วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562

ทัวร์ตุรกี พักโรงแรมถ้ำ ราคาถูก 2019 / 2562 เที่ยวตุรกี บินตรง บินภายใน พัก 5 ดาว ลาเวนเดอร์ ทัวร์อีสตันบูล ปีใหม่ 2563 / 2020 ทรอย ขึ้นบอลลูน คัปปาโดเกีย ตุรกี โปรแกรมทัวร์ แพคเกจทัวร์ ตุรกี Turkey Tour คัปปาโดเกีย

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล


รวมทัวร์ตุรกีทุกเส้นทาง ดาวนโหลดรายละเอียดโปรแกรมจากชื่อโปรแกรมได้เลยค่ะ

เดินทาง มิถุนายน - ปีใหม่ 2563

A2 - ทัวร์ตุรกี [เลสโก เจ้าชายองุ่นหวาน] 9 วัน 6 คืน บินตรง TK ราคาเริ่ม 31,999 สิงหาคม - กันยายน 2562 (IST17)
A2 - ทัวร์ตุรกี [เลสโก เจ้าหญิงสตอเบอรี่] 9 วัน 6 คืน บินตรง TK ราคาเริ่ม 32,999 ตุลาคม 2562 (ZIST18)
ABI - ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี บินภายใน ฤดูกาลเก็บสตอเบอรี่ 8 วัน 5 คืน บินตรง TK ราคาเริ่ม 39,900 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 (IST03)
ABI - ทัวร์ตุรกี...ฤดูกาลเก็บเชอรี่ 9 วัน 6 คืน บินตรง TK ราคา 34,900 มิถุนายน 2019 (IST001)
ABI - ทัวร์ตุรกี ลาเวนเดอร์ มหัศจรรย์..ตุรกี LAVENDER 10 วัน 7 คืน QR ราคา 34,900 บาท 18-27 มิถุนายน 2562 (IST04)
ABI - ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์..TURKEY ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 9 วัน 6 คืน บินตรง TK ราคา 34,900 บาท 11-19 กรกฎาคม 2019 (IST011)
ASS - ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY ANATOLIA ทัวร์ตุรกีอนาโตเลีย 10 วัน 7 คืน บินตรงพร้อมบินภายใน 2 ขา มิถุนายน - ธันวาคม 2562
ASS - ทัวร์ตุรหี AMAZING TURKEY AUTUMN ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
ASS - ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY LAVENDER SEASON ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา กรกฎาคม – สิงหาคม 2562
ASS - ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY CHERRY ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา เดินทาง มิถุนายน 2562
ASS - เที่ยวตุรกี AMAZING TURKEY CLASSIC ทัวร์ตุรกีคลาสิก 10 วัน 7 คืน บินตรง + บินภายใน 2 ขา มิถุนายน - พฤศจิกายน 2562
ASS - เที่ยวตุรกี AMAZING TURKEY SUMMER 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา สิงหาคม - กันยายน 2562
ASS - ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY WINTER 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา ธันวาคม 2562
ASS - ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY NEW YEAR ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา ปีใหม่ 2020
ABI - ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TUKEY ฤดูกาลเก็บสตรอเบอรี่ 8 วัน 5 คืน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 (IST03)
A2 - ทัวร์ตุรกี เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง 9 วัน 6 คืน TK มิถุนายน 2562 (ZIST15) 
A2 - ทัวร์ตุรกี เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ 9 วัน 6 คืน TK มิถุนายน 2562 (ZIST14)
A2 - ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เจนีวา โลซานน์ มองเทรอซ์ เซอร์แมท เบิร์น ลูเซิร์น [เลสโก คัลลิสโต] 7 วัน 4 คืน SQ เริ่ม 53,999 กรกฎาคม - ปีใหม่ 2020 (ZRH08)
A2 - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ชาฟฟ์เฮาเซิน เบิร์น อินเทอลาเก้น ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก เวกา] 7 วัน 4 คืน SQ เริ่ม 58,999 สิงหาคม - ตุลาคม 2019 (ZRH09)
APD - ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKEY 9 วัน บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง พัก 5 ดาว กรกฎาคม 2562
AGS - ทัวร์ตุรกี TURKEY GOOD DEAL 8D6N BY TK สิงหาคม - ตุลาคม 2562 (IST15)
AGS - ทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9D6N BY W5 มิถุนายน - กันยายน 2562 (IST03)
A2 - ทัวร์ตุรกี เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์ 9 วัน 6 คืน บินตรง TK กรกฎาคม - สิงหาคม 2019 (ZIST16)
A8 - ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8 วัน 5 คืน บินตรง TK บินภายใน 1 ขา โรงแรมถ้ำ 1 คืน ตุลาคม 2562
A8 - ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY 8 วัน 5 คืน บินตรง TK บินภายใน 1 ขา โรงแรมถ้ำ 1 คืน กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
ABI - ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน บินตรง TK ราคาเริ่ม 30,900 กรกฎาคม - ธันวาคม 2019 (IST01)
 
 
 


add line teamtravel
   line@ teamtravel 

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี ราคาถูก เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
วันเดินทาง21-28 ม.ค./ 1-8, 6-13, 16-23 เม.ย./ 11-18, 21-28 พ.ค./ 11-18, 21-28 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่35,900 บาท
สายการบิน :   Turkish Airline (TK)
Code:   A5-TUR-8D-TK002

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ 2019 เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป  เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)  มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ่ (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
วันเดินทาง11-20, 18-27 ม.ค., 23 ม.ค.-1 ก.พ., 24 ม.ค.-2 ก.พ., 25 ม.ค.-3 ก.พ./ 27 ม.ค.-5 ก.พ., 30 ม.ค.-8 ก.พ./ 5-14, 6-15, 7-16, 13-22, 14-23, 15-24 ก.พ., 24 ก.พ.-5 มี.ค./ 27 ก.พ.-8 มี.ค., 28 ก.พ.- 9 มี.ค./ วันที่   1-10, 7-16, 8-17, 13-22 มี.ค./  24 มี.ค.-2 เม.ย./ 2-11, 7-16, 9-18, 12-21, 16-25 เม.ย./ 26 เม.ย.-5 พ.ค., 30 เม.ย.- 9 พ.ค./ 5-14, 7-16, 14-23, 17-26, 19-28, 21-30 พ.ค./ 28 พ.ค.-6 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่31,900  บาท
สายการบินEmirate  (EK)
Code:  A5-TUK-10D-EK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี เทศกาลทิวลิปทัวร์ตุรกี TURKEY BEST EVER 9D6N BY TK (IST12)
อังการ่า , คัปปาโดเกีย , นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ , คอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี , เมืองคูซาดาซี , ม้าไม้เมืองทรอย , นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม , อะโครโปลิส , ชานัคคาเล่ , อิสตันบูล , Blue Mosque , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , ล่องช่องแคบบอสฟอรัส
วันเดินทางวันที่ 129 พ.ค.- 06 มิ.ย./ 06 - 14, 12 - 20, 17 - 25, 18 - 26 มิ.ย., 26 มิ.ย.- 04 ก.ค./ 03 - 11, 08 - 16, 10 - 18, 16 - 24 ก.ค., 24 ก.ค.- 01 ส.ค./ 07 - 15, 21 - 29 ส.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  29,900 - 33,900  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   AGS-IST12-9D6N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล่ทัวร์ตุรกี  อิสตันบูล(ตุรกี) ม้าไม้เมืองทรอย ชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองคูซาดาซี ร้านเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส   อันตาเลีย ฮิดิร์ลิค ทาวเวอร์ ท่าเรือโบราณ ล่องเรือชมความงามของริเวียร่าแห่งตุรกี คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานพรม / เซรามิค /เครื่องประดับ เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  Blue Mosque วิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์ มาเก็ต
วันเดินทาง29 พ.ค.- 6 มิ.ย./ 12-20 มิ.ย./ 26 มิ.ย.- 4 ก.ค./ 10-18 ก.ค./ 24 ก.ค.- 1 ส.ค./ 7-15, 21-29 ส.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่31,900  - 33,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   AGS-IST12-10D7N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ทรอยทัวร์ตุรกี 2562 เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ให้ท่านชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป พักโรงแรม4ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 20 มื้อ!
วันเดินทาง  5-13 มิ.ย./ 26 มิ.ย. - 4 ก.ค./ 10-18 ก.ค./ 24 ก.ค.- 1 ส.ค./ 7-15 ส.ค./ 28 ส.ค.- 5 ก.ย./ 11-19 ก.ย./ 25 ก.ย.- 3 ต.ค./ 2-10, 23-31 ต.ค./ 30 ต.ค.- 7 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 31,888 - 35,888 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   AIT-TUR-9D6N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกียทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม หุบเขานกพิราบ บ้านท้องถิ่นของชาวคัปปาโดเกีย ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” นครใต้ดินไคมัคลึ ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ เมืองคอนย่า สถานีคาราวาน พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คอนย่า ไร่สตอเบอรี่ ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย เอฟฟิซุส โรงงานผลิตเสื้อหนัง เมืองโบราณ บ้านพระแม่มารี ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส ท่าอากาศยานอิสตันบูล อิสตันบูล บลูมอสก์ อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด ฮายาโซฟีย พระราชวังทอปกาปึ สไปซ์มาเก็ต ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส  พระราชวังโดลมาบาห์เช่  ตลาดแกรนด์บาซาร์
วันเดินทาง :   8-15 ส.ค./ 9-16 ต.ค./ 22-29 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่39,900  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:    ABI-IST03-8D5N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี เลสโก สาวน้อยกุหลาบแดง 9 วัน 6 คืน TK (ZIST15)
เมืองอังการ่า , สุสานอตาเติร์ก , เมืองอังการ่า , เมืองคัปปาโดเจีย , เมืองใต้ดิน , เมืองเกอราเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ , หุบเขาอุซิซาร์ , เมืองคัปปาโดเจีย , เมืองคอนย่า , ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ , สวนดอกกุหลาบ , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองคูซาดาซี , เมืองเอฟฟิซุส , ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ , หอสมุดเซลซุส , เมืองชานัคคาเล่ , เมืองโบราณเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , วิหารโอลิมเปียน เซอุส , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , ท่าเรือกัลป์ลิโพลี , ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ , จัตุรัสทักษิม , ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดรม , วิหารเซนต์โซเฟีย , สไปซ์บาซาร์

วันเดินทาง :   วันที่ 04 - 12, 09 - 17, 11 - 19, 12 - 20, 13 - 21, 18 - 26, 19 - 27, 22 - 30 พ.ค., 24 พ.ค. - 01 มิ.ย., 25 พ.ค. - 02 มิ.ย., 29 พ.ค. - 06 มิ.ย., 30 พ.ค. - 07 มิ.ย., 31 พ.ค. - 08 มิ.ย./ 01 - 09, 05 - 13, 06 - 14, 07 - 15, 09 - 17, 12 - 20, 13 - 21, 16 - 24, 19 - 27, 20 - 28, 21 - 29 มิ.ย., 23 มิ.ย. - 01 ก.ค., 27 มิ.ย. - 05 ก.ค., 28 มิ.ย. - 06 ก.ค., 29 มิ.ย. - 07 ก.ค., 30 มิ.ย. - 08 ก.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   27,999 - 29,999  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:    A2-ZIST15-9D6N-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ม้าไม้เมืองทรอยทัวร์ตุรกี เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ 9 วัน 6 คืน TK (ZIST14)
เมืองอังการ่า , สุสานอตาเติร์ก , เมืองอังการ่า , เมืองคัปปาโดเจีย , เมืองใต้ดิน , เมืองเกอราเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ , หุบเขาอุซิซาร์ , เมืองคัปปาโดเจีย , เมืองคอนย่า , ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ , สวนดอกกุหลาบ , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองคูซาดาซี , เมืองเอฟฟิซุส , ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ , หอสมุดเซลซุส , เมืองชานัคคาเล่ , เมืองโบราณเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , วิหารโอลิมเปียน เซอุส , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , ท่าเรือกัลป์ลิโพลี , ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ , จัตุรัสทักษิม , ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดรม , วิหารเซนต์โซเฟีย , สไปซ์บาซาร์
วันเดินทาง :   วันที่ 01 - 09, 08 - 16, 09 - 17, 15 - 23, 16 - 24, 22 - 30 มิ.ย., 23 มิ.ย. - 01 ก.ค., 28 มิ.ย. - 06 ก.ค., 29 มิ.ย. - 07 ก.ค., 30 มิ.ย. - 08 ก.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  28,999 - 32,999  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:    A2-ZIST14-9D6N-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกียทัวร์ตุรกี TURKEY SHOCK PRICE 8D6N BY PS (IST06)
อังการ่า , คัปปาโดเกีย , นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ , คอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี , เมืองคูซาดาซี , ม้าไม้เมืองทรอย , นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม , อะโครโปลิส , ชานัคคาเล่ , อิสตันบูล , Blue Mosque , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , ล่องช่องแคบบอสฟอรัส
วันเดินทาง :   วันที่ 13 - 20, 16 - 23, 20 - 27 พ.ค., 27 พ.ค. - 03 มิ.ย./ 06 - 13, 13 - 20, 20 - 27 มิ.ย., 27 มิ.ย. - 04 ก.ค./ 07 - 14, 11 - 18, 14 - 21 ก.ค., 25 ก.ค. - 01 ส.ค./ 08 - 15 ส.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  27,900 - 29,900   บาท
สายการบิน : Ukraine International Airlines (PS)
Code:   AGS-IST06-8D6N-PS

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี เกอเรเม่ นครใต้ดินทัวร์ตุรกี ชมลาเวนเดอร์ 2562 อิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้ง ย่าน ทักซิม สแควร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่-เมืองอิซปาร์ต้า เมืองคอนย่า เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้
วันเดินทาง :   9-17, 14-22, 20-28, 21-29 ก.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่44,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   APD-TUR-9D-TK

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี TURKEY GOOD DEAL 8D6N BY TK (IST15)
คัปปาโดเกีย , นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า , หุบเขาอุซิซาร์ , คอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , เมืองคูซาดาซี , ม้าไม้เมืองทรอย , นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม , อะโครโปลิส , ชานัคคาเล่ , อิสตันบูล , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , Blue Mosque , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

วันเดินทาง :  วันที่ 09 - 16, 16 - 23, 23 - 30 ส.ค., 30 ส.ค. - 06 ก.ย./ 06 - 13, 13 - 20, 20 - 27 ก.ย., 27 ก.ย. - 04 ต.ค./ 04 - 11, 11 - 18, 18 - 25 ต.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   29,900 - 33,999   บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   AGS-IST15-8D6N-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี TURKEY FANTASTIC 9D6N BY W5 (IST03)
อังการ่า , สุสานอตาเติร์ก , คัปปาโดเกีย , ระบำ Belly Dance , นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ , คอนย่า , ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี , เมืองคูซาดาซี , ม้าไม้เมืองทรอย , นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม , อะโครโปลิส , ชานัคคาเล่ , อิสตันบูล , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , Blue Mosque , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
วันเดินทาง :  วันที่ 07 - 15, 14 - 22, 21 - 29 มิ.ย./ 05 - 13, 11 - 19, 12 - 20 ก.ค., 25 ก.ค. - 02 ส.ค., 26 ก.ค. - 03 ส.ค./ 08 - 16, 09 - 17, 23 - 31 ส.ค., 30 ส.ค. - 07 ก.ย./ 13 - 21, 20 - 28 ก.ย., 27 ก.ย. - 05 ต.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  27,900  บาท
สายการบินMahan Air (W5)
Code:    AGS-IST03-9D6N-W5
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี เลสโก ลาเวนเดอร์ดีเว่อร์ 9 วัน 6 คืน TK (ZIST16)
เมืองอังการ่า , สุสานอตาเติร์ก , เมืองอังการ่า , เมืองคัปปาโดเจีย , เมืองใต้ดิน , เมืองเกอราเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ , หุบเขาอุซิซาร์ , เมืองคัปปาโดเจีย , เมืองคอนย่า , ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ , ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส ,  เมืองเอฟฟิซุส , ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ , หอสมุดเซลซุส , เมืองชานัคคาเล่ , เมืองโบราณเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , วิหารโอลิมเปียน เซอุส , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , ท่าเรือกัลป์ลิโพลี , ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ , จัตุรัสทักษิม , ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดรม , วิหารเซนต์โซเฟีย , สไปซ์บาซาร์

วันเดินทาง :   วันที่ 05 - 13, 06 - 14, 07 - 15, 09 - 17, 11 - 19, 16 - 24, 21 - 29 ก.ค., 27 ก.ค. - 04 ส.ค./ 02 - 10, 03 - 11, 04 - 12, 09 - 17 ส.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  31,999 - 33,999  บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A2-ZIST16-9D6N-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น (XJ119)โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)ฮอกไกโด...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

ทัวร์ฮอกไกโด ทุ่งดอกไม้ เที่ยวเหนือ...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ลาเวนเดอร์ 2019 ฮาโกดาเตะ เมืองโรแมนติก ย่านสถาปัตยกรรมยุโรป โมโตมาจิแบบใกล้ชิด ขึ้นหอคอยชมป้อม 5...

NAGOYA TAKAYAMA มันส์นะจ๊ะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA สัมผัสกับความสวยงามของสะพานคัปปะบาชิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะ เที่ยวชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าทาคายาม่าและบริเวณสะพานแดงข้ามแม่น้ำกลางเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิ ที่มีฉายาว่า...

XJ114 Hokkaido Hakodate...

ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2019 ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เทศกาลฤดู...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ ภูเขาคุโรดาเกะและตื่นเต้นบวกโรแมนติกไปกับกระเช้าห้อยขา ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของบ่อน้ำสีฟ้าและน้ำตกริวเซย์กับน้ำตกกิงกะ ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ ช้อป...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้แดง ฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีวันอิสระ นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ ภูเขาคุโรดาเกะและตื่นเต้นบวกโรแมนติกไปกับกระเช้าห้อยขา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองฮาโกดาเตะ ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2020 ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ สนุกสนานกับกิจกรรมรูปแบบต่างๆ มากมายภายในลานสกีหิมะเย็นฉ่ำ ช้อป ชิม ชิว คลองโอตารุ...

วร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เยือนดินแดน ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี AUTUMN...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง น้ำตกกิงกะ ...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 2019 ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เทศกาลฤดู...

ทัวร์ฮอกไกโด วันแม่ 2562...

ทัวร์ฮอกไกโด 2019 นั่งกระเช้าไฟฟ้า เมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ...

«
»