วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ฤดูกาลสวยสุด 2561 / 2018 จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วไจ้โกว ปีใหม่ 2562 - 2019 ราคาถูก เฉิงตู ฤดูกาลสวยสุด ง้อไบ๊ ซีหลิงซาน เล่อซาน เที่ยวจิ่วจ้ายโกว ทัวร์เฉิงตู หวงหลง เมืองจีน แพคเกจทัวร์จิ่วไจ้โกว ประหยัด Tour

ทัวร์เฉิงตู ปีใหม่ 2562ทัวร์จีน เฉิงตู สกีซีหลิงซาน ปีใหม่ เฉิงตู ปีใหม่ 2019 ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า) เลือกเล่นหิมะหรือสกี ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า) องค์ผู่เสียนทรงช้าง วัดเป้ากั๋ว ง้อไบ๊ พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เฉิงตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ร้านหมอนยางพารา ร้านหยก ถนนคนเดินชุนซีลู่ ร้านใยไผ่ไหม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่ ร้านผ้าไหม
วันเดินทาง :   21-26 ธ.ค./ 28 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น:    22,999 - 25,999 บาท
สายการบิน :   SICHUAN AIRLINES (3U)
Code:  A6-CTU-6D5N-3U

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) เมืองชวนจู่ เมืองชวนจู่ ร้านใบชา เฉิงตู ถนนโบราณจิ่งหลี่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านยางพารา ถนนคนเดินซุนซีลู่
วันเดินทาง :    4-8, 11-15, 18-22 ก.ย./ 16-20 ต.ค./  28 ต.ค.- 1 พ.ย./ 6-10 พ.ย./ 1-5, 11-15 ธ.ค.61
ราคาเริ่มต้น:    19,900 - 25,900 บาท
สายการบิน :   China Eastern Airline (MU)
Code:  A5-CTU-5D3N-MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

tibet china tour team06ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน (CA) ก.ค.-ต.ค.61 (CA03) จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาสัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง”เฉิงตู... ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
วันเดินทาง :   06-11 , 26-31 ก.ค. , 03-08 , 10-15 ส.ค. , 31 ส.ค. -05 ก.ย. , 14-19 ก.ย. , 12-17 , 19-24 , 20-25 , 22-27 ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น:    22,991 บาท
สายการบิน : แอร์ ไชน่า (CA)
Code:  AST-CA03-6D5N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เฉิงตู ปีใหม่ 2562ทัวร์คุณธรรม จิ่วจ้ายโกว...ต้มยำกุ้ง หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (3U) 
เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เม่าเสี้ยน เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง :   เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น:    23,999   บาท
สายการบิน :   SICHUAN AIRLINES (3U)
Code:  A6-CTU-6D5N-3U

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูกาลสวยสุดทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง  เม่าเสี้ยน อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) หวงหลง จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ้วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) เมืองชวนจู่ เมืองชวนจู่ ผ่านชมกำแพงเมืองดบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี เฉิงตู ร้านยางพารา ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ร้านหยก ร้านผ้าไหม ถนนซุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านนวดฝ่าเท้า ถนนโบราณจิ่งหลี่
วันเดินทาง :   26-31 ก.ค./ 27 ก.ค.- 1 ส.ค./ 8-13, 24-29 ส.ค./ 7-12, 14-19 ก.ย./ 13-18, 16-21, 18-23 ต.ค./ 30 ต.ค - 4 พ.ย./ 31 ต.ค.- 5 พ.ย.61
ราคาเริ่มต้น:    28,900 - 37,900 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A5-CTU-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง  เม้าเสี้ยน อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) จิ่วจ้ายโกว ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ทะเลสาบเตี๋ยซี เฉินตู ร้านหยก ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ร้านผ้าไหม ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) วัดเหวินซูวันเดินทาง :  13-18, 20-25 ก.ย./ 11-16, 12-17, 18-23, 19-24, 25-30 ต.ค./ 31 ต.ค.- 5 พ.ย./ 1-6, 8-13, 15-20 พ.ย.61
ราคาเริ่มต้น:    23,999 - 33,999 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A2-CTU-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูกาลสวยสุดทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง  เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) เมืองชวนจู่ เมืองชวนจู่ อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) หวงหลง เมืองเม่าเสี้ยน เมืองเม่าเสี้ยน เฉิงตู ร้านหยก ร้านผ้าไหม ถนนซุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านยางพารา ถนนโบราณจิ่งหลี่
วันเดินทาง :   26-31 ก.ค./ 3-8, 10-15 ส.ค./ 31 ส.ค.- 5 ก.ย./ 14-19 ก.ย./ 12-17, 19-24, 20-25, 22-27 ต.ค.61
ราคาเริ่มต้น:    24,900 - 29,900 บาท
สายการบิน :   Air China (CA)
Code:  A5-CTU-6D5N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เฉิงตู ปีใหม่ 2562ทัวร์จีน เฉิงตู สกีซีหลิงซาน ปีใหม่ เฉิงตู ปีใหม่ 2019 ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า) เลือกเล่นหิมะหรือสกี ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า) องค์ผู่เสียนทรงช้าง วัดเป้ากั๋ว ง้อไบ๊ พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เฉิงตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ร้านหมอนยางพารา ร้านหยก ถนนคนเดินชุนซีลู่ ร้านใยไผ่ไหม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่ ร้านผ้าไหม
วันเดินทาง :   21-26 ธ.ค./ 28 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น:    22,999 - 25,999 บาท
สายการบิน :   SICHUAN AIRLINES (3U)
Code:  A6-CTU-6D5N-3U

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองบิเอะ สระอะโออิเคะ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ กระเช้าคุโรดาเกะ อิออน...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN SOUNKYO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) ฮาโกดาเตะ อาคารโกดังอิฐแดง ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ ชมวิวทะเลสาบโทยะ กระเช้าอุสุซัง ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ออนเซ็น ซัปโปโร หมู่บ้านช็อกโกแลต...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2562...

ทัวร์ฮอกไกโด สนุกสนานกับกิจกรรมท้าลมหนาว นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาโมอิวะ และ เดินเล่นคลองโอตารุ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชื่อดัง ณ โซอุนเคียว สวนสัตว์อาซาฮียาม่า หมู่บ้านราเม็ง...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มกราคม 2019 สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ตามอัธยาศัย...

ทัวร์ฮอกไกโด รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด คริสต์มาส 2561 นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ วิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น...

ทัวร์ฮอกไกโด รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด คริสต์มาส 2561 ชมรอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ โรงงานและพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต ชมโดราเอม่อน สกายพาร์ค...

ทัวร์ฮอกไกโด KIRORO LOVER'S...

ทัวร์ฮอกไกโด โรงงานช็อกโกแล็ต คลองโอตารุ โรงงานแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ เมืองโอตารุ โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ (หุบเขานรก)...

ทัวร์ฮอกไกโด KIRORO LOVER'S...

ทัวร์ฮอกไกโด เช็คอินตามแลนด์มาร์คสถานที่เที่ยว ตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว” ที่พระเอกนางเองชื่อดัง มิว เต๋อ ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ อาทิ...

«
»