วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567
ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 คามิโคจิ ใบไม้เปลียนสี HAKUBA KAMIKOCHI TAKAYAMA TOKYO AUTUMN 6 วัน 4 คืน (TG013) logo airasiax
ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 โออิเดะพาร์ค ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 Hakuba Iwatake Mountain Resort ทัวร์ญี่ปุ่น คามิโคจิ ใบไม้แดง 2567


ทัวร์ญี่ปุ่น คามิโคจิ ใบไม้เปลี่ยนสี 2024 โตเกียว วัดเซนโซจิ ถนนนากามิเสะ เมืองยามานะชิ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ สวนโออิชิ พาร์ค อุโมงค์เมเปิ้ล เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น เมืองมัตสึโมโต้ เก็บแอปเปิ้ลแบบบุฟเฟ่ต์ ขึ้นกระเช้า 2 ชั้น Shinhotaka ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี เมืองทาคายาม่า ตลาดเช้าทาคายาม่า วัดฮิดะ โคคุบุนจิ ถนนซันมาจิซูจิ สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ สะพานกัปปะ เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) เมืองนากาโน่ ฮาคุบะ สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์ จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor - The City Bakery-Yo Hoo! Swing โออิเดะพาร์ค เมืองนากาโน่ วัดเซ็นโคจิ ถนนนากามิเสะ-เมืองคาวาโกเอะ-ถนนคุราสึคุริ หอระฆังเวลา โทคิโนะคาเนะ-ตรอกโบราณคาชิยะโยโคโช-เมืองนาริตะ
ย่านชิบะมาตะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป CAT 3D

สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code:  ARJ-TG013-6D4N-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
17-22, 24-29, 25-30 ตุลาคม 2567 59,919 12,900


รีวิวโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 คามิโคจิ ใบไม้เปลียนสี HAKUBA KAMIKOCHI TAKAYAMA TOKYO AUTUMN 6 วัน 4 คืน (TG013)

วันแรก    สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาตินาริตะ (TG640 BKK-NRT 22:10-06:40+1)
วันที่ 2    สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซนโซจิ-ถนนนากามิเสะ-เมืองยามานะชิ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ สวนโออิชิ พาร์ค-อุโมงค์เมเปิ้ล
วันที่ 3    เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองมัตสึโมโต้-เก็บแอปเปิ้ลแบบบุฟเฟ่ต์-ขึ้นกระเช้า 2 ชั้น Shinhotaka ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี-เมืองทาคายาม่า    
วันที่ 4    ตลาดเช้าทาคายาม่า-วัดฮิดะ โคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปกับที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ-สะพานกัปปะ-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-เมืองนากาโน่-ฮาคุบะ
วันที่ 5    สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-จุดชมวิว Hakuba Mountain Harbor-The City Bakery-Yo Hoo! Swing-โออิเดะพาร์ค-เมืองนากาโน่-วัดเซ็นโคจิ-ถนนนากามิเสะ-เมืองคาวาโกเอะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลา โทคิโนะคาเนะ-ตรอกโบราณคาชิยะโยโคโช-เมืองนาริตะ
วันที่ 6    กรุงโตเกียว-ย่านชิบะมาตะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป CAT 3D-สนามบินนานาชาตินาริตะ-สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (TG677 NRT-BKK 17:25-21:55)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น


บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

โปรแกรมญี่ปุ่น คามิโคจิ ราคาถูก | โปรแกรมญี่ปุ่น ทาคายามา ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล


ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALP...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall 2024 วัดเบียวโดอิน ปราสาทนาโกย่า ล่องเรือชมหุบเขาเอนะ ออนเซ็นหมู่บ้านสึมาโกะจูกุ คามิโคจิ ออนเซ็น...

ทัวร์ฮอกไกโด อาโอโมริ ใบไม้เปลี่ยนสี...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาโอโมริ ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2567 เนินแห่งพระพุทธเจ้า หุบเขานรกจิโงคุดานิ ล่องเรือชมทะเลสาบโตยะ ออนเซ็น...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้แดง 2567...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 สัมผัสความโรแมนติกใบไม้เปลี่ยนสีของฮอกไกโด เช็คอินโกดังอิฐแดง ขึ้นกระเช้าเขาฮาโกดาเตะ เนินฮาจิมันซากะ ตลาดปลาฮาโกดาเตะ บ่อหมีสีน้ำตาล...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 2024 วัดเบียวโดอิน ปราสาทนาโกย่า ล่องเรือชมหุบเขาเอนะ - ออนเซ็น หมู่บ้านสึมาโกะจูกุ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีก่อนใคร ณ เกาะฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกคุดานิ สะพานแดงโจซังเค ขึ้นกระเช้าอุสุซัง...

ทัวร์ฮอกไกโด 2567 ใบไม้เปลี่ยนสี...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 นินเขาแห่งพระพุทธเจ้า รูปปั้นหินจำลองโมอาย เมืองฟุราโน่-หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกิ้ลเทอเรส เมืองอาซาฮิกาว่า อิสระช้อปปิ้ง AEON MALL...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี JOZANKEI...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี JOZANKEI BEAUTIFUL TIME ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 5วัน3คืน (XJ) ทัวร์ฮอกไกโด...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2024...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 เมืองโนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ เมืองฮาโกดาเตะ ฮาโกดาเตะไนท์วิว เมืองฮาโกดาเตะ ...

ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี HOKKAIDO...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 2567 หุบเขาจิโกคุดานิ ศาลเจ้ามูโรรัง ล่องเรือชมทะเลสาบโตยะ ออนเซน เขื่อนโฮเฮเคียว สวนผลไม้...

ทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า ฮาโกดาเตะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด มกราคม 2025 หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส ลานหิมะฟุราโนะ หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า ศาลเจ้าคามิกาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน...

ทัวร์ฮอกไกโด การบินไทย ชมทุ่งดอกไม้หลากสี...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 ลาเวนเดอร์ โรงงานช็อคโกแลต เมืองโอตารุ คลองโอตารุ นั่งกระเช้าเทงกุชมวิวเมืองโอตารุ ...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด HOKKAIDO ชิกิไซโนะโอกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2567 เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ...

«
»