วันอาทิตย์, 26 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก สงกรานต์ 2563 / 2020 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ถูกมาก ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2020 / 2563 เที่ยวยุโรป การบินไทย ทัวร์ปราก ทัวร์ออสเตรีย เวียนนา ทัวร์ฮังการี แพคเกจทัวร์ ยุโรปตะวันออก บริษัททัวร์

slovenia team 01ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี HARMONY OF EASTERN EUROPE 10 วัน 7 คืน [GQ3VIE-TG022]  เวียนนา | ฮัลสตัท | ปราสาทนอยชวานสไตน์| ปราสาทปราก|อินส์บรูก| คาร์โลวี วารี | เชสกี้ครุมลอฟ
วันเดินทาง : วันที่ 25 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 // 5-14 มี.ค. 63 // 4-13 , 5-14 , 8-16 , 9-18 , 10-19 , 11-20 , 12-21 เม.ย 63 // 1-10 , 16-25 พ.ค. 63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   54,900 - 76,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
Code:   A5B-GQ3VIE-10D7N-TG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

CeskyKrumlov team tour02ทัวร์ยุโรป เวียนนา , พระราชวังเชินบรุนน์ , ซาลส์บวร์ก , ฮัลสตัท , มิวนิค , โฮเฮนชวานเกา , ปราสาทนอยชวานสไตน์ , ฟุสเซ่น , ลูเซิร์น , สะพานไม้ชาเปล , อินเทอร์ลาเก้น , กรินเดอร์วาล , ยอดเขาจุงฟราวด์ , มิลาน , เวนิส , เมสเตร้ , ฟลอเรนซ์ , ปิซ่า , หอเอนปิซ่า , โรม , สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม , วาติกัน
วันเดินทาง :  วันที่ 07 - 17 ธ.ค., 25 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.63 // 8-18 ก.พ. / 4-14 มี.ค. / 10-20 เม.ย. / 6-16, 20-30 พ.ค. / 19-29 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์ (เริ่มที่) :  66,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code:  A5B-TG019-11D8N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

CeskyKrumlov team tour02ทัวร์ยุโรป เวียนนา , พระราชวังเชินบรุนน์ , บูดาเปสต์ , บูดาเปสต์ , ล่องเรือแม่น้ำดานูบ , บราติสลาวา , ปราก , ปราสาทปราก , คาร์โลวี วารี , เชสกี้ ครุมลอฟ , เชสกี้ บูดาโจวิค , ฮัลสตัท , ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท , หมู่บ้านกรินซิ่ง
วันเดินทาง :  วันที่ 20-27 ธ.ค., 28 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.63 / 11-18 ม.ค.3-10, 17-24 ก.พ. / 10-17, 19-26 มี.ค. / 2-9, 8-15, 22-29 พ.ค. / 5-12, 19-26 มิ.ย., 28 มิ.ย.-5 ก.ค.63
ราคาทัวร์ (เริ่มที่) :  46,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code:  A5B-TG017-8D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

CeskyKrumlov team tour02ทัวร์ยุโรป เวียนนา , พระราชวังเชินบรุนน์ , บูดาเปสท์ , ป้อมชาวประมง , ล่องเรือแม่น้ำดานูบ , บราติสลาวา , ปราก , ปราสาทปราก , ซาลส์บวร์ก , ฮัลสตัท , ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท , ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK , มิวนิค , ปราสาทนอยชวานสไตน์ , นูเรมเบิร์ก , แบมเบิริ์ก , แฟรงค์เฟิร์ต
วันเดินทาง :  วันที่ 1-10, 4-13 ธ.ค., 27 ธ.ค.62 -5 ม.ค.63 / 18-27 ก.พ. / 10-19, 22-31 มี.ค. / 9-18 พ.ค., 27 พ.ค. - 5 มิ.ย. / 6-15 มิ.ย.63
ราคาทัวร์ (เริ่มที่) :  56,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code:  A5B-TG014-10D7N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

belgium team tour01ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี EASTERN EUROPE FANTASY 7 วัน 4 คืน [GQ3VIE-TG031]
เวียนนา | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | บราติสลาวา | ปราก | เชสกี้ คลุมลอฟ | ฮัลสตัท | มิวนิค   

วันเดินทาง :   วันที่ 10-16 , 24-30 มี.ค. 63 // 20 – 26 พ.ค. 63 // 3-9 , 17-23 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   45,900 - 46,900 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A5B-GQ3VIE-7D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

CeskyKrumlov team tour02ทัวร์ยุโรป เวียนนา , พระราชวังเชินบรุนน์ , บูดาเปสต์ , ล่องเรือแม่น้ำดานูบ , บูดาเปสต์ , Outlet , บราติสลาวา , เบอร์โน , ปราก , ปราสาทปราก , คาร์โลวี วารี , เชสกี้ครุมลอฟ , มิวนิค , ฟุสเซ่น , ฟุสเซ่น , ปราสาทนอยชวานสไตน์ , อินส์บรูก , ฮัลสตัท , เวียนนา , เมลค์
วันเดินทาง :  18 - 27 ก.พ. 63 / 7 - 16 เม.ย. 63
ราคาทัวร์ (เริ่มที่) :  53,900 บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
Code:  A5B-BR005-10D7N-BR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรป เกาะเวนิส , เวนิส เมสเตร้ , มิลาน , ลูเซิร์น , กรินเดอร์วาลด์ , ยอดเขาจุงเฟรา , อินเทอร์ลาเคน , วาดุซ , มิวนิค , ฮัลสตัท , เวียนนา , พระราชวังเชิร์นบรุนน์ , บราติสลาวา , เชสกี้ครุมลอฟ , ปราก , ปราสาทปราก
วันเดินทาง :  30 ธ.ค.62 - 08 ม.ค.63 / 28 ม.ค. - 06 ก.พ.63 / 18 - 27 ก.พ.63 / 17 - 26 มี.ค.63      
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  59,900 บาท
สายการบิน :   Emirate (EK)
Code:  A5B-EK002-10D7N-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรป ปราก , คาโลวี วารี , เข้าชมปราสาทปราก , สะพานชาร์ลส์ , เชสกี้ ครุมลอฟ , เชสกี้ บูดาโจวิค , ฮัลสตัท , เวียนนา , พระราชวังเชินบรุนน์ , บราติสลาวา , บูดาเปสต์ , CASTLE HILL
วันเดินทาง :  02-08 มี.ค. 63 / 16-22 มี.ค. 63      
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  38,900 บาท
สายการบิน :   Emirate (EK)
Code:  A5B-EK006-7D4N-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

austria tour06ทัวร์อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี FANTASTIC EASTERN EUROPE 10 วัน 7 คืน [GQ3MXP-EK035]  มิลาน | เวนิส | ถ้ำโพสตอยน่า | ล่องเรือทะเลสาบเบลด | ฮัลสตัท | เชสกี้ ครุมลอฟ | กรุงปราก | ช้อปปิ้ง OUTLET | พระราชวังเชินบุรนน์ | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันเดินทาง :  10-19 พ.ย. 62 // 25 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62 // 04 - 13 , 09 - 18 ธ.ค. 62 // 29 ธ.ค. 62-07 ม.ค. 63 // 04 – 13 ก.พ. 63 // 09 – 18 มี.ค. 63 // 29 มี.ค. – 07 เม.ย. 63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   55,900 - 74,900 บาท
สายการบิน :  Emirates (EK)
Code: A5B-GQ3MXP-10D7N-EK


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

switzerland_team_tour36ทัวร์อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน FANTASTIC FOUR COUNTRIES (TG003)
โรม | ฟลอเรนซ์ | เกาะเวนิส | ยอดเขาจุงฟราวด์ |ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ฮัลสตัท

วันเดินทาง :   วันที่ 19 - 28 ธ.ค., 26 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.63, 28 ธ.ค.62 - 06 ม.ค.63 / 26 ม.ค. - 4ก.พ. / 2- 11ก.พ. / 7-16, 19-28 มี.ค. / 4-13, 5 -14, 12-21 เม.ย. / 16-25 พ.ค. / 11-20 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  65,900 บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
Code:  A5B-TG003-10D7N-TG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์เช็ค CeskyKrumlovทัวร์ยุโรปตะวันออก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก | สตราสบูร์ก | รีคเวียร์ | กอลมาร์ | เขาซุกสปิตเซ่ | ฮัลสตัท พระราชวังเชินบรุนน์ | Parndorf Outlet | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | บูดาเปสต์
วันเดินทาง :   09 - 17 ก.พ. 63 / 07 - 15 มี.ค. 63
ราคาทัวร์ (เริ่มที่) :  52,900  บาท
สายการบิน :  Emirate (EK)
Code:   A5B-EK016-9D6N-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์สโลเวเนีย ทะเลสาบเบลดทัวร์ยุโรป แฟรงก์เฟิร์ต | แบมเบิร์ก| คาร์โลวี วารี  | ปราก | เชสกี้ ครุมลอฟ | ฮัลสตัท  | เวียนนา

วันเดินทาง : วันที่ 13 - 19, 18 - 24 ม.ค. / 5 - 11, 11 - 17 พ.ค. / 8 - 14, 14 - 20 มิ.ย.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  35,900 บาท
สายการบิน :  ลูฟต์ฮันซ่า (LH) / ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)
Code:  A5B-LH005-7D4N-(OS)/(LH)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER TAKAYAMA TOKYO SKI 6D3N (TG 644-661)หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ,...

รวมทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก

คลิกที่รูป >> ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมได้เลยค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER NAGOYA...

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER NAGOYA SHIRAGAWA LIGHT UP SKI 5D3N (TG 644-673)อดีตจวนผู้ว่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAteyama Kuwbe...

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน •สัมผัสเส้นทางกำแพงหิมะ มรดกโลกชิราคาวาโกะ ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Shibasakura ดอกซากุระที่สวยที่สุดของโลก...

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน •เที่ยวทะเลสาบฮามานาโกะที่ขึ้นชื่อในเรื่อง “สมบัติอาหารอันมีค่า”•ชื่นชมเทศกาลดอกชิบะซากุระและเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปดอกไม้สีสันสวยงาม•พักโรงแรมญี่ปุ่น มีออนเซน•ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์•บริการน้ำดื่มญี่ปุ่นวันละขวด...

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต วัดไดโกจิ ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าชินบาชิซึจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต...

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต วัดไดโกจิ พิธีชงชา ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง อิออน มอลล์ ทาคาย่าม่า ดิวตี้ฟรี...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ศาลเจ้าอิเสะ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA TOKYO...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ศาลเจ้าอัตสึตะ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ทาคายาม่า ออนเซ็น ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์นาโกย่า ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก ทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ ปราสาทมัตซึโมโต้ ...

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA! มาซิคะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า 6 วัน 3 คืน วัดโอสุคันนอน ปราสาทมัตสึโมโต้ นากาโนะออนเซ็น ลิงออนเซ็น...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน ถ่ายรูป เช็คอิน กับหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ...

«
»