วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา สงกรานต์ 2562 / 2019 ฟานซีปัน เที่ยวเวียดนาม 2562 ซาปา ราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ยอดเขาฟานซีปัน ซาปา เวียดนามเหนือ

vietnam_team_tour11ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ปีใหม่ 2562 กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม จีน ลาวไก ตลาดซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทาง5-8, 7-10, 12-15, 14-17, 19-22, 21-24, 26-29, 28-31 ต.ค./ 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 พ.ย./ 30 พ.ย.- 3 ธ.ค./ 2-5, 7-10, 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26, 28-31 ธ.ค./ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.62 / 4-7, 6-9, 11-14, 13-16, 18-21, 20-23, 25-28, 27-30 ม.ค./ 1-4, 3-6, 8-11, 10-13, 15-18, 17-20, 22-25, 24-27 ก.พ./ 1-4, 3-6, 8-11, 10-13, 15-18, 17-20, 22-25, 24-27 มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900 - 14,900  บาท
สายการบิน :   Lion Air (SL)
Code:   ABI-VN05-4D3N-SL
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามเหนือ นิงห์บิงห์ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลองเบย์ เยี่ยมชมย่านโบราณ ชมกรุงฮานอย เดินทางสู่เมืองซาปา เมืองเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม นั่งรถไฟขึ้นสู่สถานีขึ้นกระเช้าฟานซีปัน เที่ยวชมกรุงฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง นำท่านล่องเรือฮาลองบกที่เมืองนิงห์บิงห์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทาง
พฤศจิกายน  7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 พ.ย./ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค./ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค./ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค.61
ธันวาคม  1-5, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 26-30, 27-31 ธ.ค./ 28 ธ.ค.61 - 1 ม.ค./ 29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
มกราคม  2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ม.ค./ 30 ม.ค. - 3 ก.พ./ 31 ม.ค. - 4 ก.พ.62
กุมภาพันธ์  1-5, 2-6, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 27 ก.พ. - 3 มี.ค./ 28 ก.พ. - 4 มี.ค.62
มีนาคม  1-5, 2-6, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23- 27, 27-31 มี.ค./ 28 มี.ค.- 1 เม.ย./ 29 มี.ค. - 2 เม.ย./ 30 มี.ค. - 3 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น 12,888 -18,888  บาท
สายการบินVietnam Airline (VN)
Code:   ATNP-VN-5D4N-VN03

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม กระเช้าฟานซีปันทัวร์เวียดนาม สงกรานต์ 2019 ฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน พิเศษพักเมือง ซาปา 2 คืน, ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, พิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน ,Buffet Sen ช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย
วันเดินทาง 10-13 ม.ค./ 31 ม.ค.- 3 ก.พ./ 14-17, 21-24, 22-25 ก.พ./ 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 มี.ค./ 29 มี.ค.- 1 เม.ย./ 4-7, 13-16, 18-21, 25-28 เม.ย./ 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 พ.ค.62
สายการบิน :   Air Asia [FD]
Code:   A5-HAN-4D3N-FD003


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

vietnam_team_tour24ทัวร์เวียดนามเหนือ...มอคโช (moc chau)-SaPa(FANSIPAN) 3วัน 2คืน (FD)(FD002)
ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
ชม Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา
ยอดเขาฟานซีปันสูง 3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน
ชมมอคโช (Moc Chau) จังหวัด Son Laที่ขึ้นชื่อว่า NEW DESTINATION
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่       ระลึกต่างๆ ฯลฯ
เที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market) ชมสินค้าท้องถิ่น
มีบริการ Free WiFi บนรถ
วันเดินทาง สิงหาคม 2561  -  กุมภาพันธ์  2562
สายการบินสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:   A5-FD002-3D2N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนาม THE WONDERFUL SAPA 3D2N (FD)  ปีใหม่ 2562 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านตะวัน SILVER WATER FALL ด่านชายแดนเวียดนามจีน วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย
วันเดินทาง30 พ.ย. – 02 ธ.ค. / 1 – 3 , 09 – 11 , 15 – 17 , 29 – 31 , 31 ธ.ค.-2  ม.ค. / 19-21, 26-28ม.ค./ 16-18 ก.พ./ 2-4, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค./ 5-7, 12-14, 27-29 เม.ย./ 10-12 พ.ค./ 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :  9,999 - 17,888  บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   A2-HAN14-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ปีใหม่2561ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์ กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางขึ้นกระเช้าขึ้นฟานซีปัน ซาปา ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทาง19-22, 26-29 ส.ค./ 9-12, 16-19, 23-26 ก.ย./ 30 ก.ย.- 3 ต.ค./ 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 ต.ค./ 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 พ.ย./ 2-5, 9-12, 16-19, 23-26, 25-28 ธ.ค.61/ 6-9, 13-16 ม.ค.62
ราคาทัวร์ :  11,900 - 15,900 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   ABT-VN05-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ปีใหม่2561ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์ กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ซาปา เขาฮามลอง นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก ลาวไก ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ฮาลอง ร้านยา ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง ฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า
วันเดินทาง15-19, 22-26 พ.ย./ 29 พ.ย.-3 ธ.ค./ 5-9, 6-10, 20-24 ธ.ค./ 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ม.ค./ 31 ม.ค.-4 ก.พ./ 7-11, 14-18, 21-25 ก.พ./ 28 ก.พ.-4 มี.ค./ 7-11, 14-18, 21-25 มี.ค./ 28 มี.ค.-1 เม.ย.62
ราคาทัวร์ :  14,900 - 20,900 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   ABT-VN07-5D4N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์ กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ซาปา เขาฮามลอง นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก ลาวไก ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ฮาลอง ร้านยา ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง ฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า
วันเดินทาง3-6, 20-23, 27-30 ม.ค./ 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 มี.ค./ 31 มี.ค.-3 เม.ย./ 7-10, 21-24 เม.ย./ 28 เม.ย.-1 พ.ค.62
ราคาทัวร์ :  13,900 - 14,900 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   ABT-VN061-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ฮาลองเบย์ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 2019 เมืองฮานอย เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ เมืองฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ ถ้ำสวรรค์ เกาะไก่ชน เมืองฮานอย ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว วัดเจิ่นกว๊อก สะพานแสงอาทิตย์ วัดหงอกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทาง :   18-20, 25-27 ม.ค./ 15-17, 22-24 ก.พ./ 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค.62
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   9,999 - 11,999 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
Code :  A2-BZHAN15-3D3N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

อ่านเพิ่มเติม...