วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่ 2567 / 2024 เวียดนามเหนือ ฟานซีปัน ฮานอย ซาปา 2566 / 2023 เวียดนามเหนือ ฟานซีปัน เที่ยวเวียดนาม สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก ม๊กโจว ราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ยอดเขาฟานซีปัน ซาปา เวียดนามเหนือ

BT VN298 VZเวียดนามเหนือปีใหม่ ลาวไก ซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต โบสถ์หินซาปา ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต ซาปา  Moana Sapa นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ฮานอย นิงห์บิงห์ ล่องเรือตามก๊ก ฮาลอง Night Market ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า

วันเดินทาง : 30 ธันวาคม 2566 - 02 มกราคม 2567
ราคาทัวร์ : 22,999 บาท  
สายการบิน : Vietjet Air(VZ)
Code: ABT-VN298   
                                                                                                                         
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

BT VN297 VZทัวร์ซาปาปีใหม่ ลาวไก ซาปา โบสถ์หินซาปา ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต ซาปา นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน Moana Sapa หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ฮานอย จตุรัสบาดิ่ญ โบสถ์ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย ฮานาม จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” ฮานอย   

วันเดินทาง : 30 ธันวาคม 2566 - 02 มกราคม 2567
ราคาทัวร์ : 28,999 บาท  
สายการบิน : Vietjet Air(VZ)
Code: ABT-VN297  
                                                                                                                         
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ขึ้นเชียงใหม่ทัวร์เวียดนามเหนือ ขึ้นสนามบินเชียงใหม่ จังหวัดลาวไก ซาปา  หมู่บ้านชาวเขา นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน Moana Sapa ตลาดซาปา ฮานาม จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” ฮานอย จัตุรัสบาดิ่ญ โบสถ์ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกซิน ถนน 36 สาย
วันเดินทาง : เมษายน - กันยายน 2566
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  14,999 - 17,999 บาท
สายการบิน AIR ASIA (FD)
Code:   ABT-CNXHAN14-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

ทัวร์เวียดนามเหนือ ขึ้นสนามบินเชียงใหม่ทัวร์เวียดนามเหนือ สนามบินเชียงใหม่ วัดเฉินก๊วก นิงห์บิงห์ ล่องเรือตามก๊ก ฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า ฮานอย จัตุรัสบาดิ่ญ โบสถ์ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกซิน ถนน 36 สาย
วันเดินทาง
: เมษายน - กันยายน 2566
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  14,888 - 18,888  บาท
สายการบิน  สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:   ABT-CNXHAN15-4D3N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

BT VN296 VZทัวร์เวียดนามเหนือปีใหม่ 2567 ลาวไก ซาปา โบสถ์หินซาปา ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน Moana Sapa หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ฮานอย จตุรัสบาดิ่ญ โบสถ์ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”  
วันเดินทาง : 30 ธันวาคม 2566 - 02 มกราคม 2567
ราคาทัวร์ : 25,999 บาท  
สายการบิน : Vietjet Air(VZ)
Code: ABT-VN296                  
       
                                                                                                  
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

RJTGHAN02 ทัวร์เวียดนาม ซาปา พรีเมี่ยม การบินไทยทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย ลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน เมืองซาปา โบสถ์หินซาปา ถนนคนเดินซาปา เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต  นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน ยอดเขาฟานซีปัน ฮานอย สุสานโฮจิมินห์ ทะเลสาบคืนดาบ ถนน 36 สาย ทะเลสาบตะวันตก วัดเฉินก๊วก นิงบิงห์ ล่องเรือกระจาด ถ้ำตามก๊ก    

วันเดินทาง :  19–22 ต.ค./ 23-26 พ.ย./ 27–30 ธ.ค.66
ราคาทัวร์เริ่ม  : 23,919  บาท  
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:  ARJ-HAN02-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

HAN10ทัวร์เวียดนามเหนือฮานอย ฟานซีปัน นิงบิงห์ 4วัน3คืน นอนซาปา2คืน (FD)
เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์หินซาปา – ถนนคนเดินซาปา-MOANA CAFÉ – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน-เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉินก๊วก – สุสานลุงโฮ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย -หมู่บ้านธูป – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือตามก๊ก – เมืองฮานอย

วันเดินทาง : 03 – 06 ,04 – 07,05 – 08 ,10 – 13,11 – 14,14 – 17,18 – 21,19 – 22 ,24 – 27,25 – 28,26 – 29,27 – 30,28 – 31 ตุลาคม 2566,31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2566 | 02 – 05,09 – 12,17 – 20,23 – 26 พฤศจิกายน 2566,29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566,30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 | 04 – 07,06 – 09,10 – 13,12 – 15 ,15 – 18,24 – 27 ธันวาคม 2566
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 15,999 บาท
สายการบิน : Air Asia(FD)
Code : AGS-HAN10

                                                                                                                                                                  


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

VHAN43VUทัวร์เวียดนามเหนือราคาถูกปีใหม่ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน (VU)  เมืองหล่าวกาย -เมืองหล่าวกาย - เมืองซาปา - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTION TOUR เขาฟานซิปัน - หมู่บ้านต่าฟาน (ชมนาขั้นบันได)-เมืองซาปา - โมอาน่าคาเฟ่ - กรุงฮานอย - ร้านเยื่อไผ่ - โบสถ์เซนต์โจเซฟ - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงฮานอย - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก

วันเดินทาง : 02 - 05 พฤศจิกายน 2566,09 - 12 พฤศจิกายน 2566,16 - 19 พฤศจิกายน 2566,23 – 26 พฤศจิกายน 2566,30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566,01 – 04 ธันวาคม 2566,02 - 05 ธันวาคม 2566,07 – 10 ธันวาคม 2566,08 - 11 ธันวาคม 2566,09 - 12 ธันวาคม 2566,14 - 17 ธันวาคม 2566,21 - 24 ธันวาคม 2566,28 - 31 ธันวาคม 2566,29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567**เทศกาลปีใหม่**,30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567
**เทศกาลปีใหม่**
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 9,999 บาท
สายการบิน : Vietravel airlines(VU)
Code: AVHAN34VU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว JAPAN ALPS KAMIKOCHI PINKMOSS 7D4N(TG)ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ),หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ทุ่งพิงค์มอส...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ คามิโคจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนาคามาชิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สะพานนาคะบาชิ มัตสึโมโต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต ออนเซน กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ออนเซน ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 นากาโนะ ชมหมู่บ้านโบราณสึมาโกะจุคุ เส้นทางนาคาเซ็นโด (Nakasendo)...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 กิฟุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก เดินชมเขตเมืองเก่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ประเทศญี่ปุ่น เมืองกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ อุทยานคามิโคจิ เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น”...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” ...

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN กำแพงหิมะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์...

«
»