วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ไบคาล 2563 / 2020 ทะเลสาบไบคาล ประเทศรัสเซีย LAKE BAIKAL นั่งเรือ Khivus เรือสะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบก ทัวร์ไบคาล บินตรง ราคาถูก เที่ยวไบคาล

russia baikal team08ทัวร์รัสเซีย ไบคาล เมืองอีร์คุตสค์ จุดชมวิวหินเชียรสกี้ ความอลังการของทะเลสาบจากมุมสูง เปิดประสบการณ์สุดมันส์กับการเล่นสกี กิจกรรมสุดแสนน่ารักกับ สุนัขลากเลื่อน พิพิธภัณฑ์ไบคาล จัดแสดงสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่างๆ นั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบก เกาะโอล์คอน เกาะที่ใหญที่สุดในทะเลสาบไบคาล ถ้ำแห่งแหลมบูรคาน หินแห่งจิตวิญญาณ โขดหินชามาน มนต์เสน่ห์หมู่บ้าน Uzuriโบสถ์คาซาน อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน 130 สแควร์
วันเดินทาง :     09-15, 23-29 ก.พ.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    84,900  บาท
สายการบิน :  Siberia Airlines (S7)
Code: ASR-SIRI28-7D-S7

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์รัสเซีย ไบคาลทัวร์รัสเซีย เมืองเอียร์คุตสก์ อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ วิหารนางชีซนาเมนสกี เมืองลิสต์วียันก้า พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ สุนัขลากเลื่อน หรือ DOG SLEDDING เกาะโอลคอน หินชาร์มาน แหลมโคบอย 130  QUARTER ตลาดกลางเมืองเอียร์คุตสก์
วันเดินทาง : 15-20,17-22, 21-26, 23-28 กุมภาพันธ์ 2563//  27กุมภาพันธ์ -03 มีนาคม, 29 กุมภาพันธ์ -05 มีนาคม 2563// 6-10, 12-17 มีนาคม 2563
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    69,900  บาท
สายการบิน :   S7 AIRLINES (S7)
Code:  AHR-BIK-6D5N-S7

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

russia tour team29ทัวร์รัสเซีย 6 วัน 5 คืน
•    ชม พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy ใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัสเซีย
•    นั่ง รถลากเลื่อน โดยสุนัขฮัสกี้สายพันธุ์
•    ขึ้น กระเช้าแบบนั่งห้อยขา ขึ้นสู่จุดชมวิว เนินเขาเชียร์สกี้
•    ชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล ชมสัตว์น้ำท้องถิ่นหลายชนิด
•    ชม พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย
•    ชม น้ำแข็งสีคราม Blue Ice ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา
•    ชม หินสามหนุ่มสามมุม ผืนน้ำสีฟ้าบริเวณ Uzyty Bay
•    ชม แหลมบูรคาน แหลมโคบอย
วันเดินทาง :    06-11, 13-18, 20-25 ก.พ.63
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :    54,900 บาท
สายการบิน : S7 Airlines (S7)
Code:  ASM-BIK-6D5N-S7
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี