วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทัวร์นิวซีแลนด์ ราคาถูก สงกรานต์ 2567 / 2024 ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์ เที่ยวเกาะใต้ เกาะเหนือ โปรแกรมทัวร์ แพคเกจทัวร์ นิวซีแลนด์ New Zealand Tour บริษัททัวร์ นิวซีแลนด์

4.Banner BIG GRAND TOUR 9D7N NS 10 18 APR24 Re1ทัวร์นิวซีแลนด์เกาะใต้ GRAND TOUR NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้ 9วัน7คืน) สงกรานต์ 2567 (QF) พักอ็อคแลนด์ 2คืน/โรโตรัว 1คืน/ควีนส์ทาวน์ 3คืน/ไคร์เชิร์ท 1คืน  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ) สิงคโปร์ อ็อคแลนด์-ชมเมือง-หมู่บ้านฮอบบิต   ถ้ำศูนย์วัฒนธรรมเมารีเทปูย่า  โรโตรัว   ถ้ำหนอนเรืองแสง  อ็อคแลนด์ สกายทาวเวอร์     อ็อคแลนด์ (บินภายใน)  สนามบินควีนส์ทาวน์  แอร์โรทาวน์ ควีนทาวน์ ช้อปปิ้ง     OPTIONAL TOUR ไร่ไวน์ ควีนส์ทาวน์ สกายไลน์(นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา+ลูจ 3 รอบ)   ควีนส์ทาวน์-มิลฟอร์ดซาวน์ ครอมเวลล์ แซลม่อนฟาร์ม เทคาโป ไคร้สท์เชิร์ช           สิงคโปร์ กรุงเทพฯ   พิเศษ...บาร์บิคิว ณ ภัตตาคารในหมู่บ้านฮอบบิต และ สไตล์ชาวเมารี แบบแฮงงิ อาหารไทย, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนยอดเขาบ๊อบส์พีค/ กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว **รวมค่าวีซ่านิวซีแลนด์+ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับ อาหารตะวันตก ณ ภัตตาคาร  ORBIT 360 /เมนูหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้
วันเดินทาง   10-18 เม.ย.67 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   182,900 บาท
สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
Code:  ABW-NEW-9D7N-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮาร์บิ้น

3.Banner BIG ROMANTIC 7D5N NZ MAR APR24ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนดื ROMANTIC SOUTH ISLAND (เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน) พักควีนส์ทาวน์ 2 คืน/ พักเทคาโป 1 คืน /ไครสต์เชิร์ช 2 คืนกรุงเทพฯ ซิดนีย์ควีนส์ทาวน์แอร์โร่ทาวน์ ล่องเรือกลไฟ โชว์ตัดขนแกะ สกายไลน์ (นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา+ลูจ 3 รอบ) ควีนทาวน์ Optional program ไร่ไวน์ แซลมอนฟาร์ม-ทะเลสาบเทคาโป เทคาโป ไครสต์เชิร์ช ชมเมือง อิสระช๊อปปิ้ง ไครสต์เชิร์ช ล่องเรือชมวาฬ ไคคูร่า ไครสต์เชิร์ช ซิดนีย์ กรุงเทพฯ **พิเศษ!! บาร์บีคิว ณ ที่วอร์เตอร์พีคฟาร์ม **พิเศษ!! เมนู กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว,เป๋าฮื้อ,เป็ดปักกิ่ง,อาหารไทย 1 มื้อ เมนูบุฟเฟต์นานาชาติ ที่บ๊อบพีค, เมนูหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้
วันเดินทาง  11 - 17 เม.ย.67 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   153,900 บาท
สายการบิน : แควนตัสแอร์ไลน์ (QF)
Code:  ABW-NEW-7D5N-QF

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮาร์บิ้น

2.Banner BIG TRANZ ALPINE 7D5N NZ MAR APR24 Re1ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2567 ทัวร์นิวซีแลนด์ Tranz Alpine SOUTH ISLAND  (เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน)     SQ พักควีนส์ทาวน์ 2 คืน/ พักฟ๊อกซ์กลาเซียร์ 1 คืน/ ไครสต์เชิร์ช 2 คืน สนามบินชางฮี (สิงคโปร์)ไครสต์เชิร์ช (นิวซีแลนด์)-เที่ยวชมเมือง เทคาโปแซลมอนฟาร์มควีนทาวน์สกายไลน์ (นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา+ลูจ 3 รอบ)   OPTIONAL TOURไร่ไวน์ช้อปปิ้งทะเลสาบวาคานาก้าเข้าชม PUZZING WORLD    
ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ โฮกิติกะ รถไฟ ทรานซ์อัลไพน์  ไคร้สท์เชิร์ช ไครสต์เชิร์ช (นิวซีแลนด์) สนามบินชางฮี (สิงคโปร์) กรุงเทพฯ   *พิเศษ!!  กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว,เป๋าฮื้อ,เป็ดปักกิ่ง,อาหารไทย 1 มื้อ,อาหารติ่มซำ    เมนูบุฟเฟต์นานาชาติ ที่บ๊อบพีค, เมนูหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้    **รวมค่าวีซ่านิวซีแลนด์+ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับ   
วันเดินทาง   6 – 12 มี.ค.67,20 - 26 มี.ค.67, 11 - 17 เม.ย.67 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   143,900 บาท
สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
Code:  ABW-NEW-7D5N-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮาร์บิ้น

1.Banner BIG AMAZING 7D5N NZ MAR APR24ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์เกาะใต้ Amazing New Zealand Tour  (เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน) ชมใบไม้เปลี่ยนสี SQ พักไครสต์เชิร์ช 2 คืน/พักอุทยานเม้าท์คุก 1 คืน /ควีนส์ทาวน์ 2 คืน  ไคร์สต์เชิร์ท เที่ยวชมเมือง เทคาโปอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ    เม้าส์คุ๊ก พร้อมกิจกรรมดูดาว @Mount Cook ทางช้างเผือกทีงดงาม    เม้าท์คุ๊ก  OPTIONAL TOUR แซลมอนฟาร์ม ไร่ไวน์ แอร์โรทาวน์ ควีนส์ทาวน์    สกายไลน์(นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา+ลูจ 3 รอบ) ควีนส์ทาวน์  มิลฟอร์ด ซาวน์    ควีนทาวน์ ครอมเวล โอมาราม่า ไคร้สต์เชิร์ช    **พิเศษ!!  กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว,เป๋าฮื้อ,เป็ดปักกิ่ง,อาหารไทย 1 มื้อ,อาหารญี่ปุ่น     เมนูบุฟเฟต์นานาชาติ ที่บ๊อบพีค, เมนูหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้    **รวมค่าวีซ่านิวซีแลนด์+ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับ   
วันเดินทาง   6 – 12 มี.ค.67,20 - 26 มี.ค.67,10 - 16 เม.ย.67(สงกรานต์)
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   144,900 บาท
สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
Code:  ABW-NEW-7D5N-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮาร์บิ้น

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว JAPAN ALPS KAMIKOCHI PINKMOSS 7D4N(TG)ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ),หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ทุ่งพิงค์มอส...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ คามิโคจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนาคามาชิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สะพานนาคะบาชิ มัตสึโมโต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต ออนเซน กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ออนเซน ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 นากาโนะ ชมหมู่บ้านโบราณสึมาโกะจุคุ เส้นทางนาคาเซ็นโด (Nakasendo)...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 กิฟุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก เดินชมเขตเมืองเก่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ประเทศญี่ปุ่น เมืองกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ อุทยานคามิโคจิ เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น”...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” ...

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN กำแพงหิมะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์...

«
»