วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562

ทัวร์ตุรกี พักโรงแรมถ้ำ ราคาถูก 2019 / 2562 เที่ยวตุรกี บินตรง บินภายใน พัก 5 ดาว ลาเวนเดอร์ ทัวร์อีสตันบูล ปีใหม่ 2563 / 2020 ทรอย ขึ้นบอลลูน คัปปาโดเกีย ตุรกี โปรแกรมทัวร์ แพคเกจทัวร์ ตุรกี Turkey Tour คัปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล


รวมทัวร์ตุรกีทุกเส้นทาง ดาวนโหลดรายละเอียดโปรแกรมจากชื่อโปรแกรมได้เลยค่ะ

เดินทาง กรกฎาคม - ปีใหม่ 2563

A2 - ทัวร์ตุรกี [เลสโก เจ้าชายองุ่นหวาน] 9 วัน 6 คืน บินตรง TK ราคาเริ่ม 31,999 สิงหาคม - กันยายน 2562 (IST17)
A2 - ทัวร์ตุรกี [เลสโก เจ้าหญิงสตอเบอรี่] 9 วัน 6 คืน บินตรง TK ราคาเริ่ม 32,999 ตุลาคม 2562 (ZIST18)
ABI - ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี บินภายใน ฤดูกาลเก็บสตอเบอรี่ 8 วัน 5 คืน บินตรง TK ราคาเริ่ม 39,900 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 (IST03)
ABI - ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์..TURKEY ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 9 วัน 6 คืน บินตรง TK ราคา 34,900 บาท 11-19 กรกฎาคม 2019 (IST011)
ASS - ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY ANATOLIA ทัวร์ตุรกีอนาโตเลีย 10 วัน 7 คืน บินตรงพร้อมบินภายใน 2 ขา มิถุนายน - ธันวาคม 2562
ASS - ทัวร์ตุรหี AMAZING TURKEY AUTUMN ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
ASS - ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY LAVENDER SEASON ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา กรกฎาคม – สิงหาคม 2562
ASS - เที่ยวตุรกี AMAZING TURKEY CLASSIC ทัวร์ตุรกีคลาสิก 10 วัน 7 คืน บินตรง + บินภายใน 2 ขา มิถุนายน - พฤศจิกายน 2562
ASS - ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY NEW YEAR ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา ปีใหม่ 2020
ASS - เที่ยวตุรกี AMAZING TURKEY SUMMER 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา สิงหาคม - กันยายน 2562
ASS - ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา ธันวาคม 2562
ABI - ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TUKEY ฤดูกาลเก็บสตรอเบอรี่ 8 วัน 5 คืน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 (IST03)
A5B - ทัวร์ตุรกี CHARMING TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน บินตรง TK เริ่ม 39,900 สิงหาคม - ธันวาคม 2562 (IST-TK002)
A5B - ทัวร์ตุรกี AWESOME TURKEY ตุรกี 9 วัน 6 คืน TK เริ่ม 36,999 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 (IST-TK004)
A5B - ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 วัน 7 คืน EK เริ่ม 30,900 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 (SAW-EK004)
APD - ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKEY 9 วัน บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง พัก 5 ดาว กรกฎาคม 2562
APD - ทัวร์ตุรกี Turkey Troy 8 วัน บินตรง TK บินภายใน 1 ขา พักสไตน์ถ้ำ 1 คืน เริ่ม 36,900 มิถุนายน-ตุลาคม 2562
APD - ทัวร์ตุรกี Unseen Tukey 8 วัน บินตรงTK พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน เริ่ม 29,900 สิงหาคม-ตุลาคม 2562
AGS - ทัวร์ตุรกี TURKEY GOOD DEAL 8D6N BY TK สิงหาคม - ตุลาคม 2562 (IST15)
AGS - ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9D6N BY W5 มิถุนายน - กันยายน 2562 (IST03)
A2 - ทัวร์ตุรกี เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์ 9 วัน 6 คืน บินตรง TK กรกฎาคม - สิงหาคม 2019 (ZIST16)
A8 - ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8 วัน 5 คืน บินตรง TK บินภายใน 1 ขา โรงแรมถ้ำ 1 คืน ตุลาคม 2562
A8 - ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน บินตรง TK บินภายใน 1 ขา โรงแรมถ้ำ 1 คืน กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
ABI - ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน บินตรง TK ราคาเริ่ม 30,900 กรกฎาคม - ธันวาคม 2019 (IST01)
A5B - ทัวร์ตุรกี Belly Dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน TK เริ่ม 39,900 กันยายน - ธันวาคม 2562
A5B - ทัวร์ตุรกี FANTASTIC TURKEY ตรุกี 9 วัน 7 คืน บินตรง TK บินภายใน 2 ขา ราคา 38,800 สิงหาคม - ตุลาคม 2562
AGS - ทัวร์ตุรกี ทรอย TURKEY FANTASIA 9 วัน 6 คืน (IST13) โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง W5 เริ่ม 29,999 ตุลาคม - ปีใหม่ 2563
AGS - ทัวร์ตุรกี TURKEY FOREVER 9 วัน 6 คืน โรงแรม 4 ดาว / โรงแรมถ้ำจำลอง เริ่ม 32,900 ตุลาคม - ปีใหม่ 2563 (IST14)
AHN - ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8 วัน 5 คืน บินตรง บินภายใน 2 ขา พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ตุลาคม - ปีใหม่ 2020
A5B - ทัวร์ตุรกี ESSENTIAL TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน SQ เริ่ม 34,900 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 - ปีใหม่ 2563 (IST-SQ001)
ASS - ทัวร์ตุรกี ริเวียร่า AMAZING TURKEY RIVERA NEW YEARS2020 10 วัน 7 คืน TK บินตรง+บินภายใน2ขา 24 ธันวาคม 62- 2 มกราคม 63
 
 


add line teamtravel
   line@ teamtravel 

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี ดีอิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป อังการ่า คัปปาโดเกีย คอนย่า ปามุคคาเล่ เมืองโบราณเอเฟซุส ม้าไม้จำลองแห่งทรอย พระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าเซนต์โซเฟีย วิหารอะโครโปลิส บ้านพระแม่มารี แกรนด์บาซาร์ ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังทอปกาปึ
วันเดินทาง :   22-31 ก.ค.// 05-14 ส.ค.//  03-12, 04-13, 10-19, 15-24, 17-26 ก.ย.// 22 ก.ย.-01 ต.ค., 24 ก.ย.-03 ต.ค., 27 ก.ย.-06 ต.ค.// 01-10, 07-16, 08-17, 11-20, 14-23, 15-24, 16-25, 19-28, 22-31 ต.ค.// 23 ต.ค.-01 พ.ย., 29 ต.ค.-07 พ.ย.// 02-11, 06-15, 09-18, 11-20, 18-27,19-28 พ.ย.// 26 พ.ย.-05 ธ.ค.// 01-10, 02-11 ธ.ค. 62      
ราคาทัวร์ เริ่มที่30,900 บาท
สายการบิน : Emirates Airlines (EK)
Code:   A5B-IST-10D7N-EK002

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสทัวร์ตุรกี 2019 ทัวร์ตุรกี บินตรง + บินภายใน 1 ขา พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่  เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ
วันเดินทาง30 มิ.ย.- 7 ก.ค./ 14-21 ก.ค./ 14-21 ส.ค./ 5-12, 6-13, 7-14, 12-18 ต.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่36,900 - 37,900  บาท
สายการบินTurkish Airline (TK)
Code:   APD-TUR-8D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกียทัวร์ตุรกี บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) พักโรงแรม 5 ดาว มาตราฐานตุรกี (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดน ภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
วันเดินทาง1-10, 11-20 ก.ย./ 24 ก.ย.- 3 ต.ค./ 1-10, 14-23 ต.ค./ 29 ต.ค.- 7 พ.ย./ 3-11, 11-20 พ.ย./ 24 พ.ย.- 3 ธ.ค./ 10-19, 15-24, 22-31 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่39,900 - 43,900  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code :   A5B-IST-10D7N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

turkey tour team18ทัวร์ตุรกี 9 วัน เมืองบูร์ซาร์ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้แห่งกรุงทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โบสถ์เซนต์บาร์บารา ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เมืองอูชิซาร์ นครใต้ดินไคมัคลี พระราชวังโดลมาบาเช่ พระราชวังทอปกาปึ พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปึ สุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
วันเดินทาง : 25 ธ.ค.-02 ม.ค., 26 ธ.ค.-03 ม.ค., 27 ธ.ค.-04 ม.ค., 28 ธ.ค.-05 ม.ค., 29 ธ.ค.-06 ม.ค., 30 ธ.ค.-07 ม.ค., 31 ธ.ค.-08 ม.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มที่45,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:  APD-TK-9D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอยทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป พระราชวังโดลบามาเช อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน คัปปาโดเกีย คอนย่า ปามุคคาเล่ เมืองโบราณเอเฟซุส ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส สุเหร่าเซนต์โซเฟีย วิหารอะโครโปลิส แกรนด์บาซาร์ พระราชวังทอปกาปึ
วันเดินทาง :   14-23 ส.ค.// 28 ส.ค.-06 ก.ย.// 11-20 ก.ย.// 24 ก.ย.-03 ต.ค.// 01-10 ต.ค.// 29 ต.ค.-07 พ.ย.// 03-12, 11-20 พ.ย.// 24 พ.ย.-03 ธ.ค.// 10-19, 15-24, 22-31 ธ.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มที่39,900  บาท
สายการบิน :   Turkish Airlines (TK)
Code :  A5B-IST-10D7N-TK002

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2563ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2563 อิสตันบูล เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี เมืองเอฟฟิซุส ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ หอสมุดเซลซุส บ้านพระแม่มารี เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ จัตุรัส  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาห์เช สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
วันเดินทาง1-9, 2-10, 3-11, 8-16, 9-17, 10-18, 15-23, 16-24, 17-25, 22-30 พ.ย./ 23 พ.ย.-1 ธ.ค./ 24 พ.ย.-2 ธ.ค./ 29 พ.ย.-7 ธ.ค./ 30 พ.ย.-8 ธ.ค./ 1-9, 2-10, 5-13, 6-14, 7-15, 8-16, 13-21, 14-22, 15-23, 20-28, 21-29, 22-30, 23-31 ธ.ค./ 24 ธ.ค. -1 ม.ค./ 25 ธ.ค.-2 ม.ค./ 29 ธ.ค.-6 ม.ค./ 30 ธ.ค.-7 ม.ค.63  
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :    29,999 - 38,999 บาท
สายการบินTURKISH AIRWAYS (TK)
Code:   A2-IST19-9D6N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ปราสาทปุยฝ้ายทัวร์ตุรกั 8 วัน 6 คืน ชานัคคาเล่ เมืองทรอย เพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส สู่ เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองโบราณเฮียราโพลีส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า การแสดงระบำหน้าท้อง นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ โรงงานทอพรม ชมโรงงานเซรามิค และโรงงานจิวเวอร์รี่ เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ตลาดสไปซ์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  
วันเดินทาง04-11, 11-18, 18-25 พ.ย.62 // 25 พ.ย.-02 ธ.ค.62 // 02-09, 09-16, 23-30 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 27,900 บาท
สายการบิน :   Ukraine International Airlines (PS)
Code:  ACU-PS-8D6N-PS

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ปามุคคาเล่ ม้าไม้จำลองแห่งทรอย คอนย่า คัปปาโดเกีย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช ชานัคคาเล เพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส บ้านของพระแม่มารี ทุ่งลาเวนเดอร์ ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปปาโดเกีย ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย แกรนด์บาซาร์
วันเดินทาง16-25 ก.ค.// 06-15, 13-22, 20-29 ส.ค.// 27 ส.ค.–05 ก.ย.// 10-19, 17-26 ก.ย.// 26 ก.ย.-05 ต.ค.// 08-17, 15-24, 22-31 ต.ค.// 31 ต.ค.-09 พ.ย.// 05-14, 12-21, 19-28 พ.ย.// 26 พ.ย. – 05 ธ.ค.// 03-12 ธ.ค.// 24 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63
ราคาทัวร์ เริ่มที่34,900  บาท
สายการบินSingapore Airlines (SQ)
Code:   A5B-IST-10D7N-SQ002

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี เทศกาลทิวลิปทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน ชานัคคาเล่ เมืองทรอย เพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ เมืองโบราณเฮียราโพลีส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย การแสดงระบำหน้าท้อง ชมโรงงานเซรามิค และโรงงานจิวเวอร์รี่ กรุงอังการ่า เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ตลาดสไปซ์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม มหาวิหารเซนต์โซเฟีย  
วันเดินทาง : 08-15, 10-17, 17-24 ต.ค.62 // 25 ต.ค.-01 พ.ย.62 // 01-08, 08-15, 15-22, 22-29 พ.ย.62 // 04-11, 09-16, 18-25 ธ.ค.62 // 25 ธ.ค.-01 ม.ค., 26 ธ.ค.-02 ม.ค.63 // 04-11, 09-16, 16-23, 23-30 ม.ค.63 // 05-12, 12-19, 19-26 ก.พ.63 // 26 ก.พ.-04  มี.ค.63 // 05-12, 12-19, 19-26 มี.ค.63 // 26 มี.ค.-02 เม.ย.63
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  29,900  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   ACU-TK-8D6N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล่ทัวร์ตุรกี บินตรง ปีใหม่ 2019 อิสตันบูล(ตุรกี) ม้าไม้เมืองทรอย ชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองคูซาดาซี ร้านเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ  เมืองอังการ่า อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  Blue Mosqu วิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์ มาเก็ต
วันเดินทาง3-10, 10-17 ก.ค./ 7-14, 14-21 ส.ค./ 4-11, 11-18, 18-25 ก.ย./ 25 ก.ย. -2 ต.ค./ 2-9, 23-30 ต.ค./ 30 ต.ค.-6 พ.ย./ 6-13, 13-20, 20-27 พ.ย./ 27 พ.ย.- 4 ธ.ค./ 11-18, 18-25 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่30,900 - 32,900  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   ABI-IST01-8D5N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ล่องเรือบอสฟอรัสทัวร์ตุรกี  เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ไลน์ ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอเชีย เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
วันเดินทาง27 ส.ค.- 4 ก.ย./ 10-18 ก.ย./ 2-10 ต.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่31,999  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A5B-IST-9D7N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

turkey tour team03ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารี ที่เชื่อว่าเป็นที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!! ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป พักโรงแรม 5 ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 18 มื้อ
วันเดินทาง05-12, 13-20 พ.ย.62 // 05-12, 24-31 ธ.ค.62 // 28 ธ.ค.-04 ม.ค.63 // 29 ม.ค.-05 ก.พ.63 // 26 ก.พ.-04 มี.ค.63 // 25-31 มี.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มที่29,888 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   AIT-TK304-8D6N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ทรอยทัวร์ตุรกี 2562 เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป พักโรงแรม4ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 20 มื้อ!
วันเดินทาง  5-13 มิ.ย./ 26 มิ.ย. - 4 ก.ค./ 10-18 ก.ค./ 24 ก.ค.- 1 ส.ค./ 7-15 ส.ค./ 28 ส.ค.- 5 ก.ย./ 11-19 ก.ย./ 25 ก.ย.- 3 ต.ค./ 2-10, 23-31 ต.ค./ 30 ต.ค.- 7 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 31,888 - 35,888 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   AIT-TUR-9D6N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER TAKAYAMA TOKYO SKI 6D3N (TG 644-661)หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ,...

รวมทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก

คลิกที่รูป >> ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมได้เลยค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER NAGOYA...

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER NAGOYA SHIRAGAWA LIGHT UP SKI 5D3N (TG 644-673)อดีตจวนผู้ว่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAteyama Kuwbe...

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน •สัมผัสเส้นทางกำแพงหิมะ มรดกโลกชิราคาวาโกะ ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Shibasakura ดอกซากุระที่สวยที่สุดของโลก...

ทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน •เที่ยวทะเลสาบฮามานาโกะที่ขึ้นชื่อในเรื่อง “สมบัติอาหารอันมีค่า”•ชื่นชมเทศกาลดอกชิบะซากุระและเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปดอกไม้สีสันสวยงาม•พักโรงแรมญี่ปุ่น มีออนเซน•ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์•บริการน้ำดื่มญี่ปุ่นวันละขวด...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า วัดคิโยมิสึ / วัดปราสาทเงินงินคาคุจิ / ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ / หมู่บ้านชิราคาวาโกะ /...

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 โอซาก้า สะพานโทเกทสึเคียว สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า ปราสาททอง...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า ชื่นชมความงามธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค ประทับใจกับหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ลิตเติ้ล เอโดะ ณ เมืองทาคายาม่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2020...

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2563 โอซาก้า สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) หมู่บ้านชิราคาวาโกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น YAKAYAMA AUTUMN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ ถนนนะกะเซ็นโด ชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมกับซากุระ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ...

«
»