วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561

ทัวร์ตุรกี พักโรงแรมถ้ำ 2561 / 2018 ราคาถูก เที่ยวตุรกี บินตรง บินภายใน พัก 5 ดาว ปีใหม่ 2019 / 2562 เล่นสกี ทัวร์อีสตันบูล ทรอย ขึ้นบอลลูน คัปปาโดเกีย ตุรกี โปรแกรมทัวร์ แพคเกจทัวร์ ตุรกี Turkey Tour คัปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี สกี ปีใหม่ 2562ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2019 PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 DAYS บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย สัมผัสหิมะ ณ แหล่งสกียอดนิยม พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
วันเดินทาง25 ธ.ค.61 - 1ม.ค./ 26 ธ.ค.61 - 2 ม.ค./ 27 ธ.ค.61 - 3 ม.ค./ 31ธ.ค.61 - 7 ม.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   49,900  บาท
สายการบินTurkish Airline (TK)
Code:   APD-TUR-8D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2019 ทัวร์ตุรกี บินตรง + บินภายใน 1 ขา พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่  เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ
วันเดินทาง7-14, 8-15 ก.ค./ 12-19 ส.ค./ 2-9, 8-15, 9-16, 15-22, 16-23, 23-30 ก.ย./ 29 ก.ย.- 6 ต.ค./ 30 ก.ย.- 7 ต.ค./ 20-27 ต.ค./ 3-10, 4-11, 10-17, 11-18, 17-24, 18-25 พ.ย./ 24 พ.ย.- 1 ธ.ค./ 25 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 1-8, 2-9, 8-15, 9-16 ธ.ค./ 25 ธ.ค.- 1ม.ค./ 26ธ.ค.- 2 ม.ค. / 27 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 5 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 6 ม.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่36,900 - 44,900  บาท
สายการบินTurkish Airline (TK)
Code:   APD-TUR-8D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกียทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2562 เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป  เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
วันเดินทาง28 ต.ค.- 6 พ.ย./ 6-15, 13-22, 18-27 พ.ย./ 27 ธ.ค.- 5 ม.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 34,900 บาท
สายการบินSingapore Airlines (SQ)
Code :  A5-TUR-10D-SQ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อิชเมียร์ บ้านพระแม่มารี เอเฟซุส คูซาดาซึ ปามุคคาเล เฮียราโพลิส ปามุคคาเล คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเกีย คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อิสตันบูล ฮิปโปโด สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮาเยียโซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ สไปซ์มาเก็ต โชว์ระบำหน้าท้อง พระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือบอสฟอรัส ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์
วันเดินทาง12-19 ส.ค./ 3-10, 10-17, 16-23 ก.ย./  1-8, 5-12 ต.ค./ 3-10, 9-16, 20-27, 23-30 พ.ย./ 6-13, 13-20 ธ.ค. 61  
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :    42,900 บาท
สายการบินTURKISH AIRWAYS (TK)
Code:  A5-TUR-8D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี เทศกาลทิวลิปทัวร์ตุรกี 2018 อิสตันบูล เคย์เซอร์รี่ เกอเรเม คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย คูซาดาซึ เมืองโบราณเอเฟซุส คูซาดาซึ เพอร์กามัม ทรอย ชานัคคาเล อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ
วันเดินทาง20-27 ส.ค./ 4-11, 11-18, 17-24 ก.ย./ 3-10, 9-16 ต.ค./ 5-12, 13-20, 21-28 พ.ย./ 27 พ.ย.-4 ธ.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่39,900  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A5-TUR-8D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ล่องเรือบอสฟอรัสทัวร์ตุรกี  เมืองอิสตันบูล เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเจีย เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส วิหารเอสเคลปิออน เมืองชานัคคาเล่ เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์น สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์
วันเดินทาง2-10, 4-12, 11-18, 13-21, 14-22, 15-23, 16-24, 19-27 ส.ค./ 26 ส.ค.- 3 ก.ย./ 27 ส.ค.- 4 ก.ย./ 2-10, 3-11, 4-12, 5-13, 6-14, 7-15, 8-16, 11-19, 12-20, 13-21, 14-22, 15-23, 16-24, 17-25, 19-27, 21-29 ก.ย./ 29 ก.ย.- 7 ต.ค./ 30 ก.ย.- 8 ต.ค./ 1-9, 2-10, 3-11, 4-12, 5-13, 8-16, 9-17, 11-19, 15-23, 18-26, 19-27, 21-29 ต.ค./ 25 ต.ค.- 2 พ.ย.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่33,888 - 36,888  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A2-TUR-8D5N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี  WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน 5คืน (TK) ต.ค.61 ประเทศตรุกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย

วันเดินทาง  15 – 22 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 38,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A8-TUR-8D-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี  WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน 5คืน (TK) ส.ค.-ต.ค.61 ประเทศตุรกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย

วันเดินทาง 24-31 สิงหาคม , 7-14, 21-28 กันยายน , 11-18, 12-19 ต.ค.  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 , 19-26 ตุลาคม  วันปิยมหาราช
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 38,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A8-TUR-8D-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี ราคาถูก 2561 เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป  เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ่ (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
วันเดินทาง   24 ก.ค.-2 ส.ค., 25 ก.ค.-3 ส.ค./ 12-21 ส.ค./ 5-14, 12-21,19-28 ก.ย., 25 ก.ย.-4 ต.ค./ 2-11, 7-16, 10-19, 14-23, 21-30 ต.ค., 24 ต.ค.-2 พ.ย./ 31 ต.ค.-9 พ.ย./ 9-18 พ.ย., 29 พ.ย.-8 ธ.ค., 30 พ.ย.-9 ธ.ค./ 5-14 ธ.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 31,900 บาท
สายการบินEmirate (EK)
Code:   A5-TUR-10D7N-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี  WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน 5คืน (TK) 25 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561 ประเทศตรุกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย

วันเดินทาง   25 ต.ค. – 1 พ.ย. 2561
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 38,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A8-TUR-8D-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ ตุรกี ตะวันออก-จอร์เจีย 9 วัน (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล     กรุงอิสตันบูล-เมืองวาน    เมืองวาน-เมืองโดกุเบยาซิต-เทือกเขาอารารัท-เมืองคาร์ส
 เมืองเมืองคาร์ส-เมืองบาทูมิ    เมืองบาทูมิ-เมืองคูไทซี-เมืองบอร์โจมี    เมืองบอร์โจมี-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-เมืองกอรี-เมืองทบิลิซี
เมืองทบิลิซี    เมืองทบิลิซี-เมืองมิทสเคต้า

วันเดินทาง :   09-16ก.ย.61/23-30ก.ย.61/07-14ต.ค.61/12-19 ต.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 69,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   APD-TUR-GEO-9D-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

turkey-tour-team14ทัวร์มหัสจรรย์ ตุรกีบินภายใน 8 วัน 5 คืน (TK)  เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ•
ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่  เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค
เมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล
บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ• สนามบินอิสตันบูล
วันเดินทาง :   กันยายน - ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 36,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   ABI-TUK02-8D5N-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี  5 STARS TURKEY 10 วัน 7 คืน (TK)(TK001)  
•เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
•เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
•เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
•ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
•เยือนพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ่
 (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

วันเดินทาง :   สิงหาคม - ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 36,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A5-TK001-10D7N-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

turkey-tour-team17ทัวร์มหัศจรรย์  ตุรกีบินภายใน 8 วัน 5 คืน (TK)(TUK02) 
•เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ 
เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค
เมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล
บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต
ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ• สนามบินอิสตันบูล

วันเดินทาง :   กันยายน -  ธันวาคม  2561
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 36,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   ABI-TUK02-8D5N-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน (SNOWY) ซุปตาร์...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองบิเอะ สระอะโออิเคะ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ กระเช้าคุโรดาเกะ อิออน...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN SOUNKYO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์...

ทัวร์ฮอกไกโด AUTUMN HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) ฮาโกดาเตะ อาคารโกดังอิฐแดง ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด 2018 โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ ชมวิวทะเลสาบโทยะ กระเช้าอุสุซัง ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ออนเซ็น ซัปโปโร หมู่บ้านช็อกโกแลต...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2562...

ทัวร์ฮอกไกโด สนุกสนานกับกิจกรรมท้าลมหนาว นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาโมอิวะ และ เดินเล่นคลองโอตารุ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชื่อดัง ณ โซอุนเคียว สวนสัตว์อาซาฮียาม่า หมู่บ้านราเม็ง...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ล่องเรือตัดน้ำแข็ง มกราคม 2019 สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ตามอัธยาศัย...

ทัวร์ฮอกไกโด รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด คริสต์มาส 2561 นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ วิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น...

ทัวร์ฮอกไกโด รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด คริสต์มาส 2561 ชมรอยส์ ช็อกโกแลต เวิลด์ โรงงานและพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต ชมโดราเอม่อน สกายพาร์ค...

ทัวร์ฮอกไกโด KIRORO LOVER'S...

ทัวร์ฮอกไกโด โรงงานช็อกโกแล็ต คลองโอตารุ โรงงานแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ เมืองโอตารุ โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ (หุบเขานรก)...

ทัวร์ฮอกไกโด KIRORO LOVER'S...

ทัวร์ฮอกไกโด เช็คอินตามแลนด์มาร์คสถานที่เที่ยว ตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว” ที่พระเอกนางเองชื่อดัง มิว เต๋อ ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ อาทิ...

«
»