วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทัวร์หุบเขาเทวดา 2567 / 2024 ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ปีใหม่ 2568 / 2025 หมู่บ้านริมหน้าผาวั้งเซียน อู้หยวน หนานชาง ฉางซา ซ่างเหราหลิงซาน หมู่บ้านเกอเชียน อี้หยาง พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สั้งเหร่า เที่ยวตามกระแสโซเชียล

CSX04VZ หุบเขาเทวดาวั๊งเซียนกู่ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง ฉางซา รถไฟแม่เหล็ก นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองหนานชางถนนคนเดินสายวัฒนธรรม หนานชาง เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซรามิค สวนนวัตกรรมเตาเผา  เมืองอู้หยวน อ่าวพระจันทร์(รวมล่องเรือ) ชมแสงสียามค่ำคืนอู้นี่โจว(รวมล่องเรือ) อู้หยวน หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมกระเช้า) เมืองซ่างเหรา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ซ่างเหราหลิงซาน(รวมกระเช้า) หมู่บ้านเกอเซียน(รวมกระเช้า+รถอุทยาน) ถนนคนเดินหลิงเป่าเซียน หมู่บ้านเกอเชียน อี้หยาง พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สั้งเหร่า นั่งรถไฟความเร็วสูง ฉางซา ชมวิวท่าเทียบเรือฉางซายามค่ำคืน นั่งรถไฟลอยฟ้าไร้คนขับชมเขตใหม่ฉางซา
วันเดินทาง :  
15-19, 24-28 ต.ค./ 7-11, 21-25 พ.ค./ 5-9, 19-23 ธ.ค.67
ราคาเริ่มต้นที่ :   29,999 บาท
สายการบิน :   Vietjet Air  (VZ)
Code:   AT2G-CSX04VZ-5D4N-VZ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ สงกรานต์ 2567ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง ฉางซา รถไฟแม่เหล็ก นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองหนานชางถนนคนเดินสายวัฒนธรรม หนานชาง เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซรามิค สวนนวัตกรรมเตาเผา  เมืองอู้หยวน อ่าวพระจันทร์(รวมล่องเรือ) ชมแสงสียามค่ำคืนอู้นี่โจว(รวมล่องเรือ) อู้หยวน หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมกระเช้า) เมืองซ่างเหรา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ซ่างเหราหลิงซาน(รวมกระเช้า) หมู่บ้านเกอเซียน(รวมกระเช้า+รถอุทยาน) ถนนคนเดินหลิงเป่าเซียน หมู่บ้านเกอเชียน อี้หยาง พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก สั้งเหร่า นั่งรถไฟความเร็วสูง ฉางซา ชมวิวท่าเทียบเรือฉางซายามค่ำคืน นั่งรถไฟลอยฟ้าไร้คนขับชมเขตใหม่ฉางซา
วันเดินทาง :  
16 - 20, 23 - 27 พ.ค./ 31 พ.ค. - 04 มิ.ย.67
ราคาเริ่มต้นที่ :   29,199 บาท
สายการบิน :   Air Asia (FD)
Code:   AT2G-CSX03FD-5D4N-FD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป