วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561

รวมทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก 2561 / 2018 ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก เที่ยวคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก เที่ยวคุนหมิง เมืองจีน แพคเกจทัวร์ ประหยัด ทัวร์คุนหมิง kunming Tour

ทัวร์คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินทัวร์คุนหมิง สงกรานต์ 2561 เที่ยวคุนหมิง เมืองเก่าต้าหลี่ เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) เมืองเก่าจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว) อุทยานน้ำหยก ฉู่ฉง คุนหมิง ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณกวนตู้ ร้านหยก ร้านชา วัดหยวนทง ร้านผ้าไหม 
วันเดินทาง :   1-6, 22-27 ก.พ./ 28 ก.พ. - 5 มี.ค./ 1-6, 14-19, 21-26, 22-27 มี.ค./ 11-16, 12-17, 13-18 เม.ย.61
ราคาเริ่มต้น :  25,777 - 33,777  บาท
สายการบิน : Thai airways(TG)
Code:  A2-KMG-6D-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

kunming-china-team09ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาเจี้ยวจื่อซาน  5 วัน 4 คืน  แอร์ (8L)
•    สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง...ที่เมืองตงชวน
•    สัมผัสความเย็นและชมดอกไม้ตามฤดูกาล...ภูเขาเจี๊ยวจื่อ
•    ชมหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา ....ถ้ำจิ่วเซียง

วันเดินทาง :   มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   16,900 บาท
สายการบิน : Lucky Air
Code:  A5-KMG-5D4N-8L

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...

kunming china03ทัวร์คุนหมิง คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน (FD) (พ.ค.-ส.ค. 61) (KMG002) พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก / สัมผัส 2 เมืองโบราณ "ต้าลี่" "ลี่เจียง" ชมโชว์กลางแจ้งสุดยิ่งใหญ่ "จางอวี้โหมว"

วันเดินทาง :   26 พ.ค. – 30 พ.ค. 2561 , 26 ก.ค. – 30 ก.ค. 2561 , 9 ส.ค. – 13 ส.ค. 2561

ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   23,900 บาท

สายการบิน : AirAsia (FD)
Code:  ASPT-KMG002-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...

kunming china03ทัวร์คุนหมิง THE BEST OF KUNMING 6D5N (TG) พ.ค.-ก.ย. 61 (KMG03) กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง - ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก - ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันเดินทาง :   25 – 30 พฤษภาคม , 13 – 18 มิถุนายน , 25 – 30 กรกฎาคม , 10 – 15 สิงหาคม , 19 – 24 กันยายน 2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   24,777 - 27,777 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS  (TG)
Code:  A2-KMG03-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...

kunming china03ทัวร์คุนหมิง T-SUD KUNMING SHANGRI-LA 6วัน 5คืน (MU) พ.ค.-มิ.ย.61 (KMG02) เจดีย์สามองค์ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน - วัดลามะจ้านหลิน - สระน้ำมังกรดำ - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองโบราณกวนตู้ - วัดทงหยวนทง

วันเดินทาง :   26 เม.ย. -01 พ.ค. , 10 – 15 , 24 – 29 พฤษภาคม , 07 – 12 มิถุนายน , 28 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   22,777 บาท
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES  (MU)
Code:  A2-KMG02-MU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...

kunming-china-team14ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก  5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
•    ชมเมืองโบราณต้าหลี่..และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่
•    ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
•    ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
•    เมนูพิเศษ.... อาหารไทย อาหารกวางตุ้งสุกี้เห็ด
วันเดินทาง :   ก.ค. - ต.ค. 61
ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   26,900 บาท
สายการบิน : Thai airways(TG)
Code:  A5-KMG-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...

kunming-china-team13ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  6 วัน 5 คืน  (TG)
คุนหมิง-ต้าหลี่   หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า   หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรหยก-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่   คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง  ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง :   กรกฏาคา - ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   29,900 บาท
สายการบิน : Thai airways(TG)
Code:  A5-KMG-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...

kunming china03ทัวร์คุนหมิง  หุบเขาสีน้ำเงิน ลี่เจียง  วัดลามะซงจ้านหลิง  6 วัน 5 คืน  (8L)
คุนหมิง-ต้าหลี่-หมูบ้านซีโจว-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-หุบเขาสีน้ำเงิน(รวมรถแบตเตอรี่)-อุทยานน้ำหยก-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-ต้าหลี่-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง :   กรกฏาคม - ตุลาคม  2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   24,900 บาท
สายการบิน : Lucky Air
Code:  A5-KMG-6D5N-8L

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...

kunming-china-team13ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (TG)(TG001)
•ชมเมืองโบราณต้าหลี่..และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่
•ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
•ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
•เมนูพิเศษ.... อาหารไทย อาหารกวางตุ้งสุกี้เห็ด

วันเดินทาง :   กรกฎาคม – ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   25,900  บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS  (TG)
Code:  A2-KMG-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...

kunming-china-team24ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน (TG)(TG002)
หมู่บ้านซีโจว  วัดเจ้าแม่กวนอิม   ผ่านชมเจดีย์สามองค์  แชงกรีล่า   ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง   ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)    วัดลามะซงจ้านหลิง  แชงกรีล่า  ลี่เจียง  เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)   IMPRESSOIN LIJIANG อุทยานน้ำหยก   สระน้ำมังกรหยก  สาหร่ายเกลียวทอง   ต้าหลี่
ต้าหลี่  คุนหมิง  ร้านยางพารา   ตำหนักทองจินเตี้ยน   ร้านหยก   อิสระช้อปปิ้ง   ร้านบัวหิมะ   วัดหยวนทง  คุนหมิง

วันเดินทางกรกฎาคม  –  ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   28,900  บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS  (TG)
Code:  A2-KMG-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...

kunming china03ทัวร์คุนหมิง THE BEST OF KUNMING 6D5N (TG) พ.ค.-ก.ย. 61 (KMG03) กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง - ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก - ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันเดินทาง :   25 – 30 พฤษภาคม , 13 – 18 มิถุนายน , 25 – 30 กรกฎาคม , 10 – 15 สิงหาคม , 19 – 24 กันยายน 2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น:   24,777 - 27,777 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS  (TG)
Code:  A2-KMG03-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองบิเอะ สระอะโออิเคะ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ กระเช้าคุโรดาเกะ อิออน...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN SOUNKYO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) ฮาโกดาเตะ อาคารโกดังอิฐแดง ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ ชมวิวทะเลสาบโทยะ กระเช้าอุสุซัง ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ออนเซ็น ซัปโปโร หมู่บ้านช็อกโกแลต...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2562...

ทัวร์ฮอกไกโด สนุกสนานกับกิจกรรมท้าลมหนาว นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาโมอิวะ และ เดินเล่นคลองโอตารุ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชื่อดัง ณ โซอุนเคียว สวนสัตว์อาซาฮียาม่า หมู่บ้านราเม็ง...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มกราคม 2019 สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ตามอัธยาศัย...

ทัวร์ฮอกไกโด รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด คริสต์มาส 2561 นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ วิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น...

ทัวร์ฮอกไกโด รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด คริสต์มาส 2561 ชมรอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ โรงงานและพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต ชมโดราเอม่อน สกายพาร์ค...

ทัวร์ฮอกไกโด KIRORO LOVER'S...

ทัวร์ฮอกไกโด โรงงานช็อกโกแล็ต คลองโอตารุ โรงงานแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ เมืองโอตารุ โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ (หุบเขานรก)...

ทัวร์ฮอกไกโด KIRORO LOVER'S...

ทัวร์ฮอกไกโด เช็คอินตามแลนด์มาร์คสถานที่เที่ยว ตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว” ที่พระเอกนางเองชื่อดัง มิว เต๋อ ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ อาทิ...

«
»