วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567
ทัวร์จีน ไม่เข้าร้าน 2567 หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน หมู่บ้านโบราณหวงหลิง 5วัน4คืน นั่งรถไปความเร็วสูง (BC01CSX)
logo vietjet
nanchang หุบเขาเทวดา ทัวร์หนานชาง หุบเขาเทวดา ทัวร์หนานชาง เมืองซ่างเหรา
ทัวร์จีน ไม่เข้าร้านช้อป หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง  เมืองฉางซา เมืองหนานชาง หอโบราณเจิ้งวัง (Pavillion Tengwang) หมู่บ้านจำลอง LUZERN ถนนคนเดินสายวัฒธรรมหนานชาง เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น หมู่บ้านโบราณหวงหลิง(รวมกระเช้า) ล่องเรื่อชมแสงสีอู้วนี่โจว อุทยานภูเขาหลิงซาน(รวมกระเช้า)  ท้องฟ้ากระจก หินรูปร่างแปลกตา เมืองซ่างเหรา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ฉางซา (รถไฟความเร็วสูง G1403  0944-1236) วัดไคฝู  ถนนคนเดินหวงซิง
สายการบิน :   Vietjet Air  (VZ)
Code:   ABC-01CSX--5D4N-VZ

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
19-23, 26-30 มิ.ย./ 22-26, 25-29 ก.ย./ 25-29 ต.ค./ 3-7, 24-28 พ.ย./ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค.67
25,900 4,500
21-25 มิ.ย.67 23,900 4,500
1-5, 13-17 ก.ย./ 6-10, 15-19 พ.ย.67
24,900 4,500
4-8, 16-20 ต.ค./ 6-10 ธ.ค.67
27,900 4,500
15-19, 18-22 ธ.ค.67 26,900 4,500
 27-31 ธ.ค.67 29,900 4,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์จีน ไม่เข้าร้าน 2567 หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน หมู่บ้านโบราณหวงหลิง 5วัน4คืน นั่งรถไปความเร็วสูง (BC01CSX)


วันแรก     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา (ท่าอากาศยานฉางซาหวงฮัว)  VZ3604 BKK-CSX  18.10-22.30 - เข้าสู่ที่พัก
วันที่ 2    เมืองฉางซา-เมืองหนานชาง- หอโบราณเจิ้งวัง (Pavillion Tengwang) -หมู่บ้านจำลอง LUZERN -ถนนคนเดินสายวัฒธรรมหนานชาง
วันที่ 3    เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น – หมู่บ้านโบราณหวงหลิง(รวมกระเช้า) - ล่องเรื่อชมแสงสีอู้วนี่โจว
วันที่ 4    อุทยานภูเขาหลิงซาน(รวมกระเช้า)  ท้องฟ้ากระจก -หินรูปร่างแปลกตา -เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
วันที่ 5    เดินทางสู่ ฉางซา (รถไฟความเร็วสูงG1403  0944-1236)  - ฉางซา -วัดไคฝู  ถนนคนเดินหวงซิง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) VZ3605 (CSX-BKK  23.30 -02.00+1 )

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป


โปรแกรมทัวร์จีน ปีใหม่ 2568 หุบเขาเทวดา ราคาถูก