วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567
ทัวร์จีน ปีใหม่ 2568 ทัวร์หุบเขาเทวดาฉางซา หนานชาง หุบเขาเทวดา หมู่บ้านหวงหลิง 5 วัน 4 คืน (CSX-VZ008)
logo vietjet
nanchang หุบเขาเทวดา ทัวร์หนานชาง หุบเขาเทวดา ทัวร์หนานชาง เมืองซ่างเหรา
ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง  ฉางซา หนางชาง ถนนวัฒนธรรมหนานชาง ล่องเรือแม่น้ำก้าน ชมหอคอยเถิงหวัง หนานชาง จิ่งเต๋อเจิ้น พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นเซรามิค ถ่ายรูปชามเซรามิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อู้หยวน ชมการแสดงไฟ ณ อู้หนี่โจว อู้หยวน หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้าขึ้นลง) ซ่างหร่าว หุบเขาเทวดา ซ่างหร่าว ฉางซา (โดยรถไฟความเร็วสูง) ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตึก WENHEYOU – CHANGSHA  IFS x POP MART
สายการบิน :   Vietjet Air  (VZ)
Code:   A5-CSX-VZ008-5D4N-VZ

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
4-8 ก.ค./ 7-11, 14-18, 21-25 ก.ย./ 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 พ.ย./ 30 พ.ย.- 4 ธ.ค./ 14-18 ธ.ค.67
24,900 4,500
22-26 ส.ค./ 29 ส.ค.- 2 ก.ย./ 19-23, 26-30 ต.ค.67 25,900 4,500
12-16 ต.ค./  7-11, 21-25 ธ.ค.67 26,900 4,500
28 ธ.ค.67- 1 ม.ค.68 28,900 4,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์จีน ปีใหม่ 2568 ทัวร์หุบเขาเทวดาฉางซา หนานชาง หุบเขาเทวดา หมู่บ้านหวงหลิง 5 วัน 4 คืน (CSX-VZ008)


วันแรก    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) (VZ3604 : 18:10 - 22:30)
วันที่ 2    ฉางซา - หนางชาง – ถนนวัฒนธรรมหนานชาง - ล่องเรือแม่น้ำก้าน ชมหอคอยเถิงหวัง
วันที่ 3    หนานชาง – จิ่งเต๋อเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นเซรามิค – ถ่ายรูปชามเซรามิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อู้หยวน – ชมการแสดงไฟ ณ อู้หนี่โจว
วันที่ 4    อู้หยวน - หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้าขึ้นลง) - ซ่างหร่าว - หุบเขาเทวดา
วันที่ 5    ซ่างหร่าว – ฉางซา (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ตึก WENHEYOU – CHANGSHA  IFS x POP MART  -  ฉางซา(ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว) – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  (VZ3605 : 23:30 - 02:00 + 1)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป


โปรแกรมทัวร์จีน ปีใหม่ 2568 หุบเขาเทวดา ราคาถูก