วันพุธ, 24 ตุลาคม 2561

ทัวร์ตุรกี พักโรงแรมถ้ำ 2561 / 2018 ราคาถูก เที่ยวตุรกี บินตรง บินภายใน พัก 5 ดาว ปีใหม่ 2019 / 2562 เล่นสกี ทัวร์อีสตันบูล ทรอย ขึ้นบอลลูน คัปปาโดเกีย ตุรกี โปรแกรมทัวร์ แพคเกจทัวร์ ตุรกี Turkey Tour คัปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี ราคาถูก เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
วันเดินทาง9-16, 20-27, 23-30 พ.ย./ 6-13, 13-20 ธ.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่35,900 บาท
สายการบิน :   Turkish Airline (TK)
Code:   A5-TUR-8D-TK002

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี สกี ปีใหม่ 2562ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2019 PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 DAYS บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย สัมผัสหิมะ ณ แหล่งสกียอดนิยม พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
วันเดินทาง25 ธ.ค.61 - 1ม.ค./ 26 ธ.ค.61 - 2 ม.ค./ 27 ธ.ค.61 - 3 ม.ค./ 31ธ.ค.61 - 7 ม.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   49,900  บาท
สายการบินTurkish Airline (TK)
Code:   APD-TUR-8D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2019 ทัวร์ตุรกี บินตรง + บินภายใน 1 ขา พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่  เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ
วันเดินทาง7-14, 8-15 ก.ค./ 12-19 ส.ค./ 2-9, 8-15, 9-16, 15-22, 16-23, 23-30 ก.ย./ 29 ก.ย.- 6 ต.ค./ 30 ก.ย.- 7 ต.ค./ 20-27 ต.ค./ 3-10, 4-11, 10-17, 11-18, 17-24, 18-25 พ.ย./ 24 พ.ย.- 1 ธ.ค./ 25 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 1-8, 2-9, 8-15, 9-16 ธ.ค./ 25 ธ.ค.- 1ม.ค./ 26ธ.ค.- 2 ม.ค. / 27 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 5 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 6 ม.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่36,900 - 44,900  บาท
สายการบินTurkish Airline (TK)
Code:   APD-TUR-8D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกียทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2562 เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป  เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
วันเดินทาง28 ต.ค.- 6 พ.ย./ 6-15, 13-22, 18-27 พ.ย./ 27 ธ.ค.- 5 ม.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 34,900 บาท
สายการบินSingapore Airlines (SQ)
Code :  A5-TUR-10D-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อิชเมียร์ บ้านพระแม่มารี เอเฟซุส คูซาดาซึ ปามุคคาเล เฮียราโพลิส ปามุคคาเล คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อิสตันบูล ฮิปโปโด สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮาเยียโซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ สไปซ์มาเก็ต โชว์ระบำหน้าท้อง พระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือบอสฟอรัส ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์
วันเดินทาง12-19 ส.ค./ 3-10, 10-17, 16-23 ก.ย./  1-8, 5-12 ต.ค./ 3-10, 9-16, 20-27, 23-30 พ.ย./ 6-13, 13-20 ธ.ค. 61  
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :    42,900 บาท
สายการบินTURKISH AIRWAYS (TK)
Code:  A5-TUR-8D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี เทศกาลทิวลิปทัวร์ตุรกี 2018 อิสตันบูล เคย์เซอร์รี่ เกอเรเม คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย คูซาดาซึ เมืองโบราณเอเฟซุส คูซาดาซึ เพอร์กามัม ทรอย ชานัคคาเล อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ
วันเดินทาง20-27 ส.ค./ 4-11, 11-18, 17-24 ก.ย./ 3-10, 9-16 ต.ค./ 5-12, 13-20, 21-28 พ.ย./ 27 พ.ย.-4 ธ.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่39,900  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A5-TUR-8D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ล่องเรือบอสฟอรัสทัวร์ตุรกี  เมืองอิสตันบูล เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี เมืองเอฟฟิซุส ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ หอสมุดเซลซุส เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน เมืองชานัคคาเล่  เมืองทรอย เมืองโบราณทรอย ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย  สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
วันเดินทาง5-13, 8-16, 18-26 พ.ย./ 23 พ.ย. - 1 ธ.ค./ 25 พ.ย. - 3 ธ.ค./ 27 พ.ย. - 5 ธ.ค./ 30 พ.ย. - 8 ธ.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่31,999  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A2-IST08-9D6N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ทรอยทัวร์ตุรกี  เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเจีย เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ หอสมุดเซลซุส เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน เมืองชานัคคาเล่ เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล  สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
วันเดินทาง5-13, 8-16, 18-26 พ.ย./ 23 พ.ย. - 1 ธ.ค./ 25 พ.ย. - 3 ธ.ค./ 27 พ.ย. - 5 ธ.ค./ 30 พ.ย. - 8 ธ.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่31,999  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A2-IST08-9D6N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกียทัวร์ตุรกี  WONDERFUL TURKEY ปีใหม่ 2562 คัปปาโดเกีย เกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน โรงงานพรม โรงงานเพชร หุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย (Optional Balloon) เมืองคอนย่า คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคอนย่า เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองโบราณเอฟิซุส เมืองคุซาดาซึ โรงงานเครื่องหนัง กรุงทรอย เมืองชานัคคาเล เมืองชานัคคาเล เมืองอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต อิสตันบูล ฮิปโปโดม มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี  ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม
วันเดินทาง :   25 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 27 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 5 ม.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่43,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A8-TUR-8D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี ราคาถูก 2561 เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป  เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ่ (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
วันเดินทาง   24 ก.ค.-2 ส.ค., 25 ก.ค.-3 ส.ค./ 12-21 ส.ค./ 5-14, 12-21,19-28 ก.ย., 25 ก.ย.-4 ต.ค./ 2-11, 7-16, 10-19, 14-23, 21-30 ต.ค., 24 ต.ค.-2 พ.ย./ 31 ต.ค.-9 พ.ย./ 9-18 พ.ย., 29 พ.ย.-8 ธ.ค., 30 พ.ย.-9 ธ.ค./ 5-14 ธ.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 31,900 บาท
สายการบินEmirate (EK)
Code:   A5-TUR-10D7N-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

turkey-tour-team14ทัวร์มหัสจรรย์ ตุรกีบินภายใน 8 วัน 5 คืน (TK)  เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ•
ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่  เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค
เมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล
บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ• สนามบินอิสตันบูล
วันเดินทาง :   กันยายน - ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 36,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   ABI-TUK02-8D5N-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี  5 STARS TURKEY 10 วัน 7 คืน (TK)(TK001)  
•เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
•เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
•เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
•ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
•เยือนพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ่
 (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

วันเดินทาง :   สิงหาคม - ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 36,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A5-TK001-10D7N-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

turkey-tour-team17ทัวร์มหัศจรรย์  ตุรกีบินภายใน 8 วัน 5 คืน (TK)(TUK02) 
•เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ 
เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค
เมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล
บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ• สนามบินอิสตันบูล

วันเดินทาง :   กันยายน -  ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 36,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   ABI-TUK02-8D5N-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 DAYS (TK) พ.ค.-ธ.ค.61 ทัวร์ตุรกี ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำ ใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองบูร์ซ่า มัสยิดสีเขียว ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิซเมียร์ เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้ง โรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ ชมเมืองคัปปาโดเกีย กรุงอังคาร่า กรุงอังคาร่า กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์

วันเดินทาง6-13 , 8-15, 5-22 ต.ค./ 27ต.ค.- 3พ.ย./ 28ต.ค.- 4 พ.ย./ 3-10,  4-11, 10-17, 11-18, 17-24, 18-25 พ.ย./ 24 พ.ย.-1ธ.ค./ 25 พ.ย.- 2ธ.ค./ 1-8, 2-9, 3-10 ธ.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 32,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   APD-TUR-8D-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคะคุจิปราสาททอง นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อม ดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด GO HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี Snow Mobile เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2019...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ปีใหม่ 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลเทียนโอตารุ GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ .นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN...

«
»