วันจันทร์, 23 เมษายน 2561

จางเจียเจี้ย ราคาถูก รวมทัวร์จีน 2561 / 2018 ทัวร์จางเจียเจี้ย ครบสูตร เที่ยวจางเจียเจี้ย สะพานแก้ว หุบเขาอวตาร ระเบียงแก้ว แพคเกจทัวร์จางเจียเจี้ย ประหยัด ทัวร์จางเจียเจี้ย zhangjiajie Tour ทัวร์จีน โปรโมชั่น

ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูกทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน BREATH OF ZHANG JIA JIE 4 วัน 3 คืน (CSX01) สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
วันเดินทาง 28 เม.ย. – 01 พ.ค. , 04 – 07 พฤษภาคม , 14 – 17 มิถุนายน , 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. , 06 – 09 , 26 – 29 , 27 – 30 กรกฎาคม , 10 – 13 , 11 - 14 สิงหาคม , 31 ส.ค. – 03 ก.ย. , 14 – 17 , 21 – 24 กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้นที่ :  13,888 - 16,888 บาท
สายการบินAir Asia (FD)
Code:  A2-CSX-4D3N-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์จางเจียเจี้ย สงกรานต์ เทียนเหมินซานทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย  จางเจียเจี้ย ร้านผ้าไหม แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วยาวที่สุดโลก ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ถนนคนเดินซีปู้เจีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ร้านหยก  เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ร้านใบชา ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่
วันเดินทาง4-7, 11-14, 25-28, 26-29 พ.ค./  1-4, 22-25 มิ.ย.61
ราคาเริ่มต้นที่ :  12,777 - 19,777 บาท
สายการบินThai Smile (WE)
Code:  A2-CSX-4D3N-WE
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 2560ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (CZ) ก.ค.-ต.ค.61 (SHCZCSX3) ทัวร์เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน ทัวร์จางเจียเจี้ย อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด โชว์เหม่ยลี่เซียงซี เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย ทัวร์ฉางซา เกาะส้ม (รวมรถแบตเตอรี่)
วันเดินทาง :   14-19 กรกฎาคม , 18-23 สิงหาคม , 8-13  กันยายน , 27 ตุลาคม–1 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์ :   21,999 บาท
สายการบิน :  CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
Code :  A6-CSX-6D5N-CZ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตารทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์คุณธรรมจางเจียเจี้ย สะพานแก้วลอยฟ้า เทียนเหมินซาน ฉางซา พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (WE)  (SHWECSX10) ทัวร์จางเจียเจี้ย "ดินแดนอัศจรรย์ ภูเขาอวตาร" ทัวร์จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม รองเท้า) ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด, อาหารไทย
วันเดินทาง :   วันที่ 21 เมษายน , 3-6 / 17-20 / 26-29 , พฤษภาคม , 23-26 มิถุนายน 2561

ราคาเริ่มต้นที่ :    21,999บาท
สายการบิน :   Thai Smile (WE)
Code:   A6-CSX-4D3N-WE

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตารทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เขาอวตาร จางเจียเจี้ย ฉางซา 6 วัน 5 คืน (WE) เม.ย.-มิ.ย.61 (SHWECSX9) จางเจียเจี้ย...เขาเทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" CHECK INN สะพานแก้ว และ โชว์นางจิ้งจอกขาว ฟ่งหวง...ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน จางจียเจี้ย...สะพานแก้วที่ยาวที่สุด อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ถนนซีปู้เจีย เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด, อาหารไทย
วันเดินทาง :   วันที่ 14-19 เมษายน **วันสงกรานต์** , 23-28  เมษายน  8-13 พฤษภาคม , 19-24 มิถุนายน 2561

ราคาเริ่มต้นที่ :    21,799 บาท
สายการบิน :   Thai Smile (WE)
Code:   A6-CSX-6D5N-WE

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตารทัวร์จีน จางเจียเจี้ย  2018 ราคาถูก เมืองฉางเต๋อ  เมืองโบราณเฟิ่งหวง   ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง   สะพานสายรุ้ง    บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน  จางเจียเจี้ย   พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย   เทียนเหมินซาน   ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก   ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน  ลำธารแส้ม้าทอง  ร้านหยก  นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน   สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง   เขาอวตาร  ลิฟท์แก้วไป๋หลง  แกรนด์แคนยอน   สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก   ร้านผ้าไหม   ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา   ถนนคนเดินซีปู้เจีย  ร้านใบชา  ฉางซา  ถนนคนเดินหวงซิงลู่
วันเดินทาง :   11 – 16 เม.ย.61 / 26 เม.ย. – 01 พ.ค.61, 03 – 08 พ.ค.61, 10 – 15 พ.ค.61, 17 – 22 พ.ค.61, 24 – 29 พ.ค.61 
ราคาเริ่มต้นที่ :    17,777 - 25,777 บาท
สายการบิน :   Thai Smile (WE)
Code:   A2-CSX-6D-WE

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE TAKAYAMA NEW YEAR ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว-ลานสกี 6 วัน 3 คืน...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 (XJ)...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป#2 (XJ) พ.ค.-ก.ย.2561...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) พ.ค.2561...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา...

ทัวร์ญี่ปุ่น 2561 ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า หลังคาแห่งญี่ปุ่น ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (สำหรับเดือนเมษายน) ชมทุ่ง...

«
»