วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

รวมทัวร์ยุโรป มากที่สุด ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ราคาถูก ปีใหม่ 2568 / 2025 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส นั่ง TGV พักเซอร์แมท ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น การบินไทย TG แพคเกจทัวร์ ยุโรป บริษัททัวร์ยุโรป โปรโมชั่นทัวร์ยุโรป

BT EUR278ทัวร์ยุโรปปีใหม่2568 ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9วัน6คืน (EK) FRANCE SWISS ITALY  
กรุงปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ พระราชวังแวร์ซายส์ • เมืองดิฌง เมืองลูเซิร์น • อนุสาวรีย์สิงโต • สะพานไม้ชาเปล • เมืองอินเทอลาเก้น • ถนน Hoheweg เมืองกรินเดอวาลด์ • กระเช้า Eiger Express • อุโมงค์น้ำแข็ง • อุโมงค์โลกอัลไพน์ • Jungfrau Panorama view • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน • มิลาน มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค • มหาวิหารซันมาร์โก • พระราชวังดอร์จ • หอระฆังซันมาร์โก • สะพานถอนหายใจ • สะพานรีอาลโต้ • เวนิสเมสเตร้ เมืองปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนเมืองปีซ่า นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ • จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ • โคลอสเซี่ยม • โรมันฟอรั่ม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน • ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน            

วันเดินทาง : 17 – 25 พฤษภาคม 2567/31 พ.ค. – 08 มิ.ย. 2567/13 – 21 กันยายน 2567/06 – 14 ตุลาคม 2567/09 – 17 ตุลาคม 2567/20 – 28 ตุลาคม 2567/08 – 16 พฤศจิกายน 2567/04 – 12 ธันวาคม 2567/25 ธ.ค. 67 – 02 ม.ค. 68/26 ธ.ค. 67 – 03 ม.ค. 687/28 ธ.ค. 67 – 05 ม.ค. 68/29 ธ.ค. 67 – 06 ม.ค. 68
ราคาเริ่มต้น : 109,999 บาท                  
สายการบิน : Emirate(EK)
Code : ABT-EUR278

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

BT EUR778 QRทัวร์ยุโรปสงกรานต์ 2024 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 8 คืน (เข้าชม พิพิธภัณฑ์วาติกัน) (QR)
กรุงโรม ประเทศอิตาลี , นครรัฐวาติกัน, พาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์วาติกัน,มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ , โคลอสเซี่ยม ,โรมันฟอรั่ม,น้ำพุเทรวี่,โรมันฟอรั่ม,ปิซ่า, หอเอนเมืองปีซ่า, เมืองเวนิสเมสเตร้,เกาะเวนิส ,จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค ,มหาวิหารซันมาร์โก , พระราชวังดอร์จ , หอระฆังซันมาร์โก, สะพานถอนหายใจ ,สะพานรีอาลโต้, เวนิสเมสเตร้ , มิลาน ,มหาวิหารมิลาน , กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด,เมืองโคโม่ ,ทะเลสาบโคโม่ , เมืองลูกาโน , ทะเลสาบลูกาโน ,เมืองลูเซิร์น,สะพานไม้ชาเปล ,อนุสาวรีย์สิงโต,เมืองอินเทอลาเก้น, ถนน Hoheweg,เมืองกรินเดอวาลด์ ,กระเช้า Eiger Express , อุโมงค์น้ำแข็ง,อุโมงค์โลกอัลไพน์, Jungfrau Panorama view, เมืองเลาเทอร์บรุนเนน, เมืองโบน,เมืองดิฌง,มหานครปารีส,พระราชวังแวร์ซายส์ , ห้างลา ซามาริแตง    

วันเดินทาง : 07 – 16 เมษายน 2567
ราคาเริ่มต้น :129,999 บาท                  
สายการบิน : Qatar Airways(QR)
Code : ABT-EUR778-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ZGMXP 2402EY

ยุโรปราคาถูก อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส 8วัน5คืน(EY)
 เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล-เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ชวาเน่นท์พลัทซ์ – ทะเลสาบเบรียส – เมืองอินเทอร์ลาเก้น-เมืองกรินเดลวัลด์–สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express  – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา–ถ้ำน้ำแข็งพันปี–เมืองดีจอง – เมืองปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์-เมืองปารีส – ทรอกาเดโร – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซน – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – มหาวิหารซาเครเกอร์

วันเดินทาง : 10 – 17 เมษายน 2567,11 – 18 เมษายน 2567,13 – 20 เมษายน 2567,14 – 21 เมษายน 2567,27 เม.ย. – 04 พ.ค. 2567,28 เม.ย. – 05 พ.ค. 2567,04 – 11 พฤษภาคม 2567,11 – 18 พฤษภาคม 2567,28 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2567,30 พ.ค. – 06 มิ.ย. 2567
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 77,990 บาท
สายการบิน : ETIHAD AIRWAYS(EY)
Code: AZGMXP-2402EY

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

banner square IQR47ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ 2567 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน 7คืน(QR)
นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ มหาวิหารแห่งมิลาน ,ชม1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า , นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา "TOP OF EUROPE" ,ช้อปปิ้งเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล สิงโตหินแกะสลัก , เมืองปารีส ชม หอไอเฟล ประตูชัยฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เมืองดีจอง ถนนฌ็องเซลิเซ่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส
พิเศษ  ▪ฟรี! น้ำดื่ม 1 ขวดทุกวัน  ▪ ฟรี! ปลั๊กไฟ Universal


วันเดินทาง : 11-19 เมษายน 2567,14-22 เมษายน 2567
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 111,888  บาท
สายการบิน : Qatar airways(QR)
Code: AIQR47-9D7N

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

GG02Aทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9วัน7คืน พักสวิส 2 คืน (QR) กุมภาพันธ์-มีนาคม 2567
โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – วิหารแพนเธออน- ปิซ่า  (อิตาลี)-เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค  (อิตาลี)-เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – อินเทอร์ลาเค่น ( สวิตเซอร์แลนด์ )-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป  –  ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี  –  สวิสสฟิงซ์-หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ )-เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – เมืองซุก  – ดิจอง  (ฝรั่งเศส)-รถไฟด่วน TGV –  พระราชวังแวร์ซายส์  – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – DUTY FREE – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู  (ฝรั่งเศส)-ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 –ล่องเรือแม่น้ำแซน – ถนนชองเอลิเซ่  – ประตูชัยปารีส

วันเดินทาง : 17 – 25 ก.พ. 2567 (วันมาฆบูชา) | 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 2567 (วันมาฆบูชา) | 2 – 10 มี.ค. 2567 | 15 – 23 มี.ค. 2567  
ราคาเริ่มต้น : 108,888 บาท
สายการบิน : QATAR AIRWAYS(QR)
Code: AGG02(A)-9D7N-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ZGMXP 2405SQทัวร์ยุโรปสงกรานต์ อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (จุงเฟรา-กอลมาร์) 8 วัน 5คืน (SQ)
สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศอิตาลี – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล-เมืองลูเซิร์น – เมืองกรินเดลวัลด์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ – เคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ธารน้ำแข็ง – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – เมืองบาเซิล – เมืองเก่าบาเซิล-เมืองบาเซิล – เมืองเอกิสไฮม์ – เมืองกอลมาร์ (Little Venice) – เมืองรีคเวียร์ – เมืองสตราสบูร์ก – มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก – ย่าน Little France-เมืองสตราสบูร์ก – เมืองแร็งส์ – มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งแร็งส์ – เอาท์เล็ท ลาวาเล่ – เมืองปารีส – ทรอกาเดโร – วิวทิวทัศน์หอไอเฟล – ล่องเรือชมแม่น้ำแซน – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์-เมืองปารีส – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส

วันเดินทาง : 18 – 25 มกราคม 2567 /01 – 08 กุมภาพันธ์ 2567/14 -21 เมษายน 2567/20 – 27 เมษายน 2567/12 – 19 พฤษภาคม 2567/ 05 – 12 มิถุนายน 2567/24 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2567
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 77,990 บาท
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES(SQ)
Code: AZGMXP-2405SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

2401GFทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8วัน5คืน(GF) ยุโรปสงกรานต์ปี2567 สนามบินมิลาโน ประเทศอิตาลี – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม – เมืองมิลาน  – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล-เมืองแองเกิลเบิร์ก – ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล-เมืองเอกิสไฮม์ – เมืองรีคเวียร์ – เมืองกอลมาร์ – เมืองสตราสบูร์ก – มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก - La Petite France-เมืองแร็งส์ - เมืองปารีส - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์-เมืองปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ทรอกาเดโร – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนปารีเซียง – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – ปลัสเดอลากงกอร์ด – มงต์มาตร์ – มหาวิหารซาเครเกอร์

วันเดินทาง :  24 - 31 มกราคม 2567,12 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 ,18 - 25 มีนาคม  2567,03 - 10 เมษายน 2567,10-17 เมษายน 2567
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 75,990บาท
สายการบิน : GULF AIR(GF)
Code: AZGMXP-2401GF


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

GG11A ทัวร์ยุโรปสงกรานต์2567 อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส 9วัน7คืน (QR)
มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – เวโรน่า – บ้านของจูเลียต – เวนิส (อิตาลี)-เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – อินส์บรุค –วังหลังคาทองคำ (ออสเตรีย)-ฮัลล์ทัทท์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาส (เยอรมัน) -โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น (เยอรมัน)-เบิร์น – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น  (สวิตเซอร์แลนด์)-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล ( สวิตเซอร์แลนด์ )-ลูเซิร์น – ซาร์ฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์

วันเดินทาง : 16 – 24 มีนาคม 2567 | 9 – 17 เมษายน 2567 (วันสงกรานต์) | 11 – 19 เมษายน 2567 (วันสงกรานต์) | 28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 (วันแรงงาน + วันฉัตรมงคล)
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 115,555 บาท
สายการบิน : QATAR AIRWAYS(QR)
Code : AGG11(A)-9D7N-QR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

GG02QRทัวร์ยุโรปสงกรานต์ อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9 วัน6คืน(QR) พักสวิตเซอร์แลนด์ 2 คืน
โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน – วิหารแพนเธออน  –  ปิซ่า  (อิตาลี)-เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค  (อิตาลี)- เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – อินเทอร์ลาเค่น ( สวิตเซอร์แลนด์ )-ห้า        พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป  –  ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี  –หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ )-เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – เมืองซุก  – ดิจอง  (ฝรั่งเศส)-ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV –  พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ถนนชองเอลิเซ่  – ประตูชัย -ปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู  (ฝรั่งเศส)-ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

วันเดินทาง : 16 – 24 มีนาคม 2567 |  22 – 30 มีนาคม 2567 | 9 – 17 เมษายน 2567 (วันสงกรานต์)| 11 – 19 เมษายน 2567 (วันสงกรานต์) |  20 – 28 เมษายน 2567 | 28 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 (วันแรงงาน + วันฉัตรมงคล) | 4 – 12 พฤษภาคม 2567 (วันฉัตรมงคล + วันพืชมงคล) | 18 – 26 พฤษภาคม 2567 (วันวิสาขบูชา) |  25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 115,999 บาท
สายการบิน : QATAR AIRWAYS(QR)
Code : AGG02-9D6NQR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

BT EUR878 SQมหัศจรรย์...อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน ยุโรปวันสงกรานต์ 2567
กรุงโรม,นครรัฐวาติกัน, มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ ,โคลอสเซี่ยม,โรมันฟอรั่ม,น้ำพุเทรวี่,โรมันฟอรั่ม, ปิซ่า ,หอเอนเมืองปีซ่า, เมืองเวนิสเมสเต,เกาะเวนิส,จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค,มหาวิหารซันมาร์โก,พระราชวังดอร์จ,หอระฆังซันมาร์โก, สะพานถอนหายใจ,สะพานรีอาลโต้,มหาวิหารมิลาน,กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด, เมืองอินเทอลาเก้น,ถนน Hoheweg,เมืองกรินเดอวาลด์ ,กระเช้า Eiger Express ,อุโมงค์น้ำแข็ง, อุโมงค์โลกอัลไพน์, Jungfrau Panorama view , เมืองเลาเทอร์บรุนเนน,เมืองดิฌง,รถไฟความเร็วสูง (TGV) ,พระราชวังแวร์ซายส์ ,จัตุรัสทรอกาเดโร ,ถ่ายรูปคู่หอไอไฟล , ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์, ล่องเรือแม่น้ำแซน,พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ช้อปปิ้งห้างลา ซามาริแตง

วันเดินทาง : 08 – 17 เมษายน 2567
ราคาเริ่มต้น : 119,999  บาท
สายการบิน : Singapore Airlines(SQ)
Code: ABT-EUR878-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

17109972421

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส  10 วัน 7 คืน ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น สวยฟ้าประทาน
มิลาน - โคโม่ - ลูเซิร์น – ซุก - เบิร์น-ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน - เบิร์น - เซอร์แมท – ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น -เซอร์แมท - มองเทรอซ์ - โลซาน – เจนีวา - ดิจอง  -ดิจอง - ปารีส – OUTLET - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง -ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

วันเดินทาง : 21-30 เมษายน 2567,7-16 พฤษภาคม 67,9-18 พฤษภาคม 67,10-19 พฤษภาคม 67, 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 67,31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 67,20-29 กันยายน 67,27 กันยายน – 6 ตุลาคม 67,4-13ตุลาคม 67,14-23 ตุลาคม 67
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  94,900 บาท
สายการบิน : Emirates(EK)
Code : AGO3FCO-EK009

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์อิตาลี

FEY38

ทัวร์ยุโรปราคาถูก ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8วัน 5คืน (FEY38) LIVE THE MOMENT
ฝรั่งเศส    เที่ยวแลนด์มาร์ค หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโต มูช เมืองดิจอง เมืองกอลมาร์ ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี Benlux Louvre ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
สวิส    นั่งกระเช้าโรแตร์ พิชิตยอดเขาทิตลิส ถ้ำน้ำแข็ง สะพานแขวน สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล
อิตาลี    เยือน เมืองมิลาน พระราชวังมิลาน มหาวิหารมิลาน และ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก โรงละครลาสกาล่า ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด

วันเดินทาง : 14-21 พฤษภาคม 2567,27 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567,05 - 12 มิถุนายน 2567,11 - 18 มิถุนายน 2567
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 77,888 บาท
สายการบิน : ETIHAD (EY)
Code: AIT-FEY38

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว JAPAN ALPS KAMIKOCHI PINKMOSS 7D4N(TG)ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ),หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ทุ่งพิงค์มอส...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ คามิโคจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนาคามาชิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สะพานนาคะบาชิ มัตสึโมโต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต ออนเซน กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ออนเซน ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 นากาโนะ ชมหมู่บ้านโบราณสึมาโกะจุคุ เส้นทางนาคาเซ็นโด (Nakasendo)...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 กิฟุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก เดินชมเขตเมืองเก่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ประเทศญี่ปุ่น เมืองกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ อุทยานคามิโคจิ เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น”...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” ...

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN กำแพงหิมะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์...

«
»