วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561

จางเจียเจี้ย ราคาถูก รวมทัวร์จีน 2561 / 2018 เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2562 / 2019 ครบสูตร เที่ยวจางเจียเจี้ย สะพานแก้ว หุบเขาอวตาร ระเบียงแก้ว แพคเกจทัวร์จางเจียเจี้ย ประหยัด ทัวร์จางเจียเจี้ย zhangjiajie Tour ทัวร์จีน โปรโมชั่น

ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ปีใหม่ 2019ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2019 ฉางซา เมืองฉางเต๋อ จางเจียเจี้ย ร้านผ้าไหม แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วยาวที่สุดโลก ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ถนนคนเดินซีปู้เจีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ร้านหยก เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ร้านใบชา ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่
วันเดินทาง 12-15, 19-22, 26-29 ต.ค./ 2-5, 3-6, 8-11, 9-12, 16-19, 22-25, 23-26, 24-27 พ.ย./ 1-4, 14-17, 21-24, 22-25, 27-30, 28-31 ธ.ค./ 30 ธ.ค.-2 ม.ค./ 31 ธ.ค.- 3 ม.ค.62
ราคาเริ่มต้นที่ :  12,777 - 21,777 บาท
สายการบินThai Smile (WE)
Code:   A2-CSX-4D3N-WE

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย 2018 ฉางเต๋อ จางเจียเจี้ย ร้านใบชา เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ถ้ำประตูสวรรค์ ร้านผ้าไหม ร้านหยก ถนนคนเดินซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ร้านนวดเท้า จางเจียเจี้ย ร้านยางพารา ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
วันเดินทาง 23-26 มิ.ย./ 12-15 ก.ค./ 23-26 ส.ค.    / 30 ส.ค.- 2 ก.ย./ 6-9, 13-16, 20-23 ก.ย.61
ราคาเริ่มต้นที่ :  11,899  บาท
สายการบินThai Smile (WE)
Code:  A66-CSX-4D3N-WE

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์จางเจียเจี้ย

zhangjiajie_tour13ทัวร์จีน NEW!! จางเจียเจี้ย 2 สะพานแก้ว ฟ่งหวง พักหรู 5 ดาว 6 วัน 5 คืน (CZ)
•ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
•พิชิตสะพานแก้ว 2 แห่ง (สะพานแก้วที่ยาวที่สุด และสะพานอ้ายจ่ายต้าเฉียว)
•ชมเมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
•ล่องเรือถัวเจียง...ชมบรรยายกาศแสนโรแมนติกท่ามกลางเมืองโบราณ
•อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่
•พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
•เมนูพิเศษ เป็ดเซียงซี อาหารซีฟู้ด เป๋าฮื้อหมูน้ำแดง อาหารไทย บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี
วันเดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้นที่ :  18,900 บาท
สายการบิน : สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
Code: A5-CSX-CZ003-6D5N-CZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูกทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน BREATH OF ZHANG JIA JIE 4 วัน 3 คืน (CSX01) ถนนคนเดินซีปู้เจีย ภาพวาดหินทราย ร้านบัวหิมะ แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วยาวที่สุดโลก ร้านผ้าไหม ร้านหยก ร้านผ้าไหม เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่
วันเดินทาง 14-17 มิ.ย./ 28 มิ.ย.-1 ก.ค./ 6-9, 26-29, 27-30 ก.ค./ 10-13, 11-14 ส.ค./ 31 ส.ค.- 3 ก.ย./ 1-4, 9 -12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26 ก.ย./ 12-15, 15-18, 19-22, 23-26 ต.ค.61
สายการบินAir Asia (FD)
Code:  A2-CSX-4D3N-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์จางเจียเจี้ย

zhangjiajie_tour20ทัวร์จีน  บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน 6 วัน 5 คืน (E3)
•ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
•เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
•เมนูพิเศษ ซุปเห็ด ปิ้งย่างเกาหลี
วันเดินทาง :   สิงหาคม -ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์ :   14,900 บาท
สายการบิน : สายการบิน NEWGEN AIRWAYS
Code :  A5-CSX-6D5N-E3
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

zhangjiajie_tour19ทัวร์จีน  ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ประตูสวรรค์  4 วัน 3 คืน  (SL)(CNCSX-03)  ฉางซา  จางเจียเจี้ย   ภูเขาเทียนเหมินซาน   นั่งกระเช้า   ประตูสวรรค์   ทางเดินกระจก   ร้านหยก  ร้านยา   ภาพวาดทราย   ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย   โชว์หนังตะลุง                                        
จางเจียเจี้ย  โรงงานผ้าไหม  สะพานกระจก  ร้านยางพารา  ร้านใบชา  ฉางเต๋อ  ถนนคนเดินฉางเต๋อ  ฉางเต๋อ  ฉางซา  ถนนคนเดินหวงซิงลู่
วันเดินทาง :   วันที่ 24-27 / 31 ส.ค.-3 ก.ย. 61
วันที่ 1-4 / 2-5 / 7-10 / 8-11 / 14-17 / 15-18 ก.ย. 61  
วันที่ 2-5 / 3-6 / 9-12 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 23-26 / 24-27 พ.ย. 61
วันที่ 1-4 / 2-5 / 6-9 / 8-11 / 9-12 / 13-16 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์ :   9,888 บาท
สายการบิน :  สายการบินไทยไลออนแอร์ (SL)
Code :  ATA-CSX-4D3N-SL
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

zhangjiajie17ทัวร์จีน  ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานกระจก  4 วัน 3 คืน (WE)(CNCSX-02)   ฉางซา  ฉางเต๋อ   จางเจียเจี้ย   โรงงานผ้าไหม   ร้านหยก   สะพานกระจก (รวมค่าบัตรแล้ว)  ร้านยางพารา   โชว์หนังตะลุง  จางเจียเจี้ย  (Option Tour) ภูเขาเทียนเหมินซาน  นั่งกระเช้า  ประตูสวรรค์  ทางเดินกระจก   ร้านยาจีน  ภาพวาดทราย  ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย  จางเจียเจี้ย  ฉางซา  ถนนคนเดินหวงซิงลู่
วันเดินทาง :   วันที่  17-20 / 20-23 / 24-27 / 25-28 ต.ค. 61   
                      วันที่  26-29 / 27-30 / 28-31 ต.ค. 61
ราคาทัวร์ :   9,999 บาท
สายการบิน :  สายการบินไทยสมายล์
Code :  ATA-CSX-4D3N-WE
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

zhangjiajie_tour07ทัวร์จีน  ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ประตูสวรรค์-อวตาร  5 วัน 4 คืน  (SL)(CNCSX-04) ฉางซา   จางเจียเจี้ย    ภูเขาเทียนเหมินซาน   นั่งกระเช้า   ประตูสวรรค์    ทางเดินกระจก    ร้านหยก  ร้านยา   ภาพวาดทราย    ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย   โชว์หนังตะลุง                                        
จางเจียเจี้ย   อุทยานจางเจียเจี้ย   ภูเขาฮัลเลลูย่าห์   เทียนจื่อซาน   ลิฟท์แก้วไป่หลง สะพานหนึ่งในใต้หล้า   สวนจอมพลเฮ่อหลง    ภาพเขียน 10 ลี้ (รวมรถราง)  โชว์นางจิ้งจอก
จางเจียเจี้ย  โรงงานผ้าไหม  สะพานกระจก   ร้านยางพารา   ร้านใบชา   ฉางเต๋อ  ถนนคนเดินฉางเต๋อ  ฉางเต๋อ   ฉางซา   ถนนคนเดินหวงซิงลู่
วันเดินทาง :   สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์ :   14,900 บาท
สายการบิน :  สายการบินไทยไลออนแอร์ (SL)
Code : ATA-CSX-5D4N-SL
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

zhangjiajie18ทัวร์จีน  ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (WE) ปีใหม่ 2019
•ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
•พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
•ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน
•เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
•ชมโชว์จิ้งจอกขาวสุดอลังการ...เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
•เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี
วันเดินทาง :   กรกฏาคม - ธันวามคม 2561
ราคาทัวร์ :   19,900 บาท
สายการบิน :  สายการบินไทยสมายล์
Code :  A5-CSX-6D5N-WE
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

zhangjiajie_tour06ทัวร์จีน  Zhangjiajie Super Cool 4 วัน 3 คืน (FD) ปีใหม่ 2019
ชมตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
•ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน
•นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์
•ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
•พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
•เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อหมูน้ำแดง เป็ดย่างปักกิ่ง+ซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด
•บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
วันเดินทาง :   พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น  :   11,900 บาท
สายการบิน : สายการบินแอร์ เอเชีย
Code : A5-CSX-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซานทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย  จางเจียเจี้ย ร้านผ้าไหม แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วยาวที่สุดโลก ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ถนนคนเดินซีปู้เจีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ร้านหยก  เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ร้านใบชา ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่
วันเดินทาง28 มิ.ย.- 1 ก.ค./ 29 มิ.ย.- 2 ก.ค./ 30 มิ.ย.- 3 ก.ค.61
ราคาเริ่มต้นที่ :  9,777  บาท
สายการบินThai Smile (WE)
Code:  A2-CSX-4D3N-WE

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 2560ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (CZ) ก.ค.-ต.ค.61 (SHCZCSX3) ทัวร์เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน ทัวร์จางเจียเจี้ย อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด โชว์เหม่ยลี่เซียงซี เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย ทัวร์ฉางซา เกาะส้ม (รวมรถแบตเตอรี่)
วันเดินทาง :   14-19 กรกฎาคม , 18-23 สิงหาคม , 8-13  กันยายน , 27 ตุลาคม–1 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์ :   21,999 บาท
สายการบิน :  CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
Code :  A6-CSX-6D5N-CZ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจีย สะพานแก้วทัวร์จางเจียเจี้ย 2561 ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk  ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง ชมโชว์จิ้งจอกขาวสุดอลังการ เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รักพักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี
วันเดินทาง :   4-9, 11-16, 18-23, 25-30 ก.ค./ 1-6, 8-13, 15-20, 22-27 ส.ค./ 29 ส.ค.- 3 ก.ย./ 5-10, 12-17, 19-24 ก.ย./ 26 ก.ย.-1 ต.ค.61
ราคาเริ่มต้นที่ :   21,900 - 27,900 บาท
สายการบิน :   THAI SMILE (WE)
Code:  A5-CZX-6D5N-WE

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฟ่งหวงทัวร์จีน   ZHANGJIAJIE ONE MORE TIME 4 วัน 3 คืน  (FD)   ถนนคนเดินหวงซิงลู่   จางเจียเจี้ย    ร้านบัวหิมะ   ร้านใบชา   นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน   สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง   
ชมวิวเขาอวตาร   ลิฟท์แก้วไป๋หลง    ร้านผ้าไหม   ร้านหยก   ร้านยางพารา   ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)   ระเบียงแก้ว    ฉางซา
วันเดินทาง :    ตุลาคม - ธันวาคม 2561

ราคาเริ่มต้นที่ :    12,999 บาท
สายการบิน :   AIR ASIA
Code:  A2-CSX-4D3N-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

zhangjiajie_tour15ทัวร์จีน  ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง  6 วัน 5 คืน (SL)(CNCSX-05) ฉางซา   เฟิ่งหวง   ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน   สะพานหงส์   เขตเมืองโบราณเฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย   โรงงานผ้าไหม
จางเจียเจี้ย   อุทยานจางเจียเจี้ย   ภูเขาฮัลเลลูย่าห์   เทียนจื่อซาน    ลิฟท์แก้วไป่หลง  สะพานหนึ่งในใต้หล้า   ร้านหยก   ร้านยาจีน   ภาพวาดทราย
จางเจียเจี้ย   สะพานกระจก   ถ้ำมังกรเหลือง (ถ้ำพญามังกร)   ลำธารแส้ทอง   โชว์นางจิ้งจอกขาว
จางเจียเจี้ย   ภูเขาเทียนเหมินซาน   นั่งกระเช้า   ประตูสวรรค์  ทางเดินกระจก   ร้านใบชา   ร้านยางพารา   ฉางซา
ฉางซา   ถนนคนเดินหวงซิงลู่
วันเดินทาง :     วันที่ 26-31 ก.ค. / 8-13 ส.ค. 61  
                        วันที่ 10-15 / 18-23 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้นที่ :    19,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินไทยไลออนแอร์
Code:   ATA-CSX-6D5N-SL
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองบิเอะ สระอะโออิเคะ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ กระเช้าคุโรดาเกะ อิออน...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN SOUNKYO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) ฮาโกดาเตะ อาคารโกดังอิฐแดง ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ ชมวิวทะเลสาบโทยะ กระเช้าอุสุซัง ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ออนเซ็น ซัปโปโร หมู่บ้านช็อกโกแลต...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มกราคม 2019 สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ตามอัธยาศัย...

ทัวร์ฮอกไกโด รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด คริสต์มาส 2561 นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ วิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น...

ทัวร์ฮอกไกโด รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด คริสต์มาส 2561 ชมรอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ โรงงานและพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต ชมโดราเอม่อน สกายพาร์ค...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว MAGIC...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายามา NAGOYA...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายามา หน้าหนาว 2018 นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ...

«
»