วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 2562 / 2019 ฟานซีปัน เที่ยวเวียดนาม ปีใหม่ 2563 ซาปา ราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ยอดเขาฟานซีปัน ซาปา เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปัน สงกรานต์ 2019ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน สงกรานต์ 2019 เมืองไฮฟอง เมืองฮาลอง ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต เมืองฮาลอง ท่าเรือโห่งไก ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ ถ้ำนางฟ้า เกาะไก่ชน เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก เมืองฮานอย เมืองฮานอย เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน ภูเขาปากมังกร ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต เมืองซาปา นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาว วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์
วันเดินทาง :  22-26 ก.พ./ 8-12, 22-26 มี.ค./ 29 มี.ค.-2 เม.ย./ 5-9, 12-16, 19-23 เม.ย./ 10-14, 17-21 พ.ค./ 9-13, 23-27 ส.ค.62
ราคาทัวร์เวียดนาม :  12,999 - 19,999 บาท
สายการบิน :  Vietjet Air (VJ)
Code :  A2-HAN02-5D4N-VJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน SL (HAN03)
เมืองลาวไก , เมืองซาปา , หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต , น้ำตกสีเงิน , นั่งรถรางเมืองซาปา , นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน , เมืองฮานอย , ช้อปปิ้งถนน36สาย , เมืองนิงบิงห์ , ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก , ถ้ำตามก๊ก , เมืองฮาลอง , ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ , ถ้ำนางฟ้า , หมู่บ้านชาวประมง
วันเดินทางวันเดินทาง :  วันที่ 19 - 22 เม.ย., 28 เม.ย. - 01 พ.ค./ 19 - 22 พ.ค./ 09 - 12, 23 - 26 มิ.ย./ 14 - 17, 28 - 31 ก.ค./ 09 - 12, 11 - 14 ส.ค., 30 ส.ค. - 02 ก.ย./ 13 - 16, 20 - 23, 27 - 30 ก.ย./ 04 - 07, 11 - 14, 13 - 16, 18 - 21, 20 - 23, 25 - 28 ต.ค./ 01 - 04, 08 - 11, 15 - 18, 22 - 25 พ.ย., 29 พ.ย. - 02 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ :   10,989  บาท
ายการบิน :    THAI LION AIR (SL)
Code:   AGS-HAN03-4D3N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปัน สงกรานต์ 2562ทัวร์เวียดนาม สงกรานต์ 2562 THE HIGHEST FANSIPAN ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์  เมืองฮานอย ลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านก๊าตก๊าต ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ภูเขาฮามรอง น้ำตกสีเงิน กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน ชายแดนเวียดนาม+จีน ตลาดก๊กเลี้ยว เมืองนิงบิงห์ หรือฮาลองบก เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือกระจาด ตลาดพื้นเมือง วัดบายดิงห์
วันเดินทาง22-25 ก.พ./ 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 มี.ค./ 12-15 เม.ย./ 16-19 พ.ค./ 7-10 มิ.ย./ 5-8, 13-16, 14-17 ก.ค./ 2-5, 8-11 ส.ค.62
ราคาทัวร์ :   13,999 - 17,999 บาท
ายการบิน :    AIR ASIA (FD)
Code:   A2-HAN05-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปันทัวร์เวียดนาม DOUBLE FANSIPAN 3D2N (FD) พ.ค.-มิ.ย.61 (HAN11) สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก เต็มอิ่ม..พักซาปา 2 คืน เที่ยวซาปา!! ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขึ้นกระเช้าชมความสวยงาม "ยอดเขาฟานซิปัน" จตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - วัดเจดีย์เสาเดียว - หมู่บ้าน CAT CAT - น้ำตกสีเงิน - ถนน 36 สาย
วันเดินทาง6-9, 7-10, 10-13, 15-18, 16-19, 21-24, 24-27 เม.ย./ 28 เม.ย.- 1 พ.ค./ 5-8, 8-11, 12-15, 15-18, 26-29 พ.ค./ 2-5, 16-19 มิ.ย./ 30 มิ.ย.-3 ก.ค.62
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   ABI-VN061-4D-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

vietnam_team_tour11ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3 วัน 2 คืน SL (HAN02)
เมืองนิงบิงห์ , ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก , เมืองฮาลอง , ล่องอ่าวฮาลองเบย์ , ถ้ำนางฟ้า , หมู่บ้านชาวประมง , เมืองฮานอย , ทะเลสาบคืนดาบ , สะพานแสงอาทิตย์ , วัดหงอกเซิน , โชว์หุ่นกระบอกน้ำ , จัตุรัสบาดิงห์ , สุสานโฮจิมินห์ , ทำเนียบประธานาธิบดี , บ้านพักลุงโฮ , วัดเจดีย์เสาเดียว , วัดเจิ่นกว๊อก , วิหารวรรณกรรม , ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทางวันที่ 03 - 05, 10 - 12, 17 - 19 พ.ค., 31 พ.ค. - 02 มิ.ย./ 21 - 23 มิ.ย./ 19 - 21 ก.ค./ 16 - 18 ส.ค./ 06 - 08, 23 - 25 ก.ย./ 07 - 09, 18 - 20 ต.ค./ 08 - 10, 25 - 27 พ.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  7,989  บาท

สายการบิน :   THAI LION AIR (SL)
Code:   AGS-HAN02-3D2N-SL


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม กระเช้าฟานซีปันทัวร์เวียดนาม สงกรานต์ 2019 ฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน พิเศษพักเมือง ซาปา 2 คืน, ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, พิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน ,Buffet Sen ช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย
วันเดินทาง 10-13 ม.ค./ 31 ม.ค.- 3 ก.พ./ 14-17, 21-24, 22-25 ก.พ./ 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 มี.ค./ 29 มี.ค.- 1 เม.ย./ 4-7, 13-16, 18-21, 25-28 เม.ย./ 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 พ.ค.62
สายการบิน :   Air Asia [FD]
Code:   A5-HAN-4D3N-FD003


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ปีใหม่2561ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน SL (HAN01)
เมืองฮานอย , เมืองลาวไก , เมืองซาปา , น้ำตกสีเงิน , ตลาดซาปา , หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต , นั่งรถรางเมืองซาปา , นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน , เมืองลาวไก , ทะเลสาบคืนดาบ , สะพานแสงอาทิตย์ , วัดหงอกเซิน , อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย , โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

วันเดินทางวันเดินทาง :  วันที่ 24 - 26, 26 - 28 เม.ย./ 01 - 03, 03 - 05, 08 - 10, 17 - 19, 22 - 24 พ.ค./ 07 - 09, 14 - 16, 28 - 30 มิ.ย./ 05 - 07, 12 - 14, 15 - 17, 26 - 28, 29 - 31 ก.ค./ 02 - 04, 09 - 11, 12 - 14, 23 - 25 ส.ค., 30 ส.ค. - 01 ก.ย./ 04 - 06, 11 - 13, 13 - 15, 18 - 20, 20 - 22, 25 - 27, 27 - 29 ก.ย., 30 ก.ย. - 02 ต.ค./ 02 - 04, 04 - 06, 09 - 11, 11 - 13, 14 - 16, 16 - 18, 21 - 23, 23 - 25, 25 - 27, 28 - 30 ต.ค., 30 ต.ค. - 01 พ.ย./ 01 - 03, 06 - 08, 13 - 15, 15 - 17, 20 - 22, 22 - 24, 27 - 29 พ.ย., 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
ราคาทัวร์ :   9,989   บาท
สายการบิน :   Thai Lion Air (SL)
Code:   AGS-HAN01-3D2N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ FANSIPAN ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (FD) กรุงฮานอย , ลาวไก , ซาปา , ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต , ชมน้ำตกสีเงิน , ตลาดซาปา , นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน , นิงบิงห์ , ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) , ฮาลอง , ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง , ถ้ำนางฟ้า , หมู่บ้านชาวประมง , ถนน36สาย
วันเดินทาง27-30 ม.ค./06-09,13-16,20-23 ก.พ.,27 ก.พ.-02 มี.ค./03-06,10-13,17-20,24-27 มี.ค.,31 มี.ค.-03 เม.ย./
03-06,06-09,07-10,10-13,15-18,16-19,21-24,24-27 เม.ย.,28 เม.ย.-01 พ.ค.62
ราคาทัวร์ :  13900 - 15,900 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   ABI-VN061-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนาม THE WONDERFUL SAPA 3D2N (FD) 2562 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านตะวัน SILVER WATER FALL ด่านชายแดนเวียดนามจีน วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย
วันเดินทาง9-21, 26-28ม.ค./ 16-18 ก.พ./ 2-4, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค./ 5-7, 12-14, 27-29 เม.ย./ 10-12 พ.ค./ 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ :  9,999 - 13,999  บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   A2-HAN14-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปัน 2562ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน  VJ  2019 ฮานอย , อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย , ฮานอย , ลาวไก , ซาปา , ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต , ชมน้ำตกสีเงิน , ตลาดซาปา , นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน , ยอดเขาฟานซีปัน , นิงห์บิงห์ , ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก , ทะเลสาบคืนดาบ , วัดหง๊อกเซิน , ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
วันเดินทาง : 1-5, 8-12, 15-19, 16-20, 22-26 พ.ค./ 29 พ.ค.-2 มิ.ย./ 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย./ 3-7, 10-14, 13-17, 17-21, 24-28 ก.ค./ 31 ก.ค.-4 ส.ค./ 7-11, 14-18, 21-25 ส.ค./ 28 ส.ค.-1 ก.ย./ 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย.62
ราคาทัวร์ :  13,900 - 16,900 บาท
สายการบิน :   Viet Jet Air (VJ)
Code:   ABI-VN005-5D4N-VJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปันทัวร์เวียดนามเหนือ การบินไทย 2019 ชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส  และ วัดหงอกเซิน หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต หุบเขาปากมังกร-นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน ล่องเรือชมถ้ำจ่างอาดชมธรรมชาติฮาลองบก ช้อปปิ้งที่ตลาด Love Market ตลาดโก๊กเหลว ตลาดนิงห์บิงห์ ถนน 36 สาย FREE WIFI ON BUS
วันเดินทาง17-20 พ.ค./ 14-17 ก.ค./ 9-12 ส.ค./ 12-15, 27-30 ก.ย./ 11-14 ต.ค./ 5-8 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ :  14,991 - 16,991  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:   ADC-VN-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 2019 กรุงฮานอย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา เขาฮามลอง ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทาง19-22, 26-29 เม.ย./ 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 พ.ค./ 5-8, 12-15, 13-16, 26-29 ก.ค./ 2-5, 9-12, 10-13, 23-26 ส.ค./ 30 ส.ค.- 2 ก.ย./ 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ก.ย.62
ราคาทัวร์ :  11,900 - 13,900 บาท
สายการบิน :   Viet Jet (VZ)
Code:   ABT-VN06-4D3N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ปีใหม่2561ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์ กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ซาปา เขาฮามลอง นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก ลาวไก ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ฮาลอง ร้านยา ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง ฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า
วันเดินทาง14-18, 21-25 มี.ค./ 28 มี.ค.-1 เม.ย./ 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 เม.ย./ 1-5, 9-13, 16-20, 23-27 พ.ค./ 30 พ.ค.- 3 มิ.ย./ 6-10, 20-24 มิ.ย./ 4-8, 18-22, 25-29 ก.ค./ 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 ส.ค.62
ราคาทัวร์ :  14,900 - 17,900 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   ABT-VN07-5D4N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ปีใหม่2561ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์ กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ซาปา เขาฮามลอง นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก ลาวไก ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ฮาลอง ร้านยา ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง ฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า
วันเดินทาง14-18, 21-25 มี.ค./ 28 มี.ค.-1 เม.ย./ 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 เม.ย./ 1-5, 9-13, 16-20, 23-27 พ.ค./ 30 พ.ค.- 3 มิ.ย./ 6-10, 20-24 มิ.ย./ 4-8, 18-22, 25-29 ก.ค./ 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 ส.ค.62
ราคาทัวร์ :  14,900 - 17,900 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   ABT-VN07-5D4N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...