วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ทัวร์หยีชาง ล่องเรือเขื่อนสามผา ทัวร์จางเจียเจี้ย 2567 / 2024 ราคาถูก บินเข้าหยีชาง ล่องเรือขึ้น ลิฟท์ยกเรือเขื่อนสามผา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น พักฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ ปีใหม่ 2568 / 2025

zhangjiajie หยีชาง พักเมืองโบราณฝูหรงเจิ้นทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2568 พักเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เมืองหยีชาง ล่องเรือชมเขื่อนสามผา บ้านเกิดกวี ชวีหยวน สวนดอกท้อ-เมืองฉางเต๋อ เมืองจางเจียเจี้ย-ออฟชั่นไกด์ขายสะพานกระจกข้ามเขาแกรนด์คอนยอน ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้นนอนในเมืองเก่าโบราณฝูหรงเจิ้น เต็มอิ่มแสงสี ยามค่ำคืน เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าขึ้นลง ประตูสวรรค์ บันไดเลื่อนทะลุเขา-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย-ออฟชั่นไกด์ขาย โชว์จิ้งจอกขาว เมืองจางเจียเจี้ย ขึ้นลิฟท์แก้ว เที่ยวเขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) สะพานหนึ่งในใต้หล้า-นั่งกระเช้าลงจากเขาอวตาร  จุดชมวิว จินเปียนซี
วันเดินทาง :  มิถุนายน 2567 - ปีใหม่ 2568

ราคาเริ่มต้นที่ :   20,900  บาท
สายการบินQingdai Airline (QW)
Code:  AMH-MTWT240164-6D5N-QW

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

zhangjiajie หยีชาง พักเมืองโบราณฝูหรงเจิ้นทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองหยีชัง ปีใหม่ 2568 ล่องเรือชมเขื่อนสามผา บ้านเกิดกวี ชวีหยวน สวนเกาะดอกท้อ-เมืองฉางเต๋อเมืองหยีชัง จางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมวิวยามค่ำคืนเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น นอนในเมืองเก่าฝูหรงเจ้น ฝู่หรงเจิ้น เรือข้ามฝั่ง อุทยานไอ่จ้าย เมืองโบราณฟ่งหวง จัตุรัสหงส์ สะพานหงเฉียว สะพานสายรุ้ง นอนในเมืองเก่า (รวมรถขนกระเป๋าเข้าโรงแรม) ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ ระเบียงกระจก-บันไดเลื่อนทะลุภูเขา ออฟชั่นโชว์จิ้งจอกขาว / โชว์เหม่ยลี่ จางเจียเจี้ย-ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วเที่ยวเขาเทียนจื่อซาน ภูเขาอวตาร สะพานหนึ่งในใต้หล้า ออฟชั่นะจกสะพานกรจกข้ามเขาแกรนด์แคนยอน
วันเดินทาง :  14-20, 21-27 ต.ค./ 28 ต.ค. - 3 พ.ย./ 4-10, 11-17, 18-24 พ.ย./ 25 พ.ย.- 1 ธ.ค./ 2-8, 9-15, 16-22, 23-29 ธ.ค./ 30 ธ.ค.- 5 ม.ค.68 / 6-12 ม.ค.68

ราคาเริ่มต้นที่ :   24,900  บาท
สายการบินQingdai Airline (QW)
Code:  AMH-MTWT240160-7D6N-QW

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป