วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ฤดูกาลสวยสุด 2561 / 2018 จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จิ่วไจ้โกว ปีใหม่ 2562 - 2019 ราคาถูก เฉิงตู ฤดูกาลสวยสุด ง้อไบ๊ ซีหลิงซาน เล่อซาน เที่ยวจิ่วจ้ายโกว ทัวร์เฉิงตู หวงหลง เมืองจีน แพคเกจทัวร์จิ่วไจ้โกว ประหยัด Tour

ทัวร์เฉิงตู ปีใหม่ 2562ทัวร์จีน เฉิงตู สกีซีหลิงซาน ปีใหม่ เฉิงตู ปีใหม่ 2019 ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า) เลือกเล่นหิมะหรือสกี ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า) องค์ผู่เสียนทรงช้าง วัดเป้ากั๋ว ง้อไบ๊ พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เฉิงตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ร้านหมอนยางพารา ร้านหยก ถนนคนเดินชุนซีลู่ ร้านใยไผ่ไหม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่ ร้านผ้าไหม
วันเดินทาง :   21-26 ธ.ค./ 28 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น:    22,999 - 25,999 บาท
สายการบิน :   SICHUAN AIRLINES (3U)
Code:  A6-CTU-6D5N-3U

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) เมืองชวนจู่ เมืองชวนจู่ ร้านใบชา เฉิงตู ถนนโบราณจิ่งหลี่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านยางพารา ถนนคนเดินซุนซีลู่
วันเดินทาง :    4-8, 11-15, 18-22 ก.ย./ 16-20 ต.ค./  28 ต.ค.- 1 พ.ย./ 6-10 พ.ย./ 1-5, 11-15 ธ.ค.61
ราคาเริ่มต้น:    19,900 - 25,900 บาท
สายการบิน :   China Eastern Airline (MU)
Code:  A5-CTU-5D3N-MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

tibet china tour team06ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน (CA) ก.ค.-ต.ค.61 (CA03) จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาสัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง”เฉิงตู... ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
วันเดินทาง :   06-11 , 26-31 ก.ค. , 03-08 , 10-15 ส.ค. , 31 ส.ค. -05 ก.ย. , 14-19 ก.ย. , 12-17 , 19-24 , 20-25 , 22-27 ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น:    22,991 บาท
สายการบิน : แอร์ ไชน่า (CA)
Code:  AST-CA03-6D5N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เฉิงตู ปีใหม่ 2562ทัวร์คุณธรรม จิ่วจ้ายโกว...ต้มยำกุ้ง หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (3U) 
เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เม่าเสี้ยน เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง :   เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น:    23,999   บาท
สายการบิน :   SICHUAN AIRLINES (3U)
Code:  A6-CTU-6D5N-3U

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เฉิงตู ยอดเขาจินติ่ง ทัวร์จีน เฉิงตู ปีใหม่ 2562 สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงามของทะเลสาบน้อยใหญ่ ซงผิงโกว ความสวยงามที่ไม่แพ้จิ่วจ้ายโจว ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน ขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง
วันเดินทาง :  22-27 พ.ย./ 30 พ.ย.- 5 ธ.ค./ 5-10, 20-25, 26-31 ธ.ค./ 28 ธ.ค - 2 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 4 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น:    23,999 - 29,999 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A2-CTU-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เฉิงตู

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2019ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ปีใหม่ 2562 จิ่วจ้ายโกว ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ หวงหลง เฉิงตู ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ช้อปปิ้งสุดมันส์...ถนนซุนซีลู่
วันเดินทาง :  1-6, 6-11, 22-27 พ.ย./ 1-6, 5-10, 20-25 ธ.ค./ 27 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 28 ธ.ค.- 2 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น:    21,888 - 25,888 บาท
สายการบิน :   Air China (CA)
Code:  A5-CTU-6D5N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เฉิงตู

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เฉิงตู ยอดเขาจินติ่ง ทัวร์จีน เฉิงตู ปีใหม่ 2562 สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงามของทะเลสาบน้อยใหญ่ ซงผิงโกว ความสวยงามที่ไม่แพ้จิ่วจ้ายโจว ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน ขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง
วันเดินทาง :  27 ธ.ค.61 - 3 ม.ค./ 28 ธ.ค.- 4 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น:    34,888 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A5-CTU-8D7N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เฉิงตู

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เฉิงตู ยอดเขาจินติ่ง ทัวร์จีน เฉิงตู ปีใหม่ 2562 สัมผัสความหนาวเย็นที่ ภูเขาสกีซีหลิงซาน พร้อมเลือกเล่นสกีหรือเล่นหิมะตามอัธยาศัย ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก นมัสการ องค์ผู่เศียรทรงช้าง บนยอดเขาจินติ่ง ชมความน่ารักของหมีแพนด้าที่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
วันเดินทาง :  27 ธ.ค.61- 1 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 4 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้น:    33,888 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A5-CTU-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เฉิงตู

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูกาลสวยสุดทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง  เม่าเสี้ยน อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) หวงหลง จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ้วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) เมืองชวนจู่ เมืองชวนจู่ ผ่านชมกำแพงเมืองดบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี เฉิงตู ร้านยางพารา ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ร้านหยก ร้านผ้าไหม ถนนซุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านนวดฝ่าเท้า ถนนโบราณจิ่งหลี่
วันเดินทาง :   26-31 ก.ค./ 27 ก.ค.- 1 ส.ค./ 8-13, 24-29 ส.ค./ 7-12, 14-19 ก.ย./ 13-18, 16-21, 18-23 ต.ค./ 30 ต.ค - 4 พ.ย./ 31 ต.ค.- 5 พ.ย.61
ราคาเริ่มต้น:    28,900 - 37,900 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A5-CTU-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SONGKRAN...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2019 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”ชม...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด SAPPORO OTARU...

ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO OTARU SNOW LIGHT ILLUMINATION FESTIVAL 2019 ...

«
»