วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

บินตรง จางเจียเจี้ย 2024 / 2567 ราคาถูก พักฝูหรงเจิ้น เที่ยวจางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง หุบเขาอวตาร ประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโปราณฝูหรงเจิ้น ปีใหม่ 2568 / 2025 แพคเกจทัวร์จางเจียเจี้ย ประหยัด ทัวร์จางเจียเจี้ย zhangjiajie Tour ทัวร์จีน โปรไฟไหม้

CSX05VZ ทัวร์จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่เข้าร้านทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมษายน - ปีใหม่ 2568 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน) ถ้ำประตูสวรรค์ ทางเดินกระจก ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว เมืองจางเจียเจี้ย เขาเทียนจื่อซาน (รวมขึ้นกระเช้า + ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ (หุบเขาอวตาร) สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า ตึกมหัศจรรย์ 72ชั้น (รวมค่าเข้า) เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น น้ำตกฟูหรงเจิ้น เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง สะพานสายรุ้ง ชมวิวกลางคืนเมืองโบราณเฟิ่งหวง นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับฉางชา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ จัดเต็มดินเนอร์บุฟเฟต์ปิ้งย่าง
วันเดินทาง :  เมษายน 2567 - ปีใหม่ 2568   

ราคาเริ่มต้นที่ :      25,990 - 32,999  บาท
สายการบินVietjet Air (VZ)
Code:  AT2G-CSX05VZ-5D4N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

dyg05 บินตรงจางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย เมืองฟูหรงเจิ้น (รวมล่องเรือ) น้ำตกฟูหรงเจิ้น เมืองเฟิ่งหวง (รวมล่องเรือ) เมืองจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน +กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน  OPTION ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว ศูนย์สมุนไพรจีน หุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว)  สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า - ภูเขาฮาเลลูย่า ศูนย์หยกและยางพารา ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู  OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 ร้านชา พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย
วันเดินทาง :  พฤษภาคม - กันยายน 2567

ราคาเริ่มต้นที่ :      20,999 - 21,999  บาท
สายการบินVietjet Air (VZ)
Code:  AGS-DYG02-6D5N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

DYG04 บินตรง จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือ) น้ำตกฟูหรงเจิ้น กลับจางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 เมืองจางเจียเจี้ย ศูนย์สมุนไพรจีน OPTION เขาเทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจกริมผา+บันไดเลื่อน ศูนย์หยก ร้านชา หุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ภูเขาฮาเลลูย่า ร้านยางพารา พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด อุทยานวัฒนธรรมพื้นบ้านถูเจีย OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย
วันเดินทาง :  พฤษภาคม - กันยายน 2567

ราคาเริ่มต้นที่ :    17,999 - 19,999  บาท
สายการบินVietjet Air (VZ)
Code:  AGS-DYG01-5D4N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

dyg06 ทัวร์จางเจียเจี้ย บินตรง 2567ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2567 นอนหมู่บ้านฟูหรงเจิ้น เมืองฟูหรงเจิ้น(รวมล่องเรือ) น้ำตกฟูหรงเจิ้น เมืองเฟิ่งหวง (รวมล่องเรือ)  เมืองจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน+กระเช้าใหญ่+ทางเดินกระจก+บันไดเลื่อน  เทียนจื่อซานหุบเขาอวตาร (รวมลิฟต์แก้ว) สะพานอันดับหนึ่งในใต้หล้า ภูเขาฮาเลลูย่า ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น พิพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินกรวด ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย
วันเดินทาง :  พฤษภาคม  - กันยายน 2567

ราคาเริ่มต้นที่ :      23,999 - 25,999  บาท
สายการบินVietjet Air (VZ)
Code:   AGS-DYG06-6D5N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

CVZ77 ทัวร์จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้นทัวร์จีน จางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย  เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ชมถ้ำประตูสวรรค์ (รวมบันไดเลื่อน) *OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว ศูนย์สมุนไพรจีน พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ร้านใบชา  เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น น้ำตกฟูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย *OPTION เขาอวตาร จางเจียเจี้ย ร้านหยก ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง ร้านยางพารา  เมืองฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ หรือ CHANGSHA BAILIAN OUTLET)

วันเดินทาง :  มิถุนายน - สิงหาคม 2567

ราคาเริ่มต้นที่       12,888  บาท
สายการบินThai VietJet Air
Code:  AIT-CVZ77-4D3N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว JAPAN ALPS KAMIKOCHI PINKMOSS 7D4N(TG)ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ),หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ทุ่งพิงค์มอส...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ คามิโคจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนาคามาชิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สะพานนาคะบาชิ มัตสึโมโต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต ออนเซน กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ออนเซน ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 นากาโนะ ชมหมู่บ้านโบราณสึมาโกะจุคุ เส้นทางนาคาเซ็นโด (Nakasendo)...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 กิฟุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก เดินชมเขตเมืองเก่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ประเทศญี่ปุ่น เมืองกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ อุทยานคามิโคจิ เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น”...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” ...

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN กำแพงหิมะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์...

«
»