วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทัวร์เฉิงตู 2567 / 2024 เส้นทางสวย ภูเขาสี่ดรุณี Siguniangshan ภเขาสี่ดรุณี ซื่อกู่เหนียงซาน มณฑลเสฉวน ปี้เผิงโกว อุทยานปี้ผิงโกว เมืองจีน Bipenggou ปี้เผิงโกว

TFU SL001 ทัวร์เฉินตู ภูเขาสี่ดรุณี จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 2567 เฉิงตู ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น+รถแบตเตอรี่ 1 ขา) เม่าเสี้ยน เมืองตูเจียงเยี่ยน ภูเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) เฉิงตู ถนนคนเดินชุนซีลู่ หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก วัดต้าฉือ ถนนไท่กูหลี ร้านหมอนยางพารา  ร้านยา
วันเดินทาง :   3-8, 17-22, 29 พ.ค.- 3 มิ.ย./ 31 พ.ค.- 5 มิ.ย./ 7-12, 14-19, 21-26, 28 มิ.ย.- 3 ก.ค./ 5-10, 17-22, 19-24, 26-31 ก.ค./ 9-14, 23-28 ส.ค.67
ราคาเริ่มต้น:    21,900 - 26,900   บาท
สายการบิน :   Lion Air (SL)
Code:   A5-TFU-SL001-6D5N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

MTWT240157 ทัวร์ภูเขาสี่ดรุณี ใบไม้เปลี่ยนสี ปีใหม่ 2567ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ภูเขาสี่ดรุณี 2567 นครเฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูง-สถานีเจินเจียงกวน-เมืองโบราณซงพาน อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รถเมล์ในอุทยาน) ทะเลสาบทะเลยาว ทะเลสาบห้าสี น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบนกยูง ทะเลสาบแพนด้า-เมืองชวนจู่ซื่อ เมืองชวนจู่ซื่อ ทะเลสาบเต๋อซี-อุทยานภูเขาสี่ดรุณีผ่านชมวิวภูเขาที่ราบสูง อุทยานภูเขาสี่ดรุณี เที่ยวชมหุบเขาซวงเฉียวโกว (รถเมล์ในอุทยาน) เมืองเฉิงตู ถนนไท่กู่หลี่ วัดต้าฉือ แพนด้าปีนตึก ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่
วันเดินทาง :   พฤษภาคม 2567 - ปีใหม่ 2568
ราคาเริ่มต้น:    22,990   บาท
สายการบิน :   Lion Air (SL
Code:   AMH-MTWT240157-6D5N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ฉิงชิ่ง จิ่วจ้ายโกว ฤดูกาลสวยสุดทัวร์จีน ฉงชิ่ง เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี 2567 เมืองฉงชิ่ง มหาศาลาประชาคม หงหยาตง  ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย  เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ระเบียงแก้วอู่หลง  ลิฟท์แก้ว  อุทยานเขานางฟ้า เมืองตูเจียงเอี้ยน ร้านหนังสือจงซูเก๋อ สะพานหนานเฉียว การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า ภูเขาสี่ดรุณี (รวมรถอุทยาน) หุบเขาชวงเฉียวโกว จัตุรัสหย่างเทียนวู่ รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ เมืองเฉิงตู สะพานโบราณ ถนนคนเดินชุนซีลู่ แพนด้ายักษ์ ถนนไทกู่หลี่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่
วันเดินทาง :   16-22 ก.ค./ 10-16 ส.ค./ 10-16 ก.ย./ 12-18, 19-25, 22-28 ต.ค./ 29 ต.ค.- 4 พ.ย.67
ราคาเริ่มต้น:    24,990   บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   A2-CKG-2403FD-7D5N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์จีน ภูเขาสี่ดรุณี ต้ากู่ปิงชวนทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี 2567 ตูเจียงเอี้ยน ห้องสมุดจงซูเก๋อ(ตูเจียงเอี้ยนจงซูเก๋อ) จัตุรัสหย่างเทียนวู่ มาสคอตแพนด้าเซลฟี่ เมืองโบราณเมืองตูเจียงเอี้ยน เมืองเม่าเสี้ยน เมืองเอยสุ่ย อุทยานน้ำแข็งต๋ากู๋ (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) เมืองเม่าเสี้ยน ภูเขาสี่ดรุณี (อุทยานฉางผิง) อุทยานเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน) เมืองโบราณหวงหลง เดินทางสู่เฉิงตู แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ วัดต้าฉือ วัดเหวินซู สะพานโบราณอันซูน ถนนโบราณจิ๋นลี่
วันเดินทาง :   14-19 เม.ย./ 28 เม.ย.- 3 พ.ค./ 5-10, 12-17, 19-24 พ.ค./ 31 พ.ค.- 5 มิ.ย./ 16-21 มิ.ย.67
ราคาเริ่มต้น:    15,888   บาท
สายการบิน :   Lion Air (SL)
Code:   ABC-BC02TFU-6D5N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ปี้เผิงโกวทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ปี้ผิงโกว 2567 เฉิงตู ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น+รถกอล์ฟ 1 ขา)  เม่า เสี้ยน อุทยานปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน ) เฉิงตู ถนนโบราณจินหลี่ วัดต้าฉือ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก *เมนูพิเศษ สุกี้หมาล่าเสฉวน ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ
วันเดินทาง :   1 – 7, 2 – 8, 9 – 15, 10 – 16, 16 – 22, 17 – 23, 20 – 26 พ.ค./  29 พ.ค. – 4 มิ.ย./ 30 พ.ค. – 5 มิ.ย./ 31 พ.ค. – 6 มิ.ย./ 1 – 7, 6 – 12, 11 – 17, 12 – 18, 18 – 24, 19 – 25 มิ.ย./ 25 มิ.ย. – 1 ก.ค./ 26 มิ.ย. – 2 ก.ค.67
ราคาเริ่มต้น:    27,900   บาท
สายการบิน :   Air China (CA)
Code:  A5-TFU-CA811-7D6N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณีทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี 2567 หมู่บ้านโบราณลั่วไต้ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง) ภูเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) เฉิงตู วัดเหวินซู ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก * เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าเสฉวน ถนนคนเดินจิ่งหลี่
วันเดินทาง :   3-7, 10-14 เม.ย./ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย./ 5-9, 19-23 มิ.ย.67 
ราคาเริ่มต้น:    22,888   บาท
สายการบิน :   China Eastern Airline (MU)
Code:   A5-TFU-MU222-5D4N-MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์เฉิงตู สี่ดรุณี 2567ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี 2567 เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี (รวมรถอุทยาน) ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ชมโชว์กังฟู+เปลี่ยนหน้ากาก ยอดเขาง๊อไบ๊จินติ่ง (รวมรถอุทยาน + กระเช้าขึ้น-ลง) เมืองโบราณหวงหลงชี วัดต้าฉือ  ถนนคนเดินชุนซีลู่  หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก *ลิ้มรสต้นตำหรับสุกี้หมาล่าเสฉวน
วันเดินทาง :   8-13, 15-20, 22-27 มี.ค.67
ราคาเริ่มต้น:    28,991   บาท
สายการบิน :   Air China (CA)
Code:  A5-TFU-CA024-6D5N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว สี่ดุรณี 2567ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี 2567 ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) อุทยานหวงหลง(รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่ ขาขึ้น1ขา) เม่าเสี้ยน  ภูเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง) จตุรัสหยางเทียนวู่ รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์เซลฟี่ ถนนโบราณจิ่งหลี่ วัดเหวินซู ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก วัดต้าฉือ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก *เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าเสฉวน ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ
วันเดินทาง :   10-17, 12-19, 14-21 เม.ย./ 28 เม.ย.-5 พ.ค./ 1-8, 22-29 พ.ค./ 14-21 มิ.ย./ 28 มิ.ย.-5 ก.ค.67
ราคาเริ่มต้น:    29,900   บาท
สายการบิน :   China Eastern Airline (MU)
Code:   A5-MU333-8D7N-MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

cmu63 ภูเขาสี่ดรุณี ปี้เผิงโกว 2567ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี 2567 ชมความงดงามของธรรมชาติมรดกโลก อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว ภูเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน ภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว ไหว้พระขอพร วัดเหวินซู วัดต้าฉือ แพนด้ายักษ์ปีนตึก  เดินเล่นถนนคนเดินสุดโรแมนติกซอยกว้างซอยแคบ ถนนไท่กู๋หลี่  ถนนชุนซี เมนูพิเศษ! ▪สุกี้หม่าล่า ▪ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันเดินทาง :   8 -12, 22-26 พ.ค./ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย./ 12-16, 26-30 มิ.ย.67
ราคาเริ่มต้น:    15,888   บาท
สายการบิน :   China Eastern Airline (MU)
Code:   AIT-CMU63-5D4N-MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...