วันเสาร์, 23 กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์ตุรกี พักโรงแรมถ้ำ ราคาถูก เที่ยวตุรกี บินตรง บินภายใน พัก 5 ดาว สงกรานต์ 2019 / 2562 เล่นสกี ทัวร์อีสตันบูล เทศกาลทิวลิป ทรอย ขึ้นบอลลูน คัปปาโดเกีย ตุรกี โปรแกรมทัวร์ แพคเกจทัวร์ ตุรกี Turkey Tour คัปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี ราคาถูก เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
วันเดินทาง21-28 ม.ค./ 1-8, 6-13, 16-23 เม.ย./ 11-18, 21-28 พ.ค./ 11-18, 21-28 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่35,900 บาท
สายการบิน :   Turkish Airline (TK)
Code:   A5-TUR-8D-TK002

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกียทัวร์ตุรกี BLOOMING FLORA IN TURKEY 9 วัน 6 คืน (TK)
เมืองอังการ่า , เมืองคัปปาโดเจีย , เมืองใต้ดิน , เมืองเกอราเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ , หุบเขาอุซิซาร์ , เมืองคัปปาโดเจีย , เมืองคอนย่า , ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , ทุ่งดอกไอริส , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองคูซาดาซี , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , ท่าเรือกัลป์ลิโพลี , นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล ,  สวนดอกทิวลิป ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ
วันเดินทาง01-09 , 02-10 , 03-11 , 08-16 , 15-23 , 18-26 เม.ย. , 24 เม.ย.-02 พ.ค. , 25 เม.ย.-03 พ.ค. , 26 เม.ย.-04 พ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่30,999 - 37,999  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code :   A2-IST11-9D6N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ 2019 เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป  เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ่ (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
วันเดินทาง11-20, 18-27 ม.ค., 23 ม.ค.-1 ก.พ., 24 ม.ค.-2 ก.พ., 25 ม.ค.-3 ก.พ./ 27 ม.ค.-5 ก.พ., 30 ม.ค.-8 ก.พ./ 5-14, 6-15, 7-16, 13-22, 14-23, 15-24 ก.พ., 24 ก.พ.-5 มี.ค./ 27 ก.พ.-8 มี.ค., 28 ก.พ.- 9 มี.ค./ วันที่   1-10, 7-16, 8-17, 13-22 มี.ค./  24 มี.ค.-2 เม.ย./ 2-11, 7-16, 9-18, 12-21, 16-25 เม.ย./ 26 เม.ย.-5 พ.ค., 30 เม.ย.- 9 พ.ค./ 5-14, 7-16, 14-23, 17-26, 19-28, 21-30 พ.ค./ 28 พ.ค.-6 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่31,900  บาท
สายการบินEmirate  (EK)
Code:  A5-TUK-10D-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ทรอยทัวร์ตุรกี  สงกรานต์ 2562 ชานัคคาเล่ นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด ชมเมืองโบราณทรอย เมืองอิสเมียร์ โรงงานผลิตเสื้อหนัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี คุชาดาสึ คุชาดาสึ ปามมุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย คอนย่า คัปปาโดเกีย สถานีคารวาน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินคาดัค โรงงานผลิตพรมทอมือ โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ ชมการแสดงระบำหน้าท้อง อังการา ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม  สุสานท่านอาตาร์เติร์ก อิสตันบูล บลูมอสก์ อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮิปโปโดรม ฮายาโซฟีอา พระราชวังทอปกาปึ ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต
วันเดินทาง  10-17, 17-24, 23-30 ม.ค./ 30 ม.ค.- 6 ก.พ./ 7-14, 13-20 ก.พ./ 28 ก.พ.-7 มี.ค./ 7-14, 14-21, 21-28 มี.ค./ 28 มี.ค.-4 เม.ย./ 11-18, 18-25 เม.ย./ 25 เม.ย.-2 พ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 31,900 - 35,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   ABI-TUR-8D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกียทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 8 วัน 5 คืน (TK) บินตรงสู่อิสตันบูล+บินภายใน 2 ขา ชมเทศกาลทุ่งดอกทิวลิป Emirgan Park เฉพาะเดือน เมษายน เท่านั้น ชมดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม , หุบเขานกพิราบ , ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ , ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ , นครใต้ดินไคมัคลึ , ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ , เมืองคอนย่า , สถานีคาราวาน , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , คอนย่า , ปามุคคาเล , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณ , บ้านพระแม่มารี , บลูมอสก์ , อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน , จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด , ฮายาโซฟีย , พระราชวังทอปกาปึ , ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช่ , สวนอิเมอร์แกนด์
วันเดินทาง :   วันที่ : 02-09 , 17-24 เม.ย. 62
ราคาทัวร์ เริ่มที่39,900  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:    ABI-IST03-8D5N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8 วัน 5 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน บินภายใน 1 ขา ประเทศตรุกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย

วันเดินทาง :   23-30 เม.ย. , 29 เม.ย.-06 พ.ค. / 15-22 พ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่42,900  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   AJP-TUR-8D5-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอยทัวร์ตุรกี  WONDERFUL TURKEY  2562 คัปปาโดเกีย เกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน โรงงานพรม โรงงานเพชร หุบเขานกพิราบ เมืองคัปปาโดเกีย (Optional Balloon) เมืองคอนย่า คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคอนย่า เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอฟิซุส เมืองคุซาดาซึ โรงงานเครื่องหนัง กรุงทรอย เมืองชานัคคาเล เมืองชานัคคาเล เมืองอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต อิสตันบูล ฮิปโปโดม มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี  ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม
วันเดินทาง :   5-12 ก.พ./ 21-28 มี.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่43,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A8-TUR-8D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี TURKISH DELIGHT 8 วัน 5 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน บินภายใน 2 ขา ประเทศตรุกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย

วันเดินทาง :   25 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   42,900   บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:    AJP-TUR-8D5N-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน บินภายใน 1 ขา ประเทศตุรกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย

วันเดินทาง :   2-10 , 4-12 เม.ย. , 25 เม.ย.-2 พ.ค. , 30 เม.ย.-7 พ.ค. / 1-8 , 16-23 , 17-24 พ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่42,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   AJP-TUR-8D5N-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี สงกรานต์ 2562 WONDERFUL TURKEY SONGKRAN 8 วัน 5 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
ประเทศตุรกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่งประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย

วันเดินทาง :   วันที่  7-14 , 9-16 , 12-19 เม.ย.62 (วันสงกรานต์)
ราคาทัวร์ เริ่มที่47,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   AJP-TUK-8D5N-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

turkey-tour-team17ทัวร์มหัศจรรย์  ตุรกีบินภายใน 8 วัน 5 คืน (TK)(TUK02) 
•เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ 
เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค
เมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล
บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ• สนามบินอิสตันบูล

วันเดินทาง :   กันยายน -  ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 36,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   ABI-TUK02-8D5N-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล สงกรานต์ 2019ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ 2562  บินตรง + บินภายใน 2 ขา พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน พัก โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย 1 คืน อิสตันบูล อิซเมียร์ ปามุคคาเล่ อันตาเลีย เมืองคัปปาโดเกีย
วันเดินทาง   10-17 เมษายน 2562 / 13-20 เมษายน 2562
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 49,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   APD-TUR-8D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี WOW TURKEY กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 ทัวร์ตุรกี ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำ ใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองบูร์ซ่า มัสยิดสีเขียว ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิซเมียร์ เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้ง โรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ ชมเมืองคัปปาโดเกีย กรุงอังคาร่า กรุงอังคาร่า กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์

วันเดินทาง17-24 ก.พ./ 2-9, 3-10, 9-16, 10-17, 16-23, 17-24, 23-30, 24-31 มี.ค./ 30 มี.ค.- 6 เม.ย./ 31 มี.ค.- 7 เม.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่32,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   APD-TUR-8D-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี TURKISH DELIGHT RE-ROUTE 8 วัน 5 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน บินภายใน 2 ขา ประเทศตรุกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย

วันเดินทาง25 เม.ย. - 02 พ.ค. /  08 - 15 , 15 - 22 พ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่43,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   AJP-TUR-8D5N-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา 2019 เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดูไฟหมู่บ้าน Nabana...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO SONGKRAN...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2019 สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ”ชม...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562 GOAL JAPAN GRAND TAKAYAMA ALPS ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 อิสระเล่นสกี ณ ลานชิคิไซโนะโอกะ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว GO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!!...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO LAKE TOYA 5 วัน 3 คืน การบินไทย...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO ICE...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สัมผัสแหล่งน้ำแร่บริสุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ สวนน้ำแร่ฟุกุดาชิ...

รื่นเริงหรรษานาโกย่า กำแพงหิมะ นาโกย่า...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ สงกรานต์ 2019 ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมความมหัศจรรย์ของกำแพงหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ที่ 1...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2562...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 2019 ชม 3 เทศกาลที่สวยงามไม่แพ้ SNOW FESTIVAL เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว...

ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายามา ชิราคาวาโกะ .นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ UNSEEN...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ...

«
»