วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562


รวมทัวร์ยุโรปทุกเส้นทาง ดาวนโหลดรายละเอียดโปรแกรมจากชื่อโปรแกรมได้เลยค่ะ
เดินทาง กรกฎาคม - ปีใหม่ 2563

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
AIT - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ WoW SWISS 7 วัน 4 คืน บินตรง TG ราคาเริ่ม 52,900 สิงหาคม - ธันวาคม 2563
A2 - ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เจนีวา โลซานน์ มองเทรอซ์ เซอร์แมท เบิร์น ลูเซิร์น [เลสโก คัลลิสโต] 7 วัน 4 คืน SQ เริ่ม 53,999 กรกฎาคม - ปีใหม่ 2020 (ZRH08)
A5B - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Amazing Munot Gornergrat and Rigi kulm สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน [TG] สิงหาคม - ธันวาคม 2562 (TG012)
A5B - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ BRILLIANT SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน บินตรง LX กันยายน - ธันวาคม 2562 (LX001)
A5B - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน บิตรง TG กรกฎาคม - ธันวาคม 2019 (TG004)
A5B - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน บินตรง TG สิงหาคม - ธันวาคม 2562 (TG001)
A5B - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน บินตรง TG สิงหาคม - ธันวาคม 2562 (TG009)
A5B - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ The Magic of Switzerland 9 วัน 6 คืน EK กันยายน - ตุลาคม 2562 (EK002)
A5B - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Triple Mountains and Matterhorn Reflection สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน บินตรง TG สิงหาคม - ตุลาคม 2562 (TG005)
ACT - ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ DUO SWISS 7 วัน EK ราคาเริ่ม 59,900 บาท กรกฎาคม - ตุลาคม 2562 (EK008B)
A2 - ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ชาฟฟ์เฮาเซิน เบิร์น อินเทอลาเก้น ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก เวกา] 7 วัน 4 คืน SQ เริ่ม 58,999 สิงหาคม - ตุลาคม 2019 (ZRH09)
AWC - ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน TG เริ่ม 74,900 กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
AWC - ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน LX ปีใหม่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม 63 (LX1108Z)
AWC - ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ Mattherhorn Glacier Paradise 10 วัน TG ปีใหม่ 27 ธ.ค.- 5 ม.ค.63 (TG1110M)
A5B - ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ GREENERY AND SNOWY SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน TG เริ่ม 61,900 สิงหาคม - ปีใหม่ 2563 (ZRH-TG009)
 
 
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
A5B - ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน [EK] ราคา 56,900 กันยายน - ตุลาคม 2562 (EK013)
A9 - ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน ขึ้นจุงฟราวน์ QR มิถุนายน - ตุลาคม 2562 (GG02)
ACT - ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี France Swiss Italy (Paris-Rome) 9 วัน ราคาเริ่ม 52,900 กรกฎาคม - ตุลาคม 2562 (EK009)
A5B- ทัวร์ยุโรป LANDING AT PARIS TAKING OFF FROM ROME ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน [EK] ราคาเริ่ม 58,900 กันยายน - ตุลาคม 2562 (EK014)
AWC - ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 8 วัน QR เริ่ม 59,900 กันยายน - ปีใหม่ 2020
A2 - ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [เลสโก เนบิวลา] 8 วัน 5 คืน สิงหาคม - ปีใหม่ 2020 (MXP10)
A2 - ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [เลสโก แคสซิโอเปีย] 8 วัน 5 คืน สิงหาคม - ปีใหม่ 2563 (MXP08) 
A1- ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี Europe Classic Reroute (F-CH-I) 9 วัน TG Sep-Dec2019 
A2- ทัวร์ยุโรปตะวันตก ปีใหม่ 2020 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ [เลสโก เนปจูน] 7 วัน 4 คืน กันยายน - ปีใหม่ 2563 (CDG15) 
 
 
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
A5B - ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน EK ราคาเริ่ม 58,900 กรกฎาคม - ตุลาคม 2562 (EK001)
A5B - ทัวร์ยุโรปตะวันออก Jewels of East Europe เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK) ราคาเริ่ม 49,888 กรกฎาคม - ตุลาคม 2019 (EK006)
A5B - ทัวร์ยุโรปตะวันออก BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน บินตรง BR ราคาเริ่ม 55,900 กรกฎาคม - ปีใหม่ 2020 (BR004)
A5B - ทัวร์ยุโรป SILKY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน [TG] ราคาเริ่ม 62,900 กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562 (TG012)
A5B - ทัวร์ยุโรปตะวันออก Talk about East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 วัน 5 คืน TG ราคาเริ่ม 53,900 กรกฎาคม - ธันวาคม 2019 (TG017)
A5B - ยุโรปตะวันออก Vivid Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 9 วัน 6 คืน OS ราคาเริ่ม 52,900 กันยายน - พฤศจิกายน 2019 (OS001)
A5B - ยุโรปตะวันออก Romantic East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน TG ราคาเริ่ม 58,888 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2019 (TG014)
A5B - ยุโรปตะวันออก LAKE, CASTLE and BEAUTIFUL VILLAGE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน TG ราคาเริ่ม 59,900 กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2019 (TG010)
A5B - ยุโรปตะวันออก THE RHYTHM OF EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 11 วัน 8 คืน TG ราคาเริ่ม 65,900 กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562 (TG016)
AB5 - ทัวร์ยุโรปตะวันออก Harmony of Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน [TG] ราคาเริ่ม 59,900 กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562 (TG022)
A5B - ทัวร์ยุโรปตะวันออก LET’S ENJOY EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย สโลวัก เชก 10 วัน 8 คืน บินตรงLH ราคา 66,900 เดินทาง 1 - 10 ตุลาคม 2562 (LH001)
A5B - ทัวร์ยุโรปตะวันออก MELK ABBEY เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน [TG] ราคาเริ่ม 59,900 สิงหาคม - ตุลาคม 2562 (TG004) 
A1- ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ค-เยอรมัน East Europe 5 Contries with 3 Castles 8 วัน TG (VIE-MUC) Sep-Nov2019 
A9 - ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน QR มิถุนายน - ตุลาคม 2562 (GG12) 
A2 - ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย [เลสโก เฮอร์คิวลีส] 8 วัน 5 คืน สิงหาคม - ตุลาคม 2562 (MUC19)
A2 - ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออกเตรีย เช็ก [เลสโก เมอร์คิวรี่] 8 วัน 5 คืน กันยายน - พฤศจิกายน 2562 (MUC18)
A1- ทัวร์ยุโรปตะวันออก Classic of East Europe (Austria-Slovak-Hungary-Czech) 8 วัน 5 คืน BR on Sep-Dec2019 
A1- ทัวร์ยุโรป Beautiful Bavaria (ออสเตรีย - เช็ก - เยอรมัน) 8 วัน 5 คืน BR on Sep-Dec 2019
ACT - ทัวร์ยุโรปตะวันออก Germany Austria Czech 8 วัน EK กรกฎาคม - ตุลาคม 2562 ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท (EK007)
ACT - ทัวร์ยุโรปตะวันออก Hungary Austria Czech 8 วัน EK ราคาเริ่ม 42,900 มิถุนายน - ตุลาคม 2562 (EK015B)
A2- ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน [เลสโก พลูโต] 6 วัน 3 คืน บินตรง BR เริ่ม 39,999 พฤศจิกายน - ปีใหม่ 2563 (VIE07) 
ACT - ทัวร์ยุโรปตะวันออก Hungary Austria Czech 8 วัน EK ราคาเริ่มต้น 42,900 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019 (EK015B) 
A2 - ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก [เลสโก ไรเจล] 8 วัน 5 คืน TG เริ่ม 47,999 พฤศจิกายน - ปีใหม่ 2020 (MUC21) 
AWC - ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน QR เริ่ม 43,900 กันยายน - ปีใหม่ 2563 
ACT - ทัวร์ยุโรป Italy Slovenia Austria Hungary 7 วัน EK ราคา 42,900 บาท กรกฎาคม - ตุลาคม 2562 (EK020) 
AWC - ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7 วัน QR เริ่ม 35,900 กันยายน 2562 - มีนาคม 2563
AWC - ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี 9 วัน TG เริ่ม 55,900 กันยายน - ปีใหม่ 2020 (TG02)
AWC - ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 10 วัน TG เริ่ม 89,900 กรกฎาคม - ปีใหม่ 2020 (TG0210H)
A5B - ทัวร์ยุโรปตะวันออก MAJESTIC EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน TG เริ่ม 62,900 กรกฎาคม – ปีใหม่ 2020 (VIE-TG010)
A5B - ทัวร์ยุโรป BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน TG เริ่ม 59,900 ตุลาคม - ปีใหม่ 2020
 
ทัวร์ฝรั่งเศส
A5B - ทัวร์ฝรั่งเศส Paris Hash Tag Paris ฝรั่งเศส มงต์แซงต์มิเชล แวร์ซายน์ 9 วัน 6 คืน TG ราคาเริ่ม 57,888 กันยายน - ธันวาคม 2562  (TG007)
 
 
ทัวร์อิตาลี
A9 - ทัวร์ยุโรป อิตาลี โดโลไมต์ 8 วัน 5 คืน QR เริ่ม 57,555 กันยายน - พฤศจิกายน 2562 (GG24) 
A2 - ทัวร์ยุโรป อิตาลี โรม วาติกัน เลคซิโอ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน [เลสโก แอนดรอเมดา] 7 วัน 4 คืน กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562 (FCO04) 
AWC - ทัวร์ยุโรป อิตาลี โปรโมชั่น 8 วัน QR เริ่ม 45,900 กันยายน - ปีใหม่ 2020 
 
 
 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
A5B - ทัวรยุโรป Windy and Sunny Europe เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน [TG] ราคาเริ่ม 63,900 กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2019 (TG005)
A5B - ทัวร์ยุโรป Beautiful Romance Europe ออสเตรีย เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 11 วัน 8 คืน TG ราคาเริ่ม 72,900 มิถุนายน - ธันวาคม 2562
A5B - ทัวร์ยุโรป Shop Eat Play ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน OS and LX ราคาเริ่ม 59,900 กันยายน - ธันวาคม 2019 (OSLX008)
ACT - ทัวร์ยุโรป Germany Austria Swiss 7 วัน EK กรกฎาคม - ตุลาคม 2562 ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท (EK013A) 
AIT - ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน TG เดินทางสิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 (TG712) 
A5B - ทัวร์ยุโรป ลั้นลาฮัลสตัท ขึ้นเขาริกิ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (TG) เริ่ม 54,900 สิงหาคม - ธันวาคม 2562 
AWC - ทัวนร์ยุโรป ยุโรปแอลป์ เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) 7 วัน QR เริ่ม 49,900 กันยายน - ปีใหม่ 2563  
A5B - ทัวร์ยุโรป The Jewel of Europe เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน TG เริ่ม 65,900 ธันวาคม - ปีใหม่ 2020 (MUC-TG005)
AWC - ทัวร์ยุโรป มินิ ลิขิตรัก เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน QR เริ่ม 56,900 กันยายน - ปีใหม่ 2563
 
 
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส กรกฎาคม - ปีใหม่ 2563
A2 - ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันตก เยอรมัน ลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [เลสโก บีเทลจุส] 8 วัน 5 คืน TG ปีใหม่ 2020 (MUC20) 
A5B - ทัวร์ยุโรป EUROPE SUNSHINE ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี 8 วัน 5 คืน [EK] ราคาเริ่ม 52,900 กันยายน - ตุลาคม 2562 (EK011) 
A5B - ทัวร์ยุโรป HALLSTATT COLMAR PARIS ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมนี 9 วัน 6 คืน [TG] ราคา 65,900 กันยายน - ตุลาคม 2019 (TG015) 
A1- ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย-อิตาลี โดโลไมท์ Europe Duo National Park 8 วัน, TG (A-I-Dolomite) (VIE-MXP) Sep-Oct2019
AWC - ทัวร์ยุโรป เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา - ฝรั่งเศส 7 วัน QR เริ่ม 49,900 กันยายน - ปีใหม่ 2563
AWC - ทัวร์ยุโรป เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา - ฝรั่งเศส 8 วัน บินตรงการบินไทย ปีใหม่ 2563
 
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
ACT - ทัวร์ยุโรป France Swiss Titlis 7 วัน EK กรกฎาคม - ตุลาคม 2562 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท (EK011A)
 
 
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย 
A5B - ทัวร์เยอรมัน Grand Southern Germany แกรนด์เยอรมนีตอนใต้ 10 วัน 7 คืน [TG] ราคาเริ่ม 63,900 กรกฎาคม - พฤศจิกายย 2562 (TG006) 
ACT - ทัวร์ยุโรป แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน EK กันยายน - ตุลาคม 2562 (EK014A) 
A5B - ทัวร์ยุโรป ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA 9 วัน 6 คืน [TG] ราคาเริ่ม 59,900 กันยายน - ธันวาคม 2019 (TG010) 
A5B - ทัวร์เยอรมัน PERFECT SOUTHERN GERMANY เยอรมนีตอนใต้ 10 วัน 7 คืน TG เริ่ม 63,900 กันยายน - ปีใหม่ 2020
 
ทัวร์ยุสเปน โปรตุเกส
ACT - ทัวร์โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน EK ราคาเริ่ม 47,900 กรกฎาคม - ตุลาคม 2562 (EK006A) 
AWC - ทัวร์ โปรตุเกส-สเปน 9 วัน QR มรดกโลก [LIS-BCN] (QR08) เริ่ม 56,900 สิงหาคม - ปีใหม่ 2563 - มีนาคม 2563
A5B - ทัวร์สเปน โปรตุเกส HILIGHTS OF SPAIN & PORTUGAL 10 วัน 7 คืน EK เริ่ม 55,900 สิงหาคม - ตุลาคม 2562
A5B - ทัวร์ยุโรป MADRID WE GO โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน (EK) เริ่ม 45,900 สิงหาคม - ตุลาคม 2562
A5B - ทัวร์ยุโรป สเปน TASTE OF SPAIN สเปน 8 วัน 5 คืน (EK) เริ่ม 39,900 พฤศจิกายน - ปีใหม่ 2563
 
 
ทัวร์ยุโรป เบเนลักซ์
A2 - ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม [เลสโก ออกแทนต์] 7 วัน 5 คืน บินตรง EVA AIR เริ่ม 39,999 กันยายน - พฤศจิกายน 2562 (AMS05) 
A5B - ทัวร์ยุโรป เบเนลักซ์ Fantastic Benelux เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน [TG] ราคาเริ่ม 49,900 สิงหาคม - ธันวาคม 2019 (TG001) 
A2 - ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2020 เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม [เลสโก ซีรีส] 7 วัน 5 คืน บินตรง BR ราคาเริ่ม 42,999 พฤศจิกายน - ปีใหม่ 2020  (AMS06)  
A5B - ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน [TG] ราคาเริ่ม 53,900 สิงหาคม - ธันวาคม 2562 (TG020) 
 
 ทัวร์สแกนดิเนเวีย
AWC - ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 8 วัน QR เริ่ม 55,900 กันยายน - ปีใหม่ 2020
AWC - ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน 9 วัน TG เริ่ม 79,900 สิงหาคม - ปีใหม่ 2020 
AWC - ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย 10 วัน TG เริ่ม 99,900 สิงหาคม - ปีใหม่ 2020 
AIT - ทัวร์สแกนดิเนเวีย SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9 วัน 6 คืน QR ราคา 65,900 กันยายน 2562 - มีนาคม 2563 
A9 - ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน QR เริ่ม 63,555 กันยายน - ธันวาคม 2562 (GG16) 
A5B - ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia Dream Journey สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 7 วัน 4 คืน SQ ราคาเริ่ม 48,888 ตุลาคม - ธันวาคม 2562 (SQ001) 
A5B - ทัวร์สแกนดิเนเวีย ESSENCE OF SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน TG ราคาเริ่ม 59,900 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 (TG004) 
A5B - ทัวร์สแกนดิเนเวีย Nobel Prize and The Little Mermaid Scandinavia 3 Capitals สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน EK ราคาเริ่ม 73,900 สิงหาคม - ตุลาคม 2562 (EK002) 
A5B - ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia 3 Capitals สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน EK ราคาเริ่ม 58,888 กรกฎาคม - ตุลาคม 2562 (EK003) 
A5B - ทัวร์สแกนดิเนเวีย The 4 Countries สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน QR ราคาเริ่ม 73,900 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 (QR001) 
A5B - ทัวร์สแกนดิเนเวีย SCANDINAVIA 3 CAPITALS สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน TG ราคาเริ่ม 59,900 สิงหาคม - ธันวาคม 2562 (TG002) 
A1- ทัวร์สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน Nice Scan 7 วัน TG, 13-19 Sep, 8-14Oct 2019 
A1- ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก Winter SCAN 3 caps 8 วัน, TG on Oct-Dec2019 
A2 - ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก ไดโอเนซัส] 8 วัน 5 คืน สิงหาคม - ปีใหม่ 2020 (ARN03)
A2 - ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก โพไซดอน] 8 วัน 5 คืน กันยายน - พฤศจิกายน 2562 (ARN04)
 
 
 ทัวร์โครเอเชีย
AWC - ทัวร์โครเอเวีย แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน QR เริ่ม 52,900 กันยายน - ปีใหม่ 2020 
A5B - ทัวร์โครเอเชีย Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (EK) ราคาเริ่ม 54,900 สิงหาคม - ตุลาคม 2562 (EK002) 
A2 - ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก พลิตวิเซ่ [เลสโก ซีฟิอัส] 7 วัน 4 คืน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 (ZAG02) 
A1 - ทัวร์โครเอเชีย CROATIA Wonder 8 วัน EK ราคาะ 56,900 กันยายน - ตุลาคม 2562 
A5B - ทัวร์โครเอเชีย Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน EK ราคาเริ่ม 54,900 สิงหาคม - ตุลาคม 2562 
A2 - ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ ซาดาร์ สปลิท มาลี สตอน ดูบรอฟนิก โทรเกียร์ ซีเบนิก พลิตวิเซ่ โอพาเทีย [เลสโก ซีฟิอัส] 7 วัน 4 คืน QR เริ่ม 45,999 ตุลาคม - พศฤจิกายน 2562 (ZAG02) 
 
 
 add line teamtravel  line@ teamtravel 

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สุดโรแมนติก...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สุดโรแมนติก ฉลองคริสต์มาส 6 วัน 4 คืนหุบเขานรก , นั่งกระเช้าชมเมืองฯ...

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ” สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี “ถนนต้นแปะก๊วย ณ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี ถนนต้นแปะก๊วย ณ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี ...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โนโบริเบทสึ หุบเขานรก จิโกกุดานิ สวนหมีโชวะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5 วัน 3...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN หลงรัก โจซังเค ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืนฟุราโนะ...

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวเหนือ จรดใต้...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หน้าหนาว วันซัปโปโร (ชิโทเซ่) โนโบริเบ็ตสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืนหุบเขานรก , นั่งกระเช้าชมเมืองฯ ,...

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า วัดคิโยมิสึ / วัดปราสาทเงินงินคาคุจิ / ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ / หมู่บ้านชิราคาวาโกะ /...

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต...

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายามา ใบไม้เปลี่ยนสี 2019 โอซาก้า สะพานโทเกทสึเคียว สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า ปราสาททอง...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น (XJ119)ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ปีใหม่ 2563 ที่ราบสูงนันไต ทะเลสาบน้ำแข็ง หมู่บ้านไอนุ อะกัง จุดชมวิวทะเลสาบอะกัง...

«
»