วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก 2561 / 2018 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ถูกมาก ทัวร์ยุโรปตะวันออก ปีใหม่ 2562 / 2019 เที่ยวยุโรป การบินไทย ทัวร์ปราก ทัวร์ออสเตรีย เวียนนา ทัวร์ฮังการี แพคเกจทัวร์ ยุโรปตะวันออก บริษัททัวร์

ทัวร์ยุโรป ฮอลสตัท ปีใหม่ 2019ทัวร์ยุโรป  CLASSIC EAST EUROPE 2 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี ปีใหม่ 2019
•บินตรงสู่กรุงเวียนนา
•ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
•ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
•สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
•เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย                 
•เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
•เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
เมนูพิเศษ  เป็ดอบโบฮีเมียน ขาหมูเยอรมัน และ ซุปกุลาซ
วันเดินทาง :   วันที่   28 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62, 29 ธ.ค. 61-7 ม.ค. 62 (ปีใหม่) 
ราคาทัวร์ (เริ่มที่) :   85,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:   A5-VIE-TG013-10D7N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์เช็ค CeskyKrumlovทัวร์ยุโรปตะวันออก  เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี ปีใหม่ 2562 เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ เที่ยวชมเมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชมวิวระเบียงของปราสาทครุมลอฟ บ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงาม เข้าชมพระราชวังเชรินน์บรุนน์  พระราชวังฤดูร้อนที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย ณ กรุงบูดาเปสต์ พิเศษกับเมนูขึ้นชื่อ เมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์ / เมนูปลาเทร้า  / เมนูเป็ดโบฮีเมี่ยน เมนูซี่โครงหมูย่างเวียนนา / เมนูซุปกูราซ เข้มข้นที่มีสีแดงสดของพริกปาปริก้า
วันเดินทาง :   15-23 ก.ย./ 29 ก.ย.- 7 ต.ค./ 13-21, 20-28 ต.ค./ 17 -25 พ.ย./ 29 พ.ย.- 7 ธ.ค./ 1-9, 8-16, 22-30 ธ.ค./ 30 ธ.ค.- 7 ม.ค.62
ราคาทัวร์ (เริ่มที่) :   63,555 - 79,900 บาท
สายการบิน :  Emirate (EK)
Code:   A9-E-EURO-9D-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์โปแลนด์ เมืองเก่าวอร์ซอ ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี  10 วัน 7 คืน (OS) พ.ค.-พ.ย.61 (VIE-OS002) ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary) พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich) เข้าชมความงามของปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) และ ปราสาทนอยชวานสไตน์  (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค (Innsbruck)เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท”
วันเดินทาง :   17-26, 21-30  พ.ค. ,  6-15, 19-28 มิ.ย. , 5-14, 10-19 ก.ย. , 5-14, 12-21 พ.ย. 61
ราคาทัวร์ (เริ่มที่) :   62,900 บาท
สายการบิน :  ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)
Code:   A5-VIE-OS002-10D-OS

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์ยุโรปตะวันออก  ทัวร์ยุโรป  ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน  (OS)  •    เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
•    ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ เพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
•    สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
•    เยือนเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย                     
•    เข้าปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau castle) ปราสาทพระราชวังฤดูร้อนแห่งบาวาเรีย
•    เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
•    ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK ที่เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) และชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW

วันเดินทาง :   5-14 ก.ย. 61 // 12-21 พ.ย. 61
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   62,900 บาท
สายการบิน :   ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)
Code:  A5-VIE-BR002-10D7N-OS


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรป  เยอรมนี[เบอร์ลิน] เชก สโลวัก  ออสเตรีย ฮังการี  9 วัน 6 คืน  (EK) 
•สถานกำแพงเบอร์ลินที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
•ชมความงามของเมืองเดรสเดน (Dresden) กล่าวขานว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี
•สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
•เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี
•ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest)      
•เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา

วันเดินทาง :   5-13 ,19 – 27 ก.ย. 61 // 10-18 ต.ค. 61
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   49,900 บาท
สายการบิน :    Emirate (EK)
Code:  A5-VIE-BR002-9D6N-EK


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์เยอรมัน ปราสาทนอยชวานสไตน์ทัวร์ยุโรป  เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน ปีใหม่ 2019
•บินตรงสู่มหานครมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย
•เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทดิสนีย์แลนด์
•ขึ้นรถไฟสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี
•เยือน 3 เมืองไฮไลท์แคว้นอัลซาสประเทศฝรั่งเศส สตาร์บูร์ก ริคเวียร์ กอลมาร์
•ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส
   เมนูพิเศษ  ขาหมูเยอรมัน และซุปกุลาซ
วันเดินทาง :   26 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 28 ธ.ค.-4 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   75,900 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A5-MUC-TG009-8D5N-TG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

france_team_tour37ทัวร์ยุโรป   เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TG)(FRA-TG007) 
•บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี
•เที่ยวชม หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village)  หมู่บ้านปลอดถนน
•ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ
•เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
•เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก
•เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่
•ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
•ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส  
เมนูพิเศษ,,  ขาหมูเยอรมัน และหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
วันเดินทาง :   สิงหาคม 2561 - มกราคม 2562 ( ปีใหม่ )
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   54,900 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A5-FRA-TG007-8D5N-TG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

austria_vienna_team02ทัวร์ยุโรป  OKTOBERFEST เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (EK)(EK007A)
ดูไบ    มิวนิค    สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า   BMW WELT  จัตุรัสมาเรียน     มิวนิค   พระราชวังนิมเฟนบูร์ก    OKTOBERFEST 2018   ซาลบูร์ก    สวนมิราเบล   บ้านเกิดโมสาร์ท    เวียนนา   เวียนนา    พระราชวังเชินบรุนน์    McArthurGlen Designer Outlet     เชสกี้ครุมลอฟ    ปราสาทครุมลอฟ   กรุงปร๊าก    ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก   โบสถ์เซนต์ไวตัส    สะพานชาร์ลส์    นาฬิกาดาราศาสตร์
วันเดินทาง :   27 ก.ย.-4 ต.ค. 2561 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   59,900 บาท
สายการบิน :   สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
Code: ACD-EK007A-8D-EK


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

austria_hallstat_team10 ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี  8 วัน 5 คืน (BR)
•    เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท”
•    เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสน โรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy Vary)
•    สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย
•    เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
•    ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
•    ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
วันเดินทาง :   10-17 ก.ย. 61 // 5-12, 12-19 พ.ย. 61
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   50,900 บาท
สายการบิน :   EVA AIR (BR)
Code:  A5-VIE-BR002-8D5N-BR


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

germany_team_tour44ทัวร์ยุโรป  เยอรมนี ออสเตรีย สวิตฯ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (QR)(GG15)
แฟรงค์เฟิร์ต    ไฮเดลเบิร์ก    ปราสาทไฮเดลเบิร์ก    ฟุสเซ่น  (เยอรมัน)   โฮเฮนชวานเกา    ปราสาทนอยชวานสไตน์    อินส์บรุค     วังหลังคาทองคำ   (ออสเตรีย)    ลูเซิร์น    สะพานไม้ชาเปล   ชม  อนุสาวรีย์สิงโต    อินเทอร์ลาเค่น  (สวิตเซอร์แลนด์)  พิชิตยอดเขาจุงเฟรา    สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป    ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี    ดิจอง  (ฝรั่งเศส)    แวร์ซายส์    ล่องเรือบาโตมุช   อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู  (ฝรั่งเศส)  ประตูชัย    หอไอเฟล     พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์   ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์    กรุงเทพฯ
วันเดินทาง :   วันที่ 9 – 16 ต.ค. 61  //  4 – 11 ธ.ค. 61(วันพ่อแห่งชาติ และ วันรัฐธรรมนูญ)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   69,555 บาท
สายการบิน :   สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
Code:  A9-MUC-8D5N-QR


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

germany_team_tour17 ทัวร์ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ  DELIGHT EAST EUROPE 8 วัน 5 คืน (SQ)(MUC08)
เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน   ปราสาท นอยชวานสไตน์   เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย   หลังคาทองคำ เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย   เมืองวาดุซ ประเทศลิกเตนสไตน์   ปราสาทวาดุซ   มหาวิหารแห่งวาดุช   เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก    สะพานไม้ชาเปล   เมืองลูเซิร์น   หมู่บ้านวิทซ์เนา   นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ   เมืองซูริค   โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์    จัตุรัสปาราเดพลาทซ์   เมืองซูริค  เมืองฮาฟฟ์เฮาเซ่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   น้ำตกไรน์  เมืองลินเดา ประเทศเยอรมัน  ศาลาว่าการเมืองเก่า   เมืองลินเดา   เมืองอินกอลสตัทท์   เมืองอินกอลสตัทท์  เอาท์เล็ด   เมืองมิวนิก   ศาลาว่าการเมืองมิวนิก   จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์   ศาลาว่าการเมือง เมืองมิวนิก  
วันเดินทาง :   สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   49,888 บาท
สายการบิน :   Singapore Airlines
Code:  A2-MUC-8D5N-SQ


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

hungary_team_tour04 ทัวร์ยุโรป  5 ประเทศ UNIQUE EAST EUROPE 9 วัน 6 คืน (TG) 
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก   ปราสาทครุมลอฟ   เมืองปราก   ย่านช่างทองโบราณ   สะพานชาร์ล   ประตูเมืองเก่า   ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า  หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  ปราสาทปราก  มหาวิหาร เซนต์วิตัส   พระราชวังหลวง   เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย  เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย   รัฐสภาแห่งสโลวัก   โบสถ์เซนต์มาร์ติน   ปราสาทบราติสลาวา   เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี   จัตุรัสวีรบุรุษ   เนินเขา แห่งปราสาท พระราชวังโบราณ  โบสถ์แมทเธียส   อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง   ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ   เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี   เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย   พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท   ถนนสายวงแหวน   พระราชวังฮอฟเบิร์ก   โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น   ตึกรัฐสภา  พระราชวังเชินบรุนน์   ถนนคาร์นท์เนอร์    เมืองเวียนนา   เมืองฮัลสตัท  หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท  เมืองซาลส์บูร์ก   บ้านเกิดโมสาร์ท   ถนนเก็ตเตรียกาสเซส  เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย    เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน   ปราสาท นอยชวานสไตน์   เมืองมิวนิก    ศาลสว่าการเมืองมิวนิก   จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์  ศาลาว่าการเมือง  พระราชวังนึมเฟนบูร์ก 
วันเดินทาง :   สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   61,888 บาท
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  A2-MUC-9D6N-TG


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองบิเอะ สระอะโออิเคะ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ กระเช้าคุโรดาเกะ อิออน...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN SOUNKYO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) ฮาโกดาเตะ อาคารโกดังอิฐแดง ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ ชมวิวทะเลสาบโทยะ กระเช้าอุสุซัง ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ออนเซ็น ซัปโปโร หมู่บ้านช็อกโกแลต...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2562...

ทัวร์ฮอกไกโด สนุกสนานกับกิจกรรมท้าลมหนาว นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาโมอิวะ และ เดินเล่นคลองโอตารุ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชื่อดัง ณ โซอุนเคียว สวนสัตว์อาซาฮียาม่า หมู่บ้านราเม็ง...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มกราคม 2019 สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ตามอัธยาศัย...

ทัวร์ฮอกไกโด รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด คริสต์มาส 2561 นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ วิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น...

ทัวร์ฮอกไกโด รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด คริสต์มาส 2561 ชมรอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ โรงงานและพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต ชมโดราเอม่อน สกายพาร์ค...

ทัวร์ฮอกไกโด KIRORO LOVER'S...

ทัวร์ฮอกไกโด โรงงานช็อกโกแล็ต คลองโอตารุ โรงงานแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ เมืองโอตารุ โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ (หุบเขานรก)...

ทัวร์ฮอกไกโด KIRORO LOVER'S...

ทัวร์ฮอกไกโด เช็คอินตามแลนด์มาร์คสถานที่เที่ยว ตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว” ที่พระเอกนางเองชื่อดัง มิว เต๋อ ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ อาทิ...

«
»