วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ราคาถูก 2566 / 2023 เที่ยวฉงชิ่ง เมืองจีน ปีใหม่ 2024 / 2567 โปรแกรมทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้า flying kiss ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียง ถ้ำฝูหยงต้ง แพคเกจทัวร์จีน ฉงชิ่ง ราคาประหยัด เที่ยวฉงชิ่ง โปรโมชั่น

SHFDCKG2 ทัวร์ฉงชิ่ง ไม่เข้าร้านรัฐบาลทัวร์จีน ต้าจู๋ อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน) ระเบียงกระจก อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถแบตเตอรี่) ภูเขาไป่มา  Wulong Flying Kiss อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง ต้าจู๋ พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

วันเดินทาง :  19-23 ต.ค./ 15-19 พ.ย./ 29 พ.ย.- 3 ธ.ค.66
ราคาทัวร์ : 24,999 บาท
สายการบิน : Air Asia(FD)
Code : ASS-CKG-5D4N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

BT CKG02 FDทัวร์จีน ต้าจู๋ อู่หลง หลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ 4 วัน3คืน(CKG02FD)
ต้าจู๋ แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่) เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) ระเบียงแก้ว อุทยานเขานางฟ้า เมืองฉงชิ่ง รถไฟฟ้ารางเบาทะลุตึก ศาลาประชาคม (ด้านนอก) ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย

วันเดินทาง : 02-05 มิถุนายน 2566,15-18 มิถุนายน 2566,27-30 กรกฎาคม 2566,11-14 สิงหาคม 2566,24-27 สิงหาคม 2566,07-10 กันยายน 2566,21-24 กันยายน 2566,12-15 ตุลาคม 2566
ราคาทัวร์ : 18,999 บาท
สายการบิน : Air Asia(FD)
Code : ABT-CKG02-FD


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

1696851799ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ เล่อซาน ง๊อไบ 3 มรดกโลก 6  วัน 4 คืน(FD)
อุทยานหลุ่มบ่อฟ้า (รวมรถประจำทาง+รถราง) - ระเบียงแก้ว – ตำบลกุยหยวน – ร้านอาหารเซียวจ้านบนหน้าผา-อู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า – (รวมรถไฟเล็ก) – ฉงชิ่ง – นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึกพิเศษที่สุดในโลก - ศาลาประชาคมเมืองง้อไบ๊ - หงหยาต้ง -ฉงชิ่ง - เฉิงตู (โดยรถไฟความเร็วสูง) – หลวงพ่อโตเล่อซาน - ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - วัดฝูหู่-เมืองง้อไบ๊ – ภูเขาโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลกภูเขาหิมะวาวู่ – (รวมกระเช้า 4 เที่ยว) -ง้อไบ๊ – เฉิงตู – ถนนโบราณจิงหลี่ – วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - ถนนคนเดินชุนซี - แพนด้ายักษ์

วันเดินทาง : 24 – 29 พ.ย. 66,30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 66,01 – 06 ธ.ค. 66,05 – 10 ธ.ค. 66,07 – 12 ธ.ค. 66 ,08 – 13 ธ.ค. 66 ,13 – 18 ธ.ค. 66 ,27 ธ.ค. 66 – 01 ม.ค. 67 ,29 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67,11 – 16 ม.ค. 67,18 – 23 ม.ค. 67 ,25 – 30 ม.ค. 67
ราคาทัวร์ : 19,888 บาท
สายการบิน : Air Asia(FD)
Code: ASBTCKG FD001

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์ฉงชิ่ง Flying kissทัวร์ฉงชิ่ง ตะลุยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน 816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงแก้ว อุทยานเขานางฟ้า (นั่งรถไฟเล็ก)  ภูเขาไป๋หม่า อู่หลงฟรายอิ้งคิส ฉงชิ่ง หงหย๋าต้ง ถนนคนเดินเจี้ยฟางเป่ย ต้าจู๋ แกะสลักพระหินต้าจู๋ เขาเป๋าติ่ง (รวมรถราง) หมู่บ้านโบราณฉือโข่ว สถานีหลี่จื่อป้า มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก)
วันเดินทาง6-11, 13-18, 20-25 ก.ย./ 11-16 , 18-23 ต.ค.66
ราคาทัวร์25,999 - 26,999  บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
Code:  NPP-CKG-6D5N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

BT CKG04 FDทัวร์จีนปีใหม่ ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน4คืน(FD)
อู่หลิงซาน • 816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์ อู่หลิงซาน • หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน  (รวมกระเช้า) • อู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า • ห้องสมุด อวี๋โย่ว • ภัตตาคารริมผา เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว • อำเภอต้าจู๋ • ต้าจู๋ • แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่)  • ฉงชิ่ง • เมืองโบราณฉือสือโข่ว  • ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเป่ย• ถนนริมผา • หงหย้าต้ง  

วันเดินทาง :  01-05 พฤศจิกายน 2566,15-19 พฤศจิกายน 2566,29-03 ธันวาคม 2566,01-05 ธันวาคม 2566,7-11 ธันวาคม 2566,20-24 ธันวาคม 2566,28-01 มกราคม 2567,29-02 มกราคม 2567
ราคาทัวร์ : 23,999 บาท
สายการบิน : Air Asia(FD)
Code: ABT-CKG04                                                                                                                


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์ฉงชิ่ง ปีใหม่ 2567ทัวร์จีน ไม่ลงร้าน ฉงชิ่ง อู่หลง เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง ระเบียงแก้วอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ลิฟท์แก้ว อุทยานเขานางฟ้า ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ ตลาดหงหยาต้ง ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย มหาศาลาประชาคม รถไฟวิ่งทะลุตึก
วันเดินทาง :  กันยายน - ปีใหม่ 2567
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  20,990 - 27,990  บาท
สายการบิน :  China Express (G5)
Code :  A2-CKG-2304G5-4D3N-G5

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

BT CKG03 FDทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อู่หลิงซาน 5วัน4คืน(FD) อู่หลิงซาน,816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์,หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน  (รวมกระเช้า),อุทยานเขานางฟ้า,อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า,สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว),ระเบียงแก้ว,เมืองอู่หลง,เมืองฉงชิ่ง,ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย,อำเภอต้าจู๋,ต้าจู๋,แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่),เมืองโบราณฉือสือโข่ว,ถนนริมผา,หงหย้าต้ง

วันเดินทาง : 01-05 / 21-25 มิถุนายน /05-09 กรกฎาคม 2566 /28-01 สิงหาคม 2566 / 30-03 กันยายน 2566 / 13-17 กันยายน 2566 / 11-15 / 19-23 ตุลาคม 2566
ราคาทัวร์ : 20,999 บาท
สายการบิน : Air Asia(FD)
Code : ABT-CKG03-FD 

                                                                                                                                                                                                                          
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์ฉงชิ่ง ต้นแปะก๊วยทัวร์จีน ฉงชิ่ง เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง ระเบียงแก้วอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ลิฟท์แก้ว อุทยานเขานางฟ้า ถนนแปะก๊วย ผาหินแกะสลักพระต้าจู๋ ตลาดหงหยาต้ง ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย มหาศาลาประชาคม รถไฟวิ่งทะลุตึก monorail train chongqing
วันเดินทาง26-29, 28-31 ต.ค./ 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21 พ.ย.66
ราคาทัวร์21,990   บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
Code :   A2-CKG-2305G5-4D3N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว JAPAN ALPS KAMIKOCHI PINKMOSS 7D4N(TG)ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ),หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ทุ่งพิงค์มอส...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ คามิโคจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนาคามาชิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สะพานนาคะบาชิ มัตสึโมโต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต ออนเซน กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ออนเซน ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 นากาโนะ ชมหมู่บ้านโบราณสึมาโกะจุคุ เส้นทางนาคาเซ็นโด (Nakasendo)...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 กิฟุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก เดินชมเขตเมืองเก่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ประเทศญี่ปุ่น เมืองกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ อุทยานคามิโคจิ เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น”...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” ...

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN กำแพงหิมะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์...

«
»