วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
เช็คอิน บินไปเวียดนาม - ง่ายกว่าที่คิด
   
>> ⚠️ไม่ต้องตรวจโควิดแล้ว⚠️

เอกสารที่ใช้ในการเช็คอิน
- พาสปอร์ต >> ที่มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ
- ตั๋วเครื่องบิน
- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ใช้แสดงในวันเดินทางกลับประเทศไทย สามารถแคปจากหน้าแอปหมอพร้อมได้เลย

   

 

gotovietnam1 gotovietnam1
   
gotovietnam2  
   
   


โปรแกรมทัวร์เวียดนาม