วันอาทิตย์, 27 พฤษภาคม 2561

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ฤดูกาลสวยสุด 2561 / 2018 จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วไจ้โกว ราคาถูก เฉิงตู ฤดูกาลสวยสุด ง้อไบ๊ เล่อซาน เที่ยวจิ่วจ้ายโกว ทัวร์เฉิงตู หวงหลง เมืองจีน แพคเกจทัวร์จิ่วไจ้โกว ประหยัด Tour

tibet china tour team06ทัวร์เฉินตู TEESUD TIBET LHSHA 6D5N (3U) พ.ย.-มิ.ย.61 (LXA01) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู - เฉินตู – ลาซา (บินภายใน) - พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – จตุรัสบากอร์ (ถนนแปดเหลี่ยม) - ทะเลสาบหยางโจยงหู (ทะเลสาบยังดร๊อกโซ) – ลาซา - ลาซา (บินภายใน) – เฉินตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ร้านนวดเท้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง :   13 – 18 พฤษภาคม , 10 – 15 มิถุนายน 2561 
ราคาเริ่มต้น:    33,777 บาท
สายการบิน : SICHUAN AIRLINES  (3U)
Code:  A2-LXA01-6D5N-3U

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์เฉินตู TEESUD TIBET LHSHA 6D5N (3U) พ.ย.-มิ.ย.61 (LXA01)  
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน จิ่วจ้ายโกว  

ทัวร์เฉินตู TEESUD TIBET LHSHA 6D5N (3U) พ.ย.-มิ.ย.61 (LXA01) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู - เฉินตู – ลาซา (บินภายใน) - พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – จตุรัสบากอร์ (ถนนแปดเหลี่ยม) - ทะเลสาบหยางโจยงหู (ทะเลสาบยังดร๊อกโซ) – ลาซา - ลาซา (บินภายใน) – เฉินตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ร้านนวดเท้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สายการบิน : SICHUAN AIRLINES  (3U)
Code:  A2-LXA01-6D5N-3U

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็ก (เด็กอายุไม่เกิน18ปี) พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 13 – 18 พฤษภาคม , 10 – 15 มิถุนายน 2561
 33,777  33,777   6,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์เฉินตู TEESUD TIBET LHSHA 6D5N (3U) พ.ย.-มิ.ย.61 (LXA01) 

วันแรก          กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู
วันที่สอง       เฉินตู – ลาซา (บินภายใน)
วันที่สาม       พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – จตุรัสบากอร์ (ถนนแปดเหลี่ยม)
วันที่สี่           ทะเลสาบหยางโจยงหู (ทะเลสาบยังดร๊อกโซ) – ลาซา
วันที่ห้า         ลาซา (บินภายใน) – เฉินตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น


โปรแกรมทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู

tibet china tour team06ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน (CA) ก.ค.-ต.ค.61 (CA03) จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาสัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง”เฉิงตู... ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
วันเดินทาง :   06-11 , 26-31 ก.ค. , 03-08 , 10-15 ส.ค. , 31 ส.ค. -05 ก.ย. , 14-19 ก.ย. , 12-17 , 19-24 , 20-25 , 22-27 ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น:    22,991 บาท
สายการบิน : แอร์ ไชน่า (CA)
Code:  AST-CA03-6D5N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น


 ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน (CA) ก.ค.-ต.ค.61 (CA03)  
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน จิ่วจ้ายโกว  

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน (CA) ก.ค.-ต.ค.61 (CA03) จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาสัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง”เฉิงตู... ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

สายการบิน : SICHUAN AIRLINES  (3U)
Code:  AST-CA03-6D5N-CA

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 06-11 , 26-31 ก.ค. , 03-08 ส.ค. 6122,991  22,991  6,900
 10-15 ส.ค. , 31 ส.ค. -05 ก.ย. , 14-19 ก.ย. 6123,991 23,991 6,900
 12-17 , 19-24, 20-25 , 22-27 ต.ค. 6126,991 26,991 6,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน (CA) ก.ค.-ต.ค.61 (CA03)

วันที่หนึ่ง         กรุงเทพฯ-เฉิงตู
วันที่สอง         เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว
วันที่สาม         อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-จิ่วจ้ายโกว-เมืองชวนจู่
วันที่สี่             เมืองชวนจู่-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-หวงหลง-เมืองเม่าเสี้ยน
วันที่ห้า           เมืองเม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่หก           ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านยางพารา-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น


โปรแกรมทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE TAKAYAMA NEW YEAR ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว-ลานสกี 6 วัน 3 คืน...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ฤดูกาลแห่งใบไม้เปลี่ยนสี เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 (XJ)...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป#2 (XJ) พ.ค.-ก.ย.2561...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี 2018 วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ เที่ยวโอซาก้า...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ย.-ธ.ค.61 (TR16)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS IN AUTUMN (TG) 7 วัน 4 คืน...

«
»