วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน 2562 / 2019 ราคาถูก เที่ยวจีน เฉิงตู ปีใหม่ 2020 / 2563 ง้อไบ๊ ซีหลิงซาน เล่อซาน เที่ยวจิ่วจ้ายโกว ทัวร์เฉิงตู หวงหลง เมืองจีน ไม่เข้าร้านรัฐบาล แพคเกจทัวร์จิ่วไจ้โกว ประหยัด Tour

chengdu china tour01ทัวร์จีน เฉิงตู 4 วัน 3 คืน เมืองนครเฉิงตู โดยสารกระเช้าขึ้นบนภูเขาซีหลิงซาน เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน สักการะหลวงพ่อโตเล่อชาน ถนนคนเดินชุนซีลู่ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน ถนนโบราณจินหลี่ 
วันเดินทาง :  29 ธ.ค.-01 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น:    22,999  บาท
สายการบิน :   SICHUAN AIRLINES (3U)
Code: A6-CTU-4D3N-3U

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

jiuzhaigou chengdu team02ทัวร์จีน 8 วัน 7 คืน นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 1 ในพุทธคิรี | ล่องเรือชม หลวงพ่อโตเล่อซาน | อุทยานจิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | เมืองโบราณซงพาน | ทะเลสาบเตี๋ยซี | เมืองโบราณหวงหลงซี | เขาง้อไบ้ | ยอดเขาจินติ่ง | ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ | ถนนคนเดินชุนซีลู่ | การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ถนนโบราณจิ่งหลี่
วันเดินทาง :
   12-19 ต.ค.62 // 26 ธ.ค.-02 ม.ค., 27 ธ.ค.-03 ม.ค., 28 ธ.ค.-04 ม.ค.63
ราคาเริ่มต้น:    35,900 บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
Code: A5B-CTU-3D2N-TG002

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เฉิงตู แพนด้าทัวร์จีน เฉิงตู เขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า) เลือกเล่นหิมะหรือสกี-เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ร้านหมอนยางพารา-ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่ ร้านผ้าไหม
วันเดินทาง :   19-22, 26-29, 27-30 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น:    17,999 - 18,999 บาท
สายการบิน :  Air China (CA)
Code:  A6-CTU-4D3N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เฉิงตู  

อ่านเพิ่มเติม...

jiuzhaigou chengdu team01ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว เมืองนครเฉิงตู ชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ทะเลสาบที่มีผิวน้ำราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ชมเมืองโบราณซงพาน เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ชมแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ชมหมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น ชมทะเลสาบมังกรคู่ ทะเลสาบยาว ทะเลสาบห้าสี อุทยานแห่งชาติหวงหลง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ศูนย์หมีแพนด้า
วันเดินทาง :   21-25 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น:    29,999   บาท
สายการบิน :   SICHUAN AIRLINES (3U)
Code: A6-CTU21-5D4N-3U

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

jiuzhaigou chengdu 01ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว เมืองนครเฉิงตู ชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ทะเลสาบที่มีผิวน้ำราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ชมเมืองโบราณซงพาน เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ชมแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ชมหมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น ชมทะเลสาบมังกรคู่ ทะเลสาบยาว ทะเลสาบห้าสี โชว์ทิเบต  อุทยานแห่งชาติหวงหลง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ศูนย์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนคนเดินชุนซีลู่
วันเดินทาง :
  23-28 ต.ค.62 // 27 ต.ค.-01 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น:   31,999 บาท
สายการบิน :  SICHUAN AIRLINES (3U)
Code: A6-CTU20-6D5N-3U

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เฉิงตู

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เฉิงตู ยอดเขาจินติ่ง ทัวร์จีน เฉิงตู หลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) | ง้อไบ๊ | เป้ากว๋อ | วัดฝูหู | ถนนโบราณจิ่งหลี่ | ซอยกว้างซอยแคบ | ถนนซุนซีลู่ | อิสระช้อปปิ้ง
วันเดินทาง :  04-07, 16-19, 25-28 ก.ค./ 01-04, 15-18, 22-25 ส.ค./ 31 ส.ค. – 03 ก.ย./ 05-08, 19-22, 26-29 ก.ย./ 11-14, 19-22 ต.ค./ 30 ต.ค. -02 พ.ย./ 03-06, 06-09, 14-17 พ.ย./ 28 พ.ย. – 01 ธ.ค./ 04-05, 08-11, 19-22, 26-29 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น:    11,900 บาท
สายการบิน :   China eastern Airline (MU)
Code:  A5B-CTU-4D3N-MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เฉิงตู

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูกาลสวยสุดทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เยือนดินแดนสวรรค์สามฤดู จิ่วจ้ายโกว เช็คอินสระสวรรค์ในดินแดนหวงหลง ทะเลสาบแรด ทะเลสาบซู่เจิ้ง ทะเลสาบมังกรคู่ น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบนกยูง ทะเลสาบห้าสี ทะเลสาบยาว ทะเลสาบแพนด้า อุทยานแห่งชาติหวงหลง เม่าเสี้ยน ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ ชมโชว์ทิเบต การแสดงเกี่ยวกับการฟ้อนรำ และการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าจ้าง ด้วยความงดงามตระการตา 
วันเดินทาง : 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 ต.ค.// 27 ต.ค.-01 พ.ย., 28 ต.ค.-02 พ.ย., 29 ต.ค.-03 พ.ย., 30 ต.ค.-04 พ.ย., 31 ต.ค.-05 พ.ย.//  01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30 พ.ย.//  26 พ.ย.-01 ธ.ค., 27 พ.ย.-02 ธ.ค.,  28 พ.ย.-03 ธ.ค.,  29 ธ.ค.-04 ธ.ค., 30 พ.ย.-05 ธ.ค. 2562     
ราคาเริ่มต้น:    17,999 บาท
สายการบิน :   Lucky Air (8L)
Code:  A2-CTU01-6D3N-8

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูกาลสวยสุดทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เทศกาลสวยสุด 2562  เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน) โชว์ทิเบต จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) ตูเจียงเยี่ยน ตูเจียงเยี่ยน เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
วันเดินทาง :   12-17, 22-27 ต.ค./ 29 ต.ค.- 3 พ.ย./ 5-10 พ.ย.62
ราคาเริ่มต้น:    28,999 - 31,999 บาท
สายการบิน :   Air China (CA)
Code:  A6-CTU-6D5N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์จิ่วจ้ายโกว

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สุดโรแมนติก...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สุดโรแมนติก ฉลองคริสต์มาส 6 วัน 4 คืนหุบเขานรก , นั่งกระเช้าชมเมืองฯ...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ” สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี “ถนนต้นแปะก๊วย ณ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี ถนนต้นแปะก๊วย ณ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี ...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โนโบริเบทสึ หุบเขานรก จิโกกุดานิ สวนหมีโชวะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN หลงรัก โจซังเค ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืนฟุราโนะ...

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวเหนือ จรดใต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หน้าหนาว วันซัปโปโร (ชิโทเซ่) โนโบริเบ็ตสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืนหุบเขานรก , นั่งกระเช้าชมเมืองฯ ,...

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า วัดคิโยมิสึ / วัดปราสาทเงินงินคาคุจิ / ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ / หมู่บ้านชิราคาวาโกะ /...

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 โอซาก้า สะพานโทเกทสึเคียว สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า ปราสาททอง...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น (XJ119)ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ปีใหม่ 2563 ที่ราบสูงนันไต ทะเลสาบน้ำแข็ง หมู่บ้านไอนุ อะกัง จุดชมวิวทะเลสาบอะกัง...

«
»