, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 27 ก.พ. - 3 มี.ค./ 28 ก.พ. - 4 มี.ค.62
มีนาคม  1-5, 2-6, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23- 27, 27-31 มี.ค./ 28 มี.ค.- 1 เม.ย./ 29 มี.ค. - 2 เม.ย./ 30 มี.ค. - 3 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น 12,888 -18,888  บาท
สายการบินVietnam Airline (VN)
Code:   ATNP-VN-5D4N-VN03

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม กระเช้าฟานซีปันทัวร์เวียดนาม สงกรานต์ 2019 ฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน พิเศษพักเมือง ซาปา 2 คืน, ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, พิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน ,Buffet Sen ช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย
วันเดินทาง 10-13 ม.ค./ 31 ม.ค.- 3 ก.พ./ 14-17, 21-24, 22-25 ก.พ./ 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 มี.ค./ 29 มี.ค.- 1 เม.ย./ 4-7, 13-16, 18-21, 25-28 เม.ย./ 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 พ.ค.62
สายการบิน :   Air Asia [FD]
Code:   A5-HAN-4D3N-FD003


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

vietnam_team_tour24ทัวร์เวียดนามเหนือ...มอคโช (moc chau)-SaPa(FANSIPAN) 3วัน 2คืน (FD)(FD002)
ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
ชม Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา
ยอดเขาฟานซีปันสูง 3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน
ชมมอคโช (Moc Chau) จังหวัด Son Laที่ขึ้นชื่อว่า NEW DESTINATION
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่       ระลึกต่างๆ ฯลฯ
เที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market) ชมสินค้าท้องถิ่น
มีบริการ Free WiFi บนรถ
วันเดินทาง สิงหาคม 2561  -  กุมภาพันธ์  2562
สายการบินสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:   A5-FD002-3D2N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ FANSIPAN ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (FD) กรุงฮานอย , ลาวไก , ซาปา , ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต , ชมน้ำตกสีเงิน , ตลาดซาปา , นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน , นิงบิงห์ , ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) , ฮาลอง , ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง , ถ้ำนางฟ้า , หมู่บ้านชาวประมง , ถนน36สาย
วันเดินทาง27-30 ม.ค./06-09,13-16,20-23 ก.พ.,27 ก.พ.-02 มี.ค./03-06,10-13,17-20,24-27 มี.ค.,31 มี.ค.-03 เม.ย./
03-06,06-09,07-10,10-13,15-18,16-19,21-24,24-27 เม.ย.,28 เม.ย.-01 พ.ค.62
ราคาทัวร์ :  13900 - 15,900 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   ABI-VN061-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนาม THE WONDERFUL SAPA 3D2N (FD) 2562 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านตะวัน SILVER WATER FALL ด่านชายแดนเวียดนามจีน วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย
วันเดินทาง9-21, 26-28ม.ค./ 16-18 ก.พ./ 2-4, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค./ 5-7, 12-14, 27-29 เม.ย./ 10-12 พ.ค./ 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :  9,999 - 13,999  บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   A2-HAN14-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์ ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน  VJ สงกรานต์ 2019 ฮานอย , อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย , ฮานอย , ลาวไก , ซาปา , ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต , ชมน้ำตกสีเงิน , ตลาดซาปา , นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน , ยอดเขาฟานซีปัน , นิงห์บิงห์ , ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก , ทะเลสาบคืนดาบ , วัดหง๊อกเซิน , ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
วันเดินทาง : 02-06,09-13,16-20,23-27 ม.ค.,30 ม.ค.-03 ก.พ./06-10,13-17,20-24 ก.พ.,27 ก.พ.-03 มี.ค./
06-10,13-17,20-24,27-31 มี.ค./03-07,10-14,11-15,12-16,17-21,24-28 เม.ย.62
ราคาทัวร์ :  13,900 - 17,900 บาท
สายการบิน :   Viet Jet Air (VJ)
Code:   ABI-VN_005-5D4N-VJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์ ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนามเหนือ สงกรานต์ 2562 ฮานอย - ซาปา - ฟานซีปัน - นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน (TG)
พิเศษ..โดยสายการบินไทย สะสมไมล์ 50%
- พักโรงแรมเมืองตากอากาศซาปา พัก 2 คืน สมญานาม สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเหนือ
- ล่องเรือกระจาดจ่างอาน นิงห์บิงห์ มรดกโลกทางธรรมชาติ
- สุสานโฮจิมินจ์-บ้านพักลุงโฮ-เจดีย์เสาเดียว
- รวมค่ารถไฟไต่เขา รวมค่าขึ้นกระเช้าฟานซีปัน หลังคาอินโดจีน
- บุฟเฟ่ต์ขึ้นชื่อ SEN BUFFET  นานาชาติ อิ่มอร่อย อาหารกว่า 200 ชนิด
- สุกี้ปลาแซลมอน หม้อร้อน พร้อมจิบ..ไวน์แดง รสเลิศ
วันเดินทางวันที่  10-14 , 12-16 , 13-17 เม.ย. 62 (วันหยุดสงกรานต์)
ราคาทัวร์ :  19,555  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code : AAD-VN-01-5D4N-TG
 
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปันทัวร์เวียดนามเหนือ การบินไทย 2019 ชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส  และ วัดหงอกเซิน หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต หุบเขาปากมังกร-นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน ล่องเรือชมถ้ำจ่างอาดชมธรรมชาติฮาลองบก ช้อปปิ้งที่ตลาด Love Market ตลาดโก๊กเหลว ตลาดนิงห์บิงห์ ถนน 36 สาย FREE WIFI ON BUS
วันเดินทาง16-19 ก.พ./ 21-24 มี.ค./ 13-16 เม.ย./ 17-20 พ.ค./ 6-9 มิ.ย./ 14-17 ก.ค./ 9-12 ส.ค./ 12-15 ก.ย./ 11-14 ต.ค./ 14-17 พ.ย./ 5-8 ธ.ค.62 / 23-26 ม.ค./ 13-16 ก.พ./ 12-15 มี.ค.63
ราคาทัวร์ :  15,991 - 16,991  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:   ADC-VN-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปัน สงกรานต์ 2019ทัวร์เวียดนาม  สงกรานต์ 2019 เมืองฮานอย เมืองลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ภูเขาฮามรอง หรือภูเข้าปากมังกร น้ำตกสีเงิน กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน ชายแดนเวียดนาม-จีน ตลาดก๊กเลี้ยว เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือฮาลองบก เมืองนิงบิงห์ ถ้ำตามก๊ก  ล่องเรือกระจาด ตลาดพื้นเมือง วัดบายดิงห์ เมืองฮานอย
วันเดินทาง11 – 14 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ :  22,999  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:   A2-HAN03-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์ ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย - ซาปา - ฟานซีปัน - นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (TG)
พิเศษ..โดยสายการบินไทย สะสมไมล์ 50%
- พักโรงแรมเมืองตากอากาศซาปา พัก  2คืน สมญานาม สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามเหนือ
- ล่องเรือกระจาดจ่างอาน นิงห์บิงห์ มรดกโลกทางธรรมชาติ
- รวมค่ารถไฟไต่เขา รวมค่าขึ้นกระเช้าฟานซีปัน หลังคาอินโดจีน
- บุฟเฟ่ต์ขึ้นชื่อ SEN BUFFET  นานาชาติ อิ่มอร่อย อาหารกว่า 200 ชนิด
- สุกี้ปลาแซลมอน หม้อร้อน พร้อมจิบ..ไวน์แดง รสเลิศ
วันเดินทาง31 ม.ค.-3 ก.พ. / 14-17,22-25 ก.พ. / 8-11,13-16,21-24,28-31 มี.ค. / 5-8 เม.ย. 62 (วันหยุดวันจักรี)
ราคาทัวร์ :  15,555 - 18,555 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:   AAD-VN-01-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...