วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก ปีใหม่ 2568 / 2025 ราคาถูก เที่ยวยุโรป ยุโรปตะวันออก ถูกมาก เที่ยวยุโรป การบินไทย ทัวร์ปราก ทัวร์ออสเตรีย เวียนนา ทัวร์ฮังการี แพคเกจทัวร์ ยุโรปตะวันออก บริษัททัวร์ ฮอลสตัท เคสกี้ คลุมลอฟ

EK013

มงคลเปิดประตูสู่จูงเฟรา ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (EK)
ดูไบ – เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ -เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก - โรเซนไฮม์-โรเซนไฮม์ - มิวนิค - ป่าดำ - วิลินเก้น-วิลินเก้น – ยอดเขาจูงเฟรา – อินเทอร์ลาเก้น - ซูริค– ซุก - ลูเซิร์น - เมืองเก่าซูริค

วันเดินทาง : 28 เม.ย. – 04 พ.ค. 67,1-7 พ.ค. 67,6-12 พ.ค. 67,8-14 พ.ค. 67,20-26 พ.ค. 67,29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 67,5 – 11 มิ.ย.67,18 – 24 มิ.ย. 67,24 – 30 ก.ค. 67
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 67,999 บาท
สายการบิน : Emirates(EK)
Code : AGO3VIE-EK013

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

EUR32

ทัวร์ยุโรปตะวันออกปีใหม่2568 เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 6 คืน (EK)
มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • ชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์  เมืองซาลบวร์ก • พระราชวังและสวนมิราเบล • จัตุรัสเรสซิเดนซ์ • บ้านเกิดโมซาร์ท • เซ็นท์วูฟกัง •  เมืองฮัลล์สตัทท์  เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ล  • ย่านเมืองเก่า • นาฬิกาดาราศาสตร์ Fashion Outlet Parndorf • ปูดาเปสต์ • จัตุรัสวีรบุรุษ • สะพานเชน • คาสเทิลฮัลล์ • มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น • ล่องเรือแม่น้ำดานูบพร้อมแชมเปญ บูดาเปสต์ • เวียนนา • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์
               
วันเดินทาง : 22 – 29 กรกฎาคม 2567,11 – 18 สิงหาคม 2567,22 – 29 กันยายน 2567,07 – 14 ตุลาคม 2567,08 – 15 ตุลาคม 2567,17 – 24 ตุลาคม 2567,21 – 28 ตุลาคม 2567,17 – 24 พฤศจิกายน 2567,24 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2567,04 – 11 ธันวาคม 2567,05 – 13 ธันวาคม 2567,08 – 15 ธันวาคม 2567,27 ธ.ค. 67 – 03 ม.ค. 68,28 ธ.ค. 67 – 04 ม.ค. 68
29 ธ.ค. 67 – 05 ม.ค. 68,30 ธ.ค. 67 – 06 ม.ค. 68
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  95,999 บาท
สายการบิน : EMIRATES(EK)
Code : ABT-EUR32


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

BT EUR32ทัวร์ยุโรปตะวันออกสงกรานต์ 2567 เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน6คืน (EK)
มิวนิค (เยอรมนี) สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า ชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่น มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ เมืองซาลบวร์ก พระราชวังและสวนมิราเบล จัตุรัสเรสซิเดนซ์ บ้านเกิดโมซาร์ท  เซ็นท์วูฟกัง  เมืองฮัลล์สตัทท์  เชสกี้ครุมลอฟ ปราก สะพานชาร์ล ย่านเมืองเก่า นาฬิกาดาราศาสตร์ ปราสาทปราก โบสถ์เซ็นท์วีตัส ถนน Golden Lane  ปราสาทบราทิสลาวา    Fashion Outlet Parndorf  ปูดาเปสต์ จัตุรัสวีรบุรุษ สะพานเชน คาสเทิลฮัลล์ มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น ล่องเรือแม่น้ำดานูบพร้อมแชมเปญ บูดาเปสต์ เวียนนา พระราชวังและสวนเชินน์บรุน ถนนคาร์ทเนอร์  

วันเดินทาง : 21 ม.ค. - 28 ม.ค. 2567,16 ก.พ. – 23 ก.พ. 2567,04 มี.ค. – 11 มี.ค. 2567,31 มี.ค. – 07 เม.ย. 2567 ,07 เม.ย. – 14 เม.ย. 2567,09 เม.ย. – 16 เม.ย. 2567,10 เม.ย. – 17 เม.ย. 2567,12 เม.ย. – 19 เม.ย. 2567,13 เม.ย. – 20 เม.ย. 2567,28 เม.ย. – 05 พ.ค. 2567
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 86,999 บาท
สายการบิน : Emirate (EK)
Code : ABT-EUR32-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ 1ปีมีครั้งเดียว JAPAN ALPS KAMIKOCHI PINKMOSS 7D4N(TG)ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ),หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ทุ่งพิงค์มอส...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ คามิโคจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนาคามาชิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สะพานนาคะบาชิ มัตสึโมโต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต ออนเซน กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ออนเซน ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 นากาโนะ ชมหมู่บ้านโบราณสึมาโกะจุคุ เส้นทางนาคาเซ็นโด (Nakasendo)...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 กิฟุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก เดินชมเขตเมืองเก่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ประเทศญี่ปุ่น เมืองกิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองมัตสึโมโตะ อุทยานคามิโคจิ เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น”...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)” สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” ...

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN กำแพงหิมะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2567 เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฟูจิ โตเกียว ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเส้นทางเจแปนแอลป์...

«
»