วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561

รวมทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ปีใหม่ สงกรานต์ 2562 / 2019 ราคาถูก ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก เที่ยวคุนหมิง เมืองจีน แพคเกจทัวร์ ประหยัด ทัวร์คุนหมิง kunming Tour

ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก ภูเขาหิมะมังกรหยกทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระ จันทร์สีน้ำเงินไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถราง) จงเตี้ยน วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองโบราณแชง กรีล่า โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ช่องแคบเสือกระโดดต้าหลี่ ต้าหลี่ คุนหมิง วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
วันเดินทาง :  11-15, 19-23 ก.ย./ 18-22, 24-28, 27-31 ต.ค./ 4-8, 21-25 พ.ย./ 28 พ.ย.-2 ธ.ค./ 5-9, 16-20, 19-23 ธ.ค.61
ราคาทัวร์คุนหมิง เริ่มต้น : 23,999 - 28,999 บาท
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES(MU)
Code :  A6-KMG-5D4N-MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์คุนหมิง

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์คุนหมิง วัดลามะซงจ้านหลิงทัวร์คุนหมิง เมืองฉู่สง ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ช่องแคบเสือกระโดด จงเตี้ยน ลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)  โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถราง) ลี่เจียง ต้าหลี่ คุนหมิง-วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน สวนน้ำตก
วันเดินทาง :  12-17,  19-24 ก.ย./ 28 ธ.ค.- 2 ม.ค.62 / 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.62
ราคาทัวร์คุนหมิง เริ่มต้น : 25,799 - 28,999 บาท
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES(MU)
Code :  A6-KMG-5D4N-MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์คุนหมิง

อ่านเพิ่มเติม...

kunming-china-team14ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
•    ชมเมืองโบราณต้าหลี่..และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่
•    ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
•    ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
•    เมนูพิเศษ.... อาหารไทย อาหารกวางตุ้งสุกี้เห็ด
วันเดินทาง :   ก.ค. - ต.ค. 61
ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   26,900 บาท
สายการบิน : Thai airways(TG)
Code:  A5-KMG-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์คุนหมิง ปีใหม่ 2019 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน การบินไทย ปีใหม่ 2562
คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจดีย์สามองค์ แชงกรีล่า ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) IMPRESSOIN LIJIANG อุทยานน้ำหยก สระน้ำมังกรหยก สาหร่ายเกลียวทอง ต้าหลี่ ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านยางพารา ตำหนักทองจินเตี้ยน ร้านหยก อิสระช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ วัดหยวนทง
วันเดินทาง :   14-19 ก.ย./ 10-15, 13-18, 19-24, 20-25, 26-31 ต.ค./ 27 ต.ค.- 1 พ.ย./ 2-7 พ.ย./ 9-14, 23-28 พ.ย./ 30 พ.ย.- 5 ธ.ค./ 1-6, 5-10, 14-19, 21-26 ธ.ค./ 27 ธ.ค. 61- 1 ม.ค./ 29 ธ.ค. 61- 3 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 4 ม.ค./ 31 ธ.ค.- 5 ม.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   29,900 - 32,900 บาท
สายการบิน : Thai airways(TG)
Code:  A5-KMG-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์คุนหมิง

อ่านเพิ่มเติม...

kunming china03ทัวร์คุนหมิง  หุบเขาสีน้ำเงิน ลี่เจียง  วัดลามะซงจ้านหลิง  6 วัน 5 คืน  (8L)
คุนหมิง-ต้าหลี่-หมูบ้านซีโจว-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-หุบเขาสีน้ำเงิน(รวมรถแบตเตอรี่)-อุทยานน้ำหยก-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-ต้าหลี่-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง :   กรกฏาคม - ตุลาคม  2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   24,900 บาท
สายการบิน : Lucky Air
Code:  A5-KMG-6D5N-8L

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์คุนหมิง สระมังกรดำทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ปีใหม่ 2019 คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ต้าหลี่ ลี่เจียง สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก ร้านสาหร่ายเกลียวทอง ต้าหลี่ ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านยางพารา ตำหนักทองจินเตี้ยน  ร้านหยก อิสระช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ วัดหยวนทง
วันเดินทาง :   5-9, 19-23 ก.ย./ 19-23, 20-24 ต.ค./ 7-11, 14 -18, 21-25 พ.ย./ 1-5, 8-12, 12-16, 26-30 ธ.ค./ 29 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   25,900  - 30,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS  (TG)
Code:  A5-KMG-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์คุนหมิง วัดชงจ้านหลิง ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ปีใหม่ 2562 ต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) เมืองเก่าจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว) อุทยานน้ำหยก ฉู่ฉง ฉู่ฉง คุนหมิง ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณกวนตู้ ร้านหยก ร้านชา วัดหยวนทง ร้านผ้าไหม
วันเดินทาง12-17, 19-24, 26-31 ต.ค./ 9-14, 16-21 พ.ย./ 30 พ.ย.- 5 ธ.ค./ 5-10, 14-19, 21-26 ธ.ค./ 27 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 28 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 21-26 ก.พ./ 1-6, 7-12, 14-19, 21-26 มี.ค./ 28 มี.ค. -2 เม.ย./ 4-9, 11-16, 12-17, 13-18, 25-30 เม.ย./ 1-6 พ.ค./ 13-18 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   22,999 - 35,999  บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS  (TG)
Code:  A2-KMG01-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SONGKRAN...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2019 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”ชม...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ฮอกไกโด SAPPORO OTARU...

ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO OTARU SNOW LIGHT ILLUMINATION FESTIVAL 2019 ...

«
»