วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561

ทัวร์ยุโรป ราคาถูก ประเทศเบเนลักซ์ สวนเคอเค่นฮอฟ 2561 / 2018 ราคาถูก ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2562 / 2019 ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เทศกาลทิวลิป สงกรานต์ 2562 เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก Europe Benalux

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เคอเค่นฮอฟ 2019ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2562  เมืองบรัสเซลส์ เบลเยี่ยม อะโตเมียม จัตุรัสกรองด์ ปลาซ โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก เมืองบรูจจ์ ทะเลสาบแห่งความรัก จัตุรัสมาร์เก็ต หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองบรูจจ์ โบสถ์ของคุณผู้หญิงของเรา ป้อมปราการประจำเมือง เมืองเกนต์ หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองเกนต์ โบสถ์เซนต์บราโว่ ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์  เมืองแอนท์เวิร์ป -ตลาดโกรท มาร์ค ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป โบสถ์แห่งเจ้าหญิง เมืองแอนท์เวิร์ป เมืองเฮก ย่านบินเนนฮอฟ หอคอยแห่งอัศวิน เมืองลิสส์เซ่ เทศกาลดอกทิวลิป เมืองอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม ย่านงานศิลป์และของเก่า ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส ศูนย์การค้าคาลเวิลโทลล์ ย่านดัมสแควร์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท  เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน อนุสาวรีย์ประจำเมือง โบสถ์เซนต์ แลมเบอร์ตุส ย่านเมืองเก่า ไรน์ทาวเวอร์ ทาวน์ฮอลล์ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ เมืองโคโลญ เมืองไฮเดลเบิร์ก มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ถนนฮอลสตราสเซ อนุสาวรีย์โรเบิร์ต วิลแฮม บุนเซิน ยอดหอนาฬิกาของ โบสถ์โพรวิเดนซ์เคิร์ช จัตุรัสมหาวิทยาลัย - จัตุรัสมาร์คพลัซ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ โบสถ์เซนต์นิโคลาส น้ำพุแห่งความยุติธรรม ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต 
วันเดินทาง :   10 - 17, 12 - 19 เมษายน 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น  :  62,999 - 65,999 บาท
สายการบิน :   Thai Airways  (TG)
Code:  A2-CZBRU02-8D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เคอเค่นฮอฟ 2019ทัวร์ยุโรป เทศกาลดอกไม้เคอเค่นฮอฟ 2562  เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม อะโตเมียม จัตุรัสกรองด์ ปลาซ โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก เมืองแอนท์เวิร์ป ตลาดโกรท มาร์ค ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป โบสถ์แห่งเจ้าหญิง เมืองเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ ย่านบินเนนฮอฟ  หอคอยแห่งอัศวิน เมืองอัมสเตอร์ดัม เมืองลิสส์เซ่ เทศกาลดอกทิวลิป หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น ย่านดัมสแควร์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ล่องเรือหลังคากระจก สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม ย่านงานศิลป์และของเก่า ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ เมืองโคโลญ  เมืองแฟรงก์เฟิร์ต มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ โบสถ์เซนต์นิโคลาส น้ำพุแห่งความยุติธรรม ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต  
วันเดินทาง :   17 - 23 เม.ย./ 4-10, 8-14, 13-19 พ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น  :  52,999 บาท
สายการบิน :   Thai Airways  (TG)
Code:  A2-CZBRU03-7D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน โคโลญทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยี่ยมเมืองมรดกโลก กีร์ธูร์น และบ้านกังหัน สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเนเธอร์แลนด์ ชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายหลักของประเทศเยอรมัน ถ่ายรูปกับหนูน้อยมาเนเคนพิส Landmark ของประเทศเบลเยี่ยม Dinner ด้วยเมนูดังขาหมูเยอรมัน ช้อปปิ้ง McArthur Glen Designer Outlet
วันเดินทาง :   24 - 31 ธ.ค.2561
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   64,500  บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:   A1-EURO-8D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยมทัวร์ยุโรป ประเทศเบเนลักซ์ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม อะโตเมียม จัตุรัสกรองด์ ปลาซ โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก เมืองแอนท์เวิร์ป ตลาดโกรท มาร์ค ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป โบสถ์แห่งเจ้าหญิง เมืองเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ ย่านบินเนนฮอฟ หอคอยแห่งอัศวิน เมืองอัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น ย่านดัมสแควร์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ล่องเรือหลังคากระจก สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม ย่านงานศิลป์และของเก่า ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ เมืองโคโลญ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ โบสถ์เซนต์นิโคลาส น้ำพุแห่งความยุติธรรม ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต
วันเดินทาง :   24 - 30 พ.ย./ 29 พ.ย. - 5 ธ.ค./ 6-12, 8-14, 19-25 ธ.ค.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   42,999  บาท
สายการบิน :   EVA AIR (BR)
Code:  A2-BRU01-7D-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ฝรั่งเศส ปีใหม่ 2562ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป เบเนลักซ์ ปีใหม่ 2562 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ พระราชวังแวร์ซายส์ หมู่บ้านกังหันและล่องเรือหลังคากระจก ปารีส  หอไอเฟล  ถนนชองเชลิเซ แกลลอเรียลาฟาเยตต์ บรูจจ์ บรัสเซลล์  จัตุรัสกรองปลาซ อัมสเตอร์ดัม ROERMOND OUTLET
วันเดินทาง  13-19 พ.ย./ 4-10 ธ.ค./ 26 ธ.ค.61 - 1 ม.ค./ 27 ธ.ค.- 2 ม.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  40,900 - 50,900  บาท
สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
Code:   ACT-EK010ฺ-7D-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เคอเค่นฮอฟ สงกรานต์ 2561ทัวร์ยุโรป World Heritage Belgium-Netherland เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน (TG) ส.ค.-ต.ค.61 บินตรง!!..โดยสายการบินไทย (TG) เต็มอิ่มเที่ยว 2 ประเทศ .. ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์  เที่ยวร็อตเตอร์ดัมและเมืองเดลฟ์ เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส  ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองบรูจจ์ เที่ยวเมืองเกนท์  ชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านน่ารัก ล่องเรือชมทัศนียภาพงดงาม และช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet
วันเดินทาง วันที่ : 26 ก.ค.-1 ส.ค. / 22-28 ต.ค.2561 
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   52,900 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A1- EURO-7D-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

natherland_team_tour05ทัวร์ยุโรป CIRCLE IN BENELUX NETHERLANDS GERMANY LUXEMBOURG BELGIUM 7 วัน 5 คืน (BR)(AMS03)
เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ - เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน 
เมืองโคโลญ - มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ - เมืองแฟรงก์เฟิร์ต - มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - โบสถ์เซนต์นิโคลาส - น้ำพุแห่งความยุติธรรม - ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต - ถนนไซล์
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน - เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก - ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก - สะพานสมัยโรมัน - โบสถ์โนเตรอะดาม เมืองลักเซมเบิร์ก - บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองค์ ปลาซ - โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม - เมืองแอนท์เวิร์ป - ตลาดโกรท มาร์ค - ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป - โบสถ์แห่งเจ้าหญิง - หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอแลนด์ - ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น - ย่านดัมสแควร์ - อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี - โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม - ย่านงานศิลป์และของเก่า - ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส - ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล
วันเดินทาง :   18 - 24 ตุลาคม 2561 // 29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2561 // 01 - 07 ธันวาคม 2561 // 29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   39,999 บาท
สายการบิน :   สายการบิน Eva Airways
Code:  A2-AMS03-7D5N-BR


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคะคุจิปราสาททอง นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ .นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN...

«
»