วันอาทิตย์, 21 ตุลาคม 2561

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย 2018 / 2561 เที่ยวเวียดนาม ซาปา ปีใหม่ 2562 / 2019 ราคาถูก ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ยอดเขาฟานซีปัน ซาปา เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนาม ซาปา 2561ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา เมืองฮานอย เมืองซาปา เมืองซาปา ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) ตลาด LOVE MARKET เมืองซาปา เมืองฮานอย วัดเจิ่นกว๊อก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ท่าอากาศยานนอยไบ
วันเดินทาง :  6-9, 14-17, 20-23 ก.ย./ 28 ก.ย.-1 ต.ค./ 4-7, 12-15, 13-16, 20-23, 26-29 ต.ค./ 1-4, 9-12, 15-18, 23-26 พ.ย./ 29 พ.ย. -2 ธ.ค./ 7-10, 8-11, 14-17, 20-23, 28-31 ธ.ค.61
ราคาทัวร์เวียดนาม :  9,888 - 13,888 บาท
สายการบิน :  Vietjet Air (VJ)
Code :  A2-VN-SP-4D3N-VJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ปีใหม่2561ทัวร์เวียดนาม NICE NORTH SAPA 4 วัน 3 คืน (VJ) ส.ค.-ต.ค.61 (HAN13)  บินตรงสู่เมืองไฮฟอง โดยสายการบิน  VIETJET AIR ซาปา สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ ชมนาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านชาวเขากั๊ก กั๊ต * น้ำตกสีเงิน * ตลาด LOVE MARKET * ภูเขาฮามรอง * ทะเลสาบคืนดาบ * วัดหงอกเซิน * จัตุรัสบาดิงห์ * สุสานโฮจิมนห์ * ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทางวันที่ 31 ส.ค. – 03 ก.ย. , 07 – 10 , 14 – 17 , 21 – 24 กันยายน , 12 – 15 , 19 – 22 , 26 – 29 ตุลาคม 2561
สายการบิน :   VIETJET AIR  (VJ)
Code:   A2-HAN13-4D-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนาม FANSIPAN IN LOVE ปีใหม่ 2562 เมืองฮานอย ถนน 36 สาย ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET เมืองซาปา หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) ยอดเขาฟานซิปัน กระเช้าไฟฟ้า ตลาด LOVE MARKET เมืองซาปา เมืองฮานอย วัดเจิ่นกว๊อก
วันเดินทาง1-4 ก.ย./ 13-16, 20-23 ต.ค./ 10-13, 17-20, 24-27 พ.ย./ 2-5, 8-11 ธ.ค./ 29 ธ.ค.-1 ม.ค.62
ราคาทัวร์ :   12,888 - 19,888 บาท
ายการบิน :    QATAR AIRWAYS  (QR)
Code:   A2-HAN09-4D3N-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

vietnam_team_tour11ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง สุดมันส์ที่ Ha Long Park 3วัน 2คืน (QR)(QR002) ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ของ อ่าวฮาลอง
ชมถ้ำานางฟ้า หรือ ถ้ำาสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย
สวนสนุก Ha Long Park สวนสนุกแห่งใหม่ที่ฮาลอง
นั่งกระเช้า 2 ชั้น ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Buffet Sen)
อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพื้นเมืองฮาลอง
อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า ที่ ฮานอย
มีบริการ Free WiFi บนรถ
วันเดินทาง กันยายน  -  ธันวาคม  2561

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900  บาท
สายการบิน :   สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส (QR)
Code:   A5-QR002-3D2N-QR


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

vietnam_team_tour11ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan) 4วัน 3คืน (QR)(QR001)  
•เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย
•ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
•เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
•พิเศษพักเมือง ซาปา 2 คืน, ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
•Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
•ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน
•พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, พิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน
•อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย
•มีบริการ Free WiFi บนรถ
วันเดินทาง :  สิงหาคม  - ธันวาคม  2561
สายการบิน :   สายการบินกาตาร์แอร์เวย์QATAR AIRWAYS(QR)
Code:   A5-QR001-4D3N-QR


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

vietnam_team_tour11ทัวร์เวียดนามเหนือ  THE HIGHEST FANSIPAN 4 วัน 3 คืน (FD)(HAN05) 
เมืองฮานอย   ลาวไก   เมืองซาปา   หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE  ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา   ภูเขาฮามรอง   SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)   กระเช้าไฟฟ้า   ยอดเขาฟานซิปัน  ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา   ชายแดนเวียดนาม จีน   ตลาด COC LEU MARKET  เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)   ถ้ำตามก๊ก  ล่องเรือกระจาด   ตลาดพื้นเมือง   วัดบายดิงห์   เมืองฮานอย

วันเดินทาง
 พฤษาภาคม  -  ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 12,888  บาท
สายการบิน  สายการบินแอร์เอเชีย
Code:   A2-HAN05-4D3N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

vietnam_team_tour11ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ปีใหม่ 2562 กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม จีน ลาวไก ตลาดซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทาง5-8, 7-10, 12-15, 14-17, 19-22, 21-24, 26-29, 28-31 ต.ค./ 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 พ.ย./ 30 พ.ย.- 3 ธ.ค./ 2-5, 7-10, 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26, 28-31 ธ.ค./ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.62 / 4-7, 6-9, 11-14, 13-16, 18-21, 20-23, 25-28, 27-30 ม.ค./ 1-4, 3-6, 8-11, 10-13, 15-18, 17-20, 22-25, 24-27 ก.พ./ 1-4, 3-6, 8-11, 10-13, 15-18, 17-20, 22-25, 24-27 มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900 - 14,900  บาท
สายการบิน :   Lion Air (SL)
Code:   ABI-VN05-4D3N-SL
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนามเหนือ นิงห์บิงห์ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลองเบย์ เยี่ยมชมย่านโบราณ ชมกรุงฮานอย เดินทางสู่เมืองซาปา เมืองเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม นั่งรถไฟขึ้นสู่สถานีขึ้นกระเช้าฟานซีปัน เที่ยวชมกรุงฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง นำท่านล่องเรือฮาลองบกที่เมืองนิงห์บิงห์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันเดินทาง
พฤศจิกายน  7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 พ.ย./ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค./ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค./ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค.61
ธันวาคม  1-5, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 26-30, 27-31 ธ.ค./ 28 ธ.ค.61 - 1 ม.ค./ 29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
มกราคม  2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 ม.ค./ 30 ม.ค. - 3 ก.พ./ 31 ม.ค. - 4 ก.พ.62
กุมภาพันธ์  1-5, 2-6, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 27 ก.พ. - 3 มี.ค./ 28 ก.พ. - 4 มี.ค.62
มีนาคม  1-5, 2-6, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23- 27, 27-31 มี.ค./ 28 มี.ค.- 1 เม.ย./ 29 มี.ค. - 2 เม.ย./ 30 มี.ค. - 3 เม.ย.62
ราคาเริ่มต้น 12,888 -18,888  บาท
สายการบินVietnam Airline (VN)
Code:   ATNP-VN-5D4N-VN03

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

vietnam_team_tour11ทัวร์ เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน  4 วัน 3 คืน บิน (QR)(VN005)  
ฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหง๊อกซิน  อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  กรุงฮานอย  ลาวไก  ซาปา  ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  น้ำตกสีเงิน  ตลาดซาปา 
ซาปา  เขาฮามลอง  นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน  ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
วันเดินทาง 4 ต.ค.61 // 11 ต.ค.61 // 19 ต.ค.61 // 1 พ.ย.61
8 พ.ย.61 // 15 พ.ย.61 // 22 พ.ย.61 // 30 พ.ย.61
สายการบิน :   สายการบินกาตาร์แอร์เวย์QATAR AIRWAYS(QR)
Code:   ABI-VN005-4D3N-QR


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

vietnam_team_tour11ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน (FD)(FD001)
เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
เที่ยวชม เมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
FREE WIFI ON BUS
วันเดินทาง กรกฏาคม  -  ธันวาคม  2561
สายการบิน :   สายการบินแอร์เอเชีย [FD]
Code:   A5-FD001-4D3N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

vietnam_team_tour24ทัวร์เวียดนามเหนือ...มอคโช (moc chau)-SaPa(FANSIPAN) 3วัน 2คืน (FD)(FD002)
ชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
ชม Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา
ยอดเขาฟานซีปันสูง 3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน
ชมมอคโช (Moc Chau) จังหวัด Son Laที่ขึ้นชื่อว่า NEW DESTINATION
ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่       ระลึกต่างๆ ฯลฯ
เที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market) ชมสินค้าท้องถิ่น
มีบริการ Free WiFi บนรถ
วันเดินทาง สิงหาคม 2561  -  กุมภาพันธ์  2562
สายการบินสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
Code:   A5-FD002-3D2N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ซาปา ปีใหม่2561ทัวร์เวียดนาม TOUCHING SAPA HALONG เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง 4วัน3คืน (SL) พ.ค.-ต.ค.61 (HAN12) เวียดนามเหนือ ลาวไก เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE ภูเขาฮามรอง SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว เมืองฮาลอง ฮาลองเบย์ ถ้ำสวรรค์ เกาะไก่ชน ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET

วันเดินทาง3 – 6 , 14 – 17 , 17 – 20 สิงหาคม , 14 – 17 , 21 – 24 กันยายน , 05 – 08 , 19 – 22 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์ : 12,888 บาท
สายการบิน :   Thai Lion Air (SL)
Code:   A2-VN-4D3N-SL
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนาม THE WONDERFUL SAPA 3D2N (FD)  ปีใหม่ 2562 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านตะวัน SILVER WATER FALL ด่านชายแดนเวียดนามจีน วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย
วันเดินทาง17 – 19 , 24 – 26 , 25 – 27 , 31 ส.ค. – 02 ก.ย. , 01 – 03 , 07 – 09 , 22 – 24 , 29 ก.ย. – 01 ต.ค. , 05 – 07 ตุลาคม , 02 – 04 , 10 – 12 , 30 พ.ย. – 02 ธ.ค. / 1 – 3 , 09 – 11 , 15 – 17 , 29 – 31 , 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์ :  10,888 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   A2-HAN14-3D2N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์ ปีใหม่2562ทัวร์เวียดนาม  ปีใหม่ 2019 ท่องเที่ยวไปกับทางตอนเหนือของเวียดนาม เมืองซาปา เมืองเล็กกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม นำท่านเดินทางโดยรถไฟสถานีซาปา เพื่อขึ้นกระเช้าฟานซิปัน ให้ท่านชมวิวที่สูงที่สุดในเวียดนามเหนือ โบสถ์เมืองซาปา เมืองนิงห์บิงห์ชมทัศนียภาพที่โอบล้อมด้วยภูเขา เที่ยวชมเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ศาลเจ้าเนินหยก ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งที่ถนน36สาย
วันเดินทาง30 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
ราคาทัวร์ :  22,888  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:   ATNP-VN-4D3N-TG04

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เวียตนาม

อ่านเพิ่มเติม...